Άγνοια των διοικήσεων και γραφειοκρατικά «αναχώματα» στις κλινικές μελέτες

Print

Την άγνοια των διοικήσεων των νοσοκομείων, όπως προκύπτει από έρευνες, καθώς και άλλα τρωτά σημεία όπως είναι η γραφειοκρατία που καθυστερούν τις κλινικές μελέτες στην χώρα μας, ανέδειξαν οι ομιλητές του τρίτου πάνελ στο 8th Clinical Research Conference (http://www.clinical.ethosevents.eu/, #crc19) με τίτλο: «Έφθασε η ώρα για την ανάπτυξη των κλινικών μελετών», το οποίο πραγματοποιήθηκε στις 5 Δεκεμβρίου στο Athenaeum InterContinental.

 

Επιχειρώντας να διαφωτιστούν οι αιτίες των μεγάλων καθυστερήσεων στις κλινικές μελέτες στα περισσότερα Νοσοκομεία, όπως εξήγησε ο Sr Διευθυντής Κλινικών Ερευνών & Εγκρίσεων, ΦΑΡΜΑΣΕΡΒ – Lilly, κ. Γιάννης Χονδρέλης, ο ΣΦΕΕ διενήργησε πρόσφατα σχετική έρευνα μέσω της εταιρείας MediMark. H έρευνα διεξήχθη σε άτομα του ανώτατου διοικητικού και ιατρικού προσωπικού σε 25 δημόσια και πέντε ιδιωτικά νοσοκομεία που πραγματοποιούνται κλινικές μελέτες, σε επτά πόλεις της Ελλάδος.  Συγκεκριμένα, καταδείχθηκε ότι παρά το γεγονός ότι υπάρχει εξαιρετικά θετική άποψη για το θέμα, μεταξύ άλλων, διαπιστώνεται δυσκολία στην πρόσβαση σε καινοτόμες θεραπείες και στην ιατρική παρακολούθηση υψηλού επιπέδου για τους ασθενείς, καθώς στην προσέλκυση ξένων επενδύσεων.

Πάνελ 2 (από δεξιά): κ. Αιμίλιος Νεγκής, Δημοσιογράφος, κ. Ελευθέριος Πάλλης, Ψυχίατρος, Α΄Αντιπρόεδρος ΕΟΦ, κ. Νίκος Δέδες, Πρόεδρος, European AIDS Treatment Group & Θετικής Φωνή, κ. Μαρία Γαζούλη, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια, Ιατρική Σχολή ΕΚΠΑ, κ. Γεώργιος Δενδραμής, Οικονομολόγος, Πρόεδρος – Διοικητής, Γενικό Αντικαρκινικό Ογκολογικό Νοσοκομείο «Ο Άγιος Σάββας», κ. Γιάννης Χονδρέλης, Sr Διευθυντής Κλινικών Ερευνών & Εγκρίσεων, ΦΑΡΜΑΣΕΡΒ – Lilly

Πάνελ 2 (από δεξιά): κ. Αιμίλιος Νεγκής, Δημοσιογράφος, κ. Ελευθέριος Πάλλης, Ψυχίατρος, Α΄Αντιπρόεδρος ΕΟΦ, κ. Νίκος Δέδες, Πρόεδρος, European AIDS Treatment Group & Θετικής Φωνή, κ. Μαρία Γαζούλη, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια, Ιατρική Σχολή ΕΚΠΑ, κ. Γεώργιος Δενδραμής, Οικονομολόγος, Πρόεδρος – Διοικητής, Γενικό Αντικαρκινικό Ογκολογικό Νοσοκομείο «Ο Άγιος Σάββας», κ. Γιάννης Χονδρέλης, Sr Διευθυντής Κλινικών Ερευνών & Εγκρίσεων, ΦΑΡΜΑΣΕΡΒ – Lilly

Έλλειμμα γνώσης εντοπίστηκε από πλευράς διοικήσεως σε θέματα, όπως είναι νομικό πλαίσιο, διαδικασίες, κ.λπ., ενώ φαίνεται ακόμη να μην έχουν πλήρη εικόνα και επαρκή στοιχεία (ποιες και πόσες μελέτες, έσοδα, κ.λπ.) για τις κλινικές μελέτες που διεξάγονται στα ιδρύματά τους. Γι αυτό θεωρείται χρήσιμο ένα κεντρικό σύστημα καταγραφής των κλινικών μελετών με δυνατότητα επεξεργασίας και εξαγωγής στατιστικών στοιχείων. Εμπόδια ορθώνονται εξαιτίας της γραφειοκρατίας, της έλλειψης υποδομών και οργάνωσης. Επιτακτική κρίνεται η δημιουργία «γραφείου κλινικών μελετών» ανά Νοσοκομείο, για τον συντονισμό των διαδικασιών.

 

Το EU Clinical Trials Register και σχετικές μελέτες του Ι.Ο.Β.Ε. επικαλέστηκε ο κ. Χονδρέλης, επισημαίνοντας ότι για την περίοδο 2010 – 2018 κατά μέσο όρο 160 κλινικές δοκιμές βρίσκονται σε εξέλιξη κάθε χρόνο με την συμμετοχή περίπου 5.000 ασθενών. Συνολικά για το συγκεκριμένο διάστημα πραγματοποιήθηκαν 825 κλινικές δοκιμές και περίπου 25.000 ασθενείς συμμετείχαν σε αυτές.

 

Από τα στοιχεία της EFPIA και σχετική μελέτη της IQVIA προκύπτει ότι η Ελλάδα παραμένει ουραγός  σε επενδύσεις για την κλινική έρευνα με μόνο 42 εκ. ευρώ ετησίως, ποσό που αντιστοιχεί στο 0,1 % της συνολικής Ευρωπαϊκής επένδυσης και 4 ευρώ κατά κεφαλή (per capita). Άλλες χώρες με παρόμοιο πληθυσμό, όπως για παράδειγμα το Βέλγιο, επενδύουν περισσότερα από 2,5 δις ευρώ που αντιστοιχούν στο 8,5% της συνολικής Ευρωπαϊκής επένδυσης και 278 ευρώ κατά κεφαλή (per capita).

 

Κατά την συζήτηση που ακολούθησε σχετικά με τα αναγκαία μέτρα για την ενίσχυση των κλινικών μελετών, την καχυποψία στο χώρο των νοσοκομείων για το ρόλο των ερευνητών τόνισε ο Oικονομολόγος, Πρόεδρος – Διοικητής στο Γενικό Αντικαρκινικό Ογκολογικό Νοσοκομείο «Ο Άγιος Σάββας», κ. Γεώργιος Δενδραμής, υπογραμμίζοντας την ανάγκη για ενημέρωση αλλά και απαλλαγή των ερευνητών από την φορολογική αφαίμαξη που λειτουργεί ως αντι-κίνητρο για την κλινική έρευνα στην  χώρα μας.

Την ανάγκη ανάπτυξης θετικής κουλτούρας στα νοσοκομεία επεσήμανε και ο Α’ αντιπρόεδρος του ΕΟΦ, κ. Ελευθέριος Πάλλης, επισημαίνοντας ότι τα πανεπιστημιακά νοσοκομεία διαθέτουν τη τεχνογνωσία επί του θέματος, ενώ τα νοσοκομεία του ΕΣΥ υστερούν σε αυτό το τομέα. Ωστόσο, η χώρα μας θα μπορούσε να είναι ανταγωνιστική στο τομέα των κλινικών ερευνών καθώς  υπάρχει συντονισμός του ΕΟΦ και της Εθνικής Επιτροπής Δεοντολογίας, σύμφωνα με τον κ. Χονδρέλη. Ενδεικτικά ανέφερε ο κ. Πάλλης ότι φέτος διεξάγονται 131 έρευνες, με αποκορύφωμα τις 150 ετησίως, ενώ κάθε χρόνο υπάρχουν 800 τροποποιήσεις. Επίσης καθυστέρηση σημειώνεται σε ό,τι αφορά την δημιουργία  του Εθνικού Μητρώου Βιοιατρικών Μελετών, όπως συμβαίνει με το αντίστοιχο ευρωπαϊκό, σύμφωνα με τον κ. Πάλλη λόγω συνεχόμενων παρατάσεων. 

 

Στα ελληνικά πλεονεκτήματα συγκαταλέγονται, όπως σημείωσε ο κ. Χονδρέλης,  το υψηλό επίπεδο του προσωπικού αλλά και την ποιότητα των κέντρων ερευνών. Ωστόσο η Αναπληρώτρια Καθηγήτρια στην Ιατρική Σχολή ΕΚΠΑ, κα Μαρία Γαζούλη επεσήμανε τον κίνδυνο απώλειας πολύτιμων ανθρώπινων πόρων εξαιτίας του «brain drain». Η «αιμορραγία» αυτή μπορεί να περιοριστεί, σύμφωνα με την ίδια με την απορρόφηση των ιατρών σε εργασιακές θέσεις στον συγκεκριμένο τομέα.

Πρόβλημα ακόμη αποτελεί το ζήτημα  των μη παρεμβατικών μελετών που καθιστά γενικότερα αναξιόπιστο –μη προβλέψιμο- το επενδυτικό  περιβάλλον της χώρας για τις φαρμακευτικές εταιρείες. Παρά το γεγονός ότι υπάρχει επαρκές νομοθετικό πλαίσιο, δεν εφαρμόζεται, ενώ τα όποια ζητήματα, κατά τον κ. Χονδρέλη θα μπορούσαν να λυθούν με διευκρινιστικές εγκυκλίους από το υπουργείο.

Τον καθοριστικό ρόλο που θα μπορούσαν να διαδραματίσουν οι σύλλογοι ασθενών στην προσπάθεια επικοινωνίας των κλινικών μελετών στους ασθενείς και στην κοινή γνώμη διαβεβαίωσε ο Πρόεδρος της European AIDS Treatment Group και Πρόεδρος του Συλλόγου Οροθετικών Ελλάδας «Θετική Φωνή», κ. Νίκος Δέδες, ο οποίος κάλεσε τον ΕΟΦ να υιοθετήσει το ευρωπαϊκό μοντέλο συμμετοχής του χρήστη και την συμμετοχή της κοινωνίας των πολιτών.

 

Το Συνέδριο διοργανώθηκε από την Ethos Events σε συνεργασία με το περιοδικό Pharma & Health Business, το portal virus.com.gr και τελούσε υπό την αιγίδα του Συνδέσμου Φαρμακευτικών Επιχειρήσεων Ελλάδος (ΣΦΕΕ), της Πανελλήνιας Ένωσης Φαρμακοβιομηχανίας, του PhRMA Innovation Forum, του Hellenic Association of CROs (HACRO) και της Ελληνικής Εταιρείας Φαρμακευτικής Ιατρικής (ΕΛ.Ε.Φ.Ι.) Υπεύθυνος Προγράμματος του Συνεδρίου ήταν ο κ. Αιμίλιος Νεγκής, Δημοσιογράφος και Διευθυντής Σύνταξης, του virus.com.gr & του Pharma Health Business magazine.

 

Το συνέδριο διοργανώθηκε με την υποστήριξη των ακόλουθων χορηγών:

SILVER SPONSOR: IQVIA

BRONZE SPONSOR: ROCHE HELLAS

DISTINGUISHED COPRORATE PARTICIPATIONS: HACRO, JANSSEN, INNEWS, OGILVY, PFIZER

CORPORATE PARTICIPATIONS: AMGEN, ASTELLAS, ΒΙΑΝΕΞ, ΒΙΟΙΑΤΡΙΚΗ, BOEHRINGER INGELHEIM, CREATIVE PHARMA SRVICES, NOVO NORDISK, PHARMASSIST, ZEINCRO

UNDER THE AUSPICES OF: ΣΦΕΕ, ΠΕΦ, PHARMA INNOVATION FORUM, HACRO, ΕΛΕΦΙ

CONFERENCE EXPERIENCE SPONSOR: CONFERIENCE

COMMUNICATION SPONSORS: VIRUS.COM.GR, PHARMA & HEALTH BUSINESS, BANKS.COM.GR, ΧΡΗΜΑ, ΧΡΗΜΑWeek, INSURANCE WORLD, INSURANCEWORLD.GR

Συνεργασία του Ομίλου ΥΓΕΙΑ και της σύμπραξης Theracell – Orgenesis στον τομέα των προηγμένων κυτταρικών και γονιδιακών θεραπειών

Ygeia_Logo


Ανάπτυξη και διάθεση εξατομικευμένων θεραπειών στην Ελλάδα, για μεγάλο εύρος ασθενειών

 

Εφαρμογή του μοντέλου «Θεραπεία στο Σημείο Νοσηλείας»: η παραγωγή και εφαρμογή των προηγμένων θεραπειών πραγματοποιείται «δίπλα στο κρεβάτι του ασθενή»

 

Μαρούσι, 6 Δεκεμβρίου 2019 – Την κλινική ανάπτυξη και παροχή εξατομικευμένων προηγμένων θεραπειών, που μπορούν να αντιμετωπίσουν αποτελεσματικά μεγάλο εύρος ασθενειών στους τομείς της Ογκολογίας, Αιματολογίας Ορθοπεδικής, Νεφρολογίας, Δερματολογίας και Διαβητολογίας, μέσω της στρατηγικής συνεργασίας τους, ανακοίνωσαν ο Όμιλος ΥΓΕΙΑ και η σύμπραξη Theracell – Orgenesis, στο πλαίσιο Επιστημονικής Εκδήλωσης που πραγματοποιήθηκε σήμερα, 6 Δεκεμβρίου, στο Συνεδριακό Κέντρο «Ν. ΛΟΥΡΟΣ» του «ΜΗΤΕΡΑ».

