Δείκτης Βιωσιμότητας FutureProofing Healthcare: Τα δεδομένα ως απαραίτητο εργαλείο για την ανάπτυξη σταθερών και βιώσιμων συστημάτων υγείας στην Ευρώπη.

Roche_Future

Υστέρηση της Ελλάδας στην αξιοποίηση δεδομένων και ανάγκη για περαιτέρω βελτίωση με στόχο τη θωράκιση του συστήματος υγείας απέναντι σε τρέχουσες και μελλοντικές προκλήσεις

Η αξιοποίηση δεδομένων αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση για την ανάπτυξη σταθερών, ορθολογικά τεκμηριωμένων, βιώσιμων συστημάτων υγείας. Όπως δείχνει η διεθνής εμπειρία, οι αποφάσεις που βασίζονται στην ανάλυση δεδομένων μπορούν να θωρακίσουν τα συστήματα υγείας, ώστε να ανταπεξέλθουν στις προκλήσεις του μέλλοντος.

Αυτόν τον στόχο υπηρετεί η πρωτοβουλία Future Proofing Healthcare (https://futureproofinghealthcare.com/), η οποία υλοποιείται πανευρωπαϊκά με την υποστήριξη της Roche. Σκοπός της είναι να συμβάλει στη διαμόρφωση αποτελεσματικών πολιτικών υγείας σε όλη την Ευρώπη, μέσω της συγκέντρωσης και της συγκριτικής ανάλυσης επίσημων, δημοσιευμένων στοιχείων από διαπιστευμένους οργανισμούς και πηγές,  τα οποία βοηθούν στη διάχυση της γνώσης, στην ανάδειξη καλών πρακτικών και στη λήψη τεκμηριωμένων αποφάσεων.

 (από δεξιά προς αριστερά): Bogi Eliasen, Futurist and Special Advisor on Future of Health, Head of Denmark Unit UNESCO Chair in Bioethics Ελπίδα Πάβη, Καθηγήτρια Οικονομικών της Υγείας στην Εθνική Σχολή Δημόσιας Υγείας Ξένια Καπόρη, Διευθύντρια Εξωτερικών Υποθέσεων της Roche Hellas

(από δεξιά προς αριστερά):
Bogi Eliasen, Futurist and Special Advisor on Future of Health, Head of Denmark Unit UNESCO Chair in Bioethics
Ελπίδα Πάβη, Καθηγήτρια Οικονομικών της Υγείας στην Εθνική Σχολή Δημόσιας Υγείας
Ξένια Καπόρη, Διευθύντρια Εξωτερικών Υποθέσεων της Roche Hellas

Στο πλαίσιο αυτό, καταρτίστηκε ο Δείκτης Βιωσιμότητας FutureProofing Healthcare, ο οποίος παρέχει μια ολιστική, στιγμιαία απεικόνιση των συστημάτων υγείας στις 28 χώρες μέλη της Ε.Ε., προκειμένου να βοηθήσει στην ανάδειξη χρήσιμων συμπερασμάτων και να λειτουργήσει ως όχημα για την έναρξη ενός ευρύτερου διαλόγου, με επίκεντρο τη βιωσιμότητα του τομέα της υγείας.

Τους  στόχους της πρωτοβουλίας Future Proofing Healthcare καθώς και τα δεδομένα του Δείκτη Βιωσιμότητας παρουσίασαν σε Συνέντευξη Τύπου οι Bogi Eliasen, Futurist and Special Advisor on Future of Health, Head of Denmark Unit UNESCO Chair in Bioethics, Ελπίδα Πάβη, Καθηγήτρια Οικονομικών της Υγείας στην Εθνική Σχολή Δημόσιας Υγείας και Ξένια Καπόρη, Διευθύντρια Εξωτερικών Υποθέσεων της Roche Hellas.

Ο Δείκτης Βιωσιμότητας FutureProofing Healthcare δημιουργήθηκε με την καθοδήγηση ενός ανεξάρτητου πάνελ Ευρωπαίων ειδικών στον τομέα της υγείας και αποτυπώνει τις επιδόσεις των χωρών-μελών με βάση πέντε ζωτικούς παράγοντες, οι οποίοι επιδρούν στη διαμόρφωση βιώσιμων συστημάτων υγείας: Πρόσβαση, Επίπεδο Υγείας, Καινοτομία, Ποιότητα και Σταθερότητα.

Σύμφωνα με τα στοιχεία που παρουσιάστηκαν, οι χώρες της Βόρειας Ευρώπης, όπως η Σουηδία, η Δανία, η Ολλανδία, η Φινλανδία και η Γερμανία είναι αυτές με τις υψηλότερες επιδόσεις ως προς τη βιωσιμότητα των συστημάτων υγείας τους, ωστόσο υπάρχουν σημαντικές περιφερειακές ανισότητες σε όλη την Ε.Ε. με τις χώρες της Ανατολικής Ευρώπης να καταλαμβάνουν τις χαμηλότερες θέσεις της κατάταξης.

Roche190514_c

Η Ελλάδα βρίσκεται στη 18η θέση της συνολικής κατάταξης, με βαθμολογία 50/100 έναντι 55 που είναι η μέση βαθμολογία στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Ειδικότερα, καταλαμβάνει την 9η θέση ως προς το επίπεδο υγείας του πληθυσμού, την 11η θέση ως προς την πρόσβαση σε υπηρεσίες υγείας, τη 19η θέση ως προς την ποιότητα των υπηρεσιών, την 22η θέση ως προς την καινοτομία και την 24η θέση ως προς τη σταθερότητα. Επιμέρους ικανοποιητικές επιδόσεις σημειώνει η χώρα μας ως προς το προσδόκιμο ζωής των πολιτών και τον αριθμό των ιατρών, φαίνεται ωστόσο να υστερεί σημαντικά ως προς τον αριθμό των νοσηλευτών και την εκπαίδευση, τόσο των ιατρών όσο και του νοσηλευτικού προσωπικού. Επίσης, η χαμηλή επίδοση στο κριτήριο της σταθερότητας, αναδεικνύει την ανάγκη για μεγαλύτερη εστίαση στην μελέτη και αξιοποίηση δεδομένων.

Roche190514_b

«Oι αποφάσεις για την υγεία και τα συστήματα υγείας οφείλουν  να βασίζονται σε δεδομένα. Η συλλογή και αξιοποίηση δεδομένων είναι αναγκαία προκειμένου να βελτιωθεί το επίπεδο φροντίδας των ασθενών και η ποιότητα ζωής των πολιτών. Με βάση τα στοιχεία, εξάγεται το συμπέρασμα ότι η Ελλάδα εστιάζει περισσότερο στο υγειονομικό υλικό και λιγότερο στους επαγγελματίες υγείας, στους ασθενείς και στη μελέτη των δεδομένων με σκοπό τη διασφάλιση αποτελεσματικών υπηρεσιών υγείας στο μέλλον. Σε αυτήν την κατεύθυνση είναι σημαντικό να ξεκινήσει ένας ουσιαστικός διάλογος σήμερα, προκειμένου να αντιμετωπιστούν έγκαιρα οι προκλήσεις του μέλλοντος.» ανέφερε ο κ. Bogi Eliasen.

Roche190514_a

Επίσης, δημιουργήθηκε ένας διακριτός Δείκτης ο οποίος αποτυπώνει την απόδοση του συστήματος υγείας της Ελλάδας στη διαχείριση του καρκίνου του μαστού. Ο Δείκτης για τον Καρκίνο του Μαστού (Breast Cancer Index) αξιολογεί την επίδοση των συστημάτων υγείας σε πέντε διαστάσεις της διαχείρισης της νόσου, από την πρόληψη και διάγνωση μέχρι την ανακουφιστική φροντίδα.

Στον Δείκτη για τον Καρκίνο του Μαστού, η Ελλάδα κατατάσσεται στην 25η θέση μεταξύ των 28 χωρών – μελών της Ε.Ε., ενώ στις δύο πρώτες θέσεις ισοβαθμούν το Βέλγιο και η Σουηδία. Συγκεκριμένα, η χώρα μας βρίσκεται στην 13η θέση, όσον αφορά στην πρόληψη και διάγνωση, στην 27η θέση στη θεραπεία, στην 20η θέση ως προς τα αποτελέσματα και το ποσοστό επιβίωσης, στην 3η θέση ως προς την εστίαση στον ασθενή και στην 28η θέση ως προς την  παρηγορητική φροντίδα.

«Αν θέλουμε να θωρακίσουμε την αξία της φροντίδας υγείας στο μέλλον, θα πρέπει οι αποφάσεις που λαμβάνουμε σήμερα να στηρίζονται σε τεκμηριωμένα στοιχεία. Εργαλεία, όπως ο Δείκτης Βιωσιμότητας και ο Δείκτης για τον Καρκίνο του Μαστού, τα οποία επιτρέπουν τη συγκριτική αξιολόγηση των συστημάτων υγείας, μπορούν να συμβάλουν ουσιαστικά στον εντοπισμό των σημείων, όπου απαιτείται παρέμβαση. Ειδικά όσον αφορά στην αντιμετώπιση του καρκίνου του μαστού, είναι προφανές ότι υπάρχει ανάγκη βελτίωσης των επιδόσεων της χώρας μας, μέσω παρεμβάσεων όπως η δημιουργία μητρώου καρκίνου, η έμφαση στην οργανωμένη πρόληψη, αλλά και η ανάπτυξη αποτελεσματικών μηχανισμών για την ψυχολογική υποστήριξη και την ανακουφιστική φροντίδα των ασθενών» ανέφερε η κ. Πάβη.

Σημειώνεται ότι η Roche Hellas έχει ήδη αναλάβει πρωτοβουλίες συλλογής στοιχείων σε τοπικό επίπεδο, με σκοπό να συμβάλει στη διαμόρφωση μιας αποτελεσματικής πολιτικής υγείας. Μια από τις σημαντικότερες ήταν η διάθεση των συμπερασμάτων μελετών, όπως το «Ταξίδι των γυναικών με καρκίνο του μαστού», με σκοπό να συμβάλει στη διαμόρφωση μιας εμπεριστατωμένης πολιτικής για τον καρκίνο του μαστού στην Ελλάδα. Η σχετική έρευνα πραγματοποιήθηκε με τη χορηγία της Roche Hellas, από τον Τομέα Οικονομικών της Υγείας της Εθνικής Σχολής Δημόσιας Υγείας, σε συνεργασία με τον Πανελλήνιο Σύλλογο Γυναικών με Καρκίνο Μαστού «Άλμα Ζωής».

«Στη Roche έχουμε δεσμευθεί να συμμετέχουμε ενεργά στην προσπάθεια για τη διαμόρφωση βιώσιμων συστημάτων υγείας, ικανών να ανταποκριθούν στις ανάγκες των ασθενών, τώρα και στις επόμενες δεκαετίες. Στο πλαίσιο αυτό δραστηριοποιούμαστε ενεργά τα τελευταία χρόνια, με σκοπό να αναδείξουμε την ανάγκη συνεργασίας όλων των εμπλεκόμενων φορέων, για την αντιμετώπιση των προκλήσεων στον τομέα της υγείας. Ο Δείκτης Βιωσιμότητας FutureProofing Healthcare αποτελεί μια ακόμα πρωτοβουλία προς αυτήν την κατεύθυνση, που στηρίζεται στη σωστή αξιοποίηση δεδομένων και στην ικανότητα να αντλούμε γνώση από την εμπειρία άλλων χωρών, καθώς αναδεικνύει σημαντικά ερωτήματα και «φωτίζει» καλές πρακτικές από όλη την Ευρώπη» δήλωσε η κ. Ξένια Καπόρη.

Όλα τα δεδομένα που περιλαμβάνονται στον Δείκτη προέρχονται από διαπιστευμένες διαθέσιμες δημόσιες πηγές, όπως ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας και ο ΟΟΣΑ, αλλά και φορείς στα 28 κράτη – μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ο Δείκτης είναι διαθέσιμος, με τη μορφή διαδραστικού πίνακα, στην ιστοσελίδα www.futureproofinghealthcare.com

