ΈΡΕΥΝΑ ΑΠΟΔΟΧΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΩΝ KPMG ΓΙΑ ΤΟΝ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟ ΚΑΙ ΑΓΡΟΧΗΜΙΚΟ ΚΛΑΔΟ

Ολοκληρώθηκε για εικοστή πρώτη συνεχή χρονιά, η Έρευνα Αποδοχών και Παροχών για το Φαρμακευτικό και Αγροχημικό κλάδο για το 2014.
H έρευνα αυτή αποτελεί μία εκ των οκτώ ετήσιων ερευνών που διεξάγει η KPMG σε συνεργασία με ελληνικές και πολυεθνικές επιχειρήσεις από όλους τους κλάδους της ελληνικής αγοράς. Γενικοί Διευθυντές, Οικονομικοί Διευθυντές, Διευθυντές Ανθρώπινου Δυναμικού και άλλα στελέχη που εμπλέκονται άμεσα ή έμμεσα με τη διαχείριση ανθρώπινου δυναμικού, αξιοποιούν την έρευνα για τη διαμόρφωση πολιτικής αποδοχών και παροχών για τους εργαζομένους τους, για την αντικειμενική αξιολόγηση του υφιστάμενου συστήματος αποδοχών και παροχών, καθώς και για τον καθορισμό των ετήσιων αυξήσεων.
Πιο συγκεκριμένα, η έρευνα παρουσιάζει αναλυτικά στοιχεία αποδοχών και παροχών για 131 γενικές και 36 εξειδικευμένες κλαδικές θέσεις εργασίας και βασίζεται σε δείγμα 25 εταιρειών και περισσότερων από 3 000 κατόχων θέσεων εργασίας στην ελληνική αγορά. Στην έρευνα, εκτός από θέσεις φαρμακευτικού κλάδου, περιλαμβάνονται και εξειδικευμένες θέσεις από εταιρείες με αγροχημικά (AGRO), μη συνταγογραφούμενα (ΟTC) προϊόντα καθώς και ιατρικά και διαγνωστικά μηχανήματα (MD).
Σύμφωνα με τα αποτελέσματα της έρευνας
• Το 82% των εταιρειών του δείγματος έδωσε το 2014 αυξήσεις σε τουλάχιστον μία κατηγορία εργαζομένων και το ποσοστό της αύξησης για το σύνολο του δείγματος (συμπεριλαμβανομένων των μηδενικών αυξήσεων) ήταν 1,0% (διάμεσος).
• Αναφορικά με τις προβλέψεις για το 2015, το 14% των εταιρειών του δείγματος δεν ήταν σε θέση να κάνει οποιαδήποτε πρόβλεψη, το 23% προέβλεψε μηδενικές αυξήσεις, ενώ για το υπόλοιπο δείγμα (63%) τo ποσοστό της αύξησης που αναμένεται να δοθεί είναι 1,5% (διάμεσος).
• Καμία εταιρεία από το σύνολο του δείγματος δεν προχώρησε σε μειώσεις βασικών αποδοχών των εργαζομένων τους για το 2014, και επίσης καμία δεν σχεδιάζει να προχωρήσει σε μειώσεις το 2015.
• Το ποσό που πληρώθηκε ως πριμ απόδοσης το 2014 για τα αποτελέσματα του 2013 ανήλθε στο 23% των ετήσιων βασικών αποδοχών, αυξημένο κατά πέντε ποσοστιαίες μονάδες σε σχέση με αυτό που πληρώθηκε το 2013 για τα αποτελέσματα του 2012.

kPMG01

Στον πίνακα που ακολουθεί παρουσιάζονται ενδεικτικά αποτελέσματα της Έρευνας για αποδοχές και παροχές Μεσαίων Στελεχών (Managers).

kPMG02

Συνολικές Ετήσιες Μικτές Αποδοχές επιλεγμένων Μεσαίων Στελεχών (Managers) για το 2014 (αφορά στο σύνολο των εταιρειών και περιλαμβάνει το βασικό μισθό συν το σταθερό ή και μεταβλητό πριμ)
Κατηγορία Εργαζομένων Αριθμός Στελεχών Median* Bonus/TC Δικαίωμα Προαίρεσης Αγοράς Μετοχών (Stock Option) Συνταξιοδοτικό Πρόγραμμα Παροχή Εταιρικού Αυτοκινήτου
Διευθυντής Ανθρώπινου Δυναμικού (Human Resources Manager1) 7 65 837 20% 14% 71% 86%
Διευθυντής Κανονιστικών Υποθέσεων (Regulatory Affairs Manager2) 24 57 215 18% 13% 79% 100%
1 Μεσαίο στέλεχος με πανεπιστημιακές σπουδές και εκτεταμένη εκπαίδευση, 8-10 χρόνια σχετική προϋπηρεσία και τουλάχιστον 6 σε θέση προϊσταμένου, πολύ καλή γνώση αγγλικών και με 2-4 υφισταμένους.
2 Μεσαίο στέλεχος με πανεπιστημιακές σπουδές, 3-6 χρόνια σχετική προϋπηρεσία, πολύ καλή γνώση αγγλικών και με 2-3 υφισταμένους.

* Median (Διάμεσος) : 50% του δείγματος που κατέχουν την ίδια θέση πληρώνονται λιγότερο από αυτόν το μισθό και 50% πληρώνονται περισσότερο από αυτόν τον μισθό

Στο διάγραμμα που ακολουθεί παρουσιάζεται η εξέλιξη των ετήσιων συνολικών μεικτών αποδοχών των παραπάνω θέσεων εργασίας κατά την τελευταία τετραετία (διάμεσος).
kPMG03

Στο γράφημα που ακολουθεί παρουσιάζεται το ποσοστό των εταιρειών που προσφέρουν μερικές από τις
βασικές παροχές σε ορισμένες ή όλες τις κατηγορίες των εργαζομένων τους, σύμφωνα με τα αποτελέσματα της έρευνας για το 2014.
kPMG04

Επιπλέον της Έρευνας Αποδοχών και Παροχών για τον Φαρμακευτικό και Αγροχημικό κλάδο, η KPMG πραγματοποιεί μια Γενική Έρευνα και 5 Κλαδικές Έρευνες που επικεντρώνονται σε συγκεκριμένους τομείς της ελληνικής αγοράς, παρέχοντας εξειδικευμένα στοιχεία αποδοχών και παροχών για τους εξής κλάδους: Ασφαλιστικός, Καταναλωτικών Προϊόντων, Λιανεμπορίου, Υψηλής Τεχνολογίας και Τραπεζικός. Παράλληλα, για δωδέκατη συνεχή χρονιά, πραγματοποιείται εξειδικευμένη Έρευνα αποκλειστικά για τα Ανώτατα Στελέχη της ελληνικής αγοράς.