Με τη συνεργασία αυτή και μέσω της χρήσης τεχνολογίας αιχμής των Theracell – Orgenesis, ο Όμιλος ΥΓΕΙΑ καθίσταται η πρώτη νοσοκομειακή μονάδα στη χώρα που θα διαθέτει στους ασθενείς προηγμένες κυτταρικές και γονιδιακές θεραπείες (Cell & Gene Therapies – CGTs), δημιουργώντας ένα ισχυρό ανταγωνιστικό πλεονέκτημα στον ταχέως αναπτυσσόμενο τομέα της Αναγεννητικής Ιατρικής.

Ο κ. Ανδρέας Καρταπάνης, Διευθύνων Σύμβουλος του Ομίλου ΥΓΕΙΑ, δήλωσε: «Ο Όμιλος ΥΓΕΙΑ πιστός στο όραμα του και πρωτοπόρος καθ’ όλη την διάρκεια των σχεδόν 50 χρόνων της ιστορίας του, αλλάζει τα δεδομένα για την υγεία στη χώρα, μέσα από την επιχειρηματική του ανάπτυξη και την υιοθέτηση καινοτόμων και πρωτοπόρων θεραπειών. Με τη συνεργασία μας αυτή παρέχουμε υπηρεσίες Ιατρικής Ακριβείας και προσεγγίζουμε -με ευθύνη για την ζωή-, σοβαρές ασθένειες με τη διάθεση των κυτταρικών και γονιδιακών θεραπειών. Στην αιχμή των επιστημονικών εξελίξεων και με σεβασμό στον άνθρωπο, ο Όμιλος ΥΓΕΙΑ διατηρεί τη δέσμευσή του να καινοτομεί και να επενδύει στην παροχή υψηλών υπηρεσιών για την υγεία».

(από αριστερά) - Γεώργιος Ζαχαρόπουλος, Πρόεδρος Επιστημονικού Συμβουλίου Υγεία - Vered Caplan, Πρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος Orgenesis Inc. - Φώτης Σακελλαρίδης, Διευθύνων Σύμβουλος Theracell Advanced Biotechnology

(από αριστερά)
– Γεώργιος Ζαχαρόπουλος, Πρόεδρος Επιστημονικού Συμβουλίου Υγεία
– Vered Caplan, Πρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος Orgenesis Inc.
– Φώτης Σακελλαρίδης, Διευθύνων Σύμβουλος Theracell Advanced Biotechnology

Theracell_LogoΟ κ. Φώτης Σακελλαρίδης, Διευθύνων Σύμβουλος Theracell Advanced Biotechnology, δήλωσε σχετικά με τη συνεργασία με τον Όμιλο ΥΓΕΙΑ και το σκοπό της δραστηριοποίησης της Εταιρείας: «Ευχαριστούμε τον Όμιλο ΥΓΕΙΑ για την εμπιστοσύνη. Σκοπός των εταιρειών μέσα από τη δραστηριοποίησή τους, είναι να κτίζουν γέφυρες που δημιουργούν οφέλη για τις κοινωνίες και τον άνθρωπο. Η στρατηγική συνεργασία της σύμπραξης Theracell – Orgenesis με τον Όμιλο ΥΓΕΙΑ, θα δώσει πρόσβαση σε προηγμένες θεραπείες, και μάλιστα, σε ιδιαίτερα προσιτές τιμές, τόσο για τους ασθενείς όσο και για τα συστήματα κοινωνικής ασφάλισης. Επιπλέον, αυτές οι καινοτόμες θεραπευτικές επιλογές αποτελούν μία εκπληκτική ευκαιρία ανάπτυξης του Ιατρικού Τουρισμού, με σημαντικότατα οφέλη για τη Εθνική Οικονομία, καθώς και για την προβολή της Ελληνικής επιστημονικής κοινότητας διεθνώς. Παράλληλα, δημιουργούν τις προϋποθέσεις νέων θέσεων εργασίας εξειδικευμένου ιατρικού και επιστημονικού προσωπικού αιχμής, αναχαιτίζοντας το φαινόμενο brain-drain. Στη Theracell, εργαζόμαστε με προσήλωση και υπευθυνότητα, για να κτίσουμε αυτές τις γέφυρες, που καθιστούν πιο υγιείς τους ανθρώπους και τις κοινωνίες και πιο βιώσιμο το σύστημα υγείας και την οικονομία».

Orgenesis_LOGOΗ κ. Vered Caplan, Πρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος Orgenesis Inc. δήλωσε για τη στρατηγική συνεργασία με τον Όμιλο ΥΓΕΙΑ: «Επιλέξαμε ως συνεργάτη τον Όμιλο ΥΓΕΙΑ, γνωρίζοντας την αρτιότητα των υποδομών του και την άριστη κατάρτιση των επιστημόνων του. Μέσω της προστιθέμενης αξίας που δίνει η σύμπραξη Theracell – Orgenesis στην τεχνογνωσία και τις θεραπευτικές περιοχές στις οποίες εφαρμόζεται, προσφέρουμε στον Όμιλο ΥΓΕΙΑ ένα ισχυρό ανταγωνιστικό πλεονέκτημα, τόσο για την επιχειρησιακή του ανάπτυξη, αλλά κυρίως, για την διάθεση εξατομικευμένων θεραπειών στους ασθενείς, με όφελος τη ζωή».

 

3 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΗΜΕΡΑ ΑΜΕΑ

Spanios

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ – ΗΜΕΡΙΔΑ Π.Ε.Σ.ΠΑ. – Ε.Ι. Παστέρ – 3 Δεκεμβρίου 2019, 17.00 – 21.00
Σπάνιες Παθήσεις στο προσκήνιο: Ας κάνουμε πράξη το «Σπάνιος Ναι, Μόνος Όχι»

 

H Πανελλήνια Ένωση Σπανίων Παθήσεων (Π.Ε.Σ.ΠΑ.) στα πλαίσια της διαρκούς προσπάθειάς της για ενημέρωση αναφορικά με τις Σπάνιες Παθήσεις στην Ελλάδα και με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα ΑμεΑ, σας προσκαλεί την Τρίτη 3 Δεκεμβρίου 2019 και ώρες 17:00 21:00μμ στηνΕνημερωτική Ημερίδα που θα πραγματοποιηθεί στο Ελληνικό Ινστιτούτο Παστέρ, Λ. Βασ. Σοφίας 127, 115 21  Αθήνα, με θέμα:

Σπάνιες Παθήσεις στο προσκήνιο: Ας κάνουμε πράξη το «Σπάνιος Ναι, Μόνος Όχι»

Στην εκδήλωση θα πραγματοποιηθούν ομιλίες εξαίρετων επιστημόνων και στη συνέχεια οι ασθενείς, οι εκπρόσωποι των Συλλόγων ασθενών καθώς και οι συμμετέχοντες θα εκφράσουν τις απόψεις τους.

Την εκδήλωση πλαισιώνει έκθεση ζωγραφικής για τις σπάνιες παθήσεις, με έργα της Κας Σοφίας Τσιάρα, Δ/ντριας Νευρολογικής Κλινικής ΓΝΑ «Γ. Γεννηματάς».

 

Pespa191203

Θέμα: «Κεντρική επετειακή εκδήλωση για τον εορτασμό των 100 χρόνων του Ελληνικού Ινστιτούτου Παστέρ».

Pasteur_100

Το Ελληνικό Ινστιτούτο Παστέρ συμπληρώνει και γιορτάζει έναν αιώνα ιστορίας και προσφοράς στην Έρευνα, τη Δημόσια Υγεία και την Εκπαίδευση, με κεντρική επετειακή εκδήλωση την Τετάρτη 4 Δεκεμβρίου και ώρα 18:00, στο Μέγαρο της Παλαιάς Βουλής.

Palia_Vouli

Την εκδήλωση θα τιμήσει με την παρουσία του η Α.Ε. ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας κ. Προκόπιος Παυλόπουλος.

 

Προσκεκλημένος ομιλητής από την Ιατρική Σχολή του Πανεπιστημίου Μασσαλίας είναι ο Prof. Didier Raoult, με θέμα «New world of microbes».

 

Το πρόγραμμα της εκδήλωσης περιλαμβάνει χαιρετισμούς επισήμων καθώς και ομιλίες από τη Δρ Χ. Οικονομοπούλου, Προϊσταμένη Διοίκησης ΕΙΠ, με θέμα «Ένας αιώνας πρωτοπορία: Η ιστορία του ΕΙΠ μέσα από τεκμήρια και μαρτυρίες» και τη Δρ Ρ. Μάτσα, Διευθύντρια Ερευνών, Αναπληρώτρια Γενική Διευθύντρια ΕΙΠ, με θέμα «Ελληνικό Ινστιτούτο Παστέρ: Με το βλέμμα στο μέλλον και πυξίδα την ιστορία μας”.

 

Έχουν προσκληθεί εκπρόσωποι του πολιτικού, ακαδημαϊκού και επιχειρηματικού κόσμου, καθώς και μέλη της ερευνητικής κοινότητας, συνεργάτες, δωρητές και μέλη οικογενειών των πρώτων εργαζομένων.

 

Θα ακολουθήσει κοκτέιλ στον Πολυχώρο ΕΒΔΟΜΟΣ.

 

Η συμμετοχή στην εκδήλωση απαιτεί πρόσκληση.

31ο Πανελλήνιο Συνέδριο AIDS

AIDS_31_logo

«Ευ ζην με ή χωρίς τον HIV»

 

 

Η Ελληνική Εταιρεία Μελέτης και Αντιμετώπισης του AIDS (Ε.Ε.Μ.Α.Α) είναι υποχρεωμένη να αναφέρει τις πολλαπλές δυσκολίες που έχουν εμφανισθεί τα τελευταία χρόνια και δυστυχώς δεν έχουν επιλυθεί.

AIDS_191127

Επί πέντε σχεδόν χρόνια, το ιικό φορτίο δεν διενεργείται ή διενεργείται με μεγάλη καθυστέρηση και συγχρόνως σπανίζουν οι απαντήσεις γονοτυπικής αντοχής, με αποτέλεσμα την πλημμελή εργαστηριακή παρακολούθηση των ατόμων με HIV λοίμωξη.

Συγχρόνως πολλές Μονάδες Λοιμώξεων, λόγω τραγικών ελλείψεων, υπολειτουργούν και προτίθενται να αναστείλουν την λειτουργία τους.

Επίσης σε αναμονή είναι η χορήγηση της Prep (προφυλακτικής αγωγής) η οποία διεθνώς έχει μειώσει σημαντικά τις μολύνσεις μεταξύ ανδρών που κάνουν σεξ με άνδρες.

Παρά την εξαιρετικά δυσχερή συγκυρία, η Ε.Ε.Μ.Α.Α διοργανώνει και φέτος το ετήσιο συνέδριο της με στόχο την ευαισθητοποίηση, έγκυρη ενημέρωση και συνεχή εκπαίδευση των επαγγελματιών υγείας και του ευρύτερου κοινού πάνω σε θέματα πρόληψης, έγκαιρης διάγνωσης και αντιμετώπισης της HIV λοίμωξης. Κύριο μήνυμα φέτος αποτελεί το «Ευ ζην με ή χωρίς τον HIV», που επισημαίνει από την μία τα επιτεύγματα της ιατρικής που αποσκοπούν στην διασφάλιση μιας καλής ποιότητας ζωής στα άτομα που ζουν με τον HIV και από την άλλη την ανάγκη για εντατικά προγράμματα μείωσης των νέων μολύνσεων.

Το επιστημονικό πρόγραμμα απευθύνεται σε όλους τους επαγγελματίες υγείας, σε φορείς και οργανώσεις που ασχολούνται με την HIV λοίμωξη, τη χρήση εξαρτησιογόνων ουσιών και την προστασία ευάλωτων ομάδων και μετακινούμενων πληθυσμών, σε φοιτητές, εκπαιδευτικούς και στελέχη των Σωμάτων Ασφαλείας στοχεύοντας στην παροχή έγκυρων και επικαιροποιημένων γνώσεων, στην άρση των προκαταλήψεων και στην ενεργητική συμμετοχή τους στην ενημέρωση για την πρόληψη της HIV λοίμωξης.

 

 

 

Επιδημιολογικά στοιχεία

Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας, το 2018 ζούσαν με τον HIV περίπου 37,9 εκατομμύρια άτομα. Το 2018 διαγνώσθηκαν 1,7 εκατομμύρια νέες μολύνσεις, αριθμός που απέχει σημαντικά από τους στόχους που έχουν τεθεί για τον έλεγχο της πανδημίας του AIDS μέχρι το 2030.

Εντούτοις, η μεγάλη αύξηση της πρόσβασης των ατόμων στην αντιρετροϊκή θεραπεία κατά τα τελευταία έτη είχε ως αποτέλεσμα τη σημαντική μείωση των θανάτων παγκοσμίως και τη βελτίωση της ποιότητας ζωής τους.