Αναλυτικά στοιχεία για την Ελλάδα

 1. Δείκτης Βιωσιμότητας FutureProofing Healthcare
 • Ενώ η Ελλάδα δαπανά μέτρια ποσά για Έρευνα και Ανάπτυξη (βαθμολογία 3 στα 10 σε αυτόν τον τομέα), το ποσό που διατίθεται για ιατρική Ε&Α είναι εξαιρετικά χαμηλό, ενώ παράγονται πολύ λίγες φαρμακευτικές και μεσαίας τεχνολογίας πατέντες. Ως αποτέλεσμα, η συνολική βαθμολογία στους τρεις αυτούς τομείς είναι 1 στα 10.
 • Η Ελλάδα σημειώνει ικανοποιητικές επιδόσεις στον τομέα της πρόσβασης σε υπηρεσίες υγείας, κυρίως λόγω του υψηλού αριθμού επαγγελματιών υγείας. Η χώρα λαμβάνει βαθμολογία 10 στα 10 ως προς τον αριθμό των εν ενεργεία ιατρών και 8 στα 10, για τον αριθμό των ψυχιάτρων.
 • Εκτός του υψηλού αριθμού των επαγγελματιών υγείας, υπάρχει ευρεία διαθεσιμότητα ιατρικής τεχνολογίας (βαθμολογία 9 στα 10), χειρουργικών αιθουσών σε νοσοκομεία (7 στα 10) και πρόσβαση σε ακτινοθεραπείες (7 στα 10).
 • Περιθώρια βελτίωσης εντοπίζονται όσον αφορά στην πρόσβαση στον προγεννητικό και περιγεννητικό έλεγχο και τον αριθμό των νοσοκόμων και μαιών, όπου η Ελλάδα λαμβάνει βαθμολογία 2 στα 10 και 1 στα 10, αντίστοιχα.
 • Η Ελλάδα λαμβάνει υψηλή βαθμολογία σε επιμέρους δείκτες, όπως η διαφορά του επιπέδου υγείας μεταξύ εισοδηματικών ομάδων και του ποσοστού μητρικής θνησιμότητας (10 στα 10), της αυτοαναφερόμενης υγείας και της γνώσης για θέματα υγείας (8 στα 10).
 • Ενώ η Ελλάδα σημειώνει ικανοποιητικές επιδόσεις όσον αφορά στην υγεία, οι χαμηλές βαθμολογίες όσον αφορά στην ευρύτερη ικανοποίηση από τη ζωή (5 στα 10) και την ευτυχία (2 στα 10) τοποθετούν τη χώρα συνολικά στο μέσο της κατάταξης.
 • Το κυριότερο πρόβλημα σε σχέση με την υγεία στην Ελλάδα είναι ο αριθμός των ατόμων που κατά την αντίληψή τους αντιμετωπίζουν μακροχρόνιους περιορισμούς, εξαιτίας προβλημάτων υγείας (βαθμολογία 1 στα 10).
 • Η χαμηλή κατά κεφαλήν δαπάνη για την υγεία (βαθμολογία 2 στα 10) αποτελεί ένα από τα σημεία προβληματισμού, όσον αφορά στη μακροπρόθεσμη βιωσιμότητα του συστήματος υγείας στην Ελλάδα και στην πρόσβαση των ασθενών σε υπηρεσίες υγείας.
 • Το ηλικιακό προφίλ του σημερινού, αλλά και του μελλοντικού δυναμικού των επαγγελματιών υγείας αποτελεί επίσης σημείο προβληματισμού για τη βιωσιμότητα του συστήματος. Η χώρα διαθέτει σε αναλογία, χαμηλότερη του μέσου όρου, ιατρούς ηλικίας κάτω των 35 ετών (βαθμολογία 4 στα 10), αποφοίτους ιατρικών σχολών (1 στα 10) και νοσηλευτές (2 στα 10).
 • Μεταξύ των παραγόντων που σχετίζονται με τον τρόπο ζωής, η κατανάλωση προϊόντων καπνού στην Ελλάδα (βαθμολογία 1 στα 10) είναι υψηλή με αντίστροφα αποτελέσματα στην υγεία του πληθυσμού τώρα και στο μέλλον. Αντίθετα, είναι σχετικά χαμηλή η κατά κεφαλήν κατανάλωση αλκοόλ (6 στα 10).
 • Η Ελλάδα έχει μια από τις υψηλότερες επιδόσεις στην Ε.Ε. ως προς το προσδόκιμο ζωής (8 στα 10), επίδοση που αντικατοπτρίζεται στο χαμηλό αριθμό θανάτων από καρδιαγγειακές νόσους (9 στα 10), από χρόνιες νόσους και μη μεταδιδόμενες ασθένειες (8 στα 10) και καρκίνο (7 στα 10).
 • Η εμβολιαστική κάλυψη στην Ελλάδα είναι μια από τις υψηλότερες στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Ενδεικτικά, παρατηρείται πολύ υψηλή κάλυψη μεταξύ των βρεφών ενάντια στην ιλαρά (9 στα 10) και μεταξύ των ατόμων ηλικίας άνω των 65 ετών, ενάντια στον ιό της γρίπης (7 από 10).
 • Η Ελλάδα έχει επίσης ένα από τα χαμηλότερα ποσοστά εμφάνισης διαβήτη στην Ε.Ε. (9 από 10).

 

 1. Breast Cancer Index

Κατάταξη της Ελλάδας ως προς:

 • Εκβάσεις υγείας και επιβίωση: 20η θέση
 • Παρηγορητική φροντίδα: 28η θέση
 • Δαπάνη για τον καρκίνο του μαστού, ανά άτομο (γενικός πληθυσμός): 2η θέση
 • Ποιότητα των μητρώων καρκίνου, με βάση τον πληθυσμό: 27η θέση
 • Πρόσβαση σε ιατρούς ειδικοτήτων χωρίς παραπομπή από γενικό ιατρό: 4η θέση
 • Εξειδικευμένες μονάδες μαστού: 23η θέση
 • Αριθμός ογκολόγων (κατά κεφαλήν): 15η θέση
 • Αριθμός ακτινοθεραπευτών (κατά κεφαλήν): 1η θέση
 • Χρόνος αναμονής για αξονική τομογραφία: 13η θέση
 • Βαθμός ικανοποίησης της ανάγκης για ακτινοθεραπεία: 9η θέση

 

 1. Το Ταξίδι των γυναικών με καρκίνο του μαστού
 • 75,8% των γυναικών γνώριζαν να κάνουν ψηλάφηση μαστού, εντούτοις το 49% δεν είχε κάνει ποτέ αυτοεξέταση μαστού,
 • 33% δεν είχε επισκεφτεί ποτέ γιατρό για ψηλάφηση,
 • 35,7% δεν είχε κάνει ποτέ μαστογραφία,
 • Οι γυναίκες αναφέρουν σε ποσοστό 30,8% εμπόδια στην πρόσβαση σε γιατρό, και σε ποσοστό 26,5% αναφέρουν εμπόδια στην πρόσβαση σε προσυμπτωματικό έλεγχο για καρκίνο του μαστού με κύριους λόγους «πολύ απασχολημένη», «αμέλεια», «κόστος». Το 69,3% εντόπισαν ένα σύμπτωμα (κυρίως ψηλάφησαν όγκο στο στήθος), το οποίο τις έκανε να απευθυνθούν σε γιατρό, ενώ το 30,7% εντόπισε κάποιο πρόβλημα στον προληπτικό έλεγχο.
 • Κυριότερα εμπόδια πρόσβασης σε γιατρό:
  • Λίστα αναμονής για ραντεβού (17,1%)
  • Δεν υπήρχε η ειδικότητα στον τόπο διαμονής (14,7%)
  • Η υπηρεσία υγείας ήταν σε μεγάλη απόσταση από τον τόπο κατοικίας (12,3%)
 • 49,8% των ασθενών με καρκίνο του μαστού αναζήτησαν ψυχολογική υποστήριξη (κυρίως από συλλόγους ασθενών και ιδιώτες γιατρούς)
 • Οι ασθενείς επισκέπτονται κατά μέσο όρο 2,9 γιατρούς (γυναικολόγο ή χειρουργό) μέχρι την επιβεβαίωση της διάγνωσης και 1,8 χειρουργούς για να επιλέξουν τον χειρουργό τους. Από την πρώτη επίσκεψη σε γιατρό μέχρι την παραπομπή για διερεύνηση πιθανότητας καρκίνου μεσολαβούν κατά μέσο όρο 18 ημέρες. Το 21% των γυναικών που συμμετείχαν στην έρευνα δηλώνουν ότι θα μπορούσαν να είχαν απευθυνθεί νωρίτερα σε γιατρό. Αποδίδουν την καθυστέρηση σε ψυχολογική άρνηση, άλλες υποχρεώσεις ή και φόβο.
 • Τις δαπάνες θεραπείας καλύπτουν κατά κύριο λόγο τα ασφαλιστικά ταμεία, αλλά και οι ίδιες οι ασθενείς με ιδιωτικές πληρωμές. Σε ποσοστό 91,4% χρησιμοποιούν το ασφαλιστικό τους ταμείο, το οποίο καλύπτει μερικώς ή ολικά τη δαπάνη θεραπείας. Ποσοστό 76,6% αναφέρει ότι κάλυψε μέρος της δαπάνης είτε το σύνολο αυτής με ιδιωτικές πληρωμές.
 • Οι ιδιωτικές πληρωμές μπορεί να ξεπεράσουν τα 2.000€ ανάλογα με τη θεραπεία.
 • Κατά μέσο όρο, τα νοικοκυριά κατέβαλλαν ίδιες πληρωμές ύψους 4.700€ σε διάστημα 10,5 μηνών, που αντιστοιχεί στο μέσο χρόνο λήψης υπηρεσιών υγείας για τη διαχείριση της πάθησης. Οι υψηλές ιδιωτικές πληρωμές για τη διαχείριση του καρκίνου του μαστού οδήγησαν το 47,3% των νοικοκυριών σε καταστροφικές δαπάνες (δαπάνη για υγεία μεγαλύτερη του 20% του οικογενειακού εισοδήματος).
 • Περίπου 10% των γυναικών που συμμετείχαν στην έρευνα αναγκάστηκαν είτε να δανειστούν είτε να εκποιήσουν περιουσιακά στοιχεία. Η επιβάρυνση της οικογένειας είναι μεγάλη: 48% πλήρωσαν είτε για βοήθεια στο σπίτι είτε για φύλαξη των παιδιών, ενώ πριν δεν χρειαζόταν. Από τις εργαζόμενες 30% σταμάτησε να δουλεύει για κάποιο χρονικό διάστημα ή πήρε άδεια άνευ αποδοχών ενώ το 11% παραιτήθηκε από τη δουλειά του. Σε ποσοστό 35% δήλωσαν ότι μέλη της οικογένειάς τους χρειάστηκε να εγκαταλείψουν προσωρινά τη δουλειά τους, και 28,5% να μετακομίσουν από τον τόπο κατοικίας τους για να βοηθήσουν.

 

45ο Ετήσιo Πανελλήνιο Ιατρικό Συνέδριο «Η Υγεία στο Επίκεντρο

epis190515_f

Το 45ο Ετήσιο Πανελλήνιο Ιατρικό Συνέδριο (ΕΠΙΣ) διοργανώνεται από την  Ιατρική Εταιρεία Αθηνών (ΙΕΑ) στην Αθήνα, 15-18 Μαΐου 2019 στο Ξενοδοχείο Divani Caravel.  Η θεματολογία του ΕΠΙΣ περιλαμβάνει θεματικές ενότητες για όλες τις ειδικότητες  της Ιατρικής και Συναφών  Επιστημών Υγείας.

 epis190515

Το Συνέδριο χαρακτηρίζεται από διεπιστημονική ανάλυση θεμάτων που αφορούν στην άσκηση της ιατρικής καθώς και ζητημάτων που αφορούν εκπαιδευτικές, νομικές, οικονομικές, κοινωνικές και βιοηθικές πτυχές της ιατρικής και δημόσιας υγείας.

 

Η προαγωγή της υγείας και η πρόληψη, η διεπιστημονική οργάνωση των υπηρεσιών υγείας, ο εξορθολογισμός των δαπανών μέσω τεκμηριωμένων κλινικών πρακτικών προς όφελος των ασθενών και η υγεία ειδικών ομάδων πληθυσμού βρίσκονται στο επίκεντρο της θεματολογίας του συνεδρίου.

 

Αναλυτικότερα στο πλαίσιο του συνεδρίου θα συζητηθούν τα ακόλουθα:

 

Ενιαίο σύστημα υγείας: Δημόσιο ή κρατικό; Ποία η διάφορα; Ποία η βέλτιστη επιλογή για τη χώρα;

Η εναρκτήρια ομιλία από τον Καθηγητή κ. Ηλία Μόσιαλο έχει τίτλο “Για ένα σύγχρονο σύστημα υγείας. Η πολιτική υγείας στην Ελλάδα μετά τα μνημόνια”. Τα τελευταία χρόνια, ταυτόχρονα με τις γνωστές παθογένειες του συστήματος υγείας, υπάρχουν και προσπάθειες βελτίωσης. Είναι όμως αποσπασματικές και όχι ενταγμένες σε συνολικό σχεδιασμό. Χρειάζεται να περάσουμε σε ένα άλλο πρότυπο κοινωνικής παρέμβασης, που προτεραιότητά του θα είναι το επίπεδο και η ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών και η ενίσχυση της κοινωνικής κινητικότητας. Το ζητούμενο είναι ένα αληθινά Δημόσιο Σύστημα Υγείας, με εισαγωγή των στοιχείων της διαφάνειας και του ανταγωνισμού, έτσι ώστε να γίνει καλύτερο για αυτόν που πρέπει πάντα να υπηρετεί, δηλαδή, τον ασθενή.

 

Πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας: Τι ψηφίσθηκε, τι εφαρμόζεται, ποιες οι δυσκολίες και οι πιθανές λύσεις.

Βασικό συστατικό των συστημάτων υγείας σήμερα είναι ο ισχυρός προσανατολισμός στην πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας (ΠΦΥ) και η καθολική κάλυψη υγείας του πληθυσμού. Σημαντική  είναι η συμβολή της νέας  νομοθεσίας στη διεπιστημονική συνεργασία των εμπλεκόμενων επαγγελματιών υγείας («ομάδα υγείας») και την ανάπτυξη των ακαδημαϊκών μονάδων. Χρειάζονται όμως ακόμη πολλά και τολμηρά βήματα στην ανάπτυξη δικτύων ΠΦΥ, στην ανάπτυξη υποδομών και προγραμμάτων συνεχούς επαγγελματικής εκπαίδευσης και στην αξιολόγηση της ποιότητας των υπηρεσιών ΠΦΥ. Η κριτική που ασκήθηκε σε σχέση με το ποιος θα αναλάβει το ρόλο του οικογενειακού ιατρού (ΟΙ) και με την αποζημίωση τους (θεωρήθηκε αναντίστοιχη με το έργο και το ρόλο που αναλαμβάνει), οδήγησαν σε μη ανταπόκριση των ιατρών στις προσκλήσεις και περιορισμένη κάλυψη του πληθυσμού.

 

Θεραπευτικά πρωτόκολλα: αύξηση της γραφειοκρατίας ή εξορθολογίκευση της ιατρικής πράξης; Υπάρχει όφελος για τον ασθενή;

Η εφαρμογή διαγνωστικών και θεραπευτικών πρωτοκόλλων (ΘΠ) ως εργαλείων της ηλεκτρονικής συνταγογράφησης, αποτελεί την πρακτική εφαρμογή των κλινικών οδηγιών διάγνωσης και θεραπείας που βασίζεται στα τελευταία επιστημονικά δεδομένα. Επιτρέπουν την καταγραφή των ασθενών για χρόνιες νόσους, την παρακολούθηση της πορείας της νόσου κάθε ασθενούς, αποτρέπουν την εφαρμογή θεραπείας σε όσους δεν την χρειάζονται, παρέχοντας τη δυνατότητα στον κάθε ασθενή να έχει πρόσβαση στη θεραπεία που έχει ανάγκη, συμπεριλαμβανομένων των καινοτόμων θεραπειών. Παράλληλα, η αξιολόγηση τεχνολογιών υγείας αποτελεί ακρογωνιαίο λίθο για τον εξορθολογισμό του συστήματος υγείας σε εθνικό επίπεδο. Τα προϊόντα που θα αποζημιώνονται πρέπει να πληρούν τις παρακάτω προϋποθέσεις: ανεκπλήρωτη ιατρική ανάγκη από τα υπάρχοντα προϊόντα, προστιθέμενη θεραπευτική αξία σε σχέση με τις ήδη αποζημιούμενες θεραπευτικές επιλογές, ισχυρά και αξιόπιστα κλινικά δεδομένα και θετικό πρόσημο στη σύγκριση κόστους/αποτελεσματικότητας.

