Η ITF Hellas ΑΝΑΠΤΥΣΣΕΤΑΙ ΚΑΙ ΖΗΤΑ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥΣ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ

ITF CORPORATE

Η ITF Hellas ΑΝΑΠΤΥΣΣΕΤΑΙ ΚΑΙ ΖΗΤΑ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥΣ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ

ΑΝAΠΤYΣΣΕΤΑΙ ΚΑΙ ΖΗΤΑ:
ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥΣ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ
– Με έδρα την Αθήνα
– Με έδρα τη Θεσσαλονίκη
– Με έδρα την Καλαμάτα
– Με έδρα την Πάτρα
– Με έδρα την Αλεξανδρούπολη
Οι κατάλληλοι υποψήφιοι πρέπει να έχουν:
◉◉ Πτυχίο Ανώτατης Σχολής από το χώρο επιστημών
της Υγείας (Φαρμακοποιός, Βιολόγος, Χημικός κλπ)
◉◉ Άριστη γνώση Αγγλικής Γλώσσας, γνώση της Ιταλικής
Γλώσσας θα θεωρηθεί προσόν
◉◉Γνώση Η/Υ
◉◉Ηλικία έως 35 ετών
◉◉ Ευχέρεια επικοινωνίας, πνεύμα συνεργασίας,
δημιουργικότητα, ενθουσιασμό, προθυμία
για σκληρή εργασία, θέληση για συνεχή μάθηση
και βελτίωση
◉◉Εμπειρία σε πωλήσεις στη φαρμακευτική αγορά
◉◉Άδεια οδήγησης
Η εταιρεία προσφέρει ανταγωνιστικές αποδοχές, bonus
πωλήσεων και αυτοκίνητο, πρόσθετη ασφάλιση, ευκαιρίες
συνεχούς εκπαίδευσης και επιμόρφωσης καθώς και
προοπτικές εξέλιξης σε μία δυναμικά αναπτυσσόμενη
εταιρεία.
Οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται να στείλουν βιογραφικό
σημείωμα με την ένδειξη «Υπ’ όψιν: Διεύθυνσης Προσωπικού»,
ταχυδρομικώς, με email ή με fax:
ITF HELLAS A.E.
Άρεως 103 & Αγίας Τριάδος 36, Παλαιό Φάληρο 175 62
FAX: 210 9373339, Email: management@italfarmaco.gr
“Υπ’ όψιν: Τμήματος Προσωπικού”

Κατεβάστε την σχετική αγγελία  itf_hellas_jobs