Στην Ελλάδα, μετά από μια σταθεροποιητική τάση την τελευταία τριετία, παρατηρήθηκε μετά από μια δεκαετία (4,8-9,2 ανά 100.00 πληθυσμού), ο μικρότερος αριθμός νέων διαγνώσεων της HIV λοίμωξης (4,4 άτομα ανά 100.00 πληθυσμού). Αξίζει να σημειωθεί ότι η μείωση είναι ακόμα μεγαλύτερη (266 σε σχέση με 378-749 νέες διαγνώσεις την τελευταία δεκαετία), αν λάβουμε υπόψη μόνο τα άτομα Ελληνικής προέλευσης. Κυρίαρχος τρόπος μετάδοσης παραμένει η σεξουαλική επαφή χωρίς προφύλαξη μεταξύ ανδρών (ΑΣΑ) (41,9%), ενώ ακολουθεί η ετεροφυλοφιλική σεξουαλική επαφή (28,6%) και η χρήση ενδοφλέβιων εξαρτησιογόνων ουσιών (ΧΕΝ) (8,3%). Ανησυχητικό στοιχείο αποτελούν η αύξηση σε ετερεοφυλόφιλους και τα υψηλά ποσοστά (>50%) καθυστερημένης διάγνωσης της HIV λοίμωξης (CD4+Τ-λεμφοκύτταρα<350 cells/mm3). Αν και ο αριθμός των νέων διαγνώσεων στους χρήστες ενδοφλέβιων εξαρτησιογόνων ουσιών έχει μειωθεί σημαντικά συγκριτικά με την περίοδο της επιδημίας του 2011-2013, ωστόσο δεν έχει προσεγγίσει τα προ της επιδημίας επίπεδα. Το ποσοστό των νέων διαγνώσεων ατόμων αλλοδαπής εθνικότητας τείνει να αυξάνεται σταθερά μετά το 2015, φθάνοντας το 2019 το 43%, με άτομα κυρίως από χώρες της Υποσαχαρίου Αφρικής και της Κεντρικής Ευρώπης.

 

Δεδομένα από το Συνέδριο

Στο συνέδριο έχουν υποβληθεί αξιόλογες επιστημονικές εργασίες οι οποίες συνεισφέρουν στη βαθύτερη κατανόηση και ανάδειξη των σημαντικών παραμέτρων της νόσου.

Όσον αφορά στον «καταρράκτη φροντίδας υγείας» (Continuum of Care – CoC) για τον HIV ανακοινώνονται τα αποτελέσματα από 11 χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ), συμπεριλαμβανομένου της Ελλάδας, για το 2016 συνολικά, σύμφωνα με τα οποία, είχε διαγνωστεί το 87% των PLHIV, το 92% των διαγνωσμένων είχε λάβει ART ενώ το 91% των ασθενών που είχαν ξεκινήσει ART είχε επιτύχει ιική καταστολή πλησιάζοντας ουσιαστικά πολύ κοντά προς την επίτευξη των στόχων του UNAIDS 90-90-90. Σε μια άλλη μελέτη που έγινε ειδικά στην Ελλάδα, εκτός του συγχρονικού «καταρράκτη φροντίδας» (CoC) 4 σταδίων, έγινε επιπλέον αξιολόγηση του ποσοστού των ατόμων που χάνονται από τη φροντίδα στα διάφορα στάδια (LTFU) το οποίο είναι από τα βασικά προβλήματα για χρήστες ενδοφλέβιων εξαρτησιογόνων ουσιών και άτομα με ετεροφυλοφιλική σεξουαλική επαφή, ενώ, ακόμη και για άνδρες που έχουν σεξουαλική επαφή με άνδρες, το ποσοστό αυτό δεν είναι αμελητέο.

Σε μια πολυκεντρική μελέτη εκτιμήθηκε το διάστημα μεταξύ μετάδοσης του HIV και διάγνωσης στα 1,88 έτη για το σύνολο των ατόμων που ζουν με HIV, ενώ για το 28,7% εξ’ αυτών εκτιμήθηκε σε <1 έτος. Για τους ετεροφυλόφιλους εκτιμήθηκε στα 2,82 έτη, για τους άνδρες που κάνουν σεξ με άνδρες 1,87 έτη και για τους χρήστες ενδοφλέβιων ναρκωτικών 0,80 έτη. Οι ετεροφυλόφιλοι και οι μεγαλύτεροι σε ηλικία PLHIV διαγιγνώσκονται καθυστερημένα, ενώ ο χρόνος διάγνωσης για τους ΧΕΝ ήταν βραχύτερος, πιθανόν λόγω των παρεμβάσεων κατά τη διάρκεια της HIV επιδημίας μεταξύ των ΧΕΝ στην Αθήνα.

Αποτελέσματα από τα προγράμματα παρέμβασης σε ΧΕΝ («ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ», 2012-2013 και «ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ HCV-HIV», 2018-2019) κατέδειξαν ότι επίπτωση της HIV λοίμωξης την περίοδο 2013-2019 (1,9 μεταδόσεις/100 ανθρωποέτη) παραμένει σε παρόμοια επίπεδα με το 2013 (1,7/100 ανθρωποέτη) και υπογραμμίζει τον ενδημικό χαρακτήρα της HIV λοίμωξης στον πληθυσμό αυτό. Το 2012-2013, το 10,8% των οροθετικών ΧΕΝ αναφέρει ότι είναι σε αντιρετροϊκή θεραπεία κατά την πρώτη τους επίσκεψη στο πρόγραμμα, ενώ το 2018-2019, το ποσοστό αυτό αυξάνεται στο 45,4%.

Σε δυο διαφορετικές εργασίες Μονάδων Λοιμώξεων (Νοσοκομείο Λαϊκό, Π.Γ.Ν. «Αττικόν») καταγράφεται το νέο ανησυχητικό φαινόμενο των υψηλών ποσοστών χρήσης chemsex (χρήση ψυχοδραστικών ουσιών μεθαμφεταμίνης, μεφεδρόνης, GHB/GBL, κοκαΐνης και κεταμίνης με σκοπό το σεξ) και στην Ελλάδα μεταξύ οροθετικών ανδρών που κάνουν σεξ με άνδρες (ΑΣΑ). Σημαντικός αριθμός ατόμων αναφέρει υψηλά ποσοστά ανεπιθύμητων ενεργειών, εμφάνισης κάποιου σεξουαλικά μεταδιδόμενου νοσήματος καθώς και αρνητικές επιπτώσεις στην εργασία, την οικογένεια/τους φίλους και τις σχέσεις, αλλά μόνο μικρός αριθμός αναζήτησε υπηρεσίες υποστήριξης. Παράλληλα από το Νοσοκομείο «Α. Συγγρός» παρουσιάζεται μια μελέτη που δείχνει αύξηση των ΣΜΝ, και ιδιαίτερα της σύφιλης και της γονόρροιας, ένα διεθνές φαινόμενο που επιβεβαιώνει την εξελισσόμενη σεξουαλική συμπεριφορά υψηλού κινδύνου στον πληθυσμό των HIV οροθετικών ατόμων.

Η ανάδυση μη σχετιζόμενης με το AIDS νοσηρότητας και θνητότητας αλλά και η γήρανση του πληθυσμού των HIV (+) ατόμων εξετάζεται από διάφορες εργασίες. Η έναρξη της αντιρετροϊκής αγωγής φαίνεται να οδηγεί σε πρώιμη επιδείνωση του καρδιαγγειακού κινδύνου λόγω αύξησης του σωματικού βάρους, της αρτηριακής πίεσης και της αορτικής σκληρίας ιδιαίτερα σε νεαρούς, μη καπνιστές ασθενείς με HIV λοίμωξη και σε υποκλινική δυσλειτουργία της αριστεράς κοιλίας της καρδιάς (Π.Γ.Ν. «Αττικόν», Γ.Ν.Α. «Λαϊκό»). Η ύπαρξη πολλαπλών συννοσηροτήτων και το μεγάλο φορτίο δισκίων, αποτελεί μείζον πρόβλημα και επιτείνει την ανάγκη χορήγησης απλούστερων αντιρετροϊκών σχημάτων με στόχο την επίτευξη βέλτιστης συμμόρφωσης (Ν.Ε.Ε.Σ.).

Τέλος, από εργασίες της Μονάδας Λοιμώξεων του Γ.Ν.Α. «Ε.Ε.Σ.» και του Π.Γ.Ν. Πατρών παρουσιάζονται δεδομένα για επιτυχή χορήγηση προφυλακτικής αντιρετροϊκής αγωγής μετά από επαγγελματική ή μη επαγγελματική έκθεση στον HIV, καθώς δεν προέκυψε καμία ορομετατροπή.

 

Θεραπεία

Στην Ελλάδα, βάσει των ευρωπαϊκών και διεθνών κατευθυντηρίων οδηγιών, χορηγείται αντιρετροϊκή θεραπεία σε όλα τα άτομα με HIV λοίμωξη το ταχύτερο δυνατόν μετά τη διάγνωση. Η έγκαιρη χορήγησή της συνδέεται, σε ατομικό επίπεδο, με τη μείωση της νοσηρότητας και της θνητότητας της νόσου και, σε επίπεδο δημόσιας υγείας, με την ελάττωση της μεταδοτικότητας και την συνακόλουθη αναχαίτιση της επιδημίας.

Το 2019, έλαβαν έγκριση στις ΗΠΑ και την Ευρώπη καινούρια αντιρετροϊκά σκευάσματα, τα οποία αναμένεται να κυκλοφορήσουν και στη χώρα μας στο εγγύς μέλλον.

Νέες θεραπευτικές στρατηγικές και συνδυασμοί αντιρετροϊκών παρατεταμένης δράσης σε ενέσιμη μορφή αποτελούν ελκυστική προοπτική για το μέλλον της αντιρετροϊκής θεραπείας.

 


 

Τελετή Έναρξης

Στη διάρκεια της Τελετής Έναρξης, την Παρασκευή 29 Νοεμβρίου 2019 και ώρα 19:30, ο Γιώργος Καπουτζίδης θα μιλήσει και θα παρουσιάσει με τον δικό του γνωστό τρόπο τους μύθους για την HIV λοίμωξη που οδηγούν στον στιγματισμό των συνανθρώπων μας.

 

Δράσεις ΕΕΜΑΑ για την 1η Δεκεμβρίου 2019

Θα πραγματοποιηθούν δράσεις ευαισθητοποίησης και ενημέρωσης του κοινού την 1η Δεκεμβρίου, Παγκόσμια Ημέρα κατά του AIDS, σε κεντρικά σημεία της Αττικής: Πλατεία Συντάγματος υπό την αιγίδα του Δήμου Αθηναίων, Πλατεία Δημαρχείου σε συνεργασία με τον Δήμο Περιστερίου, και στους σταθμούς του ΗΣΑΠ Πειραιά και Νερατζιώτισσα από 10.00-18.00. Στις 5 Δεκεμβρίου 2019 θα πραγματοποιηθεί η ίδια δράση ευαισθητοποίησης και ενημέρωσης του κοινού στην Πλατεία Εσταυρωμένου σε συνεργασία με τον Δήμο Αιγάλεω. Μέσα από ιδιαίτερα προσεγμένες καλλιτεχνικές δράσεις και happenings που με ένα τρόπο φιλικό προκαλούν σκέψεις, ενδιαφέρον και συμμετοχή, καλούμε τον κόσμο να ενεργοποιηθεί στην πόλεμο ενάντια στην μετάδοση του HIV και του στίγματος που αντιμετωπίζουν οι άνθρωποι που ζουν με αυτόν.

 

Δραστηριότητες της Ε.Ε.Μ.Α.Α.

Η Ε.Ε.Μ.Α.Α. συνεχίζει με επιτυχία την ενημέρωση μαθητών Β΄ και Γ΄ Λυκείου διαφόρων περιοχών της Ελλάδας για θέματα πρόληψης της HIV λοίμωξης.

Κατά το τρέχον έτος, η Εταιρεία χορήγησε 5 ετήσιες υποτροφίες για την εκπαίδευση γιατρών στην HIV λοίμωξη σε Μονάδες Λοιμώξεων του ΕΣΥ και του Πανεπιστημίου.

Έκθεση αφισών νέων καλλιτεχνών, εμπνευσμένων από τη νόσο, θα πραγματοποιηθεί στον χώρο του συνεδρίου.

Ευελπιστούμε η εκπληκτική πρόοδος που έχει επιτευχθεί αυτά τα 30 χρόνια να συνεχιστεί και να οδηγήσει σύντομα, με τη βοήθεια καινοτόμων θεραπειών, στην εκρίζωση της νόσου και την εξάλειψη του στίγματος που ακόμα και σήμερα βιώνουν τα άτομα που ζουν με τον HIV.

 

 

FIVI*: Νέα υπερσύγχρονη Μονάδα Ιατρικώς Υποβοηθούμενης Αναπαραγωγής από το Ιατρικό Διαβαλκανικό Θεσσαλονίκης Η ζωή ξεκινά εδώ!

FiVi_Iatr

Το Ιατρικό Διαβαλκανικό Θεσσαλονίκης εγκαινίασε πριν λίγες μέρες την FIVI, τη νέα, υπερσύγχρονη και μεγαλύτερη Μονάδα Ιατρικώς Υποβοηθούμενης Αναπαραγωγής στην Νοτιοανατολική Ευρώπη και τη μοναδική στη χώρα που βρίσκεται εντός ενός υπερσύγχρονου γενικού νοσοκομείου προσφέροντας μοναδικές συνθήκες ασφάλειας και καλύπτοντας όλο το φάσμα υπηρεσιών υγείας.