 

Κλινικές μελέτες. H Ελλάδα ουραγός. Προστατεύουμε τους ασθενείς από πειραματισμούς ή τους στερούμε καινοτόμα φάρμακα και υψηλού επιπέδου ιατρική φροντίδα;

Οι κλινικές μελέτες είναι το κύριο μέσο για την εφαρμογή της βασικής έρευνας σε θεραπείες και έχουν πολλαπλή προστιθέμενη αξία για την έρευνα και ανάπτυξη, ενώ συμβάλλουν στη διαμόρφωση ανθρώπινου κεφαλαίου με σημαντικά οικονομικά οφέλη για τη χώρα. Συγκριτικά με το Βέλγιο-μια χώρα με παρόμοιο πληθυσμό- η χώρα μας έχει 80% λιγότερες μελέτες και 90% λιγότερα έσοδα λόγω γραφειοκρατικών αγκυλώσεων και έλλειψης επαρκούς υποστήριξής τους από τις διοικήσεις των Νοσοκομείων και τη Πολιτεία.

 

Καινοτόμες  θεραπείες  και τεχνολογίες: Ποιες είναι και πως θα αλλάζουν το πεδίο;

Σχετικά με τις καινοτόμες θεραπείες και τις νέες τεχνολογίες στην υπηρεσία του ασθενή, η δυνατότητα να τροποποιηθεί γενετικά ο υποδοχέας των Τ κυττάρων ή να ενισχυθεί η δράση τους (θεραπείες CART και ανοσοθεραπείες) για να καταστρέφουν κακοήθη κύτταρα λευχαιμιών, λεμφωμάτων και άλλων καρκίνων, αποτελεί τη σύγχρονη επανάσταση στην ογκολογία. Η αλληλούχιση των πυρηνικών οξέων (DNA-RNA) με σύγχρονες τεχνολογίες έχει μπει στη διάγνωση, παρακολούθηση και πρόγνωση διαφόρων νοσημάτων. Άλλες τεχνολογίες όπως η νανοτεχνολογία, η τρισδιάστατη εκτύπωση επιτρέπουν καλύτερη πρόσβαση των φαρμάκων και τη δυνατότητα αντικατάστασης ανεπαρκών  οργάνων.

 

Δεδομένα υγείας σε εθνικό-πληθυσμιακό επίπεδο: ποια τα πλεονέκτημα και πως μπορούν να αξιοποιηθούν;

Στο πλαίσιο του 45ου ΕΠΙΣ διοργανώνεται το 1ο Health Datathon στην Ελλάδα με πραγματικά σύνολα ανωνυμοποιημένων δεδομένων της ηλεκτρονικής συνταγογράφησης από την ΗΔΙΚΑ και του Συστήματος Επιχειρηματικής Ευφυϊας (Β.Ι) του Υπουργείου Υγείας. Σύμφωνα με τα πρότυπα ανάλογων δράσεων στο εξωτερικό, θα διερευνήσουμε τη δυνατότητα, διαφορετικές ομάδες (όπως προγραμματιστές, στατιστικοί και επαγγελματίες υγείας), να συνεργαστούν σε αναπάντητα ερωτήματα τόσο στον κλινικό τομέα όσο και στον τομέα διοίκησης υπηρεσιών υγείας. Η διαχείριση και ο έλεγχος της πληροφορίας μπορεί να υποστηρίξει την ανάπτυξη της κλινικής και διοικητικής διακυβέρνησης σε ένα σύνθετο και πολύπλοκο σύστημα, όπως είναι το σύστημα υγείας.

 

Φροντίδα των ηλικιωμένων στη κοινότητα και στο νοσοκομείο: Είναι οι ηλικιωμένοι οι ενήλικες μεγάλης ηλικίας ή κάτι το ξεχωριστό;

Σημαντική θεωρείται η ενότητα σχετικά με την υγεία ειδικών ομάδων πληθυσμού. Η φροντίδα για τους ηλικιωμένους αφορά όχι μόνο παράταση της ζωής αλλά και γηρατειά με ποιότητα ζωής και ειρηνικά τέλη. Εδώ βρίσκει πλήρη εφαρμογή το «ουκ εν τω πολλώ το ευ». Υπάρχουν ιατρικές πράξεις και θεραπείες που δεν βοηθούν, ενώ συχνά αγνοούνται άλλα σημαντικά προβλήματα όπως η κινητικότητα, η έκπτωση της όρασης και ακοής, οι πτώσεις, η οικονομική δυσπραγία, η μοναξιά και η κοινωνική απομόνωση. Ο ηλικιωμένος είναι ένας εύθραυστος οργανισμός που όταν νοσηλεύεται χρειάζεται ειδική φροντίδα για να επιστέψει στη κοινότητα υγιής και λειτουργικός.

 

Ανακουφιστική φροντίδα στη κοινότητα και στο νοσοκομείο: Όταν οι καλές προθέσεις ιατρών και συγγενών δεν επαρκούν.

Η Ανακουφιστική Φροντίδα επιδιώκει τη διασφάλιση της ποιότητας ζωής ασθενών (και των οικογενειών τους) που αντιμετωπίζουν προβλήματα, τα οποία σχετίζονται με χρόνιες απειλητικές για τη ζωή ασθένειες (όπως ο καρκίνος, οργανικές ανεπάρκειες, νευροεκφυλιστική νοσήματα κλπ), μέσω της πρόληψης, αξιολόγησης και της ανακούφισης του πόνου και άλλων οργανικών συμπτωμάτων, ψυχοκοινωνικών καθώς και  πνευματικών προβλημάτων. Η φροντίδα αυτή παρέχεται από ομάδα λειτουργών υγείας, καθ’´ όλη τη διάρκεια της ασθένειας, παράλληλα ενδεχομένως με τη θεραπεία που έχει ως στόχο την ίαση,  στην περίοδο αποκατάστασης ή στο τελικό στάδιο ενώ συνοδεύει την οικογένεια και στο πένθος. Θα αναπτυχθούν οι βασικές αρχές της Ανακουφιστικής Φροντίδας με  έμφαση στην επικοινωνία, ιδιαίτερα αυτή των δυσάρεστων ειδήσεων, η αντιμετώπιση συμπτωμάτων στις χρόνιες παθήσεις,  στο σπίτι ή στο νοσοκομείο, σύμφωνα με τις επιθυμίες και τη συμμετοχή του ασθενούς στη διαμόρφωση του σχεδίου φροντίδας, αλλά και οι ιδιαιτερότητες της φροντίδας στο τέλος της ζωής.

 

Υγεία γυναικών στην Ελλάδα: Είναι οι γυναίκες μοναδικές και γιατί; Τι κάνουμε  και τι δεν κάνουμε;

Οι γυναίκες με το διπλό ρόλο τους ως μητέρες και σύζυγοι, αποτελούν τον πυρήνα της ελληνικής οικογενείας. Σοβαρά προβλήματα υγείας που απασχολούν και τα δύο φύλα μπορεί να εμφανισθούν με διαφορετική κλινική εικόνα στις γυναίκες με αποτέλεσμα να μην αναγνωρίζονται εγκαίρως.  Άλλα προβλήματα υγείας  όπως η κατάθλιψη, τα αυτοάνοσα νοσήματα και η παχυσαρκία, η διαταραχή της πρόσληψης της τροφής (βουλιμία, νευρογενής ανορεξία) είναι πιο συχνά στις γυναίκες από ότι στους άνδρες. Μερικά προβλήματα υγείας που σχετίζονται με διαφορές στη λειτουργία των ενδοκρινών αδένων αφορούν αποκλειστικά τις γυναίκες όπως λ.χ. η εμμηνόπαυση, ο καρκίνος του μαστού. Θα συζητηθούν επίσης θέματα αναπαραγωγικής και σεξουαλικής υγείας, της κύησης και γαλουχίας καθώς επίσης το φλέγον θέμα της οικογενειακής βίας και της πρόσβασης των γυναικών  σε υπηρεσίες προληπτικής ιατρικής.

 

Αγγειακά εγκεφαλικά -τo «έμφραγμα» του εγκεφάλου: Μπορούμε να συνεχίσουμε χωρίς  «μονάδα στεφανιαίων»   για τα εγκεφαλικά;

Τα αγγειακά εγκεφαλικά επεισόδια αποτελούν μια από τις σημαντικότερες αιτίες θανάτου και προπαντός αναπηρίας με δυσβάστακτο οικονομικό φορτίο για τις οικογένειες και τη πολιτεία. Σε αντίθεση με τα εμφράγματα της καρδίας όπου με την οργάνωση εξειδικευμένων «μονάδων στεφανιαίων» με δυνατότητα θρομβόλυσης η έκβαση τους έχει βελτιωθεί θεαματικά, για τα αγγειακά εγκεφαλικά η δυνατότητα αυτή προσφέρεται μόνο σε μικρό αριθμό ασθενών και σε περιορισμένα νοσοκομεία.

 

Αλκοολισμός- η σιωπηλή επιδημία  Υπάρχει αύξηση και γιατί; Τι μπορεί να γίνει;

Ο αλκοολισμός είναι μια κοινωνική και ιατρική μάστιγα με πρώιμα στοιχεία που υποδηλώνουν αύξησή τους σε ειδικές ομάδες του πληθυσμού όπως οι γυναίκες, οι νέοι και ευάλωτες κοινωνικές ομάδες. Η πρώιμη αναγνώριση και ειδική παρέμβαση αποτελεί ανεκπλήρωτη ανάγκη για τη χώρα μας.

 

Η άσκηση ως θεραπεία: Βοηθάει; Πού και πόσο;

Ιδιαίτερη αναφορά γίνεται στη «συνταγογράφηση»  της σωματικής άσκησης για την πρόληψη και ως συμπληρωματική θεραπευτική παρέμβαση σε πολλά χρόνια νοσήματα, όπως ο σακχαρώδης διαβήτης, η υπέρταση, ο καρκίνος, οι καρδιοαγγειακές παθήσεις, η παχυσαρκία, η νοητική έκπτωση, κ.α., με σκοπό να βελτιώσει την κλινική εικόνα και την ποιότητα ζωής του ασθενούς. Η σωματική άσκηση είναι συμπληρωματική της κλασικής ιατρικής θεραπευτικής πρακτικής,  και γίνεται με βάση συγκεκριμένες ενδείξεις και  προγράμματα που έχουν τεκμηριωμένη ωφέλεια.

 

Ιατρική χρήση κάνναβης: μύθοι και πραγματικότητα.

H Ελλάδα έχει υιοθετήσει νομοθετικές ρυθμίσεις για την έγκριση ή τη διεύρυνση της ιατρικής χρήσης της ιατρικής κάνναβης. Υπάρχουν επαρκή ερευνητικά δεδομένα σε ποιες παθήσεις έχει ένδειξη η ιατρική κάνναβη, η οποία θα πρέπει να τυποποιηθεί και να κυκλοφορεί σαν φαρμακευτικό σκεύασμα σε καταγεγραμμένη περιεκτικότητα δραστικών ουσιών, ελεγχόμενη συνταγογράφηση και επιστημονική τεκμηρίωση των ενδείξεων και των παρενεργειών.

 

 

Οι μεταμοσχεύσεις στην Ελλάδα. Τι αλλάζει;

Tα τελευταία χρόνια χάρις σε συνδυασμένες προσπάθειες του Εθνικού Οργανισμού Μεταμοσχεύσεων – Φιλανθρωπικών Ιδρυμάτων και τη πρόθεση του Ωνασείου Ιδρύματος για την Ίδρυση Μεταμοσχευτικού Κέντρου, αυξάνει η ευαισθητοποίηση του πληθυσμού για τη δωρεά μυελού και οργάνων και αυξάνονται οι δυνατότητες της χώρας για μεταμοσχεύσεις οργάνων όπως η καρδία, οι πνεύμονες και το ήπαρ.

 

Τέλος, κατά τη διάρκεια του Συνεδρίου, θα γίνουν ειδικές συνεδρίες εις μνήμην των ακαδημαϊκών Δ. Τριχόπουλου και Κ. Στεφανή και θα αναγνωρισθεί η προσφορά των νοσηλευτών με τη βράβευση της κ  Χ. Πλατή.

epis190515_b

 

 

Πολλές εκδηλώσεις για την ενημέρωσης των πολιτών από την Ελληνική Καρδιολογική Εταιρεία για την Καρδιακή Ανεπάρκεια και την Υπέρταση

Elikar_logo

Πανευρωπαϊκά η δεύτερη εβδομάδα του Μαΐου είναι αφιερωμένη στην Καρδιακή Ανεπάρκεια και στην προσπάθεια ενημέρωσης του κοινού για την πρόληψη, έγκαιρη διάγνωση και θεραπεία της Καρδιακής Ανεπάρκειας.

Η συγκεκριμένη νόσος αποτελεί τη συχνότερη αιτία νοσηλειών στις καρδιολογικές κλινικές, αλλά και την κύρια αιτία απώλειας της ποιότητας ζωής.

Δυστυχώς ένα μεγάλο ποσοστό των ασθενών δεν γνωρίζουν πολλά στοιχεία για την πάθησή τους, την τήρηση της φαρμακευτικής αγωγής και την υγιεινοδιαιτητική συμπεριφορά που θα έπρεπε να ακολουθούν.

EKE190509_1

Ταυτόχρονα, η 17η Μαΐου είναι η Παγκόσμια Ημέρα κατά της Υπέρτασης, μιας ασθένειας που ταλαιπωρεί 2 εκατομμύρια Έλληνες.

Έχοντας ως κεντρική θέση ότι η καλύτερη θεραπεία είναι η Πρόληψη, και μάλιστα για θέματα μείζονος σημασίας όπως είναι η Καρδιακή Ανεπάρκεια και η Υπέρταση, η Ελληνική Καρδιολογική Εταιρεία θα πραγματοποιήσει καμπάνια ενημέρωσης και δράσεις, απευθυνόμενες σε πολίτες 6 μεγάλων πόλεων , που θα λάβουν χώρα το Σάββατο 11, την Παρασκευή 17 Μαΐου και τη Δευτέρα 27 Μαΐου 2019.