ΤΟ ΚΟΝΤΕΡ ΤΗΣ ABBVIE RUNNING TEAM ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΝΑ ΓΡΑΦΕΙ ΧΙΛΙΟΜΕΤΡΑ ΓΙΑ ΤΟ ΣΙΚΙΑΡΙΔΕΙΟ ΙΔΡΥΜΑ

AbbVie Running Team2

Η ομάδα δρομέων της βιοφαρμακευτικής εταιρείας AbbVie συμμετείχε την Κυριακή 9 Νοεμβρίου στον Αυθεντικό Μαραθώνιο της Αθήνας, τρέχοντας ακόμη μια φορά για καλό σκοπό.

Η AbbVie Running Team αυτή τη φορά έτρεξε στο πλευρό του Σικιαριδείου Ιδρύματος, στηρίζοντας κατ’ αυτό τον τρόπο τα παιδιά με νοητική υστέρηση και μαθησιακές δυσκολίες.

Η δέσμευση της ομάδας AbbVie Running Team για προσφορά και συνεισφορά στους συνανθρώπους μας είχε ως αποτέλεσμα την αύξηση των συμμετεχόντων της ομάδας συγκριτικά με τον περυσινό αγώνα. Έτσι, αυτή τη φορά, με δυναμική παρουσία 50 δρομέων, εργαζόμενοι της AbbVie και φίλοι έτρεξαν στον αγώνα των 5χλμ, 10χλμ και των 42 χλμ. καλύπτοντας συνολικά απόσταση 700 και πλέον χιλιομέτρων.

AbbVie Running Team2
Για κάθε χιλιόμετρο ανά δρομέα της ομάδας, η βιοφαρμακευτική AbbVie θα προσφέρει ένα χρηματικό ποσό για τις ανάγκες των παιδιών του Σικιαριδείου Ιδρύματος.

Ο Διευθύνων Σύμβουλος της AbbVie και ενεργό μέλος της ομάδας, κ. Πασχάλης Αποστολίδης, δήλωσε:«Η AbbVie Running Team παραμένει πιστή στη δέσμευσή της να στηρίζει τους συνανθρώπους μας που έχουν ανάγκη. Αποτελεί για εμάς τιμή να συμμετέχουμε στον Αυθεντικό Μαραθώνιο της Αθήνας και πόσο μάλλον όταν γνωρίζουμε ότι με αυτό τον τρόπο στηρίζουμε τα παιδιά του Σικιαριδείου Ιδρύματος».

Από τη μεριά του, ο κ. Χρήστος Οικονόμου, Διοικητικός Διευθυντής του Σικιαριδείου τόνισε:
«H στήριξη της ομάδας της AbbVie προς το έργο μας είναι μια σημαντική απόδειξη ότι ακόμα κι όταν οι καιροί είναι δύσκολοι, η ανθρωπιά υπερισχύει. Τους ευχαριστούμε από καρδιάς για τη στήριξή τους. Η πράξη τους μας ενθαρρύνει να συνεχίσουμε το κοινωφελές μας έργο και να προσφέρουμε τις καλύτερες δυνατότητες εξέλιξης στα παιδιά μας».
Αξίζει να σημειωθεί ότι ο συγκεκριμένος είναι ο 3ος αγώνας στον οποίο συμμετέχει η AbbVie Running Team για το 2014, έχοντας κατά σειρά τρέξει με σκοπό την ενίσχυση του Συλλόγου Ατόμων με νόσο του Crohn και Ελκώδη Κολίτιδα Αττικής και του Παιδικού Αντιρευματικού Αγώνα Β. Ελλάδος.

3ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ασθενών – Patients in Power

3RDPATIENT

Μεγάλη συμμετοχή συλλόγων ασθενών από όλη τη χώρα και σημαντικά θέματα στο τραπέζι διαλόγου