 

Η FIVI, συνολικής επένδυσης ύψους άνω των 1,5 εκ. ευρώ σε εξοπλισμό, στεγάζεται σε υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις και περιλαμβάνει ένα από τα πλέον σύγχρονα εργαστήρια της Ευρώπης που είναι σχεδιασμένο να πληροί συνθήκες ποιότητας αέρα ISO CLASS 7, χρησιμοποιώντας ηλεκτρονική παρακολούθηση δειγμάτων μέσω του συστήματος “RI Witness”, καθώς και όλων των παραμέτρων εμβρυολογικής καλλιέργειας, διασφαλίζοντας τα υψηλότερα πρότυπα ποιότητας. Παράλληλα έχει πιστοποιηθεί από την Swiss Approval με το πρότυπο EN 15224.

κ. Γιώργος Πάντος, Καθηγητής Μαιευτικής-Γυναικολογίας του Α.Π.Θ. και Πρόεδρος της Ελληνικής Εταιρείας Γονιμότητας - Στειρότητας & κ. Ronny Janssens, Past Chief Embryologist, Center for Reproductive Medicine, AZ - VUB, IVF consultant at BE-ART IVF

κ. Γιώργος Πάντος, Καθηγητής Μαιευτικής-Γυναικολογίας του Α.Π.Θ. και Πρόεδρος της Ελληνικής Εταιρείας Γονιμότητας – Στειρότητας & κ. Ronny Janssens, Past Chief Embryologist, Center for Reproductive Medicine, AZ – VUB, IVF consultant at BE-ART IVF

Στη δημιουργία της FIVI συνέβαλε με την επιστημονική του γνώση και εμπειρία ο κ. Ronny Janssens, f.  Chief Embryologist, Center for Reproductive Medicine, AZ – VUB, IVF consultant at BE-ART IVF, ένας από τους πλέον ειδικούς συμβούλους, σε διεθνές επίπεδο, στο χώρο της Ιατρικώς Υποβοηθούμενης Αναπαραγωγής, με περισσότερα από 35 χρόνια εμπειρία στο σχεδιασμό και τη δημιουργία εργαστηρίων εξωσωματικής γονιμοποίησης, του Risk assessment και του Quality Management των συγκεκριμένων μονάδων.

 

Παράλληλα, η FIVI, στελεχώνεται από εξειδικευμένο επιστημονικό προσωπικό που αποτελείται από 20 ιατρούς και εμβρυολόγους διεθνούς κύρους αλλά και λοιπές επιστημονικές ειδικότητες με μεγάλη εξειδίκευση και εμπειρία στην υποβοηθούμενη αναπαραγωγή, η οποία ξεπερνά τους 35.000 κύκλους.  

 

Ο Όμιλος του Ιατρικού Αθηνών με την ίδρυση του Ιατρικού Διαβαλκανικού Θεσσαλονίκης 20 χρόνια πριν, κατόρθωσε να καταστήσει τη Θεσσαλονίκη σημείο αναφοράς στην παροχή υπηρεσιών υγείας σε όλη τη ΝΑ Ευρώπη και να βάλει τη χώρα με αξιώσεις στο χώρο του ιατρικού τουρισμού.

 

Σήμερα με τη δημιουργία της FIVI και την επέκταση του Ομίλου στο χώρο της Ιατρικώς Υποβοηθούμενης Αναπαραγωγής γίνεται ένα ακόμη βήμα προς την κατεύθυνση αυτή, αφού τα δεδομένα ανταγωνιστικά πλεονεκτήματα της χώρας στο πεδίο αυτό, κλίμα, επιστημονική τεχνογνωσία, το θεσμικό πλαίσιο και η ανταγωνιστική τιμολόγηση,  έρχονται να επισφραγιστούν από μια μεγάλη επένδυση με την εγγύηση και το επιστημονικό κύρος του Ιατρικού Διαβαλκανικού Θεσσαλονίκης και των ιατρών συνεργατών του.

Από αριστερά προς τα δεξιά: Δρ. Βασίλης Αποστολόπουλος, Διευθύνων Σύμβουλος Ομίλου Ιατρικού Αθηνών, κ. Γιώργος Πατούλης, Πρόεδρος Συμβουλίου Ελληνικού Ιατρικού Τουρισμού ΕΛΙΤΟΥΡ, Περιφερειάρχης Αττικής, Πρόεδρος της Κεντρικής Ένωσης Δήμων Ελλάδος και Πρόεδρος του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών, κ. Απόστολος Τζιτζικώστας, Περιφερειάρχης Κεντρικής Μακεδονίας, & Δρ. Γιώργος Αποστολόπουλος, Πρόεδρος Ομίλου Ιατρικού Αθηνών

Από αριστερά προς τα δεξιά:
Δρ. Βασίλης Αποστολόπουλος, Διευθύνων Σύμβουλος Ομίλου Ιατρικού Αθηνών, κ. Γιώργος Πατούλης, Πρόεδρος Συμβουλίου Ελληνικού Ιατρικού Τουρισμού ΕΛΙΤΟΥΡ, Περιφερειάρχης Αττικής, Πρόεδρος της Κεντρικής Ένωσης Δήμων Ελλάδος και Πρόεδρος του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών, κ. Απόστολος Τζιτζικώστας, Περιφερειάρχης Κεντρικής Μακεδονίας, & Δρ. Γιώργος Αποστολόπουλος, Πρόεδρος Ομίλου Ιατρικού Αθηνών

Η τελετή εγκαινίων πραγματοποιήθηκε από τον Περιφερειάρχη Κεντρικής Μακεδονίας κ. Απόστολο Τζιτζικώστα, τον Περιφερειάρχη Αττικής και Πρόεδρο του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών, κ. Γεώργιο Πατούλη καθώς και τους κ.κ. Γεώργιο Αποστολόπουλο, Πρόεδρο του Ομίλου Ιατρικού Αθηνών και Δρ. Βασίλειο Αποστολόπουλο, Διευθύνων Σύμβουλο Ομίλου Ιατρικού Αθηνών, ενώ ομιλίες απηύθυναν οι γιατροί και συνεργάτες κ.κ.  Ιωάννης Τζαφέτας, Βασίλης Ταρλατζής και Γιώργος Πάντος καθώς και ο ειδικός σύμβουλος, κ. Ronny Janssens.

 

FIVI LOGO* FIVI: Στα ελληνικά «Φοίβη». Το όνομά της συμβολίζει την αυγή και σημαίνει «Φωτείζουσα». Θεά της Σελήνης κατά τους Ρωμαίους, Τιτανίδα και άρρηκτα συνδεδεμένη με τη μητρότητα και τη γονιμότητα εσωκλείει μέσα της όλα τα χαρακτηριστικά εκείνα που πρεσβεύει η νέα Μονάδα. Η ανθρωποκεντρικότητα, η  φροντίδα, η  αισιοδοξία και το μέλλον βρίσκουν τη θέση τους στη FIVI και καλούν τα ζευγάρια να αφεθούν στα χέρια του έμπειρου προσωπικού για τη δική τους πορεία προς τη νέα αυγή. *

«Παιδεία για έναν Kόσμο χωρίς Kάπνισμα»

P_Health_Logo

10ο Πανελλήνιο Μαθητικό Συνέδριο

«Παιδεία για έναν Kόσμο χωρίς Kάπνισμα»

Υπό την Αιγίδα της Α.Ε. του Προέδρου της Ελληνικής Δημοκρατίας,

Κυρίου Προκοπίου Παυλοπούλου

 

Τα παιδιά ενώνουν τις φωνές τους και δηλώνουν κατά του καπνίσματος!

 

SmokeΤα παιδιά έχουν πλέον τον λόγο για τη διαμόρφωση των συνθηκών του περιβάλλοντος στο οποίο μεγαλώνουν και εξελίσσονται. Με τη σωστή ενημέρωση και εκπαίδευση μπορούν να διεκδικήσουν και να επιτύχουν καλύτερες συνθήκες για τη ζωή τους. Ενώνουν τις φωνές τους και στέλνουν τα δικά τους μηνύματα για την ειρήνη, την καταστροφή του περιβάλλοντος, την ισότητα των φύλων, την πρόσβαση στην εκπαίδευση και φυσικά την υγεία! Την επιθυμία τους για έναν Κόσμο χωρίς Κάπνισμα εξέφρασαν και οι 600 μαθητές/μαθήτριες που συμμετείχαν και παρακολούθησαν το 10ο Πανελλήνιο Μαθητικό Συνέδριο «Παιδεία για έναν Κόσμο χωρίς Κάπνισμα», το οποίο πραγματοποιήθηκε υπό την Αιγίδα της Α.Ε., τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας, κύριο Προκόπιο Παυλόπουλο. Η φετινή διοργάνωση φιλοξενήθηκε στο Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων και η κήρυξη της έναρξης των εργασιών έγινε από τον κύριο Προκόπιο Παυλόπουλο, υπό την αμέριστη υποστήριξη του οποίου τελεί όλο το εκπαιδευτικό πρόγραμμα της πρωτοβουλίας SMOKEFREEGREECE για την πρόληψη του Καπνίσματος στα παιδιά.

ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ

ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ

Την εκδήλωση τίμησαν με την παρουσία τους η Υπουργός Παιδείας και Θρησκευμάτων, κυρία Νίκη Κεραμέως, ο Υπουργός Υγείας, κύριος Βασίλης Κικίλιας, ο Υφυπουργός Πολιτισμού και Αθλητισμού, κύριος Λευτέρης Αυγενάκης, ο Περιφερειάρχης Αττικής, κύριος Γιώργος Πατούλης και η Πρέσβυς Καλής Θελήσεως της UNESCO, κυρία Μαριάννα Β. Βαρδινογιάννη.

 

ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ

ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ

Την εκδήλωση άνοιξε ο Πρόεδρος του 10ου Πανελλήνιου Μαθητικού Συνεδρίου και Επικεφαλής της πρωτοβουλίας SMOKEFREEGREECE, κύριος Παναγιώτης Μπεχράκης δηλώνοντας «Τα παιδιά έχουν το βήμα και με τη δύναμη της παιδικής τους ψυχής δίνουν ένα μάθημα επίλυσης του προβλήματος που λέγεται Κάπνισμα, σε όλη τη κοινωνία. Αφήνουμε πίσω το παλιό μοτίβο και ξεκινάμε με νέα δεδομένα επιλογής ενός υγιεινού τρόπου ζωής,  που αποφέρουν δύναμη, ζωντάνια και υπεροχή στη νέα γενιά».

 

ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ

ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ

Η Υπουργός Παιδείας και Θρησκευμάτων, κυρία Νίκη Κεραμέως, καλωσόρισε θερμά τα παιδιά στον χώρο του Υπουργείου, δήλωσε την υποστήριξη της στις δράσεις της πρωτοβουλίας SMOKEFREEGREECE και ανέφερε «Η νέα γενιά γυρίζει την πλάτη στο κάπνισμα και τις εξαρτήσεις. Η κοινωνία απαιτεί αλλαγή νοοτροπίας και κουλτούρας και πρέπει να την ακούσουμε».

Η κυρία Μαριάννα Β. Βαρδινογιάννη η οποία με το έργο της σε εθνικό και διεθνές επίπεδο έχει αποδείξει την ευαισθησία της για την προστασία των παιδιών, τίμησε για ακόμα μία φορά την προσπάθεια της πρωτοβουλίας SMOKEFREEGREECE για την πρόληψη του καπνίσματος «Τα τελευταία 30 χρόνια έχω αφιερώσει τη ζωή μου στον αγώνα ενάντια στον παιδικό καρκίνο και γνωρίζω καλά πως δεν υπάρχει πολυτιμότερο αγαθό από την υγεία. Πρέπει λοιπόν όλοι μας να ενώσουμε τις δυνάμεις μας και να αγωνιστούμε για να εξασφαλίσουμε ότι οι νέες γενιές θα είναι πιο δυνατές, πιο υγιείς και κυρίως πιο ενημερωμένες». Ο Υφυπουργός Πολιτισμού και Αθλητισμού, κύριος Λευτέρης Αυγενάκης, δήλωσε την αισιοδοξία του για τα αποτελέσματα του Εθνικού Σχεδίου Δράσης για το Κάπνισμα για την προστασία της υγείας της κοινωνίας και τόνισε ότι ο αθλητισμός δεν μπορεί παρά να ενισχύει την καταπολέμηση του καπνίσματος «Η κοινωνία οφείλει να παρέχει στα παιδιά ένα σχολικό περιβάλλον που θα λειτουργεί με βασικό άξονα την προστασία από το κάπνισμα. Είμαστε εδώ για να κερδίσουμε μια μάχη διαρκείας».

10_191126_KikilΟ Υπουργός Υγείας, κύριος Βασίλης Κικίλιας, αναφερόμενος και στη σημασία εφαρμογής του Νόμου για την προστασία από το παθητικό κάπνισμα, ιδιαιτέρως σε χώρους που βρίσκονται παιδιά και σε αθλητικές εγκαταστάσεις, δήλωσε ότι αιχμή των προτεραιοτήτων του Εθνικού Σχεδίου είναι η επιλογή της νέας γενιάς να μην ξεκινήσουν το κάπνισμα, με στρατηγικό σημείο τα σχολεία «Χωρίς την συνεισφορά της Παιδείας είναι αδύνατη η δημιουργία νέας κουλτούρας και νοοτροπίας».