Το πρόγραμμα δράσεων της ΕΚΕ έχει ως εξής:

 • Περίπτερο σε κεντρικό σημείο της Αθήνας με αφορμή την Πανευρωπαϊκή Ημέρα Αφύπνισης για την Καρδιακή Ανεπάρκεια (Σάββατο 11 Μαΐου, Βουκουρεστίου και Βαλαωρίτου, ώρες 10.00-14.00μ.μ.) με διανομή ενημερωτικών φυλλαδίων και υπολογισμό καρδιαγγειακού κινδύνου.
 • poster Kardiaki Aneparkeia - 5-12 May 2019:Layout 1.qxd
 • Παγκόσμια Ημέρα Αρτηριακής Υπέρτασης – 17 Μαΐου 2019: Παράλληλη ενημέρωση για Αρτηριακή Υπέρταση & Καρδιακή Ανεπάρκεια με Περίπτερα, στις 17 Μαΐου 2019 (ώρες 10.00-14.00μ.μ.) σε Αθήνα (Golden Hall), Θεσσαλονίκη (Πλατεία Αριστοτέλους), Ιωάννινα (πλατεία Πύρρου), Πάτρα (πλατεία Βασιλέως Γεωργίου), Ηράκλειο (πλατεία Λιονταριών), Πειραιά (Πλατεία Κοραή). Θα διατίθεται σύντομο ερωτηματολόγιο γνώσεων ασθενών και συμπλήρωσή του, προσφορά ενημερωτικού υλικού και υπολογισμός καρδιαγγειακού κινδύνου.
 • Διοργάνωση Ημερίδων στη Θεσσαλονίκη κατά την διάρκεια της εβδομάδας 6-12 Μαΐου 2019, σε συνδιοργάνωση με τους τοπικούς Δήμους, όπου οι ιατροί συζητούν με ασθενείς για την Καρδιακή Ανεπάρκεια.
 • Διοργάνωση Περιπατητικού γύρου «Hot Walk 2019» σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη (στο πλαίσιο των εργασιών του Ευρωπαϊκού Συνεδρίου Καρδιακής Ανεπάρκειας) σε συνεργασία της ΕΚΕ και της Ένωσης Καρδιακής Ανεπάρκειας της Ευρωπαϊκής Καρδιολογικής Εταιρείας.

FLYER A5 side AΟ περιπατητικός γύρος “HoT Walk 2019”, 3 χλμ., κατά μήκος του πεζόδρομου της Διονυσίου Αρεοπαγίτου, στην Αθήνα, θα ξεκινήσει τη Δευτέρα, 27 Μαΐου 2019, στις 18:00, (Αφετηρία και τερματισμός: Μνημείο Μελίνας Μερκούρη, Λεωφόρος Βασιλίσσης Αμαλίας 54, συμβολή των οδών Διονυσίου Αρεοπαγίτου και Αμαλίας).

 

 

FLYER A5 side BΟ περιπατητικός γύρος “HoT Walk 2019”, 3χλμ., στη Θεσσαλονίκη, θα πραγματοποιηθεί τη Δευτέρα 27 Μαΐου 2019, στις 18:00 με αφετηρία και τερματισμό την Πλατεία Ροτόντας.

Η Ελληνική Καρδιολογική Εταιρεία έχει εντάξει τη συγκεκριμένη δράση στο γενικότερο  πλαίσιο των δραστηριοτήτων της για την ενημέρωση του κοινού σχετικά με τις καρδιοπάθειες και την ευεργετική επίδραση του βαδίσματος στην υγεία των πολιτών.

Ο περιπατητικός γύρος είναι ανοιχτός σε όλους όσοι θέλουν να περπατήσουν στη σκιά του Ιερού Βράχου της Ακρόπολης, σε μία μαγευτική διαδρομή στην Ιστορία και να καταδείξουν ότι η βάδιση είναι ένα φάρμακο χωρίς καμία παρενέργεια, που μπορεί να σώσει ζωές.

Ο Περιπατητικός Γύρος στην Αθήνα έχει τη στήριξη του Δήμου Αθηναίων και του Οργανισμού Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νεολαίας του Δήμου Αθηναίων.

Οι κοινωνικές δράσεις της ΕΚΕ σε σχέση με τη  Καρδιακή Ανεπάρκεια γίνονται με την ευγενική χορηγία των NOVARTIS και SERVIER, ενώ οι αντίστοιχες για την Υπέρταση γίνονται με την ευγενική χορηγία της MENARINI.

Σας καλούμε να συμμετάσχετε ενεργά στις δράσεις μας και ευελπιστούμε σε διάδοση και στήριξη των προσπάθειών μας εκ μέρους σας.

Καρδιακή Ανεπάρκεια και Υπέρταση, σημαντικοί εχθροί της ανθρώπινης υγείας

Elikar_logo

Συνέντευξη Τύπου πραγματοποίησε η Ελληνική Καρδιολογική Εταιρεία, την Τετάρτη 8 Μαΐου 2019 στο Αμφιθέατρό της, με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα Υπέρτασης (17 Μαΐου 2019), την Πανευρωπαϊκή Εβδομάδα Αφύπνισης για την Καρδιακή Ανεπάρκεια (6-12 Μαΐου 2019), την Παγκόσμια Ημέρα κατά του Καπνίσματος (31 Μαΐου 2019), αλλά και τις πολύπλευρες πρωτοβουλίες ενημέρωσης των πολιτών από την ΕΚΕ σε όλη την Ελλάδα τον μήνα Μάιο.

Από Αριστερά: Οι κ.κ Κώστας Θωμόπουλος, Κωνσταντίνος Τσιούφης, Ιωάννης Κανάκης και η κα Χριστίνα Χρυσοχόου

Από Αριστερά:
Οι κ.κ Κώστας Θωμόπουλος, Κωνσταντίνος Τσιούφης, Ιωάννης Κανάκης και η κα Χριστίνα Χρυσοχόου

Στη συνέντευξη Τύπου οι ομιλητές παρουσίασαν τους στόχους και το περιεχόμενο των κοινωνικών δράσεων της ΕΚΕ σε έξι μεγάλες πόλεις της χώρας και έδωσαν πολύτιμες πληροφορίες σχετικά με την καρδιακή ανεπάρκεια και την υπέρταση. Ομιλητές ήταν ο Αντιπρόεδρος της ΕΚΕ, κ. Ιωάννης Κανακάκης, Διευθυντής στη Θεραπευτική Κλινική, Γενικό Νοσοκομείο Αθηνών «Αλεξάνδρα», ο Τέως Πρόεδρος της ΕΚΕ, κ. Κωνσταντίνος Τσιούφης, Καθηγητής στην Α’ Πανεπιστημιακή Καρδιολογική Κλινική, «Ιπποκράτειο» Γενικό Νοσοκομείο, η Σύμβουλος της ΕΚΕ, κα Χριστίνα Χρυσοχόου, Διευθύντρια ΕΣΥ, Α’ Καρδιολογική Κλινική, Ιατρική Σχολή Πανεπιστημίου Αθηνών και ο κ. Κώστας Θωμόπουλος, Επιμελητής Β’ ΕΣΥ, στο Καρδιολογικό Τμήμα του ΓΝΜΑ «Έλενα Βενιζέλου» και πρόεδρος της Ο.Ε. Αρτηριακής Πίεσης της ΕΚΕ.

Ιωάννης Κανακάκης ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΕΚΕ Διευθυντής, Θεραπευτική Κλινική, Γενικό Νοσοκομείο Αθηνών «Αλεξάνδρα»

Ιωάννης Κανακάκης
ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΕΚΕ
Διευθυντής,
Θεραπευτική Κλινική,
Γενικό Νοσοκομείο Αθηνών «Αλεξάνδρα»

O Αντιπρόεδρος της EKE κ. Kανακάκης αφού περιέγραψε τις κοινωνικές δράσεις που θα πραγματοποιηθούν το μήνα Μαίο και αφορούν τους πολίτες, σχετικά με την καρδιακή ανεπάρκεια και την υπέρταση, αναφέρθηκε σε στατιστικά στοιχεία σε σχέση με την καρδιακή ανεπάρκεια, τονίζοντας ότι αφορά ένα σύνδρομο όπου καταλήγουν όλες οι παθήσεις της καρδιάς, έχει υψηλή θνησιμότητα και νοσηρότητα και αρχίζει να εκδηλώνεται στην πέμπτη δεκαετία της ζωής των ασθενών αλλά κορυφώνεται στα 70-80 έτη.

 

 

 

 

κα Χριστίνα Χρυσοχόου, Διευθύντρια ΕΣΥ, Α’ Καρδιολογική Κλινική, Ιατρική Σχολή Πανεπιστημίου Αθηνών

κα Χριστίνα Χρυσοχόου, Διευθύντρια ΕΣΥ, Α’ Καρδιολογική Κλινική, Ιατρική Σχολή Πανεπιστημίου Αθηνών

 

 

Η Σύμβουλος της ΕΚΕ κα Χρυσοχόου αναφέρθηκε σε στατιστικά στοιχεία που αφορούν την καρδιακή ανεπάρκεια, τονίζοντας ότι αποτελεί την τελική κατάληξη όλων των καρδιακών νοσημάτων. «Έχουμε ένα διά βίου κίνδυνο να ασθενήσουμε από καρδιακή ανεπάρκεια της τάξης του 20% και αυτός ο κίνδυνος ανεβαίνει αν έχουμε αποκτήσουμε αρτηριακή υπέρταση», είπε χαρακτηριστικά η κα Χρυσοχόου.

 

 

 

Κωνσταντίνος Τσιούφης, Καθηγητής στην Α’ Πανεπιστημιακή Καρδιολογική Κλινική, «Ιπποκράτειο» Γενικό Νοσοκομείο

Κωνσταντίνος Τσιούφης, Καθηγητής στην Α’ Πανεπιστημιακή Καρδιολογική Κλινική, «Ιπποκράτειο» Γενικό Νοσοκομείο

Στη συνέχεια το λόγο πήρε ο τ. πρόεδρος της ΕΚΕ, κ. Τσιούφης ο οποίος περιέγραψε τους στόχους των κοινωνικών δράσεων της ΕΚΕ διαχρονικά για την ενημέρωση των πολιτών σχετικά με τα καρδιαγγειακά νοσήματα. Ενημέρωσε ότι η υπέρταση αποτελεί ένα σημαντικότατο παράγοντα κινδύνου και έδωσε το μήνυμα ότι οι μετρήσεις της πίεσης πρέπει να είναι κάτω από 140 mm Hg και 90mm Hg για να σώσει τη ζωή του ο ασθενής και να ελέγχει πραγματικά την αρτηριακή του πίεση.

Ο κ. Θωμόπουλος με τη σειρά του επισήμανε ότι η υπέρταση αφορά όλο τον πληθυσμό, ότι το 1/3 άνω των 60 έχει υπέρταση και ότι υποφέρουν από υπέρταση δύο εκατομμύρια Έλληνες. Τόνισε επίσης ότι το 50% των Ελλήνων δεν ξέρουν ότι έχουν υπέρταση και ότι δεν έχουν καν επίγνωση ότι όταν η πίεσή τους είναι πάνω από 140 και πάνω από 90 mm Hg απαιτείται φαρμακευτική αγωγή.

Μίλησε τέλος για την ανάγκη πρόληψης της υπέρτασης  με άσκηση, μειωμένη λήψη αλατιού, έλεγχο του βάρους και μεσογειακή διατροφή και επισήμανε ότι οι ασθενείς είναι πραγματικά προστατευμένοι όχι λαμβάνοντας απλώς μια φαρμακευτική αγωγή αλλά με το να είναι οι μετρήσεις τους στα φυσιολογικά όρια.

Στη συνέντευξη Τύπου της ΕΚΕ δόθηκε ο λόγος και σε ασθενή με καρδιακή ανεπάρκεια, και συγκεκριμένα στον ζωγράφο κ. Ρωμανό, ασθενή με τριπλό bypass, ο οποίος μίλησε για την δύσκολη εμπειρία που είχε όντας ασθενής με καρδιακή ανεπάρκεια. Ο κ. Ρωμανός περιέγραψε για το πώς αντιμετώπισε την ασθένεια μέσα από την κατάλληλη φαρμακευτική αγωγή και την καλή συνεργασία με τους Έλληνες καρδιολόγους, κάτι που συνέβαλε στο να έχει μια καλή ποιότητα ζωής μέχρι και σήμερα.

Στη συνέχεια οι εκπρόσωποι των ΜΜΕ είχαν την ευκαιρία να κάνουν ερωτήσεις για μία σειρά θεμάτων που άπτονται της καρδιακής ανεπάρκειας και της υπέρτασης, τη σχέση της υπέρτασης με τη νεφρική λειτουργία, την κολπική μαρμαρυγή ως παράγοντα κινδύνου για την καρδιακή ανεπάρκεια αλλά και για τη θέση που μπορεί να έχει η τεχνολογία ώστε να βοηθήσει τον ασθενή στον έλεγχο της υγείας του.

 

EKE190507_3

 

Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός Η σημαντικότητα του εθελοντισμού και της προσφοράς

EES_Logo

8 Μαίου
Παγκόσμια Ημέρα Ερυθρού Σταυρού

Ο Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός, με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα Ερυθρού Σταυρού (8 Μαΐου), πραγματοποίησε Συνέντευξη Τύπου την Τετάρτη, 8 Μαΐου 2019 με σκοπό την παρουσίαση των στόχων του για την επόμενη ημέρα μετά την σύσταση του νέου Κεντρικού Διοικητικού Συμβουλίου και την υπενθύμιση της σημαντικότητας του εθελοντισμού.

Από αριστερα: Dr. Αντώνιος Αυγερινός, Πρόεδρος Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού, κα Μαρία Δημουλά, Β' Αντιπρόεδρος Κεντρικού Διοικητικού Συμβουλίου Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού, τ. Προϊσταμένη Νοσηλευτικής Υπηρεσίας, κα Αικατερίνη Παλιούρα – Ιωακειμίδου, Σύμβουλος Κεντρικού Διοικητικού Συμβουλίου Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού, Εθελόντρια Κοινωνικής Πρόνοιας Θεσσαλονίκης, κος Κωνσταντίνος Τζάνος, Γ' Αντιπρόεδρος Κεντρικού Διοικητικού Συμβουλίου Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού, Εθελοντής Σαμαρείτης - Αρχηγός Τμήματος Ρόδου, κα Μαρία Καστελάνου, Διευθύντρια Τμήματος Νεότητας

Από αριστερα:
Dr. Αντώνιος Αυγερινός, Πρόεδρος Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού, κα Μαρία Δημουλά, Β’ Αντιπρόεδρος Κεντρικού Διοικητικού Συμβουλίου Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού, τ. Προϊσταμένη Νοσηλευτικής Υπηρεσίας, κα Αικατερίνη Παλιούρα – Ιωακειμίδου, Σύμβουλος Κεντρικού Διοικητικού Συμβουλίου Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού, Εθελόντρια Κοινωνικής Πρόνοιας Θεσσαλονίκης, κος Κωνσταντίνος Τζάνος, Γ’ Αντιπρόεδρος Κεντρικού Διοικητικού Συμβουλίου Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού, Εθελοντής Σαμαρείτης – Αρχηγός Τμήματος Ρόδου, κα Μαρία Καστελάνου, Διευθύντρια Τμήματος Νεότητας

Ομιλητές στη Συνέντευξη Τύπου ήταν ο Dr. Αντώνιος Αυγερινός, Πρόεδρος Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού, η κα Μαρία Δημουλά, Β’ Αντιπρόεδρος Κεντρικού Διοικητικού Συμβουλίου Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού, τ. Προϊσταμένη Νοσηλευτικής Υπηρεσίας η κα Αικατερίνη Παλιούρα – Ιωακειμίδου, Σύμβουλος  Κεντρικού Διοικητικού Συμβουλίου Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού, Εθελόντρια Κοινωνικής Πρόνοιας Θεσσαλονίκης, ο κος Κωνσταντίνος Τζάνος, Γ’ Αντιπρόεδρος Κεντρικού Διοικητικού Συμβουλίου Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού, Εθελοντής Σαμαρείτης – Αρχηγός Τμήματος Ρόδου και η κα Μαρία Καστελάνου, Διευθύντρια Τμήματος Νεότητας ενώ συντονίστρια ήταν η Dr. Αγγελική Φανάκη, Διευθύντρια Δ/νσης Εξεύρεσης Πόρων & Διαχείρισης Προγραμμάτων.