Για τρίτη συνεχόμενη χρονιά, εκπρόσωποι δεκάδων οργανώσεων ασθενών από όλη την Ελλάδα συζήτησαν με όλους τους εταίρους στην υγεία μια σειρά πολύ σοβαρών προβλημάτων που απασχολούν τους ασθενείς, αξιολόγησαν τις πολιτικές υγείας που υλοποιούνται από την πολιτική ηγεσία, ως προς την αξία τους για τους ασθενείς και την προαγωγή της υγείας εν γένει, και διατύπωσαν προτάσεις για μείζονα ζητήματα που αφορούν το σύστημα υγείας και τους ασθενείς.
H έναρξη του συνεδρίου έγινε από τον Αναπληρωτή υπουργό Υγείας, Λεωνίδα Γρηγοράκο και την Υφυπουργό Υγείας, Κατερίνα Παπακώστα.
Ο κ. Γρηγοράκος τόνισε ότι τα τελευταία χρόνια η κρίση παρέσυρε όλο το εθνικό σύστημα υγείας, με αλλαγές στις εργασιακές σχέσεις των γιατρών, νοσηλευτών, φαρμακοποιών και άλλων επαγγελματιών υγείας, με δυσμενές αποτέλεσμα στους αποδέκτες των υπηρεσιών υγείας, τους ασθενείς. Τόνισε ότι γίνονται προσπάθειες να ισορροπήσει το σύστημα και να βελτιωθούν οι σχέσεις του υπουργείου με τους ασθενείς, οι οποίες έχουν διαταραχθεί. Ειδικά για τα νοσοκομεία επανέλαβε τις δεσμεύσεις του υπουργείου για προσλήψεις 2.000 γιατρών μέχρι το τέλος του 2014, καθώς και 2.500 νοσηλευτών και 3.000 ατόμων από τον ΟΑΕΔ που θα αξιοποιηθούν σε διάφερες θέσεις στην υγεία.
Η υφυπουργός Υγείας Κατερίνα Παπακώστα-Σιδηροπούλου ανέφερε ότι στην κορυφή της πυραμίδας του συστήματος υγείας θα πρέπει να είναι ο ασθενής. Έκανε λόγο για το μεγάλο πρόβλημα που θέτει η στενότητα πόρων, ωστόσο πρόσθεσε ότι στο παρελθόν όπου υπήρχε η αφθονία πόρων, δεν υπήρχε αντίστοιχη ποιότητα υπηρεσιών υγείας. Ανέφερε ότι έχει γίνει κατανοητό από την παρούσα πολιτική ηγεσία του υπουργείου Υγείας ότι υπάρχει υποστελέχωση στο δημόσιο σύστημα υγείας και απαιτείται άμεσα στελέχωσή του με επαγγελματίες υγείας, προκειμένου το σύστημα να παρέχει τις υπηρεσίες που οφείλει στους πολίτες. Τόνισε ότι στα μέτρα που λαμβάνει το υπουργείο περιλαμβάνονται: η ένταξη των ανασφάλιστων στην ομπρέλα του υπουργείου Υγείας, ώστε κανείς να μην στερείται περίθαλψης, ο σχεδιασμός ενός προγράμματος κατ΄οίκον παράδοσης φαρμάκων σε ασθενείς που δεν μπορούν να προμηθευτούν τα φάρμακά τους, ενώ ιδιαίτερη πρόνοια λαμβάνεται για τους ψυχικώς πάσχοντες. Επίσης ανέφερε ότι μετά από συνεργασία με το υπουργείο Εργασίας γίνεται προσπάθεια να λυθεί το θέμα των ΚΕΠΑ. Τέλος, ανέφερε ότι οργανώνονται σε όλη τη χώρα διαγνωστικές εξετάσεις για τις γυναίκες, με μαστογραφίες και τεστ ΠΑΠ, ώστε να υπάρξει πρόληψη στις πιο ευαίσθητες κοινωνικές ομάδες.
Η Γενική Γραμματέας Δημόσιας, Χριστίνα Παπανικολάου, τόνισε ότι βρισκόμαστε σε μια Ευρώπη κρίσης και αναταραχής στα συστήματα υγείας. Η μεγάλη δημοσιονομική πίεση, τα φάρμακα που γίνονται όλο και πιο ακριβά και η ραγδαία γήρανση του πληθυσμού απειλούν τη βιωσιμότητα των συστημάτων υγείας. Χρειαζόμαστε νέες πολιτικές που να απαντούν σε αυτές τις προκλήσεις. Ανέφερε την πρωτοβουλία για τον ιατρικό φάκελο που έχει δημιουργήσει η ΗΔΥΚΑ και από το πρώτο τρίμηνο του 2015 θα λειτουργήσει πιλοτικά σε νοσοκομεία. Μέχρι το τέλος του 2015 θα έχει εφαρμοστεί σε όλα τα νοσοκομεία και πλέον θα γνωρίζουμε την κατάσταση των ασθενών σε όλη τη χώρα. Επίσης, ανέφερε ότι στο σύστημα της ηλεκτρονικής συνταγογράφησης βρίσκεται ήδη ο μισός ηλεκτρονικός φάκελος των ασθενών της χώρας και εκεί θα προστεθούν στοιχεία ώστε να γίνει πλήρης ο φάκελος κάθε ασθενούς. Πρόσφατα δημιουργήθηκε στην Ελλάδα το θεματικό δίκτυο καινοτομίας για τη γήρανση και τα χρόνια νοσήματα, ως μια ανεξάρτητη αρχή με τη συμμετοχή γιατρών και άλλων επαγγελματικών υγείας.
Με την χαρακτηριστική φράση: «Εύχομαι οι ασθενείς να είναι ενωμένοι για το μέλλον το δικό μας και των παιδιών μας», ο πρόεδρος του ΣΦΕΕ Κωνσταντίνος Φρουζής, ξεκίνησε και έκλεισε την ομιλία του, θεωρώντας ότι αυτή είναι η λύση στην σημερινή κατάσταση που επικρατεί στην υγεία, όπου τα μέτρα που λαμβάνονται οδηγούν σε ολοένα και περισσότερο αυξημένη συμμετοχή ασθενών στα φάρμακα. Τόνισε ότι το γεγονός ότι στο παρελθόν υπήρχε αύξηση δαπανών για την υγεία, δεν θα πρέπει να αποτελεί το άλλοθι για λάθος πολιτικούς σχεδιασμούς για την υγεία στην σημερινή Ελλάδα της κρίσης. Έκανε αναφορά στο εξαθλιωμένο ΑΕΠ της χώρας, στο οποίο βασίζεται η φαρμακευτική δαπάνη, τονίζοντας ότι έτσι οδηγούμαστε με βεβαιότητα σε αδιέξοδο. Έδωσε στοιχεία για τη φαρμακευτική δαπάνη και τόνισε χαρακτηριστικά ότι πρέπει να σταματήσει εδώ η κατρακύλα και οι πολιτικοί να κάνουν σωστά τη δουλειά τους.
Από την πλευρά της οργανωτική επιτροπή, η Καίτη Αποστολίδου, πρόεδρος ΔΕΔΗΔΙΚΑ-Διασωματειακής Επιτροπής Δικαιωμάτων Ασθενών με Καρκίνο και Αντιπρόεδρος ECPC, στον χαιρετισμό της ανέφερε ότι η μεταρρύθμιση στην υγεία δεν είναι κάτι που πρέπει να περιμένουμε παθητικά να συμβεί από άλλους, αλλά αρχίζει με τον καθένα από εμάς. Τόνισε ότι η λέξη «μεταρρύθμιση» χρησιμοποιείται κυρίως από πολιτικούς και τεχνοκράτες, ενώ οι πολίτες την μεταφράζουν ως «μέτρα λιτότητας». Ανέφερε ότι σήμερα στον χώρο της υγείας ζητούνται ιδέες που διαπερνούν τα «σιλό» της γραφειοκρατίας, χρειαζόμαστε επειγόντως φορείς αλλαγής, δράσεις που θα σχεδιαστούν από όλους τους εταίρους της υγείας. Ανέφερε ότι οι νέοι επαναστάτες στην υγεία είναι πλέον οι ασθενείς και οι οικογένειές τους, που διεκδικούν το δικαίωμα να ακούγεται πλέον η φωνή τους.
Ο Χρήστος Λιονής, καθηγητής Γενικής Ιατρικής και ΠΦΥ στο Πανεπιστήμιο Κρήτης ανέφερε ότι Αναφερόμενος στην σημερινή κατάσταση στην ΠΦΥ, επεσήμανε τα αυξημένα επίπεδα επαγγελματικής εξουθένωσης που μαστίζει τους γενικούς ιατρούς της Ελλάδας , ανέφερε ότι απαιτούνται επειγόντως πρωτόκολλα φροντίδας για αστέγους και φτωχούς, ενώ ανέφερε ότι πλέον ελαττώνεται η χρήση ΠΦΥ στα χρόνια της κρίσης. Τέλος, έκανε αναφορά στο Σύνδρομο Ευαλωτότητας που επηρεάζει πολλές ομάδες πληθυσμού, με αποτέλεσμα όλο και περισσότερα νοικοκυριά να πληρώνουν όλο και περισσότερα χρήματα για φάρμακα και νοσοκομεία.
Ο Γιώργος Βήχας, Καρδιολόγος και υπεύθυνος του Μητροπολιτικού Κοινωνικού Ιατρείου Ελληνικού ανέλυσε τις επιπτώσεις που είχε η κρίση στην υγεία των πολιτών, μέσα από τις εμπειρίες του στο Κοινωνικό Ιατρείο, ενώ ανέφερε ότι μετά την ψήφιση του νομοσχεδίου οι ανασφάλιστοι έχουν πρόσβαση σε γιατρό και φάρμακα, όμως με το ίδιο ποσοστό που έχουν οι ασθενείς, παρότι άνεργοι, ενώ δεν έχουν καμιά πρόσβαση σε διαγνωστικές εξετάσεις. Τόνισε ότι ανασφάλιστοι ασθενείς με σοβαρά προβλήματα υγείας που θέλουν να περάσουν από ΚΕΠΑ, με επιβεβαιωμένη αναπηρία, για να αποδείξουν την αναπηρία τους, πρέπει να υποβληθούν σε εξετάσεις που κοστίζουν έως και 500 ευρώ. Σε ό,τι αφορά τα μη επείγοντα περιστατικά, υπάρχουν επιτροπές που συνεδριάζουν σε νοσοκομεία όπως το Ιπποκράτειο, όμως αυτό αποτελεί την εξαίρεση. Ο κανόνας είναι ότι οι τριμερείς επιτροπές δεν συνεδριάζουν και οι ασθενείς αναμένουν να τους εγκριθεί μια επέμβαση πολλούς μήνες, με κίνδυνο της υγείας τους.