 

Όπως κάθε χρόνο, στο πλαίσιο του Συνεδρίου διοργανώθηκε ο 7ος Πανελλήνιος Μαθητικός Διαγωνισμός, στον οποίο συμμετείχαν οι μαθητές και μαθήτριες της Ε’ και ΣΤ’ Δημοτικού με έργα ζωγραφικής και οι μαθητές και μαθήτριες από Α’ Γυμνασίου έως Α’ Λυκείου με κείμενο. Το θέμα ήταν κοινό για όλους τους μαθητές «ΝΑΙ στον Αθλητισμό – ΟΧΙ στο Κάπνισμα», καθώς οι δράσεις της πρωτοβουλίας SMOKEFREEGREECE δεν αφορούν μόνο στην πρόληψη του καπνίσματος, αλλά την προώθηση ενός υγιεινού τρόπου ζωής, χωρίς εξαρτήσεις. Οι νικητές του Διαγωνισμού, που προέρχονται από όλη την Ελλάδα, αλλά και από το Ελληνικό σχολείο στο Αργυρόκαστρο Αλβανίας, ταξίδεψαν μέχρι την Αθήνα για να παρακολουθήσουν το Συνέδριο και να παραλάβουν το βραβείο τους.

 

ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ

ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, κύριος Προκόπιος Παυλόπουλος, απευθύνθηκε κυρίως στους μαθητές/ μαθήτριες που βρίσκονταν στο κοινό και τόνισε ιδιαίτερα τη σημασία του Αθλητισμού ως πηγή δύναμης σε όλη τη πορεία της ζωής τους. «Ο αθλητισμός μας διδάσκει πως μπορούμε να επιτύχουμε στόχους με μακροχρόνια προσπάθεια και επιμονή». Μεγάλο μέρος του μηνύματος του προς τα παιδιά αφορούσε στην ταύτιση της αντίστασης στο κάπνισμα με την αντίσταση σε κακοπροαίρετους πειρασμούς που θα συναντήσουν στην ενήλικη πορεία τους, αποκαλώντας την άσκηση ζωής.  Με χαρά ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας δέχτηκε, επίσης, να απονείμει τα βραβεία στις συμμετοχές που διακρίθηκαν στον 7ο Πανελλήνιο Μαθητικό Διαγωνισμό αφού ζήτησε από όλα τα παιδιά να γνωρίζουν ότι «Η πρόληψη του καπνίσματος αφορά το ζήτημα της προστασίας όχι μόνο της δικής σας υγείας, αλλά και των ανθρώπων που βρίσκονται γύρω σας, ακόμα και του κοινωνικού συνόλου».

 

 

 

 

Οι συμμετοχές που διακρίθηκαν στον 7ο Πανελλήνιο Μαθητικό Διαγωνισμό με θέμα «ΝΑΙ στον Αθλητισμό – ΟΧΙ στο Κάπνισμα»:

 

 • Ε’ Δημοτικού

Βραβείο: Δέσποινα-Ειρήνη Τριανταφυλλίδου, Εκπαιδευτήρια Ε. Μαντουλίδη (Θεσσαλονίκη)
Έπαινος: Ιάσονας Λάμπρος, 3ο Δημοτικό Σχολείο Ιωαννίνων
Έπαινος: Γιάννης Ασπρούτσος & Μυρτώ Χατζηαντωνίου, 3ο Δημοτικό Σχολείο Θεσσαλονίκης

 • ΣΤ’ Δημοτικού

Βραβείο: Δήμητρα Μπανάκου & Ελένη Τσαλικίδη, 6ο Δημοτικό Σχολείο Πρέβεζας
Έπαινος: Μυρτώ Καστανάκη, Εκπαιδευτήρια Θεοδωρόπουλου (Χανιά)
Έπαινος: Δημήτρης Βιλιώτης, Σπύρος Σιάρκος, Αντώνης Καραδήμας, Άγις Σαλτάνης, 2ο Δημοτικό Σχολείο Μελισσίων (Αθήνα)

 • Ειδικό Σχολείο

3 μαθητές από το Εργαστήριο Ειδικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης (ΕΕΕΕΚ) Κορδελιού (Θεσσαλονίκη)

 • Α’ Γυμνασίου

Βραβείο: Νικόλαος Πεδιαδίτης, 2ο Γυμνάσιο Αγίου Νικολάου (Κρήτη)
Έπαινος: Μυρσίνη Αποστόλου, Pierce College, AGC (Αθήνα)

 • Β’ Γυμνασίου

Βραβείο: Ιωάννα Σιμιτζή/Νικολάια Σκουρτοπούλου-Μόσχου/ Δήμητρα Τέντα/ Μάρθα Τέντα, Αναξαγόρειο Γυμνάσιο Νέας Λαμψάκου (Εύβοια)
Έπαινος: Δέσποινα Λάχανη, 2ο Γυμνάσιο Τρίπολης
Έπαινος: Κωνσταντίνος Γεωργίου, Εκπαιδευτήρια Δούκα (Αθήνα)

 • Γ’ Γυμνασίου

Βραβείο: Κλέα Διαμάντη/ Φιόνα Πούλα/ Ευαγγελία Λόνγκο/ Βικτόρια Αλίκο, Εκπαιδευτήρια Πνοή Αγάπης (Αργυρόκαστρο, Αλβανία)
Έπαινος: Βασιλική Σαπουνά/ Μαρία-Άννα Σπανούδη/ Κωνσταντίνα Παναγοπούλου, Κολέγιο «ΔΕΛΑΣΑΛ» (Θεσσαλονίκη)

 • Α’ Λυκείου

Βραβείο: Παναγιώτης Γεωργίου, Εκπαιδευτήρια Δούκα (Αθήνα)
Έπαινος: Πατσούρη Σταματία, 18ο ΓΕΛ Θεσσαλονίκης

 

Μπορείτε να βρείτε τα έργα που διακρίθηκαν στην σχετική ανάρτηση http://bit.ly/2XNWufE

 

Ένα ξεχωριστό μήνυμα μετέφεραν στα παιδιά και οι δύο πρωταθλήτριες υδατοσφαίρισης, Εύη Μωραϊτίδου και Αγγελική Καραπατάκη, οι οποίες κατέκτησαν με την εθνική ομάδα το αργυρό μετάλλιο στους Ολυμπιακούς Αγώνες της Αθήνας το 2004. Εκπροσωπώντας τον Συλλόγο Ολυμπικιονικών, μίλησαν στα παιδιά για την δύναμη που μπορεί να προσφέρει ο αθλητισμός στο σώμα και το μυαλό «Ο αθλητισμός καλλιεργεί τον σεβασμό προς τους άλλους, αλλά και προς τον ίδιο μας τον εαυτό».

 

 

 

Τα Συνέδρια «Παιδεία για έναν Κόσμο χωρίς Κάπνισμα» εμπνέονται, υλοποιούνται και απευθύνονται σε όλους τους μαθητές. Μαθητές και μαθήτριες από 9 σχολεία Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης της Αττικής, γέμισαν τη σκηνή και τις θέσεις της αίθουσας «Jacqueline de Romilly» του ΥΠΑΙΘ. Η φαντασία των παιδιών και η δύναμη των μηνυμάτων που είχαν να στείλουν σε όλη την ελληνική κοινωνία πήραν μορφή και εμπλουτίστηκαν με μουσική και κίνηση μέσα από θεατρικά δρώμενα, video, χορευτικά και τραγούδια που προετοίμασαν και παρουσίασαν στους συμμαθητές τους, οι οποίοι δεν σταμάτησαν να τους χειροκροτούν και να τους εμψυχώνουν, δίνοντας ακόμα περισσότερη ενέργεια και ένταση στην εκδήλωση.

 

Στο πρόγραμμα του 10ου Πανελλήνιου Μαθητικού Συνεδρίου «Παιδεία για έναν Κόσμο χωρίς Κάπνισμα», συμμετείχαν:

 • 48o Γυμνάσιο Αθήνας
 • Αμερικανικό Κολλέγιο Ελλάδος – Pierce
 • 5ο Γυμνάσιο Παλαιού Φαλήρου
 • 4ο Δημοτικό Σχολείο Δάφνης
 • ΓΕΛ Βάρης
 • 3ο Γυμνάσιο Αργυρούπολης
 • 51ο Γυμνάσιο Αθήνας
 • 5ο ΓΕΛ Καλλιθέας
 • Μουσικό Γυμνάσιο Παλλήνης

Με τη διοργάνωση των Πανελλήνιων Μαθητικών Διαγωνισμών, στο πλαίσιο του εκπαιδευτικού προγράμματος της πρωτοβουλίας SMOKEFREEGREECE, δίνεται η δυνατότητα στους μαθητές/ μαθήτριες να εκφράσουν την άποψη, τις ιδέες και τη στάση τους απέναντι στην επιλογή τους, που όπως αποδεικνύεται δεν περιλαμβάνει το κάπνισμα. Η 10ετής πορεία της πρωτοβουλίας φέρεται να αποδίδει καρπούς, καθώς η νέα γενιά πλέον είναι ενημερωμένη και απορρίπτει το κάπνισμα, ενεργητικό ή παθητικό. Τα παιδιά μεταφέρουν το μήνυμα και στα μέλη της οικογένειας τους και τους ζητούν να σεβαστούν το δικαίωμα τους να αναπνέουν καθαρό αέρα, αλλά μοιράζονται μαζί τους και τα οφέλη της επιλογής ενός πιο υγιεινού τρόπου ζωής με σκοπό να τους προστατεύσουν από τις βλαβερές συνέπειες.

 

Τα παιδιά έχουν αντιληφθεί ότι βιώνουν και παίρνουν μέρος σε μια αλλαγή εποχής για τη χώρα τους. Αποδεικνύουν ότι αποστρέφονται πρακτικές του παρελθόντος, ενώ παράλληλα ο σύγχρονος τρόπος σκέψης τους αλλά και η δύναμη της επιλογής τους είναι αρκετά για να επιτύχουν την αλλαγή που τους αξίζει.

 

 

 

 

 

 

Συνδιοργανωτές του Συνεδρίου ήταν το Ερευνητικό Εργαστήριο George D.Behrakis της Ελληνικής Αντικαρκινικής Εταιρείας και το Ινστιτούτο Δημόσιας Υγείας του Αμερικανικού Κολλεγίου Ελλάδος. Η Αίθουσα «Jacqueline de Romilly» διατέθηκε απο το Υπουργείο Παιδείας & Θρησκευμάτων.

 

ΕΞΑΤΟΜΙΚΕΥΜΕΝΗ ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ Το πλέον αποτελεσματικό μέσο του φυσικοθεραπευτή, για την αντιμετώπιση αναρίθμητων παθήσεων ανεξαρτήτως ηλικίας

PSF_LOGO

Στις 29 Νοεμβρίου στην Αθήνα ανοίγει τις πύλες του το 29ο Επιστημονικό Συνέδριο του Πανελλήνιου Συλλόγου Φυσικοθεραπευτών με θέμα: «Άσκηση & Φυσική Δραστηριότητα στην Αποκατάσταση. Τι, Ποιος, Που & Πότε»

 

Την Παρασκευή 29 Νοεμβρίου ξεκινάει το  29ο  Επιστημονικό Συνέδριο του Πανελληνίου Συλλόγου Φυσικοθεραπευτών με θέμα: «Άσκηση & Φυσική Δραστηριότητα στην Αποκατάσταση. Τι, Ποιος, Που & Πότε». Το συνέδριο θα έχει διάρκεια τρεις ημέρες, έως την 1η Δεκεμβρίου και θα πραγματοποιηθεί στην Αθήνα, στο ξενοδοχείο Royal Olympic. Περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να βρείτε στην ιστοσελίδα του συνεδρίου: https://congress.psf.org.gr.

Afisa 29 Pan. S. Ph. P2.cdr

Το 29ο συνέδριο φυσικοθεραπείας πραγματεύεται, για πρώτη φορά σε αυτό το εύρος, το πιο σημαντικό εργαλείο που χρησιμοποιούν οι φυσικοθεραπευτές στην καθημερινή τους πρακτική, την θεραπευτική άσκηση.

Ο τίτλος του συνεδρίου «Άσκηση και Φυσική Δραστηριότητα στην Αποκατάσταση. Τι, ποιος, που και πότε» έχει διττή σημασία και έρχεται να φωτίσει τις πιο σημαντικές πτυχές της σύγχρονης φυσικοθεραπείας.

Και αυτό διότι, αντικείμενο του συνεδρίου είναι η άσκηση και η φυσική δραστηριότητα ως μέσον πρόληψης, διατήρησης και αποκατάστασης της υγείας, συγχρόνως όμως το συνέδριο αυτό αποσκοπεί να φωτίσει όλες τις επιμέρους πτυχές της άσκησης προκειμένου αυτή να είναι εξατομικευμένη (personalised), αποτελεσματική και ασφαλής.

Η επιλογή του είδους της άσκησης που πρέπει να εφαρμοστεί σε έναν ασθενή, ο χρόνος και ο τρόπος εφαρμογής της άσκησης στον ασθενή (συνταγογράφηση άσκησης), η παρότρυνση και τα κίνητρα που πρέπει να δίνονται στον ασθενή για συμμόρφωση και εφαρμογή της άσκησης, η συνεχής παρακολούθηση της εξέλιξης της υγείας του ασθενούς και η προσαρμογή του προγράμματος άσκησης στον ασθενή, αποτελούν μόνο λίγους από τους παράγοντες εκείνους που καθιστούν τον φυσικοθεραπευτή ως τον πλέον κατάλληλο επιστήμονα υγείας για την εφαρμογή της άσκησης στην αποκατάσταση της υγείας.