 

Ο, Dr. Αντώνιος Αυγερινός, κατά την έναρξη της ομιλίας του τόνισε: «Με την ευκαιρία της Παγκόσμιας Ημέρας του Ερυθρού Σταυρού θέλουμε να εκπέμψουμε ένα ισχυρό μήνυμα αφύπνισης με στόχο την κινητοποίηση και την ενεργότερη συμμετοχή όλων μας σε δράσεις κοινωνικής αλληλεγγύης και αλληλοϋποστήριξης, στοχεύοντας στην ενδυνάμωση του εθελοντικού κινήματος και την ευαισθητοποίηση της κοινωνίας για όλες τις ευπαθείς ομάδες των πολιτών που απειλούνται με κοινωνικό αποκλεισμό και περιθωριοποίηση».

Dr. Αντώνιος Αυγερινός, Πρόεδρος Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού

Dr. Αντώνιος Αυγερινός, Πρόεδρος Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού

Η κυρία Μαρία Δημουλά, κατά την ομιλία της τόνισε: «Είναι χαρακτηριστικό ότι στην μνήμη του ελληνικού έθνους έχει ριζωθεί η εικόνα των εθελοντριών νοσηλευτριών αδελφών που με αυταπάρνηση επιμελούνταν αδιακρίτως τους τραυματίες, ανεξαρτήτως φυλής και εθνικότητας, και διακρίνονταν για την αυτοθυσία τους  κατά την διάρκεια των πολέμων».

 

Η κυρία Αικατερίνη Παλιούρα – Ιωακειμίδου, δήλωσε: «Ο Τομέας Κοινωνικής Πρόνοιας στοχεύει στην ανακούφιση του ανθρώπινου πόνου σε περιόδους πολέμου και ειρήνης στηρίζοντας τραυματίες, ασθενείς, πρόσφυγες μετανάστες, ανθρώπους με οικονομικές δυσκολίες, ηλικιωμένους, ανήλικους και άτομα από κάθε ευάλωτη ομάδα».

 

Ο κύριος Κωνσταντίνος Τζάνος, επισήμανε: «Οι  Εθελοντές  μας,  Σαμαρείτες,  Διασώστες,  Ναυαγοσώστες,  Ιατροί, Εκπαιδευτές  και  Ειδικοί  Συνεργάτες,  βρίσκονται  σε  επιχειρησιακή ετοιμότητα 365 ημέρες το χρόνο, 24 ώρες το 24ωρο και  μπορούν να κινητοποιηθούν οποιαδήποτε  στιγμή  και  να  προσφέρουν  τις  υπηρεσίες τους όπου χρειαστεί, στην Ελλάδα και στον κόσμο».

 

Κλείνοντας, η κυρία Μαρία Καστελάνου, τόνισε ότι η Διεύθυνση Νεότητας του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού απευθύνεται σε όλους τους νέους ανθρώπους και τα παιδιά, προβάλλοντας και ενθαρρύνοντας τις αξίες του εθελοντισμού και της ανιδιοτελούς προσφοράς.

 

Χορηγοί της διοργάνωσης της Συνέντευξης Τύπου ήταν η Πανελλήνια Ένωση Φαρμακοβιομηχανίας (ΠΕΦ), ο Σύνδεσμος Φαρμακευτικών Επιχειρήσεων Ελλάδος (ΣΦΕΕ) και η Amuse concept events.

8 Μαΐου 2019: ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΗΜΕΡΑ ΘΑΛΑΣΣΑΙΜΙΑΣ

EAE_logo

Η περαιτέρω βελτίωση της ολιστικής φροντίδας των ασθενών και η πρόληψη παραμένει διαχρονικός στόχος της επιστημονικής κοινότητας στη χώρα μας

 

Αθήνα, 7 Μαΐου 2019: Με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα Θαλασσαιμίας στις 8 Μαΐου, η Ελληνική Αιματολογική Εταιρεία (ΕΑΕ) διοργάνωσε Συνέντευξη Τύπου με στόχο την ευαισθητοποίηση και ενημέρωση για τη Θαλασσαιμία (μεσογειακή αναιμία), την πολύ σημαντική πρόοδο που έχει συντελεστεί και συντελείται στην πρόληψη και θεραπευτική αντιμετώπισή της, αλλά και την ανακοίνωση του νέου Εθνικού Αρχείου Καταγραφής Αιμοσφαιρινοπαθειών. Στην εκδήλωση συμμετείχαν το Εθνικό Κέντρο Αιμοδοσίας (ΕΚΕΑ) και η Ελληνική Ομοσπονδία Θαλασσαιμίας (Ε.Ο.ΘΑ.).

Η θαλασσαιμία είναι μια κληρονομική αιματολογική διαταραχή που προκαλείται από ένα γενετικό έλλειμα της αιμοσφαιρίνης, η οποία απαντάται στα ερυθρά αιμοσφαίρια και μεταφέρει το οξυγόνο στον οργανισμό. Το έλλειμα αυτό έχει ως αποτέλεσμα την παραγωγή μειωμένων και μη λειτουργικών ερυθρών αιμοσφαιρίων και μπορεί να προκαλέσει από ήπια μέχρι πολύ σοβαρής μορφής αναιμία, με άμεση ανάγκη μεταγγίσεων. Η νόσος πλέον δεν αφορά μόνο την περιοχή της Μεσογείου, από την οποία προέρχεται και το όνομα. Τα τελευταία χρόνια η Θαλασσαιμία έχει εξαπλωθεί σε όλο και περισσότερες χώρες, λόγω της αυξημένης μετανάστευσης που παρατηρείται. Το 1,5% του παγκόσμιου πληθυσμού είναι φορείς και κάθε χρόνο γεννιούνται 60.000 πάσχοντες, κυρίως σε αναπτυσσόμενες χώρες. Στην Ελλάδα, η μέση συχνότητα ετεροζυγωτών β-θαλασσαιμίας αντιστοιχεί στο 8% του πληθυσμού και η επιτυχημένη εφαρμογή του προγεννητικού ελέγχου έχει υπάρξει καταλυτική για την εντυπωσιακή μείωση των γεννήσεων σε μονοψήφιο αριθμό ετησίως.

Από αριστερά: Δρ. Μελέτιος Αθανάσιος Δημόπουλος, Δρ. Ιωάννης Παπασωτηρίου, κυρία ‘Ερση Βοσκαρίδου, Δρ. Αντώνης Καττάμης, ο κ. Κωνσταντίνος Σταμούλης και ο κ. Βασίλης Δήμος.

Από αριστερά:
Δρ. Μελέτιος Αθανάσιος Δημόπουλος, Δρ. Ιωάννης Παπασωτηρίου, κυρία ‘Ερση Βοσκαρίδου, Δρ. Αντώνης Καττάμης, ο κ. Κωνσταντίνος Σταμούλης και ο κ. Βασίλης Δήμος.

 

 

Ο Πρόεδρος της Ελληνικής Αιματολογικής Εταιρείας και Πρύτανης του Ε.Κ.Π.Α., Δρ. Μελέτιος Αθανάσιος Δημόπουλος, Καθηγητής Αιματολογίας – Ογκολογίας, Διευθυντής Θεραπευτικής Κλινικής Ιατρικής Σχολής ΕΚΠΑ, χαιρέτησε την εκδήλωση και ανέφερε ότι: «Η μεσογειακή αναιμία, νόσος καθολικά μοιραία στο παρελθόν, έχει μετατραπεί σε χρόνιο νόσημα με μακρά επιβίωση και μεγάλη βελτίωση της ποιότητας ζωής των ασθενών κυρίως λόγω της σημαντικής προόδου στην πρόληψη, διάγνωση και θεραπεία της που έχει επιφέρει θετική αλλαγή στην ολιστική αντιμετώπιση και στη φυσική πορεία του νοσήματος». Επεσήμανε δε ότι: «Έλληνες αιματολόγοι στην Ελλάδα και στο εξωτερικό υπήρξαν πρωτοπόροι στη μελέτη των θαλασσαιμικών γόνων και άνοιξαν δρόμους στη διάγνωση και στη θεραπευτική αντιμετώπιση της νόσου. Συνολικά, η αιματολογική οικογένεια πορεύεται επί δεκαετίες στο πλευρό των ασθενών με γνώμονα να συμβάλλει στην καλύτερη δυνατή φροντίδα, μέσα από τις ειδικές Μονάδες Αντιμετώπισης Μεσογειακής Αναιμίας, τα Κέντρα Πρόληψης και Διάγνωσης της νόσου, τις Μονάδες Μεταμόσχευσης, αλλά και μέσω των ερευνητικών κέντρων που μελετούν νέους υποσχόμενους θεραπευτικούς δρόμους. Η Ελληνική Αιματολογική Εταιρεία στηρίζει και θα συνεχίσει να στηρίζει ενεργά κάθε επιστημονική προσπάθεια για την περαιτέρω βελτίωση στη θεραπευτική αντιμετώπιση της μεσογειακής αναιμίας στη χώρα μας».

Ο Πρόεδρος της Διοικούσας Επιτροπής του Τμήματος «Ερυθροκυττάρου & Αιμοσφαιρινοπαθειών» της ΕΑΕ, Δρ. Ιωάννης Παπασωτηρίου, Κλινικός Βιοχημικός, Δ/ντής Βιοχημικού Τμήματος Γενικού Νοσοκομείου Παίδων Αθηνών «Η Αγία Σοφία», ανέφερε: «Οι νέες τεχνολογίες στον τομέα της πρόληψης αναμένεται να μειώσουν περαιτέρω τις γεννήσεις πασχόντων, ενώ έχει επιτευχθεί σημαντική βελτίωση στις στρατηγικές μετάγγισης και αποσιδήρωσης, καθώς και στη μεταμόσχευση μυελού των οστών. Επίσης, οι νέες θεραπευτικές προσεγγίσεις, όπως η γονιδιακή θεραπεία, η γονιδιακή τροποποίηση και η φαρμακευτική ενίσχυση της ερυθροποίησης, πρακτικά οδηγούν στην ελαχιστοποίηση των μεταγγίσεων ή και στην ελεύθερη μεταγγίσεων θεραπευτική αντιμετώπιση των ασθενών». Κλείνοντας την ομιλία του αναφέρθηκε στην άμεση ανάγκη επέκτασης του προγράμματος προγεννητικού ελέγχου στους μετανάστες-πρόσφυγες στη χώρα μας.

 

Εθνικό Αρχείο Καταγραφής από την Ελληνική Αιματολογική Εταιρεία

Από την πλευρά της, η Γραμματέας του Επιστημονικού Τμήματος «Ερυθροκυττάρου & Αιμοσφαιρινοπαθειών» της ΕΑΕ, κυρία ‘Ερση Βοσκαρίδου, Συντ. Δ/ντρια του Κέντρου Εμπειρογνωμοσύνης Αιμοσφαιρινοπαθειών του Γενικού Νοσοκομείου Αθηνών «ΛΑΪΚΟ», υπογράμμισε τη σπουδαιότητα  ύπαρξης εθνικού μητρώου πασχόντων στη χώρα μας και σημείωσε ότι το Τμήμα Αιμοσφαιρινοπαθειών με την υποστήριξη της ΕΑΕ, έχει πραγματοποιήσει ήδη δύο πανελλήνιες καταγραφές για τα έτη 2000-2010 και 2010-2015, με σκοπό την εκτίμηση του συνολικού αριθμού πασχόντων με αιμοσφαιρινοπάθειες στην Ελλάδα.

Σύμφωνα με τα αποτελέσματα της τελευταίας καταγραφής (2010-2015), ο συνολικός αριθμός των πασχόντων από αιμοσφαιρινοπάθειες στη χώρα μας είναι 4.032, από τους οποίους 2.099 (52,06%) είναι οι πάσχοντες από μείζονα θαλασσαιμία. Στο διάστημα αυτό καταγράφηκαν 51 νέες γεννήσεις παιδιών με μείζονα θαλασσαιμία, ενώ 167 πάσχοντες κατέληξαν, εξαιτίας κυρίως καρδιολογικών προβλημάτων, ηπατικών νοσημάτων ή μικροβιακών λοιμώξεων. Ωστόσο, ανέφερε ότι: «το αισιόδοξο μήνυμα της καταγραφής αφορά την επιβίωση των πασχόντων, η οποία είναι σαφώς μεγαλύτερη και σε μερικές περιπτώσεις δεν διαφέρει από αυτή του κοινού πληθυσμού, γεγονός που οφείλεται στην καλύτερη θεραπευτική αντιμετώπιση και στην πρώιμη διάγνωση της σιδήρωσης οργάνων που έχουν μεταβάλει ένα θανατηφόρο νόσημα σε χρόνιο».

Ο Δρ. Αντώνης Καττάμης, Πρόεδρος της Ελληνικής Εταιρείας Παιδιατρικής Αιματολογίας-Ογκολογίας, Καθηγητής ΕΚΠΑ Παιδιατρικής Αιματολογίας-Ογκολογίας, Υπεύθυνος Μονάδας Μεσογειακής Αναιμίας Α΄ Παιδιατρικής Κλινικής ΕΚΠΑ, Νοσοκομείο Παίδων «Η Αγία Σοφία», επεσήμανε τη βελτίωση της ποιότητας και του προσδόκιμου ζωής των ασθενών χάρη στη σύγχρονη αντιμετώπιση της νόσου και παρουσίασε τις νέες θεραπευτικές εξελίξεις, μεταξύ των οποίων η γονιδιακή θεραπεία και προσεχώς νέοι θεραπευτικοί παράγοντες ωρίμανσης των ερυθροκυττάρων.