Workshop: «Βιώσιμες οργανώσεις ασθενών σε εποχή οικονομικής κρίσης»
Το Σάββατο διοργανώνεται στο χώρο του συνεδρίου Workshop με θέμα: «Βιώσιμες οργανώσεις ασθενών σε εποχή οικονομικής κρίσης»
Το workshop είναι δομημένο σε τρεις ενότητες:
• Στρατηγικός Σχεδιασμός
• Τεκμηρίωση
• Επικοινωνία
Οι ενότητες περιλαμβάνουν παρουσιάσεις με πρακτικό και εύληπτο τρόπο και πρακτική άσκηση σε ομάδες. Κάθε ομάδα θα ορίσει rapporteur που θα παρουσιάσει στο τέλος της άσκησης τα αποτελέσματα, που θα συζητηθούν στην ολομέλεια. Σκοπός του workshop είναι οι συμμετέχοντες να έχουν κατανοήσει τον τρόπο εργασίας για τη σύνταξη στρατηγικού σχεδίου και στρατηγικής επικοινωνίας, να μπορούν να ετοιμάσουν πειστική τεκμηρίωση για την υποστήριξη αιτήματός τους. Η συμμετοχή σε ομαδικές ασκήσεις με συναδέλφους από διαφορετικούς χώρους και οργανώσεις από άλλες ασθένειες, θα αναπτύξει το πνεύμα συνεργασίας, θα διευκολύνει την ανταλλαγή απόψεων και βέλτιστων πρακτικών, την κατανόηση των σημερινών απαιτήσεων οργάνωσης συλλόγων ασθενών.
Ομιλητές Workshop θα είναι οι: Karen Facey (Evidence Based Health Policy Consultant) Μαρία Λαζαρίμου (CEO-Advocate-B-M), Nίκος Κιούσης (Εθνικός Συντονιστής «Let’s Do It Greece»), Γιώργος Καλαμίτσης (Πρόεδρος, Σύλλογος Ασθενών Ήπατος Ελλάδος «Προμηθέας»), Καίτη Αποστολίδου (Πρόεδρος ΔΕ.ΔΙ.ΔΙ.ΚΑ.-Διασωματειακή Επιτροπή για τη Διεκδίκηση Δικαιωμάτων των Ασθενών με Καρκίνο, Aντιπρόεδρος της ECPC-European Cancer Patient Coalition).