Η σύγχρονη έρευνα έχει πλέον τεκμηριώσει τον ρόλο της άσκησης ως το πλέον αποτελεσματικό μέσο για την αντιμετώπιση μιας τεράστιας γκάμας παθολογικών καταστάσεων, σε όλο το ηλικιακό εύρος, ανεξαρτήτως φύλου, φυλής, τόπου και χρόνου.

Επιπλέον, το είδος της άσκησης για την αποκατάσταση και επαύξηση της δύναμης, της αντοχής, της κινητικότητας, του κινητικού ελέγχου, της λειτουργικότητας και εν τέλει της ποιότητας ζωής, έχει διευρυνθεί σημαντικά.

Πολλαπλές έρευνες έχουν δείξει τα τεράστια οφέλη της εφαρμογής της άσκησης τόσο στον ασθενή όσο και στα συστήματα υγείας.

Ένα σημαντικό πρόβλημα ωστόσο που καλούνται να αντιμετωπίσουν όλοι οι ερευνητές και επιστήμονες υγείας και το οποίο αποτελεί τροχοπέδη στην αποτελεσματικότητα των παρεμβάσεων της άσκησης, είναι η συμμόρφωση και η συμμετοχή των ασθενών στο πρόγραμμα άσκησης, η συνέχεια της εφαρμογής του προγράμματος άσκησης στους ασθενείς, καθώς και η αλλαγή των συνηθειών και του τρόπου ζωής των ασθενών που διακινδυνεύουν την σωματική και ψυχική υγεία τους.

Επί του συγκεκριμένου προβλήματος έχουν αναπτυχθεί παγκοσμίως διάφορες τεχνικές και παρεμβάσεις κινήτρων, συμμόρφωσης και συμμετοχής. Σε αυτές, η προώθηση της φυσικής δραστηριότητας παρουσιάζεται όχι μόνο ως μέσον πρόληψης αλλά και αποκατάστασης της υγείας, με την προσέγγιση αυτή να υποστηρίζεται και από τις καμπάνιες της Παγκόσμιας Συνομοσπονδίας Φυσικοθεραπευτών (WCPT) “Fit for Life”, του Αγγλικού Συλλόγου Φυσικοθεραπείας (CSP)  “Hate Exercise, Love Physical Activity”, του Αμερικανικού Συλλόγου Αθλητιατρικής (ACSM) “Exercise is Medicine” και άλλων παγκόσμιων οργανισμών.

Όλα τα παραπάνω έρχεται να τα αναδείξει και να τα συζητήσει το 29ο Συνέδριο Φυσικοθεραπείας του Π.Σ.Φ., με τη συμμετοχή σημαντικών Ελλήνων και ξένων επιστημόνων, επιχειρώντας να παρουσιάσει τις πλέον σύγχρονες και τεκμηριωμένες πρακτικές και να ενημερώσει την επιστημονική κοινότητα, τους φορείς, τους ασθενείς και την κοινωνία γενικότερα.

Φέτος το συνέδριο του Π.Σ.Φ θα τιμήσει με την παρουσία της η πρώην Πρόεδρος της Παγκόσμιας Ομοσπονδίας Φυσικοθεραπείας (WCPT) και Καθηγήτρια του Πανεπιστημίου της Νέας Υόρκης Δρ. Marilyn Moffat, που έχει συνδέσει το όνομά της και την θητεία της στην WCPT με την προσπάθεια να αποκτήσει η φυσικοθεραπεία κοινό όραμα και στόχο σε παγκόσμιο επίπεδο. Ταυτόχρονα, η Δρ. Moffat προώθησε καταλυτικά τον ρόλο του φυσικοθεραπευτή στα χρόνια νοσήματα και στην πρόληψή τους μέσω της θεραπευτικής άσκησης.

Επίσης το συνέδριο του Π.Σ.Φ θα τιμήσει και η Πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Τμήματος της Παγκόσμιας Ομοσπονδίας Φυσικοθεραπείας (ER-WCPT) Κα Esther-Mary D’Arcy.

H ER-WCPT εκπροσωπεί 38 συλλόγους Ευρωπαϊκών Κρατών, οι οποίοι αριθμούν 173.000 φυσικοθεραπευτές.

Με την ευκαιρία της συμμετοχής της στο συνέδριο του Π.Σ.Φ., η Πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Ομοσπονδίας κα Esther-Mary D’Arcy, θα συναντηθεί με την ηγεσία του Υπουργείου Υγείας, για να τονίσει ποιες είναι οι προτεραιότητες στην Ευρώπη και πως η Φυσικοθεραπεία συμβάλλει στην μείωση του κόστους της υγείας.

Στην τελετή έναρξης θα παραβρεθεί ο Ολυμπιονίκης ενόργανης γυμναστικής Ιωάννης Μελισσανίδης και ο Ολυμπιονίκης της Άρσης Βαρών Γιώργος Τζελίλης, που θα απονείμουν τις βεβαιώσεις του πρώτου κύκλου μαθημάτων εξειδίκευσης αθλητικού φυσικοθεραπευτή, που διεξάγεται σε συνεργασία με τον Αυστραλιανό Σύλλογο Φυσικοθεραπευτών (APA) και την IFSPT (παγκόσμια ομοσπονδία αθλητικής φυσικοθεραπείας).

Το συνέδριο τελεί υπό την αιγίδα του Υπουργείου Υγείας και τις εργασίες του θα κηρύξει ο Υπουργός Υγείας Βασίλης Κικίλιας την Παρασκευή 29/11 και ώρα 19:00.

 

 

26 Νοεμβρίου. Μια ημέρα ευαισθητοποίησης για τη μεγάλη σημασία του σιδήρου στον οργανισμό μας και τα συμπτώματα της σιδηροπενίας που δεν πρέπει να αγνοούμε.

Genesis191126_1

Genesis191126_5Η Ημέρα Σιδηροπενίας, 26η Νοεμβρίου, αποτελεί μια διεθνή πρωτοβουλία ευαισθητοποίησης σχετικά με τις σοβαρές συνέπειες της σιδηροπενίας και της σιδηροπενικής αναιμίας.1 Από το 2015 που θεσμοθετήθηκε για πρώτη φορά από τη Vifor Pharma, αποσκοπεί να ευαισθητοποιήσει όλους μας σχετικά με τη σημασία του σιδήρου στον οργανισμό και τις συνέπειες που μπορεί να έχουν τα χαμηλά επίπεδα σιδήρου εάν δεν αντιμετωπιστούν σωστά. Μας ενθαρρύνει να μάθουμε περισσότερα για τη σιδηροπενία και να πάρουμε τον έλεγχο της υγείας μας.

Η σιδηροπενία, με ή χωρίς αναιμία, εκτιμάται ότι επηρεάζει έναν στους τρεις ανθρώπους παγκοσμίως.2 Παρά τη σοβαρή επίδρασή της στην υγεία και την υψηλή συχνότητά της,3 παραμένει μια νόσος που υποδιαγιγνώσκεται. Η σιδηροπενία μπορεί να είναι εξουθενωτική, να επιδεινώσει μια υποκείμενη χρόνια πάθηση και να οδηγήσει σε αυξημένη νοσηρότητα και θνησιμότητα.4 Τα συμπτώματα μπορεί να εκδηλωθούν με διάφορους τρόπους, είναι δύσκολο να διαγνωστούν και μπορεί να συνδέονται με άλλες παθήσεις4,5. Συνηθισμένα συμπτώματα είναι η κόπωση, η χλωμή όψη, τα εύθραυστα νύχια με μορφολογικές ανωμαλίες, η αδυναμία συγκέντρωσης.

Genesis191126_4Η ιστοσελίδα irondeficiencyday.com, που έχει δημιουργηθεί για τις ανάγκες της ενημερωτικής πρωτοβουλίας και είναι πλέον διαθέσιμη και στα Ελληνικά, βοηθάει τον επισκέπτη να καταλάβει γιατί ο σίδηρος είναι σημαντικός για το σώμα. Περιλαμβάνει επίσης μια εύχρηστη λειτουργία Ελέγχου Συμπτωμάτων, που καταγράφει και επεξηγεί τα πιο συχνά συμπτώματα της σιδηροπενίας και σιδηροπενικής αναιμίας με τη χρήση cartoons, προκειμένου να βοηθήσει όλους μας να τα αναγνωρίσουμε και να αναζητήσουμε ιατρική βοήθεια εφόσον απαιτείται. Ο Κυριάκος Μπερμπεριάν, Chief Governmental Affairs Officer της GENESIS Pharma επεσήμανε σχετικά: «Σε συνεργασία με τη Vifor Pharma, που ηγείται της προσπάθειας ευαισθητοποίησης για τη σιδηροπενία διεθνώς, διαμορφώσαμε και στα ελληνικά αυτή την εύχρηστη και πραγματικά ενδιαφέρουσα πλατφόρμα για τον σίδηρο και τα συμπτώματά του, ελπίζοντας να ενθαρρύνουμε όσους ενδεχομένως αντιμετωπίζουν χαμηλά επίπεδα σιδήρου να απευθυνθούν στον γιατρό τους και να έχουν την κατάλληλη ιατρική φροντίδα».

Genesis191126_3Η φετινή Ημέρα Σιδηροπενίας εστιάζει ιδιαίτερα στη σημασία του σιδήρου για την υγεία των γυναικών, αλλά και στην εμφάνιση σιδηροπενίας σε ασθενείς με χρόνια νεφρική και καρδιακή ανεπάρκεια και υποστηρίζεται διεθνώς από τους φορείς: European Kidney Health Alliance, The Heart Failure Policy Network και Anaemia Community.

Για τη σιδηροπενία στους ασθενείς με χρόνια νεφρική νόσο, ο Δρ. Ιωάννης Μπολέτης, Καθηγητής Παθολογίας-Νεφρολογίας Ιατρικής Σχολής ΕΚΠΑ, Πρόεδρος ΔΣ Ωνασείου Καρδιοχειρουργικού Κέντρου, αναφέρει: «Η σιδηροπενία σε οποιαδήποτε μορφή της αποτελεί ένα συχνό πρόβλημα σε ασθενείς με χρόνια νεφρική νόσο. Απαντάται σε όλα τα στάδια της νεφρικής νόσου και μπορεί να είναι συμπτωματική, ανεξάρτητα από την παρουσία ή μη της αναιμίας. Τα συμπτώματα της σιδηροπενίας συχνά είναι παρόμοια με εκείνα της αναιμίας και μπορεί να επηρεάσουν σοβαρά την ικανότητα του ασθενή να πραγματοποιήσει ένα ευρύ φάσμα δραστηριοτήτων. Η θεραπεία με σίδηρο σε πολλές περιπτώσεις αντιμετωπίζει αποτελεσματικά το αίτιο της νόσου».

Ο Δρ. Χαράλαμπος Βλαχόπουλος, Καθηγητής Καρδιολογίας Ιατρικής Σχολής ΕΚΠΑ, Α’ Καρδιολογική Κλινική Πανεπιστημίου Αθηνών, Ιπποκράτειο Νοσοκομείο, αναφερόμενος στη σιδηροπενία στη χρόνια καρδιακή ανεπάρκεια, εστίασε στα παρακάτω σημεία: «Η σιδηροπενία επηρεάζει 1 στους 2 ασθενείς με χρόνια καρδιακή ανεπάρκεια και αποτελεί ένα σημαντικό πρόβλημα υγείας το οποίο σχετίζεται άμεσα ή έμμεσα με το χαμηλό προσδόκιμο επιβίωσης, την επιδείνωση της ποιότητας ζωής και την αυξημένη νοσηρότητα. Η σιδηροπενία υποδιαγιγνώσκεται και υποθεραπεύεται στους ασθενείς με χρόνια καρδιακή ανεπάρκεια καθώς στις περισσότερες περιπτώσεις δεν γίνεται αξιολόγηση του βασικού διαγνωστικού δείκτη (φερριτίνη ορού), όπως επίσης τα συμπτώματά της -δύσπνοια, κόπωση και άλλα- είναι σε πολλές περιπτώσεις κοινά με εκείνα της χρόνιας καρδιακής ανεπάρκειας. Η έγκαιρη διάγνωση και η θεραπεία της σιδηροπενίας με χορήγηση σιδήρου μπορεί να ωφελήσει σημαντικά την υγεία των ασθενών αυτών».

Για τις συνέπειες της σιδηροπενίας στο γενικό πληθυσμό και ιδιαίτερα τις γυναίκες ο Δρ. Παναγιώτης Τσιριγώτης, αναπληρωτής Καθηγητής Αιματολογίας Ιατρικής Σχολής ΕΚΠΑ, Αττικό Νοσοκομείο, αναφέρει: «H σιδηροπενία χαρακτηρίζεται ως το συχνότερο αίτιο αναιμίας στο γενικό πληθυσμό καθώς και στις γυναίκες σε αναπαραγωγική ηλικία, με ιδιαίτερα αυξημένο ποσοστό εμφάνισης στην περίοδο της εγκυμοσύνης και της λοχείας. Μπορεί να οφείλεται σε διάφορα αίτια, χαμηλή πρόσληψη από τη διατροφή, χρόνια φλεγμονώδη νοσήματα, κακοήθειες, αιμορραγίες κτλ και έχει αρνητική επίδραση στην ποιότητα ζωής και την καθημερινότητα των ασθενών. Δεδομένου ότι οι αλλαγές στον τρόπο διατροφής δεν μπορούν στις περισσότερες περιπτώσεις να διορθώσουν το πρόβλημα της σιδηροπενίας, η θεραπεία με σίδηρο, πάντα υπό την καθοδήγηση του θεράποντος ιατρού, είναι απαραίτητη για την αναπλήρωση των αποθηκών σιδήρου και τη βελτίωση της ποιότητας ζωής των ασθενών».