Για τα σημαντικά θέματα επάρκειας και διαχείρισης αίματος και μεταγγίσεων μίλησε ο κ. Κωνσταντίνος Σταμούλης, Αιματολόγος, Επιστημονικός Διευθυντής του Εθνικού Κέντρου Αιμοδοσίας βάσει των επίσημων στοιχείων για τις ανάγκες μεταγγίσεων και τις πηγές αιμοδοσίας για το έτος 2017, παρουσιάζοντας την ευρύτερη εικόνα στη χώρα μας. Στη διάρκεια της ομιλίας του υπογράμμισε ότι η αιμοδοσία ως ανεξάρτητη και βασική λειτουργία του Εθνικού Συστήματος Υγείας αποτελεί, από τη φύση της μια ιδιαίτερα κρίσιμη για τη διασφάλιση της δημόσιας υγείας λειτουργία. Αυτό σημαίνει ότι κάθε μείωση στην αποδοτικότητα της και κυρίως στην διασφάλιση ποιότητας σε όλα τα στάδια της δύναται να αποσταθεροποιήσει και να έχει άμεσες και εξαιρετικά σημαντικές αρνητικές συνέπειες σε όλη τη λειτουργία του συστήματος υγείας.

Με αυτό το σκεπτικό εκδόθηκαν οι Ευρωπαϊκές οδηγίες για το αίμα, οι οποίες ενσωματώθηκαν στην Εθνική μας νομοθεσία (Ν.3402/ ΦΕΚ 258/2005) προκειμένου να θεσπιστούν πρότυπα ποιότητας και ασφάλειας για το ανθρώπινο αίμα και τα συστατικά του έτσι ώστε να εξασφαλίζεται υψηλό επίπεδο προστασίας της ανθρώπινης υγείας. Σε αυτό το πλαίσιο η στρατηγική κατεύθυνση του Ε.ΚΕ.Α στοχεύει: 1) στην ανάπτυξη των προβλεπόμενων από τον νόμο 3402/2005 υπηρεσιών του Ε.ΚΕ.Α, 2) στην ανάπτυξη, τον εκμοντερνισμό και επανασχεδιασμό της οργανωτικής δομής των υπηρεσιών αιμοδοσίας με τελικό στόχο τον συγκεντρωτισμό των υπηρεσιών, 3) την εκπόνηση σχεδίου δράσης για την προσέλκυση και διατήρηση μη αμειβόμενων εθελοντών αιμοδοτών και σταδιακή κατάργηση των αιμοδοτών του συγγενικού περιβάλλοντος και 4) την εκπόνηση προγράμματος για την μείωση της κατανάλωσης αίματος και προϊόντων αίματος – Διαχείριση αιμοθεραπείας (Patient Blood Management).

Την εκδήλωση έκλεισε ο κ. Βασίλης Δήμος, Πρόεδρος της Ελληνικής Ομοσπονδίας Θαλασσαιμίας, η οποία εκπροσωπεί, σχεδόν 30 χρόνια τώρα, τους Συλλόγους Θαλασσαιμίας και Δρεπανοκυτταρικής Νόσου σε όλη τη χώρα και είναι η συλλογική φωνή των 5.000 πασχόντων και των οικογενειών τους: «Σκοπός μας είναι η στήριξη των ασθενών, η ομαλή κοινωνική τους ένταξη και επαγγελματική αποκατάσταση, η ενίσχυση της εθελοντικής αιμοδοσίας που είναι ζωτικής σημασίας για εμάς, αλλά και η ενίσχυση της πρόληψης και της επιστημονικής έρευνας. Στον πυρήνα της προσπάθειάς μας βρίσκεται η βελτίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών υγείας προς όλους τους ασθενείς και η διασφάλιση ποιοτικής περίθαλψης. Οι βασικές προκλήσεις που αντιμετωπίζουμε σήμερα αφορούν σε ελλείψεις ιατρικού και νοσηλευτικού προσωπικού στις Μονάδες Μεσογειακής Αναιμίας, σε προβλήματα στην επάρκεια αίματος αρκετών νοσοκομείων τα οποία δυσχεραίνουν την ομαλή μετάγγιση των πασχόντων, καθώς και στη σημαντική οικονομική επιβάρυνση που προκύπτει από το γεγονός πως αναγκαία φαρμακευτικά ιδιοσκευάσματα –όπως βιταμίνες, αντιοξειδωτικά, φάρμακα ορμονικής υποκατάστασης- σήμερα δεν αποζημιώνονται επιβαρύνοντας πλήρως τους ασθενείς που ήδη καταβάλλουν συμμετοχή για βασικά φάρμακα της αγωγής τους εξαιτίας της διαφοράς τιμής μεταξύ πρωτότυπων και γενόσημων φαρμάκων». 

Σε παγκόσμιο επίπεδο, παρά τη σημαντική πρόοδο που έχει σημειωθεί τις τελευταίες δεκαετίες, εκατομμύρια ασθενείς εξακολουθούν να μην έχουν δωρεάν ή και καθόλου πρόσβαση σε υπηρεσίες υγείας για την αντιμετώπιση της νόσου, με τα Ηνωμένα Έθνη να θέτουν το θέμα, επισημαίνοντας ότι όλες οι χώρες χρειάζεται να επιτύχουν υγειονομική κάλυψη και πρόσβαση των ασθενών με Θαλασσαιμία σε ποιοτικές υγειονομικές υπηρεσίες έως το 2030. Για το λόγο αυτό το φετινό μήνυμα του Παγκόσμιου Οργανισμού για τη Θαλασσαιμία (TIF) είναι η πρόσβαση των ασθενών με Θαλασσαιμία σε ποιοτικές υπηρεσίες υγειονομικής περίθαλψης παγκοσμίως.

Νεότερα δεδομένα από τη Novartis υποστηρίζουν περαιτέρω την έναρξη χορήγησης του συμπλόκου σακουμπιτρίλης/ βαλσαρτάνης στα νοσοκομεία και ως θεραπεία πρώτης επιλογής της συστολικής καρδιακής ανεπάρκειας σε σταθεροποιημένους ασθενείς

novartis_ new logo

Η ασφάλεια και η ανεκτικότητα στις 12 εβδομάδες ήταν συγκρίσιμες για τους ασθενείς που ξεκίνησαν τη λήψη του συμπλόκου σακουμπιτρίλης/ βαλσαρτάνης στο νοσοκομείο και αυτούς που πραγματοποίησαν εναλλαγή από την εναλαπρίλη στις 8 εβδομάδες1

Η Novartis ανακοίνωσε σήμερα νέα αποτελέσματα από μία παράταση 4 εβδομάδων της σημαντικής κλινικής μελέτης PIONEER-HF, τα οποία παρουσιάστηκαν ως έκτακτη ανακοίνωση στην 68η Ετήσια Επιστημονική Σύνοδο του Αμερικανικού Κολεγίου Καρδιολογίας. Δεδομένα από την 8 εβδομάδων διπλά τυφλή μελέτη PIONEER-HF, που παρουσιάστηκαν για πρώτη φορά το Νοέμβριο του 2018 στην Επιστημονική Σύνοδο της Αμερικανικής Καρδιολογικής Εταιρείας, έδειξαν τα οφέλη από την ενδονοσοκομειακή έναρξη χορήγησης στους κατάλληλους σταθεροποιημένους ασθενείς δισκίων του συμπλόκου σακουμπιτρίλης/ βαλσαρτάνης όσον αφορά το βιοδείκτη της συστολικής καρδιακής ανεπάρκειας (HF), την ασφάλεια και την κλινική έκβαση.2

 

Όλοι οι ασθενείς έλαβαν σύμπλοκο σακουμπιτρίλης/ βαλσαρτάνης ανοικτής επισήμανσης κατά τη διάρκεια της περιόδου παράτασης 4 εβδομάδων και τα δεδομένα έδειξαν μειώσεις και στις δύο ομάδες στον βιοδείκτη της καρδιακής ανεπάρκειας αμινοτελικό άκρο του πρόδρομου νατριουρητικού πεπτιδίου τύπου Β (NT-proBNP) με τη χρήση του συμπλόκου σακουμπιτρίλης/ βαλσαρτάνης, το οποίο ήταν ασφαλές και καλά ανεκτό.1 Οι ασθενείς στην ομάδα ελέγχου που κατά τη διάρκεια της αρχικής διπλά τυφλής περιόδου 8 εβδομάδων έλαβαν μια θεραπεία για την καρδιακή ανεπάρκεια, την εναλαπρίλη, παρουσίασαν σημαντική μείωση του NT-proBNP όταν πραγματοποίησαν εναλλαγή στο σύμπλοκο σακουμπιτρίλης/ βαλσαρτάνης για την περίοδο ανοικτής επισήμανσης.1 Περαιτέρω, οι ασθενείς που ξεκίνησαν τη λήψη του συμπλόκου σακουμπιτρίλης/ βαλσαρτάνης στο νοσοκομείο είχαν μεγαλύτερη συνολική μείωση του NT-proBNP έπειτα από 12 εβδομάδες, σε σύγκριση με τους ασθενείς που ξεκίνησαν να λαμβάνουν εναλαπρίλη στο νοσοκομείο και πραγματοποίησαν εναλλαγή στο σύμπλοκο σακουμπιτρίλης/ βαλσαρτάνης στο σημείο ορόσημο των 8 εβδομάδων.1

 

Επιπλέον, η μεγαλύτερη βελτίωση σε μια προκαθορισμένη, διερευνητική έκβαση μετά το εξιτήριο, στις 8 εβδομάδες με το σύμπλοκο σακουμπιτρίλης/ βαλσαρτάνης διατηρήθηκε καθ’ όλη τη διάρκεια των 12 εβδομάδων, κάτι που υποδηλώνει ότι η έναρξη χορήγησης του συμπλόκου σακουμπιτρίλης/ βαλσαρτάνης μετά τη σταθεροποίηση, έπειτα από εισαγωγή για οξεία συστολική καρδιακή ανεπάρκεια, μπορεί να έχει ως αποτέλεσμα τη μείωση σε ένα σύνθετο καταληκτικό σημείο σοβαρών κλινικών συμβαμάτων.1,2

 

Σοβαρά κλινικά σύνθετα συμβάματα προέκυψαν σε χαμηλότερο ποσοστό ασθενών που άρχισαν να λαμβάνουν σύμπλοκο σακουμπιτρίλης/ βαλσαρτάνης στο νοσοκομείο σε σύγκριση με αυτούς που άρχισαν να λαμβάνουν εναλαπρίλη στο νοσοκομείο και πραγματοποίησαν εναλλαγή στο σύμπλοκο σακουμπιτρίλης/ βαλσαρτάνης έπειτα από 8 εβδομάδες μετά το εξιτήριο.1 Το σύνθετο καταληκτικό, που διερευνήθηκε στο πλαίσιο μιας προκαθορισμένης διερευνητικής ανάλυσης, περιλάμβανε το θάνατο, την επανανοσηλεία για καρδιακή ανεπάρκεια (παραμονή στο νοσοκομείο >24 ώρες), την ανάγκη για εμφύτευση συσκευής υποβοήθησης αριστερής κοιλίας (LVAD) ή την εγγραφή σε λίστα για μεταμόσχευση καρδιάς.1

 

«Τα στοιχεία που αντλήθηκαν μέσω του προγράμματος κλινικών δοκιμών του συμπλόκου σακουμπιτρίλης/ βαλσαρτάνης , το οποίο περιλαμβάνει τις PIONEER-HF, TRANSITION-HF και PARADIGM-HF, συμβάλλουν στον επανασχεδιασμό της θεραπείας για την καρδιακή ανεπάρκεια», δήλωσε η Marcia Kayath, MD, Head, U.S. Medical Affairs, Novartis Pharmaceuticals. «Τα δεδομένα από αυτή την παράταση 4 εβδομάδων της PIONEER-HF υποστηρίζουν ξεκάθαρα το σύμπλοκο σακουμπιτρίλης/ βαλσαρτάνης  ως θεραπεία πρώτης επιλογής κατά τη διάγνωσή ή την επιδείνωση των συμπτωμάτων της συστολικής καρδιακής ανεπάρκειας, και τονίζουν τη σημασία της έναρξης χορήγησης του συμπλόκου σακουμπιτρίλης/ βαλσαρτάνης  στο νοσοκομείο».

 

Οι ασθενείς με συστολική καρδιακή ανεπάρκεια που πρέπει να εισαχθούν στο νοσοκομείο λόγω της απορρύθμισης της νόσου τους διατρέχουν υψηλό βραχυπρόθεσμο κίνδυνο θανάτου ή εκ νέου εισαγωγής στο νοσοκομείο.3,4 Η PIONEER-HF έδειξε ότι η έναρξη χορήγησης του συμπλόκου σακουμπιτρίλης/ βαλσαρτάνης  στο νοσοκομείο σε αυτούς τους ασθενείς μπορεί να γίνει με ασφάλεια, μόλις σταθεροποιηθούν, με προφίλ ανεκτικότητας συγκρίσιμο με εκείνο της εναλαπρίλης.2 Το προφίλ ασφάλειας στην PIONEER-HF ήταν παρόμοιο με εκείνο που παρατηρήθηκε στην κλινική μελέτη PARADIGM-HF.2,5 Τα ποσοστά συμπτωματικής υπότασης (χαμηλή αρτηριακή πίεση), υπερκαλιαιμίας (αυξημένα επίπεδα καλίου ή επιδείνωσης της νεφρικής λειτουργίας ήταν παρόμοια μεταξύ των ομάδων θεραπείας και υπήρξε αριθμητικά χαμηλότερη επίπτωση αγγειοοιδήματος στους ασθενείς που έλαβαν αγωγή με το σύμπλοκο   σακουμπιτρίλης/ βαλσαρτάνης.2 Δεν προσδιορίστηκαν νέα σήματα ασφάλειας κατά τη διάρκεια της παράτασης 4 εβδομάδων της PIONEER-HF.1

 

«Αυτή η παράταση της μελέτης ορόσημο PIONEER-HF δείχνει περαιτέρω ότι η έναρξη χορήγησης του συμπλόκου σακουμπιτρίλης/ βαλσαρτάνης  στους κατάλληλους ασθενείς στο νοσοκομείο είναι ασφαλής και παρέχει σημαντικό κλινικό όφελος σε σύγκριση με την έναρξη χορήγησης εναλαπρίλης στους ασθενείς. Γνωρίζουμε τώρα ότι η έναρξη χορήγησης του συμπλόκου σακουμπιτρίλης/ βαλσαρτάνης  στο νοσοκομείο, αντί να περιμένουμε για την εναλλαγή μετά το εξιτήριο, μπορεί να βελτιώσει τις εκβάσεις και να διατηρήσει έναν ιδιαιτέρως ευάλωτο πληθυσμό ασθενών εκτός του νοσοκομείου για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα», δήλωσε ο Eugene Braunwald, MD, Ιδρυτικό Μέλος και Πρόεδρος του TIMI Study Group, Νοσοκομείο Brigham & Women’s, Διακεκριμένος Καθηγητής Ιατρικής της έδρας Hershey στην Ιατρική Σχολή του Harvard, και Πρόεδρος στην PIONEER-HF.