Για περισσότερες πληροφορίες, αρθρογραφία κ.ά. σε σχέση με το συνέδριο, επισκεφθείτε:www.patientsinpower.gr,#PiPGR, www.facebook.com/PatientsInPower

Οι ιδέες βρίσκουν προορισμό

Disrupt, Startup, ScaleUP” για 2η χρονιά στην Αθήνα

15 & 16 Νοεμβρίου 2014 στο Μέγαρο Διεθνές Συνεδριακό Κέντρο Αθηνών

 

Με το μήνυμα “Οι ιδέες δεν έχουν όρια” παρουσιάστηκε σήμερα, Τετάρτη 05 Νοεμβρίου 2014, η εκδήλωση Disrupt Startup ScaleUP που πραγματοποιείται 15 & 16 Νοεμβρίου στο Μέγαρο Διεθνές Συνεδριακό Κέντρο Αθηνών από τον οργανισμό Industry Disruptors – Game Changers                             (ID-GC).

Tο Disrupt Startup ScaleUP πραγματοποιείται φέτος για 2η χρονιά και αποτελεί τη μεγαλύτερη διατομεακή εκδήλωση του είδους της & κορυφαία διοργάνωση για τη νεοφυή επιχειρηματικότητα. Έχει ήδη λάβει παγκόσμια αναγνώριση, με περισσότερους από 1 εκατομμύριο θεατές σε live stream hits, ενώ η διοργάνωση φέτος επιτυγχάνει να φέρει σε απευθείας διάλογο νέους επιχειρηματίες με καίριους φορείς της παραγωγικότητας.

Στο πλαίσιο της εκδήλωσης στις 15-16 Νοεμβρίου, και παρουσία του Προέδρου της Παγκόσμιας Εβδομάδας Επιχειρηματικότητας, Jonathan Ortmans, o θεσμός της Παγκόσμιας Εβδομάδας Επιχειρηματικότητας (ΠΕΕ) θα ξεκινήσει για πρώτη φορά φέτος από την Αθήνα, και θα αναμεταδοθεί ζωντανά σε 150 χώρες!

Για δύο ημέρες, στο Μέγαρο Διεθνές Συνεδριακό Κέντρο Αθηνών, το Disrupt Startup ScaleUP, θα προσφέρει ένα πλούσιο πρόγραμμα, με παρουσιάσεις, ζωντανούς διαγωνισμούς, παράλληλα workshops, ομιλίες, συζητήσεις πάνελ, καθώς και ένα πλούσιο ψυχαγωγικό κομμάτι σε ένα δυναμικό, δημιουργικό κοινό, υπό τη σκηνοθετική ματιά του Γιάννη Κακλέα. Startups από την Ελλάδα και 30 ακόμα χώρες, διεθνείς ομιλητές, καταξιωμένοι μέντορες, επενδυτές, funds και angel investors, φοιτητές, εθελοντές και ευρύ κοινό, συναντώνται για να συνομιλήσουν, να παρουσιάσουν, να δικτυωθούν, να δοκιμάσουν τις επιχειρηματικές τους δυνατότητες, να συμμετέχουν σε ζωντανούς διαγωνισμούς, να ‘pitch-άρουν‘ την ιδέα τους και να γιορτάσουν μαζί μας τα πρώτα βήματα της επιχειρηματικής τους πορείας.

 

Το πρόγραμμα της εκδήλωσης παρουσίασε ο οικοδεσπότης της διοργάνωσης κ. Μιχάλης Στάγκος, Συν-ιδρυτής των Industry Disruptors – Game Changers (ID-GC), ο οποίος υπογράμμισε πως «Προσδοκούμε με το Dirsupt, να δημιουργήσουμε μια νέα δυναμική, που θα θέσει την Αθήνα ως επίκεντρο της μεγαλύτερης πλατφόρμας για την επιχειρηματικότητα και την καινοτομία στην ΝοτιοΑνατολική Ευρώπη και Μεσόγειο. Θέλουμε, έτσι, να αναδείξουμε την παραγωγική πλευρά της Ελλάδας σε ένα παγκόσμιο κοινό και, παράλληλα, να εμπνεύσουμε και να βοηθήσουμε τους νέους που δεν σταματούν να σκέφτονται, να ονειρεύονται και να δημιουργούν ακόμα και υπό αυτές τις συνθήκες κρίσης ».

 

Παράλληλα εξήγησε πως το ‘νέο’ στην επιχειρηματικότητα δεν συνδέεται απαραίτητα με την ηλικία ή την επιχειρηματική ιστορία του καθενός. Πολλές φορές ο δρόμος για την επιτυχία περνάει τόσο από δυσκολίες όσο και αποτυχίες. Και πως το Disrupt θέλει να απελευθερώσει, να ξεκλειδώσει την καινοτομία και το νεοφυές επιχειρήν  απαλλάσσοντάς το από τον φόβο της αποτυχίας. Άλλοι πέτυχαν κατευθείαν, άλλοι απέτυχαν για να πετύχουν. Άλλοι θα πετύχουν εκεί που οι άλλοι απέτυχαν. Επίσης σημείωσε πως δεν πρέπει να αποκλείεται το ‘παλιό’ το υφιστάμενο επιχειρηματικό πλαίσιο και φορείς από τη διαδικασία και την ευρύτερη ζύμωση. Και από το παλιό μπορεί να βγει κάτι καινούριο. Η δημιουργικότητα δεν έχει φράγματα, και αν έχει στην Ελλάδα, πρέπει να τα σπάσουμε.

 

Προσέθεσε πως το εκτενέστατο θεσμικό πλαίσιο που περιβάλλει την εκδήλωση δίνει ένα συγκριτικό πλεονέκτημα τόσο στους διαγωνιζόμενους όσο και τους συμμετέχοντες. Στους οποίους δίνεται η δυνατότητα να αναπτύξουν τις ιδέες τους τόσο στο κοινό στο οποίο απευθύνονται, όσο και στους φορείς που συγκεντρώνουν την θεσμική εμπειρία και γνώση του αντικειμένου. Τέλος έκλεισε σημειώνοντας πως το καινούριο αγωνίζεται να γεννηθεί στην Ελλάδα και πως όλοι καλούμαστε να συνεισφέρουμε στην ανάπτυξη και την ανάδειξή του.