 

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την Ημέρα Σιδηροπενίας μπορείτε να επισκεφθείτε το www.IronDeficiencyDay.com και να παρακολουθήσετε τα hashtags #IDDay2019 #TakeIronSeriously #IronDeficiency #IronMatters σε Instagram και Twitter.

Η GENESIS Pharma, σε συνεργασία με τη Vifor Pharma, δημιούργησε την πλατφόρμα ενημέρωσης irondeficiencyday.com που μας βοηθάει να αναγνωρίσουμε τα πιο συχνά συμπτώματα της σιδηροπενίας και σιδηροπενικής αναιμίας

 

Σχετικά με τη Vifor Pharma Group:

H Vifor Pharma Group είναι μια διεθνής φαρμακευτική εταιρεία με έδρα την Ελβετία. Όραμά της είναι να αποκτήσει ηγετική θέση στους τομείς της σιδηροπενίας, της νεφρολογίας και καρδιολογίας, προσφέροντας καινοτόμες θεραπείες εστιασμένες στις ανάγκες των ασθενών. Η Vifor Pharma Group εργάζεται καθημερινά προκειμένου να βοηθήσει ασθενείς που πάσχουν από σοβαρές και χρόνιες παθήσεις σε όλο τον κόσμο να ζήσουν καλύτερα και με υγεία. Η εταιρεία αναπτύσσει, παράγει και διαθέτει φαρμακευτικά προϊόντα στο πλαίσιο μιας αξιόπιστης ιατρικής φροντίδας. Η Vifor Pharma Group κατέχει ηγετική θέση στους βασικούς τομείς δραστηριότητάς της και αποτελείται από τις εξής εταιρείες: Vifor Pharma, Vifor Fresenius Medical Care Renal Pharma (μια συνεργαζόμενη εταιρεία με την Fresenius Medical Care), Relypsa και OM Pharma. Η Vifor Pharma Group είναι εισηγμένη στο Ελβετικό Χρηματιστήριο (SIX Swiss Exchange, VIFN, ISIN:CH0364749348). Για περισσότερες πληροφορίες, παρακαλούμε επισκεφθείτε το www.viforpharma.com

 

ΠΗΓΕΣ

 1. Hassan, Tamer Hasan et al. “Impact of Iron Deficiency Anemia on the Function of the Immune System in Children.” Ed. Esaki M. Shankar. Medicine 95.47 (2016): e5395. PMC. Web. 12 June 2018.
 2. Peyrin-Biroulet L, et al. Guidelines on the diagnosis and treatment of iron deficiency across indications: a systematic review. Am J Clin Nutr. 2015;102(6):1585-94.
 3. World Health Organisation. Worldwide prevalence of anaemia 1993-2005. 2008. Available at URL: http://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/43894/9789241596657_eng.pdf;jsessionid=9C613E2F4D481EDEB9DE07986AFCE0C7?sequence=1.
 1. Cappellini MD et al. Iron deficiency across chronic inflammatory conditions: International expert opinion on definition, diagnosis, and management. Am J Hematol. 2017 Oct;92(10):1068-1078.
 2. Auerbach M, Adamson JW. How we diagnose and treat iron deficiency anemia. Am J Hematol. 2016;91(1):31-38.
 3. Ebner N, von Haehling S. Iron deficiency in heart failure: a practical guide. Nutrients. 2013;5(9):3730-9. doi:10.3390/nu5093730.
 4. Hercberg S, et al. Iron deficiency in Europe. Public Health Nutr. 2007;4(2b).
 5. Patterson A et al. Iron deficiency, general health and fatigue: Results from the Australian Longitudinal Study on Women’s Health. Qual Life Res. 2000;9:491-497.
 6. Fernando B, et al. A guide to diagnosis of iron deficiency and iron deficiency anemia in digestive diseases. World J Gastroenterol. 2009 Oct 7; 15(37): 4638-4643.
 7. Favrat, B., et al. (2014). Evaluation of a single dose of ferric carboxymaltose in fatigued, iron-deficient women–PREFER a randomized, placebo-controlled study. PLoS One 9(4): e94217. eCollection 2014. <
 8. Cashman MW, Sloan SB. Nutrition and nail disease. Clin Dermatol. 2010;28(4):420-5.
 9. Barton JC, et al. Pica associated with iron deficiency or depletion: clinical and laboratory correlates in 262 non-pregnant adult outpatients. BMC Blood Disord. 2010;10:9. doi:10.1186/1471-2326-10-9.
 10. World Health Organisation. Nutritional anaemias: tools for effective prevention and control. 2017. Available at URL: http://www.who.int/nutrition/publications/micronutrients/anaemias-tools-prevention-control/en/. Last accessed: June 2018.

«Το φαρμακείο σήμερα: ευκαιρίες και προκλήσεις» στο επίκεντρο του 5ου Πανθεσσαλικού Φαρμακευτικού Συνεδρίου

Panthessaliko

Οι ευκαιρίες και οι προκλήσεις για το ελληνικό φαρμακείο σήμερα, καθώς και ο ρόλος του φαρμακοποιού στην Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας, βρέθηκαν στο επίκεντρο του 5ου Πανθεσσαλικού Φαρμακευτικού Συνεδρίου που πραγματοποιήθηκε Αγριά Βόλου, στις 16 και 17 Νοεμβρίου 2019. Το συνέδριο διοργάνωσαν οι Φαρμακευτικοί Σύλλογοι Θεσσαλίας με ευθύνη του Φαρμακευτικού Συλλόγου Μαγνησίας και υπό την αιγίδα του Πανελληνίου Φαρμακευτικού Συλλόγου.

Στην πλούσια και επίκαιρη θεματολογία, αλλά και στη συμμετοχή 442 συνέδρων από την Περιφέρεια της Θεσσαλίας, αλλά και κάθε γωνιά της Ελλάδας, οφείλεται η μεγάλη επιτυχία του συνεδρίου.

Panthessaliko191121

Τους παραβρισκόμενους στο συνέδριο καλωσόρισε ο πρόεδρος του Φαρμακευτικού Συλλόγου Μαγνησίας κ. Κώστας Ματσιόλης, ενώ τις εργασίες χαιρέτισαν ο εκπρόσωπος του Σεβασμιώτατου Μητροπολίτη Δημητριάδος και Αλμυρού κ. Ιγνάτιου, ο βουλευτής Μαγνησίας της Νέας Δημοκρατίας, κ. Κώστας Μαραβέγιας, ο δήμαρχος Βόλου κ. Αχιλλέας Μπέος, το μέλος του Δ.Σ. του Ιατρικού Συλλόγου Μαγνησίας κ. Πρόδρομος Χριστοφορίδης, η ταμίας του Οδοντιατρικού Συλλόγου Μαγνησίας κυρία Ελένη Πουλτσίδη, το μέλος του Δ.Σ. του Πανελληνίου Φαρμακευτικού Συλλόγου κ. Γιάννης Τσικανδηλάκης και οι πρόεδροι των συνδιοργανωτών φαρμακευτικών συλλόγων Καρδίτσας, Λάρισας και Τρικάλων, κ.κ. Κώστας Σωτηρόπουλος, Θάνος Κουτσούκης και Νικόλαος Μάνος αντίστοιχα. Χαιρετισμό απέστειλαν οι βουλευτές Μαγνησίας κ.κ.: Ζέτα Μακρή, Κατερίνα Παπανάτσιου και Αλέξανδρος Μεϊκόπουλος.

Την εναρκτήρια ομιλία στο συνέδριο, με θέμα «Βότανα Πηλίου: τα δώρα του θεού», έκανε η κυρία Σοφία Κανταράκη, φιλόλογος-συγγραφέας, υπεύθυνη Σχολικών Δραστηριοτήτων ΔΔΕ Μαγνησίας, η οποία, αφού παρουσίασε αναλυτικά τις ιδιότητες των βοτάνων του Πηλίου, έκλεισε με χρήσιμες συμβουλές, όπως:

 • Δεν συλλέγουμε μεγαλύτερες ποσότητες βοτάνων απ’ ό,τι χρειαζόμαστε.
 • Μαζεύουμε τα φύλλα πριν ανθίσει το φυτό, ενώ σπόρους και βλαστούς μετά την ανθοφορία, στο στάδιο της πλήρους ωρίμανσης.
 • Τα αρωματικά φυτά τα μαζεύουμε νωρίς το πρωί εφόσον δεν υπάρχει υγρασία.
 • Δεν ξεριζώνουμε τα βότανα. Κόβουμε προσεκτικά το μέρος του φυτού που θέλουμε με κοφτερό εργαλείο έτσι ώστε του χρόνου να ξαναβλαστήσει.
 • Αν θέλουμε τις ρίζες του βοτάνου τις συλλέγουμε το φθινόπωρο και το χειμώνα τότε που το φυτό έχει σταματήσει την παραγωγή φύλλων και λουλουδιών, όταν δηλαδή έχει τελειώσει ο κύκλος του φυτού

Αναλυτικότερα, σε ό,τι αφορά στα θέματα που παρουσιάστηκαν:

 • Το φαρμακείο σήμερα: ευκαιρίες και προκλήσεις

Τα θέματα που αφορούν στην καθημερινότητα του φαρμακείου και στις νέες ανάγκες που δημιουργούνται από το σύγχρονο οικονομικό και κοινωνικό περιβάλλον, ανέπτυξαν κατά τη διάρκεια των τοποθετήσεών τους οι κ.κ. Κώστας Ματσιόλης, πρόεδρος Φ.Σ. Μαγνησίας, Κώστας Σωτηρόπουλος, πρόεδρος Φ.Σ. Καρδίτσας, Θάνος Κουτσούκης, πρόεδρος Φ.Σ. Λάρισας, και Νικόλαος Μάνος, πρόεδρος Φ.Σ. Τρικάλων.

Panthessaliko191121_1

Όλοι επισήμαναν ότι ο φαρμακοποιός είναι ο επιστήμονας της διπλανής πόρτας, ο οποίος προσφέρει τις γνώσεις του και τη βοήθειά του καθημερινά στους συνανθρώπους του. Η εύκολη πρόσβαση στο ελληνικό φαρμακείο και η σχέση εμπιστοσύνης που έχει χτιστεί με τους πολίτες, καθιστά τον φαρμακοποιό απαραίτητο κρίκο στην παροχή Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας. Διατυπώθηκαν, μάλιστα, προτάσεις για τα καίρια ζητήματα του κλάδου όπως το ιδιοκτησιακό, που έθεσαν υψηλά στην ατζέντα του συνεδρίου όλοι οι πρόεδροι, το ωράριο, τα κίνητρα για συνενώσεις, τα ΜΗΣΥΦΑ, το πληθυσμιακό, τα Φάρμακα Υψηλού Κόστους και η Διά Βίου Εκπαίδευση.

Επισήμαναν δε την ανάγκη για ενίσχυση της προσπάθειας του ΠΦΣ για συνενώσεις φαρμακείων, προκειμένου να υπάρχει ακόμη μεγαλύτερη δυνατότητα για τον Έλληνα φαρμακοποιό να προβάλει τον κοινωνικό ρόλο του, αλλά και να διασφαλίσει τη βιωσιμότητα του φαρμακείου του.

«Το φαρμακείο αποτελεί αναπόσπαστο κρίκο του συστήματος υγείας. Οι νέες τεχνολογικές συνθήκες της 4ης Βιομηχανικής Επανάστασης θα αλλάξουν πολλά επαγγέλματα και δεν μπορεί να πούμε ότι το δικό μας θα μείνει άθικτο. Η πραγματικότητα είναι ότι το χάσμα μεταξύ των «μικρών» και των «μεγάλων» φαρμακείων μεγαλώνει μέρα με την ημέρα και όλες οι μεγάλες ιδέες που ακούγονται κατά καιρούς το μόνο που θα επιτύχουν είναι να λειτουργήσουν ως καταλύτες που θα επιταχύνουν αυτή τη διαδικασία. Το ελληνικό φαρμακείο έχει να αντιπαλέψει και τη δυσμενέστατη ελληνική οικονομική και κοινωνική πραγματικότητα, η οποία μετά από σχεδόν δέκα χρόνια μνημονίων έχει γονατίσει όλες τις επιχειρήσεις, αλλά και ειδικότερα τα φαρμακεία, σε επίπεδα πολύ κάτω από τα όρια που μπορούσαν να αντέξουν» τόνισε ο πρόεδρος του Φ.Σ. Μαγνησίας, κ. Κώστας Ματσιόλης.