 

Το Εntresto ενδείκνυται για τη μείωση του κινδύνου θανάτου από καρδιαγγειακά αίτια (CV) και νοσηλείας λόγω καρδιακής ανεπάρκειας σε ασθενείς με χρόνια καρδιακή ανεπάρκεια (κλάσης II-IV κατά την Καρδιολογική Εταιρεία Νέας Υόρκης [NYHA]) και μειωμένο κλάσμα εξώθησης.6

 

Σχετικά με τη μελέτη παράτασης 4 εβδομάδων της PIONEER-HF

Από τους 881 ασθενείς με συστολική καρδιακή ανεπάρκεια που πήραν μέρος στην PIONEER-HF, 832 (94%) συνέχισαν στη μελέτη ανοικτής επισήμανσης 4 εβδομάδων μετά την αρχική περίοδο 8 εβδομάδων της μελέτης, από τους οποίους 415 (50%) πραγματοποίησαν εναλλαγή από την εναλαπρίλη στο σύμπλοκο σακουμπιτρίλης/ βαλσαρτάνης και 417 (50%) συνέχισαν να λαμβάνουν σύμπλοκο σακουμπιτρίλης/ βαλσαρτάνης την περίοδο της παράτασης ανοικτής επισήμανσης.1 Όλοι οι ασθενείς είχαν εισαχθεί στο νοσοκομείο για οξεία μη αντιρροπούμενη καρδιακή ανεπάρκεια (ADHF) και ξεκίνησαν να λαμβάνουν το φάρμακο της μελέτης έπειτα από τη σταθεροποίηση, ενώ νοσηλεύονταν ακόμα.1 Οι στόχοι ήταν η περιγραφή των μεταβολών του NT-proBNP από το τυχαιοποιημένο θεραπευτικό σκέλος και η συλλογή περαιτέρω κλινικών δεδομένων ασφαλείας και διερεύνησης και στις δύο ομάδες.1

 

Η μεταβολή του NT-proBNP από την εβδομάδα 8 έως την εβδομάδα 12 ήταν -18,5%, (95% CI: -11,8, -24,7) στους ασθενείς που λάμβαναν σύμπλοκο σακουμπιτρίλης/ βαλσαρτάνης  κατά τη διάρκεια της αρχικής περιόδου μελέτης 8 εβδομάδων και παρέμειναν στο σύμπλοκο   σακουμπιτρίλης/ βαλσαρτάνης για την παράταση 4 εβδομάδων, και -35,8% (95% CI: -30,6, -40,67) στους ασθενείς που είχαν λάβει εναλαπρίλη κατά τη διάρκεια της αρχικής περιόδου μελέτης 8 εβδομάδων και στη συνέχεια πραγματοποίησαν εναλλαγή στο σύμπλοκο   σακουμπιτρίλης/ βαλσαρτάνης για 4 εβδομάδες.1 Στη διπλά τυφλή περίοδο 8 εβδομάδων, όπως αναφέρθηκε προηγουμένως, από την έναρξη έως τις εβδομάδες 4 και 8, το χρονικά σταθμισμένο ποσοστό μεταβολής ήταν 0,71 (95% CI: 0,63, 0.81· p<0.001) στην ομάδα που έλαβε αγωγή με σύμπλοκο σακουμπιτρίλης/ βαλσαρτάνης  σε σύγκριση με την ομάδα που έλαβε αγωγή με εναλαπρίλη.2

 

Οι αναλύσεις ασφάλειας και ανεκτικότητας έδειξαν κατά τη διάρκεια των εβδομάδων 8-12:

 • Δεν υπήρξαν πρόσθετα συμβάντα αγγειοοιδήματος σε οποιοδήποτε σκέλος.1
 • 56,8% των ασθενών στη μελέτη λάμβαναν την υψηλότερη εγκεκριμένη δόση συμπλόκου σακουμπιτρίλης/ βαλσαρτάνης  και 75,2% τουλάχιστον τη μέση δόση που συνιστάται στο φύλλο οδηγιών χρήσης στο διάστημα των 12 εβδομάδων.1

 

Κατά τη διάρκεια της μελέτης 12 εβδομάδων, υπήρξε μείωση του σχετικού κινδύνου κατά 34% (95% CI: 0,47, 0,93) ως προς το καταληκτικό σημείο των σοβαρών κλινικών σύνθετων συμβαμάτων στους ασθενείς που έλαβαν αρχικά και συνέχισαν να λαμβάνουν σύμπλοκο   σακουμπιτρίλης/ βαλσαρτάνης  σε σύγκριση με τους ασθενείς εκείνους που ξεκίνησαν με εναλαπρίλη και πραγματοποίησαν στη συνέχεια εναλλαγή στο σύμπλοκο   σακουμπιτρίλης/ βαλσαρτάνης  για τη φάση ανοικτής επισήμανσης 4 εβδομάδων.1 Η απόλυτη μείωση του κινδύνου ήταν 5,64%.1 Κατά τη διάρκεια της αρχικής περιόδου 8 εβδομάδων, έγινε γνωστό ότι η μείωση στο καταληκτικό σημείο των σοβαρών κλινικών σύνθετων συμβαμάτων καθοδηγήθηκε από τη μείωση της νοσηλείας λόγω καρδιακής ανεπάρκειας και θανάτου.2

 

Σχετικά με τη δοκιμή PIONEER-HF

Η PIONEER-HF είναι μια προοπτική, πολυκεντρική, διπλά τυφλή, τυχαιοποιημένη, ελεγχόμενη δοκιμή, που έχει σχεδιαστεί για την αξιολόγηση της ασφάλειας, της ανεκτικότητας και της αποτελεσματικότητας της ενδονοσοκομειακής έναρξης χορήγησης του συμπλόκου σακουμπιτρίλης/ βαλσαρτάνης  σε σύγκριση με την εναλαπρίλη στους κατάλληλους, σταθεροποιημένους ασθενείς με HFrEF που είχαν εισαχθεί στο νοσοκομείο για οξεία απορρύθμιση.2,7

 

Στη μελέτη συμμετείχαν ασθενείς ηλικίας 18 ετών και άνω με κλάσμα εξώθησης (EF) ≤40% και αυξημένο αμινοτελικό άκρο του πρόδρομου εγκεφαλικού νατριουρητικού πεπτιδίου (NT-proBNP) ≥1600 pg/mL ή Β-τύπου νατριουρητικό πεπτίδιο (BNP) ≥400 pg/mL, ανεξάρτητα από τη διάρκεια της διάγνωσης ή της θεραπείας με αναστολείς του μετατρεπτικού ενζύμου της αγγειοτασίνης (ACEi) ή/και αποκλειστές των υποδοχέων της αγγειοτασίνης (ARB).2,7

 

Συνολικά 881 ασθενείς, με μέση ηλικία 61 ετών, τυχαιοποιήθηκαν για ενδονοσοκομειακή έναρξη λήψης συμπλόκου σακουμπιτρίλης/ βαλσαρτάνης  ή εναλαπρίλης δις ημερησίως, έπειτα από τη σταθεροποίηση.2,7 Οι ασθενείς ήταν επιλέξιμοι όχι νωρίτερα από 24 ώρες και έως και 10 ημέρες από την αρχική παρουσίαση, ενώ νοσηλεύονταν ακόμα.2,7 Όλοι οι ασθενείς έλαβαν αγωγή με στόχο τη βελτιστοποίηση της θεραπείας στη μέγιστη ανεκτή δόση με τη χρήση ενός αλγόριθμου βασισμένου στη συστολική αρτηριακή πίεση.2,7 Οι ασθενείς ήταν κυρίως άνδρες (περίπου 72%), και οι μισοί ασθενείς είχαν BMI>30 kg/m2.2,7 Αξιοσημείωτο είναι το γεγονός ότι πάνω από το ένα τρίτο των ασθενών (36%) ήταν Αφροαμερικανοί.2,7 Περίπου 34% των ασθενών είχαν διαγνωστεί πρόσφατα, χωρίς προηγούμενο ιστορικό καρδιακής ανεπάρκειας, και ελαφρώς περισσότεροι από το 50% των ασθενών δεν λάμβαναν θεραπεία ACEi/ARB τη στιγμή της εισαγωγής.2,7

 

Το πρωτεύον καταληκτικό σημείο ήταν η χρονικά σταθμισμένη αναλογική μεταβολή του NT-proBNP από την έναρξη έως τις εβδομάδες 4 και 82,7 Οι ασθενείς που έλαβαν αγωγή με το σύμπλοκο   σακουμπιτρίλης/ βαλσαρτάνης  πέτυχαν μείωση 47% από την έναρξη στο χρονικά σταθμισμένο NT-proBNP, σε σύγκριση με τη μείωση 25% με την εναλαπρίλη, κάτι που μεταφράζεται σε στατιστικά σημαντική μεγαλύτερη μείωση κατά 29% με το σύμπλοκο   σακουμπιτρίλης/ βαλσαρτάνης  έναντι του αναστολέα του ACE (95% CI: 0,63, 0,81; P<0.0001).2 Μειώσεις του NT-proBNP παρατηρήθηκαν στους ασθενείς του συμπλόκου σακουμπιτρίλης/ βαλσαρτάνης  ήδη από την 1η εβδομάδα μετά την έναρξη της θεραπείας.2 Τα ποσοστά σοβαρών ανεπιθύμητων συμβάντων που προέκυψαν με συχνότητα ≥0,5% ήταν παρόμοια σε αμφότερες τις ομάδες του συμπλόκου σακουμπιτρίλης/ βαλσαρτάνης  και της εναλαπρίλης.2

 

Οι αναλύσεις ασφάλειας και ανεκτικότητας έδειξαν κατά τη διάρκεια της διπλά τυφλής περιόδου:

 • Παρόμοια επίπεδα συμπτωματικής υπότασης και στα δύο σκέλη (εναλαπρίλη 12,7%, σύμπλοκο  σακουμπιτρίλης/ βαλσαρτάνης  15,0%· RR: 1,18· 95% CI: 0,85, 1,64). Τα σχετικά με τη χαμηλή αρτηριακή πίεση ανεπιθύμητα συμβάντα ήταν παρόμοια μεταξύ των δύο ομάδων.2
 • Η υπερκαλιαιμία ήταν συγκρίσιμη μεταξύ των δύο ομάδων (εναλαπρίλη 9,3% έναντι σύμπλοκο  σακουμπιτρίλης/ βαλσαρτάνης  11,6% RR: 1,25· 95% CI: 0,84, 1,84).2
 • Τα σχετικά με τους νεφρούς ανεπιθύμητα συμβάντα μεταξύ των δύο ομάδων ήταν παρόμοια (εναλαπρίλη n= 75, σύμπλοκο  σακουμπιτρίλης/ βαλσαρτάνης  n=75, RR: 1,00· CI: 0,75, 1,34).2
 • Υπήρξαν 6 (1,4%) κατακυρωμένα περιστατικά αγγειοοιδήματος στο σκέλος της εναλαπρίλης (όλα σε Αφροαμερικανούς) έναντι 1 (0,2%) με το σύμπλοκο  σακουμπιτρίλης/ βαλσαρτάνης  (σε Καυκάσιο ασθενή) (RR: 0,17· CI: 0,02, 1,38).2
 • Σε περίπου 60% των ασθενών ήταν εφικτή η αύξηση της δόσης τους στην υψηλότερη εγκεκριμένη δόση σύμπλοκο  σακουμπιτρίλης/ βαλσαρτάνης  εντός 6 εβδομάδων.2

 

Σε μια προκαθορισμένη διερευνητική ανάλυση, το σύνθετο καταληκτικό σημείο του θανάτου, της εκ νέου νοσηλείας για καρδιακή ανεπάρκεια, της εμφύτευσης συσκευής υποβοήθησης της αριστερής κοιλίας ή της δήλωσης για μεταμόσχευση καρδιάς προέκυψε σε 41 (9,3%) ασθενείς στην ομάδα του συμπλόκου σακουμπιτρίλης/ βαλσαρτάνης  και σε 74 (16,8%) στην ομάδα της εναλαπρίλης (λόγος κινδύνου [HR] 0,54, 95% CI 0,37–0,79) κατά τη διάρκεια της διπλά τυφλής περιόδου.2 Το όφελος καθοδηγήθηκε από τις μειώσεις στον θάνατο και την εκ νέου νοσηλεία στους ασθενείς που έλαβαν αγωγή με το σύμπλοκο   σακουμπιτρίλης/ βαλσαρτάνης.2

 

Σχετικά με την καρδιακή ανεπάρκεια και τη νοσηλεία

Η καρδιακή ανεπάρκεια είναι μια χρόνια και εξελικτική νόσος, η οποία πλήττει 6,2 εκατομμύρια Αμερικανούς και αποτελεί την κύρια αιτία νοσηλείας στους Αμερικανούς ηλικίας άνω των 65 ετών.8,9 Τα ποσοστά καρδιακής ανεπάρκειας στην Αμερική αυξάνονται, παρά τις σημαντικές προόδους στον τομέα της ιατρικής.10 Αναμένεται ότι έως το 2030, περισσότεροι από 8 εκατομμύρια άνθρωποι θα έχουν αυτή την πάθηση.10 Περίπου οι μισοί πάσχοντες έχουν καρδιακή ανεπάρκεια με μειωμένο κλάσμα εξώθησης (HFrEF), γνωστή και ως συστολική καρδιακή ανεπάρκεια.11,12 Μειωμένο κλάσμα εξώθησης σημαίνει ότι η καρδιά δεν συστέλλεται με αρκετή δύναμη, οπότε εξωθείται λιγότερο αίμα.13 Η καρδιακή ανεπάρκεια αποτελεί σημαντικό και αυξανόμενο οικονομικό φορτίο για τον τομέα της υγείας, που ξεπερνά επί του παρόντος τα 30 δις δολάρια στις Ηνωμένες Πολιτείες, λαμβάνοντας υπόψη και τις άμεσες και τις έμμεσες δαπάνες.10

 

Η καρδιακή ανεπάρκεια ευθύνεται για ~900.000 νοσηλείες ετησίως στις ΗΠΑ, περίπου 2 νοσηλείες κάθε λεπτό.8 Ογδόντα τρία τοις εκατό των ασθενών νοσηλεύονται λόγω επεισοδίου οξείας καρδιακής ανεπάρκειας τουλάχιστον μία φορά, και περίπου οι μισοί (43%) νοσηλεύονται τουλάχιστον τέσσερις φορές.11 Οι προοπτικές για τους ασθενείς τις πρώτες 30 ημέρες μετά τη νοσηλεία είναι κακές, με έναν στους τέσσερις να επανεισάγεται στο νοσοκομείο κατά τη διάρκεια της ευάλωτης αυτής περιόδου, και έως και 10% από αυτούς είναι πιθανό να αποβιώσουν.3,4 Κατά μέσο όρο, ένας ασθενής με καρδιακή ανεπάρκεια παραμένει στο νοσοκομείο για 5 έως 10 ημέρες.14

 

Η Novartis έχει δημιουργήσει το μεγαλύτερο κλινικό πρόγραμμα παγκόσμιας κλίμακας στον τομέα της καρδιακής ανεπάρκειας που έχει γίνει ποτέ έως τώρα στη φαρμακοβιομηχανία.  Ονομάζεται FortiHFy και περιλαμβάνει πάνω από 40 ενεργές ή προγραμματισμένες κλινικές μελέτες, σχεδιασμένες να παράσχουν ένα εύρος πρόσθετων δεδομένων σχετικά με τη μείωση των συμπτωμάτων, την αποτελεσματικότητα, τα οφέλη για την ποιότητα ζωής και τα στοιχεία υπό πραγματικές συνθήκες με το σύμπλοκο   σακουμπιτρίλης/ βαλσαρτάνης . Επίσης, έχει ως στόχο τη διεύρυνση της κατανόησης γύρω από την καρδιακή ανεπάρκεια.