 

 

Η Αθήνα προορισμός έμπνευσης για διεθνείς προσωπικότητες της επιχειρηματικότητας

 

Παράλληλα, κατά τη Συνέντευξη Τύπου παρουσιάστηκαν ο θεσμός της Παγκόσμιας Εβδομάδας Επιχειρηματικότητας και οι κορυφαίοι ομιλητές που θα φιλοξενηθούν στη διήμερη γιορτή της επιχειρηματικότητας και της καινοτομίας στην Αθήνα.

 

Μεταξύ των διεθνών προσωπικοτήτων της επιχειρηματικότητας που αναμένονται στην Αθήνα, φέτος το Νοέμβριο περιλαμβάνονται και οι:

 

 • Jonathan Ortmans,Πρόεδρος της Παγκόσμιας Εβδομάδας Επιχειρηματικότητας και Πρόεδρος του Public Forum Institute
 • Larry Sanger συνιδρυτής της Wikipediaκαι πρωτοπόρος της «διαδικτυακής σκέψης».
 • Bob Dorf,Συγγραφέας, μαζί με τον Steve Blank, του best seller “Startup Owner’s Manual” και angel/venture investor.
 • Stacey Ferreira,η επιχειρηματίας που με ένα μόνο tweet συγκέντρωσε 1,2 εκ. από τους Richard Branson, Jerry Murdock και Alex Welch και έγινε η νεότερη γυναίκα-επιχειρηματίας που έκανε επιτυχημένο exit στην αγορά.
 • Nanxi Liu, μια από τις top 5 γυναίκες–επιχειρηματίες σύμφωνα με το Inc. Magazine και σύμβουλος στο Lady Gaga’s Foundation. Η εταιρεία της ανήκει στις top 10 τεχνολογικές εταιρίες στον κόσμο, σύμφωνα με τη NASA.
 • Kelsey Ramsden,η Νο1 γυναίκα-επιχειρηματίας στον Καναδά για δεύτερη συνεχή χρονιά, μέσα στις top 200 γυναίκες επιχειρηματίες στον κόσμο και μέντορας στο Branson Centre.
 • Scott Halford, συγγραφέας βραβευμένος με Emmy Award, παραγωγός και ένας από τους 224 ομιλητές παγκοσμίως που είναι μέλη στο Ιnternational Speakers Hall of Fame.
 • Michael Hjortlund, Πρόεδρος της LEGO/Capital of Children.
 • Amy Cosper αρχισυντάκτρια του Entrepreneur magazine.
 • Tiffany Norwood, πρωτοπόρος στην ανάπτυξη του διαδικτυακού ραδιοφώνου και ομιλήτρια στο Πανεπιστήμιο Cornell, στο Harvard Business School, στα Ηνωμένα Έθνη και την Παγκόσμια Τράπεζα
 • Gabe Mott, απέδειξε πως μια καινοτόμα ιδέα μπορεί να δώσει τέλος στην πείνα σε παγκόσμιο επίπεδο και είναι ο νικητής του Hult Prize 2013, ύψους $1εκ.

Σε γραπτή του δήλωση, ο Jonathan Ortmans, Πρόεδρος της ΠΕΕ, ανέφερε ότι “το οικοσύστημα των startups εξελίσσεται στην Ελλάδα με την υπόσχεση να φέρει μία οικονομική ανανέωση σε όλη τη χώρα. Τόσο η Παγκόσμια Εβδομάδα Επιχειρηματικότητας όσο και η εκδήλωση Disrupt Startup ScaleUP, φέρνουν στο προσκήνιο τους τύπους των επιχειρηματιών που θα πρέπει να είναι στο μυαλό των υπευθύνων χάραξης πολιτικής, ως προτεραιότητα για τη δημιουργία μίας νέας βάσης σταθερότητας”. Ενώ ο Bob Dorf δήλωσε «ενθουσιασμένος που επισκέπτομαι την Ελλάδα σε μια εποχή που το οικοσύστημα των startups ξυπνά όχι μόνο στις ευκαιρίες, αλλά πιο σημαντικά στις προκλήσεις της δημιουργίας νέων επιχειρήσεων. Στο Disrupt Startup ScaleUP θα έχουμε την ευκαιρία να εξερευνήσουμε σε βάθος μαζί με άλλους leaders του χώρου των startups τη μεθοδολογία εξέλιξής τους, συνομιλώντας ζωντανά μπροστά σε ένα κοινό 2000 ατόμων.».

Η Kelsey Ramsden συμμετέχει στο Disrupt Startup ScaleUP «γιατί σήμερα, περισσότερο από ποτέ παγκόσμιες ευκαιρίες προσφέρονται σε όσους έχουν το θάρρος να εκθέσουν τον εαυτό τους, να αναστατώσουν το σύστημα και να ξεκινήσουν την προσπάθεια. Η εφευρετικότητα γεννιέται πάντα μέσα από την ανάγκη και η Ελλάδα είναι μία από τις περιοχές όπου πάντα εμφανίζονταν ευρηματικότητα και επινοητικότητα. Έρχομαι στην Αθήνα, για να μοιραστώ ό,τι έχω μάθει μέσα από τη δική μου εμπειρία από το ξεκίνημα και την πορεία μου και ανυπομονώ να συναντήσω παρόμοια μυαλά, στην επιτυχία των οποίων θα μπορούσα να συμβάλλω».

 

Παγκόσμιο ring ιδεών!

 

Το Disrupt Startup ScaleUP πλαισιώνεται από πέντε «ζωντανούς» διαγωνισμούς ιδεών, επιχειρηματικότητας και καινοτομίας, στους οποίους ομάδες από 30 χώρες που έχουν διακριθεί στις προηγούμενες διαγωνιστικές φάσεις, διαγωνίζονται μπροστά σε «ζωντανό» κοινό και κριτική επιτροπή. Με ιδέες και επιχειρηματικά σχέδια σε όλους τους παραγωγικούς τομείς – τον πρωτογενή τομέα, την τεχνολογία, τη δημιουργική βιομηχανία και το χώρο της υγείας – τα startups καλούνται να παρουσιάσουν, να αποδείξουν και να πείσουν για τη βιωσιμότητα του επιχειρηματικού τους σχεδίου.