 • Κεντρική εισήγηση του προέδρου του Πανελληνίου Φαρμακευτικού Συλλόγου

Στα τρέχοντα θέματα του κλάδου αναφέρθηκε κατά τη διάρκεια της ομιλίας του ο πρόεδρος του ΠΦΣ κ. Απόστολος Βαλτάς. Ιδιαίτερη βαρύτητα έδωσε στο θέμα της Διά Βίου Εκπαίδευσης των φαρμακοποιών που επιτελείται μέσα από τις πρωτοβουλίες και δράσεις του ΙΔΕΕΑΦ με τον ΠΦΣ, στο πλαίσιο του εκπαιδευτικού προγράμματος 2019-2020. Αναφέρθηκε στο εκτενές εκπαιδευτικό πρόγραμμα με κεντρικό θέμα «Εργαστήριο Φαρμακείου», το οποίο εστιάζει στην υποδειγματική Παρασκευή Γαληνικών Σκευασμάτων και πραγματοποιείται ανά περιφέρεια σε όλη την Ελλάδα, ενώ ανακοίνωσε και τον νέο κύκλο σεμιναρίων για τη σωστή χρήση των αναπνευστικών συσκευών. Έκανε λόγο για το πρόγραμμα πρώτων βοηθειών από το φαρμακείο που γίνεται σε συνεργασία με τον Ελληνικό Ερυθρό Σταυρό και παρουσίασε το πρόγραμμα πιστοποίησης των φαρμακοποιών για τους εμβολιασμούς ενηλίκων και τη χορήγηση αντιτετανικού ορού. Τέλος, αναφέρθηκε στην καμπάνια που έχει κάνει ο ΠΦΣ, καλώντας τους πολίτες να εμβολιαστούν για τον ιό της γρίπης.

 • Το καθεστώς των Ελληνικών Φαρμακείων σήμερα

Ο κ. Πάνος Καπώνης, δικηγόρος παρ’ Αρείω Πάγω & ΣτΕ, νομικός σύμβουλος ΟΣΦΕ, αναφέρθηκε στο καθεστώς των ελληνικών φαρμακείων μετά την κρίση, από το 2010 έως το 2019, και το νομοθετικό χάος που έχει επικρατήσει σε ό,τι αφορά τη χορήγηση άδειας ιδρύσεως φαρμακείου. Στη συνέχεια, ο κ. Καπώνης διατύπωσε κάποιες προτάσεις, μεταξύ των οποίων οι παρακάτω:

 • Να εντατικοποιηθούν οι έλεγχοι αποθεμάτων από τον ΕΟΦ σε ό,τι αφορά τις ελλείψεις των φαρμάκων.
 • Να νομοθετηθεί η αμοιβή διανυκτερεύσεων και εφημεριών φαρμακοποιών.
 • Να νομοθετηθούν κίνητρα για τις συγχωνεύσεις φαρμακείων, σε φορολογικό, εταιρικό και νομικό επίπεδο.
 • Να επιτραπεί η λειτουργία φαρμακείων με την μορφή του αστικού συνεταιρισμού, με 2 έως 5 (αναλόγως) φαρμακείων ως συστεγασμένων.
 • Προκλήσεις και ευκαιρίες για το φαρμακείο του αύριο

«Ευκολότερη πρόσβαση» και «αμεσότερη επικοινωνία» είναι τα δύο στοιχεία που χαρακτηρίζουν τη σχέση του φαρμακείου με την κοινωνία, όπως επισήμανε κατά τη διάρκεια της ομιλίας της η κυρία Φαίη Θειακού, οικονομολόγος – αναλύτρια αγορών, MBA. Τόνισε, μάλιστα, πως η νέα μορφή του φαρμακείου προσανατολίζεται στα παρακάτω:

 • Κέντρα διαχείρισης της υγείας αντί για σημεία διανομής φαρμάκων
 • Κέντρα διανομής πληροφοριών υγείας αντί για σημεία διανομής φαρμάκων
 • Μέσα από τα φαρμακεία θα παρέχονται προσωποποιημένες θεραπείες & εκτύπωση φαρμάκων όταν ζητείται
 • Συμμόρφωση ασθενών με τη φαρμακευτική αγωγή

Το πολύ σημαντικό θέμα της συμμόρφωσης των ασθενών με τη φαρμακευτική αγωγή και του ρόλου του φαρμακοποιού σε αυτή ανέπτυξε κατά τη διάρκεια της ομιλίας του ο κ. Δημήτριος Μ. Ρέκκας, αναπληρωτής καθηγητής Φαρμακευτικής Τεχνολογίας, πρόεδρος Τμήματος Φαρμακευτικής ΕΚΠΑ.

Παίρνοντας τον λόγο η κυρία Σοφία Κούνουπα, γενική διευθύντρια NOUFIO Communication Services, παρουσίασε το «βελτιωμένο» πρόγραμμα Take Care, την καινοτόμα και πρωτοποριακή εφαρμογή για τη Διαχείριση της Φαρμακοθεραπείας από τον φαρμακοποιό και τη συμμόρφωση του ασθενή με τη Φαρμακευτική Αγωγή, από τον Πανελλήνιο Φαρμακευτικό Σύλλογο και από την εταιρεία Noufio Communication Services.

 • Θεραπευτική και Φαρμακευτική Κάνναβη: Τι πρέπει να γνωρίζει ο φαρμακοποιός

«Τι σημαίνει όταν ακούμε ότι “αυτό το προϊόν είναι προϊόν με κάνναβη”» είναι ένα από τα ερωτήματα που απάντησε μέσα από την ομιλία του ο κ. Κωνσταντίνος Πουλάς, αναπληρωτής καθηγητής Βιοχημείας, Τμήμα Φαρμακευτικής Πανεπιστημίου Πατρών. Αναφέρθηκε δε στον νόμο που ψηφίστηκε και προβλέπει ότι «Κατ’ εξαίρεση εγκρίνεται ενιαία η παραγωγή, κατοχή, μεταφορά, αποθήκευση, προμήθεια των πρώτων υλών και των ουσιών των ποικιλιών κάνναβης του είδους Cannabis Sativa L περιεκτικότητας σε τετραϋδροκαννα- βινόλη (THC) άνω του 0,2%, καθώς και η εγκατάσταση και λειτουργία μεταποιητικής μονάδας επεξεργασίας και παραγωγής τελικών προϊόντων φαρμακευτικής κάνναβης µε αποκλειστικό σκοπό είτε την προμήθεια του κρατικού μονοπωλίου και τη διάθεσή τους για ιατρικούς σκοπούς, είτε την εξαγωγή τους».

 • Πολυφαρμακία και τρίτη ηλικία: Ορθή χρήση των πολλών φαρμάκων στα καρδιαγγειακά νοσήματα και όχι μόνο

Στο «πώς μπορεί ο φαρμακοποιός να βοηθήσει τον ασθενή στην ορθή χρήση των φαρμάκων που λαμβάνει» αναφέρθηκε ο κ. Γιώργος Κιοσές, φαρμακοποιός – συγγραφέας. Πιο συγκεκριμένα επισήμανε ότι ο ασθενής πρέπει:

 • να ενημερώνει τον φαρμακοποιό εάν έχει δυσκολία στην κατάποση δισκίων, καθώς μπορεί να υπάρχουν άλλες διαθέσιμες μορφές.
 • να βεβαιώνεται ότι μπορεί να διαβάσει την ονομασία του φαρμάκου αλλά και τις οδηγίες χορήγησής του
 • να βεβαιώνεται ότι μπορεί να ανοίξει τη συσκευασία και να τη χρησιμοποιήσει σωστά
 • να ρωτάει για τις οδηγίες αποθήκευσης και φύλαξης των φαρμάκων

Επισήμανε δε ο κ. Κιοσές πως τα φάρμακα θα πρέπει να τα προμηθεύεται μόνο από τα φαρμακεία τα οποία λειτουργούν νόμιμα στη χώρα μας, διότι η αγορά τους από το Διαδίκτυο, με το δέλεαρ του μικρότερου κόστους, εγκυμονεί τον κίνδυνο να είναι αλλοιωμένα ή ακόμη και πλαστά.

 • Νέες εύκολες και καινοτόμες μέθοδοι για το εργαστήριο του φαρμακείου. Η περίπτωση της Στερεής Διασποράς

Το πολύ ενδιαφέρον θέμα παρουσίασε η κυρία  Dr Σοφία Α. Παπαδημητρίου, Chemist PhD/Pharm D. Marie Curie Fellow, Queen Mary University of London.

Η κυρία Παπαδημητρίου, αφού έδωσε τον ορισμό της στερεής διασποράς και περιέγραψε την εκτέλεση της μεθόδου, αναφέρθηκε εκτενώς στα πλεονεκτήματα, τα μειονεκτήματα και τις εφαρμογές της. Πιο συγκεκριμένα, σε ό,τι αφορά τα πλεονεκτήματα της μεθόδου:

 • είναι εύκολη, απλή, γρήγορη,
 • ορίζουμε εμείς την αναλόγια εκδόχου-δραστικής,
 • είναι οικονομική (φθηνές πρώτες ύλες) και
 • μπορούμε να εντάξουμε το παρασκεύασμα σε άλλη διαφορετική τελική φαρμακοτεχνική μορφή.
 • Έρπητας ζωστήρας, πνευμονιοκοκκικές λοιμώξεις και δυνατότητα πρόληψης μέσω Εμβολιασμού

Στη σημασία του εμβολιασμού για την πρόληψη του έρπητα ζωστήρα, των πνευμονιοκοκκικών λοιμώξεων και της γρίπης, αλλά και τον ουσιαστικό ρόλο του φαρμακοποιού στο να αυξηθεί η εμβολιαστική κάλυψη του ενήλικα πληθυσμού, αναφέρθηκε κατά τη διάρκεια της ομιλίας του ο κ. Βασίλης Μπιρλιράκης, φαρμακοποιός, MSc Φαρμακευτική Φροντίδα & Φαρμακοθεραπεία, ΜΔΕ – Εμβόλια & Εμβολιασμοί, ΜΒΑ – Ειδίκευση στις Συνεταιριστικές Επιχειρήσεις.

 • Η αντιμετώπιση του πόνου στο φαρμακείο

Απαντώντας στο ερώτημα «τι είναι πόνος;» ξεκίνησε την ομιλία του ο κ. Αχιλλέας Γεωργιάδη, ρευματολόγος, διδάκτωρ Πανεπιστημίου Αθηνών και Παρισίων, έδωσε τον ορισμό «Πόνος είναι μια απλή ηλεκτρική εκκένωση που παράγεται περιφερικά, διαδίδεται διαμέσου του Νευρικού Συστήματος προς τον εγκέφαλο όπου αξιολογείται, επενδύεται συναισθηματικά και ενίοτε τροποποιείται». Αναφερόμενος, μάλιστα, στα Μη Στεροειδή Αντιφλεγμονώδη Φάρμακα επισήμανε πως είναι εξαιρετικά φάρμακα για τον οξύ πόνο, αλλά δεν είναι φάρμακα για τον χρόνιο πόνο.

 • Η αισθητική στο ράφι του φαρμακείου

«H πρόοδος της Δερματολογίας (Κλινικής και Αισθητικής) επέτρεψε την πληρέστερη κατανόηση της εξάρτησης των δερματικών λειτουργιών από δύο παράγοντες: το οξειδωτικό stress (εξω- ή/και ενδογενές) και την έκφραση των γονιδίων (επιγονιδίωμα)» όπως επισήμανε κατά την ομιλία της η κυρία Χρυσούλα Γκούσκου, φαρμακοποιός, Quality & Training manager Frezyderm ABEE. Και διευκρίνισε ότι «το επιγονιδίωμα είναι ο μηχανισμός με τον οποίο το κύτταρο ελέγχει διαρκώς ποιες γονιδιακές περιοχές είναι λειτουργικές και με ένα σύστημα φυσικοχημικών διακοπτών ενεργοποιεί τα σωστά γονίδια τη σωστή στιγμή. Όταν η έκφραση των γονιδίων αυτών μειώνεται ή αλλάζει, η επιδερμίδα γερνά».

 • Γαστρεντερολογικές Διαταραχές σε βρέφη και παιδιά. Αποτελούν τα προβιοτικά λύση για την αντιμετώπιση των συμπτωμάτων;

Όπως ανέφερε στην ομιλία του ο κ. Πάνος Παπανδρέου, κλινικός φαρμακοποιός ΙΑΣΩ, SIG Leader in Pediatrics ESCP, «Τα προβιοτικά ωφελούν το εντερικό ανοσοποιητικό σύστημα στα νεογέννητα, π.χ. σταθεροποιούν τη μικροχλωρίδα και ελέγχουν τη διαδικασία της φλεγμονής». Στη συνέχεια αναφέρθηκε διεξοδικά στη δράση των προβιοτικών συμπληρωμάτων σε περιπτώσεις διάρροιας, δυσκοιλιότητας και κοιλιακού άλγους.

 • Βηματοδότες, ενδείξεις και έλεγχος

«Η τοποθέτηση βηματοδότη δεν αποτελεί ένδειξη αναπηρίας, ούτε μειονεκτεί καθόλου αυτός που φέρει βηματοδότη, αντιθέτως η τοποθέτηση βηματοδότη του επιτρέπει να ζει μια φυσιολογική ζωή» τόνισε ο κ. Θεμιστοκλής Κυρλίδης, καρδιολόγος, επιμελητής Α’, Καρδιολογική Κλινική, Γενικό Νοσοκομείο Βόλου. Αναφέρθηκε δε στις ενδείξεις για την τοποθέτηση βηματοδότη, οι οποίες είναι: η φλεβοκομβική βραδυκαρδία, ο συμπτωματικός κολποκοιλιακός αποκλεισμός 2ου βαθμού, ο κολποκοιλιακός αποκλεισμός 3ου βαθμού, η σοβαρή μυοκαρδιοπάθεια και προληπτικά (προσωρινός βηματοδότης).

Τέλος, οι διοργανωτές ανακοίνωσαν ότι το 6ο Πανθεσσαλικό Φαρμακευτικό Συνέδριο θα πραγματοποιηθεί στη Λάρισα.

1 2 3 57