Οι διαγωνισμοί αυτοί είναι:

 

 • Future Agro Challenge– Ελληνική πρωτοβουλία που επικεντρώνεται στην αγροτική καινοτομία, ήδη διενεργείται σε 40 χώρες, αποτελώντας κορυφαία ενέργεια της GEW,
 • CleanTech Open– διοργανώνεται για 2ηχρονιά και επικεντρώνεται στην ενέργεια και τις καθαρές τεχνολογίες, δίνοντας βήμα σε νέους επιχειρηματίες να διεκδικήσουν μια θέση στον τελικό της Αθήνας αλλά και στον διεθνή τελικό στο Σαν Φρανσίσκο,
 • ΣΦΕΕ Innovation Project– διοργανώνεται για 2η χρονιά, σε συνεργασία με τον Σύλλογο Φαρμακευτικών Εταιρειών Ελλάδος, και εστιάζει στον τομέα της καινοτομίας στην υγεία,
 • Get in the Ring– διοργανώνεται για 3η χρονιά στην Ελλάδα αποκτώντας πλέον περιφερειακό χαρακτήρα, καθώς τα 8 καλύτερα startups της Νοτιο-Ανατολικής Μεσογείου θα έρθουν στην Ελλάδα γιανα διαγωνιστούν στον περιφερειακό τελικό και να αναδειχθεί ο νικητής που θα ταξιδέψει στην Ολλανδία και θα διαγωνιστεί στο διεθνή τελικό, διεκδικώντας επένδυση ύψους 1 εκατ. Ευρώ,
 • Creative Business Cup– είναι το πρωτάθλημα δημιουργικής επιχειρηματικότητας, και διοργανώνεται για 2η φορά στην Ελλάδα. Μέσα από τον διαγωνισμό νέοι επιχειρηματίες διεκδικούν μία θέση στον τελικό της Αθήνας, αλλά και στον διεθνή τελικό της Κοπεγχάγης.

 

Δίνοντας βήμα σε ιδέες από διαφορετικούς τομείς, το Disrupt Startup ScaleUP φιλοδοξεί για μία ακόμα χρονιά να επιτύχει συνδυαστικά αποτελέσματα.

Η οικοδεσπότης της εκδήλωσης, κ. Κάρλα Τάνας, Συν-ιδρύτρια των Industry Disruptors – Game Changers (ID-GC), έδωσε στοιχεία για τα αποτελέσματα των προηγούμενων ετών, που φέτος αναμένεται να είναι πολλαπλά:

 • 70 νέες θέσεις εργασίας δημιουργήθηκαν μετά την εκδήλωση του 2013
 • 65% των startups προσέλαβαν νέο προσωπικό
 • 90% των συμμετεχόντων πιστεύουν ότι οι διαγωνισμοί τους βοήθησαν να αναπτύξουν την ιδέα και την επιχείρησή τους
 • 67%  εγκαταστάθηκαν σε νέα γραφεία
 • 75% έλαβαν προτάσεις από ξένους επενδυτές για τα startups τους (το αντίστοιχο ενδιαφέρον το 2012 ήταν 52%)
 • 465.000 € μοιράστηκαν ανάμεσα σε 14 νικητές το 2013
 • 65% των startups έλαβαν εξωτερική χρηματοδότηση ή επενδύσεις

 

Εκ μέρους του ΣΕΒ, που παρέχει την αιγίδα του, η Μάγκυ Αθανασιάδου, Young Entrepreneurship Coordinator, Τομέας Ανάπτυξης Επιχειρηματικότητας του ΣΕΒ τόνισε «την αναγκαιότητα ενθάρρυνσης της επιχειρηματικότητας, σε ρόλο κεντρικού μοχλού για την ανάκαμψη της οικονομίας, την ανάκτηση της κοινωνικής συνοχής και αλληλεγγύης, και τη  βιώσιμη έξοδο από την κρίση. Ο ΣΕΒ με την πρωτοβουλία του για την προώθηση της νέα καινοτόμου επιχειρηματικότητας «EkinisiLAB», στηρίζει έμπρακτα τους νέους επιστήμονες αλλά και όλους εκείνους που θέλουν να μετατρέψουν την ιδέα τους σε μια επιτυχημένη επιχείρηση. Με την πεποίθηση ότι η ενθάρρυνση, η ανάδειξη και υποστήριξη της νέας καινοτόμου επιχειρηματικότητας είναι υπόθεση όλων μας και με τη βεβαιότητα ότι μπορεί να αποτελέσει τη στέρεα βάση για μια ανταγωνιστική ανάπτυξη που θα μας επιτρέψει να ατενίσουμε το μέλλον με αισιοδοξία, χαιρετίζουμε την πρωτοβουλία των Industry Disruptors/Game Changers και ευχόμαστε κάθε επιτυχία στους στόχους της φετινής διοργάνωσης».

«Σήμερα περισσότερο από ποτέ, είναι ανάγκη η δημιουργικότητα και η καινοτομία, να συναντούν τους πιο ζωτικούς κλάδους της ελληνικής οικονομίας που για χρόνια είχαν υποτιμηθεί και απαξιωθεί λόγω σειρά στρεβλώσεων και χαμηλής υπόστασης προτύπων, που είχαν δημιουργήσει οι πολιτειακοί και επιχειρηματικοί θεσμοί. Το παιχνίδι αλλάζει μόνο αφήνοντας πίσω το κακό μας εαυτό» υπογράμμισε ο Πάνος Σταμπουλίδης, Πρόεδρος & Δ/νων Σύμβουλος του Οργανισμού Κεντρικών Αγορών & Αλιείας (ΟΚΑΑ ΑΕ).

 

Ο Γιάννης Σύρρος, Γενικός Δ/ντής ΣΕΠΕ δήλωσε «Καινοτομία, Δημιουργικότητα, Ταλέντο με τη χρήση της Τεχνολογίας είναι βασικά και ουσιαστικά συστατικά για την οικοδόμηση μίας νέας Ελλάδας. Αυτές είναι οι βάσεις για τη νέα επιχειρηματικότητα που οραματιζόμαστε στο ΣΕΠΕ, και σε αυτό το σκοπό συμβάλει και η πρωτοβουλία e-Skills for Jobs 2014. Σε αυτό το πλαίσιο και το συνέδριο Disrupt Startup ScaleUP είναι μία εξαιρετική πρωτοβουλία που εγκαινιάζει μία νέα φιλοσοφία και ένα νέο τρόπο σκέψης. Ευχή μας η πρωτοβουλία αυτή να συνεχίσει να προκαλεί το δημιουργικό και παραγωγικό διάλογο με τους νέους».

 

H Ναταλία Τουμπανάκη, Διευθύντρια Επικοινωνίας του ΣΦΕΕ δήλωσε «Στον ΣΦΕΕ πιστεύουμε ότι η επένδυση στην καινοτομία, και ιδίως στην καινοτομία στον κλάδο της υγείας, προσφέρει την πιο «καθαρή» απάντηση για το ποια οικονομία και ποια κοινωνία μπορούμε να χτίσουμε στο μέλλον. Δεν υπάρχει αμφιβολία ότι και ο 2ος διαγωνισμός ΣΦΕΕ Innovation Project θα αναδείξει προτάσεις που ξεπερνούν τις προσδοκίες σε επίπεδο τόλμης, οράματος και επιστημονικής επάρκειας και με την κατάλληλη υποστήριξη μπορούν να μετατραπούν σε πραγματικές επιχειρηματικές ευκαιρίες.  Εμείς από την πλευρά μας δεσμευόμαστε πως θα συνεχίσουμε να στηρίζουμε την καινοτομία και την ελληνική επιχειρηματικότητα στον κλάδο της υγείας με όλες μας τις δυνάμεις».

 

Ενώ ο Δρ. Σπύρος Αρσένης, συντονιστής του προγράμματος NBG Business Seeds της Εθνικής Τράπεζας δήλωσε «Η Εθνική Τράπεζα στο πλαίσιο των δράσεων ενίσχυσης των μικρομεσαίων εξωστρεφών επιχειρήσεων που καινοτομούν και συμβάλουν στην ανάπτυξη της ελληνικής οικονομίας συμμετέχει στην πρωτοβουλία Disrupt StartUp ScaleUP. Πιο συγκεκριμένα, διοργανώνει workshop με θέμα την επιχειρηματικότητα των νεοφυών επιχειρήσεων με τίτλο Starting from Scratch. Το workshop συντονίζει η δημοσιογράφος Σύλβια Κλιμάκη και συμμετέχουν οι νεοφυείς επιχειρήσεις Truckbird (μεταφορές), SourceLair (ICT) και Greece History and Culture (πολιτισμός). Επιπλέον, η Εθνική Τράπεζα συμμετέχει με στελέχη της στις διαδικασίες ανάδειξης νέων υποσχόμενων νεοφυών εταιρειών στους τομείς της καινοτόμου Αγροτικής ανάπτυξης, όπου συμμετέχει η κα Εύη Πασσά Δ/ντρια της Συναλλακτικής  Τραπεζικής του Ομίλου και στον τομέα εταιρειών ICΤ όπου συμμετέχει ο κ. Γιώργος Καμέτας υπεύθυνος Business Banking της Δ/νσης Ανάπτυξης Πελατών Λιανικής».

 

O Philipp Brinkmann, Δ/νων Σύμβουλος της Travelplanet24 σημείωσε «Είμαστε πολύ χαρούμενοι που υποστηρίζουμε το Disrupt Startup ScaleUP. Για πρώτη φορά η δίψα για επιχειρηματικότητα στην Ελλάδα είναι τόσο μεγάλη, καθιστώντας απαραίτητες τέτοιες πρωτοβουλίες. Είμαστε σίγουροι ότι το Disrupt Startup ScaleUP θα συνεισφέρει πάθος και γνώση, ενισχύοντας έτσι τα ελληνικά startups του αύριο».

 

Η εκδήλωση τελεί υπό την αιγίδα της Ελληνικής Εθνικής Επιτροπής για την UNESCO, του Συνδέσμου Επιχειρήσεων και Βιομηχανιών (ΣΕΒ) και του Συνδέσμου Ελληνικών Τουριστικών Επιχειρήσεων (ΣΕΤΕ), σε συνεργασία με τον Σύνδεσμο Φαρμακευτικών Επιχειρήσεων Ελλάδος (ΣΦΕΕ). Θεσμικοί φορείς υποστήριξης είναι οι GR.EC.A. (Greek eCommerce Association), Οργανισμός Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νεολαίας του Δήμου Αθηναίων (ΟΠΑΝΔΑ), Σύνδεσμος Επιχειρήσεων Πληροφορικής & Επικοινωνιών Ελλάδας (ΣΕΠΕ), Αστικές Συγκοινωνίες Αθηνών, Σύνδεσμος Εταιρειών Κινητών Εφαρμογών Ελλάδας (ΣΕΚΕΕ), ASHOKA, ΟRANGE GROVE και το Βρετανικό Συμβούλιο.

Η εκδήλωση πραγματοποιείται με την ευγενική υποστήριξη της Πρεσβείας των Η.Π.Α. στην Αθήνα, της CCC, του Οργανισμού Κεντρικής Αγοράς Αθηνών (ΟΚΑΑ), της Εθνικής Τράπεζας της Ελλάδος, του Πανεπιστημίου Πειραιώς και του ATH/TECH Athens Tech College. Το Disrupt Startup ScaleUP πραγματοποιείται ακόμα με την υποστήριξη των MSCOMM AE, EVNTZ, CORRECT Creative Productions, Nonstop Printing Ltd., AVITECH, Travelplanet24, B/S/H Οικιακές Συσκευές ABE (TASSIMO), POOF-O-MANIA Plus, Developnet internet + graphic solutions, Diastasis ABEE.

Για εγγραφές και περισσότερες πληροφορίες επισκεφτείτε την ιστοσελίδα της εκδήλωσης στο www.disrupt2014.com

1 19 20 21