 

Σχετικά με το σύμπλοκο   σακουμπιτρίλης/ βαλσαρτάνης

Το σύμπλοκο   σακουμπιτρίλης/ βαλσαρτάνης  είναι ένα συνταγογραφούμενο φάρμακο που χρησιμοποιείται για τη μείωση του κινδύνου από καρδιαγγειακά αίτια και νοσηλείας λόγω καρδιακής ανεπάρκειας σε ανθρώπους με ορισμένους τύπους χρόνιας καρδιακής ανεπάρκειας.6 Το σύμπλοκο   σακουμπιτρίλης/ βαλσαρτάνης  χορηγείται συνήθως σε συνδυασμό με άλλες θεραπείες για την καρδιακή ανεπάρκεια, αντικαθιστώντας έναν αναστολέα του μετατρεπτικού ενζύμου της αγγειοτασίνης (ACE) ή άλλον αποκλειστή των υποδοχέων της αγγειοτασίνης (ARB).6 Το σύμπλοκο   σακουμπιτρίλης/ βαλσαρτάνης   είναι ένα φάρμακο χορήγησης δις ημερησίως, το οποίο μειώνει την πίεση που ασκείται στην καρδιά που δεν λειτουργεί σωστά.6,15 Αυτό το πετυχαίνει ενισχύοντας τα επωφελή νευροορμονικά συστήματα (σύστημα νατριουρητικών πεπτιδίων) και αναστέλλοντας ταυτόχρονο τις επιβλαβείς επιδράσεις της υπερ-ενεργοποίησης του συστήματος ρενίνης-αγγειοτασίνης-αλδοστερόνης (RAAS).6,15 Τα περισσότερα από τα υπόλοιπα φάρμακα για την αντιμετώπιση της καρδιακής ανεπάρκειας αναστέλλουν μόνο τις βλαβερές συνέπειες του υπερδραστήριου συστήματος RAAS. Το σύμπλοκο   σακουμπιτρίλης/ βαλσαρτάνης  περιέχει τον αναστολέα της νεπριλυσίνης σακουμπιτρίλη, και τον αποκλειστή υποδοχέων της αγγειοτασίνης (ARB) βαλσαρτάνη.6 Τα επικαλυμμένα με υμένιο δισκία του συμπλόκου σακουμπιτρίλης/ βαλσαρτάνης  είναι διαθέσιμα σε τρεις συγκεντρώσεις: 24/26 mg, 49/51 mg και 97/103 mg (σακουμπιτρίλη/βαλσαρτάνη).6 Οι δόσεις αυτές αναφέρονται ως 50 mg, 100 mg και 200 mg στη βιβλιογραφία της κλινικής δοκιμής, συμπεριλαμβανομένης της δημοσίευσης των αποτελεσμάτων της PARADIGM-HF στο επιστημονικό περιοδικό The New England Journal of Medicine .5 Η στοχευμένη δόση συντήρησης του συμπλόκου σακουμπιτρίλης/ βαλσαρτάνης  είναι 97/103 mg δις ημερησίως.6

 

Σχετικά με το NT-proBNP

Το NT-proBNP είναι ένας βιοδείκτης που χρησιμοποιείται συνήθως για την αξιολόγηση της σοβαρότητας και τον καθορισμό της πρόγνωσης της καρδιακής ανεπάρκειας.16 Τα επίπεδα NT-proBNP αυξάνονται όταν τα κύτταρα του μυοκαρδίου υπόκεινται σε καταπόνηση (όπως οι διατάσεις) που παρατηρείται σε ανθρώπους με καρδιακή ανεπάρκεια.16 Οι μελέτες δείχνουν ότι οι ασθενείς με καρδιακή ανεπάρκεια που έχουν αυξημένο NT-proBNP διατρέχουν μεγαλύτερο κίνδυνο θανάτου από καρδιαγγειακά αίτια ή νοσηλείας λόγω καρδιακής ανεπάρκειας και ότι η μείωση των επιπέδων του NT-proBNP σε ανθρώπους με καρδιακή ανεπάρκεια συσχετίζεται με χαμηλότερο κίνδυνο για αυτές τις αρνητικές κλινικές εκβάσεις.16 Αποδείχθηκε επίσης ότι το σύμπλοκο  σακουμπιτρίλης/ βαλσαρτάνης  μειώνει το NT-proBNP του πλάσματος σε σύγκριση με την εναλαπρίλη στις δοκιμές PIONEER-HF και PARADIGM-HF.1,5

 

ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

Το σύμπλοκο  σακουμπιτρίλης/ βαλσαρτάνης  μπορεί να βλάψει ένα αγέννητο βρέφος ή να προκαλέσει τον θάνατό του. Οι ασθενείς θα πρέπει να μιλήσουν με τον γιατρό τους σχετικά με άλλους τρόπους αντιμετώπισης της καρδιακής ανεπάρκειας εάν σχεδιάσουν να προχωρήσουν σε εγκυμοσύνη. Εάν μίας ασθενής μείνει έγκυος ενόσω λαμβάνει σύμπλοκο     σακουμπιτρίλης/ βαλσαρτάνης, θα πρέπει να ενημερώσει τον γιατρό της αμέσως.

 

Οι ασθενείς δεν θα πρέπει να λάβουν Σύμπλοκο σακουμπιτρίλης/ βαλσαρτάνης  εάν είναι αλλεργικοί  στη σακουμπιτρίλη, τη βαλσαρτάνη ή οποιοδήποτε από τα συστατικά του συμπλόκου σακουμπιτρίλης/ βαλσαρτάνης · είχαν αλλεργική αντίδραση, όπως οίδημα του προσώπου, των χειλιών, της γλώσσας, του φάρυγγα, ή δυσκολία στην αναπνοή ενώ λάμβαναν έναν τύπο φαρμάκου που ονομάζεται αναστολέας του ACE ή ARB· ή λαμβάνουν ως φάρμακο αναστολέα του ACE. Οι ασθενείς δεν θα πρέπει να λάβουν σύμπλοκο     σακουμπιτρίλης/ βαλσαρτάνης  για τουλάχιστον 36 ώρες πριν ή αφότου λάβουν φάρμακο με αναστολέα του ACE. Οι ασθενείς θα πρέπει να μιλήσουν στον γιατρό ή τον φαρμακοποιό τους πριν λάβουν σύμπλοκο  σακουμπιτρίλης/ βαλσαρτάνης  εάν δεν είναι βέβαιοι αν λαμβάνουν κάποιο φάρμακο με αναστολέα του ACE. Οι ασθενείς δεν θα πρέπει να λάβουν σύμπλοκο     σακουμπιτρίλης/ βαλσαρτάνης  εάν έχουν διαβήτη και λαμβάνουν φάρμακο που περιέχει αλισκιρένη.

 

Πριν λάβουν σύμπλοκο σακουμπιτρίλης/ βαλσαρτάνης , οι ασθενείς θα πρέπει να ενημερώσουν τον γιατρό τους για όλες τις ιατρικές τους παθήσεις, όπως εάν αντιμετωπίζουν νεφρικά ή ηπατικά προβλήματα, έχουν ιστορικό κληρονομικού αγγειοοιδήματος, είναι έγκυες ή σκοπεύουν να μείνουν έγκυες, ή αν θηλάζουν ή σκοπεύουν να θηλάσουν. Οι ασθενείς θα πρέπει να επιλέξουν εάν θα λάβουν σύμπλοκο σακουμπιτρίλης/ βαλσαρτάνης  ή θα θηλάσουν. Δεν θα πρέπει να κάνουν και τα δύο.

 

Οι ασθενείς θα πρέπει να ενημερώσουν τον γιατρό τους για όλα τα φάρμακα που λαμβάνουν, συμπεριλαμβανομένων των συνταγογραφούμενων και μη φαρμάκων, των βιταμινών και των φυτικών συμπληρωμάτων. Θα πρέπει να ενημερώσουν ιδιαιτέρως τον γιατρό τους εάν λαμβάνουν συμπληρώματα καλίου ή υποκατάστατο άλατος, μη στεροειδή αντιφλεγμονώδη φάρμακα (ΜΣΑΦ), λίθιο ή άλλα φάρμακα για την υψηλή αρτηριακή πίεση ή τα καρδιακά προβλήματα, όπως αναστολέα του ACE, ARB ή αλισκιρένη.

 

Το σύμπλοκο σακουμπιτρίλης/ βαλσαρτάνης  μπορεί να προκαλέσει σοβαρές παρενέργειες όπως σοβαρές αλλεργικές αντιδράσεις που προκαλούν οίδημα του προσώπου, των χειλιών, της γλώσσας και του φάρυγγα (αγγειοοίδημα), οι οποίες μπορούν να επιφέρουν δυσκολία στην αναπνοή και θάνατο. Οι ασθενείς θα πρέπει να λάβουν επείγουσα ιατρική βοήθεια αμέσως εάν εμφανίσουν συμπτώματα αγγειοοιδήματος ή δυσκολία στην αναπνοή. Οι ασθενείς δεν θα πρέπει να λάβουν ξανά σύμπλοκο σακουμπιτρίλης/ βαλσαρτάνης  εάν εμφάνισαν αγγειοοίδημα κατά τη λήψη του σύμπλοκου σακουμπιτρίλης/ βαλσαρτάνης. Οι άνθρωποι που ανήκουν στη μαύρη φυλή ή έχουν παρουσιάσει αγγειοοίδημα μπορεί να διατρέχουν υψηλότερο κίνδυνο εμφάνισης αγγειοοιδήματος εάν λάβουν σύμπλοκο      σακουμπιτρίλης/ βαλσαρτάνης . Το σύμπλοκο σακουμπιτρίλης/ βαλσαρτάνης  μπορεί να προκαλέσει χαμηλή αρτηριακή πίεση (υπόταση). Οι ασθενείς θα πρέπει να καλέσουν τον γιατρό τους εάν αισθανθούν ζάλη ή νιώσουν ακραία κόπωση. Το σύμπλοκο      σακουμπιτρίλης/ βαλσαρτάνης  μπορεί να προκαλέσει νεφρικά προβλήματα ή αυξημένη ποσότητα καλίου στο αίμα.

 

Οι πιο συχνές παρενέργειες ήταν χαμηλή αρτηριακή πίεση, υψηλό κάλιο, βήχας, ζάλη και νεφρικά προβλήματα.

 

 

 

Δήλωση αποποίησης ευθύνης

Το παρόν δελτίο τύπου περιέχει δηλώσεις περί μελλοντικών προοπτικών υπό την έννοια της Μεταρρυθμιστικής Πράξης περί Διαφορών για Ιδιωτικά Χρεόγραφα των Ηνωμένων Πολιτειών του 1995. Οι δηλώσεις περί μελλοντικών προοπτικών μπορούν γενικά να προσδιοριστούν από τη χρήση λέξεων όπως «ενδεχόμενος», «μπορεί», «θα», «σχεδιάζουμε», «περιμένουμε», «αναμένουμε», «ανυπομονούμε», «πιστεύουμε», «δεσμεύεται», «υπό έρευνα», «υπό ανάπτυξη», «κυκλοφορία» ή παρόμοιους όρους, ή από ρητές ή έμμεσες διατυπώσεις αναφορικά με ενδεχόμενες εγκρίσεις κυκλοφορίας στην αγορά, νέες ενδείξεις ή επισημάνσεις για τα υπό έρευνα ή εγκεκριμένα προϊόντα που περιγράφονται στο παρόν δελτίο τύπου, ή σχετικά με ενδεχόμενα μελλοντικά έσοδα από τα εν λόγω προϊόντα. Δεν θα πρέπει να βασίζεστε υπέρ το δέον σε αυτές τις δηλώσεις. Αυτού του τύπου οι δηλώσεις περί μελλοντικών προοπτικών βασίζονται στις τρέχουσες πεποιθήσεις και προσδοκίες μας αναφορικά με μελλοντικά συμβάντα και υπόκεινται σε σημαντικούς γνωστούς και άγνωστους κινδύνους και αβεβαιότητες. Σε περίπτωση που επαληθευτούν ένας ή περισσότεροι από αυτούς τους κινδύνους ή τις αβεβαιότητες, ή σε περίπτωση που αποδειχθούν εσφαλμένες οι υποκείμενες παραδοχές, τα πραγματικά αποτελέσματα ενδέχεται να διαφέρουν ουσιαστικά από αυτά που αναφέρονται στις δηλώσεις περί μελλοντικών προοπτικών. Δεν μπορεί να υπάρξει καμία εγγύηση ότι τα υπό έρευνα ή εγκεκριμένα προϊόντα που περιγράφονται στο παρόν δελτίο τύπου θα υποβληθούν ή θα εγκριθούν για πώληση ή για οποιεσδήποτε επιπρόσθετες ενδείξεις ή επισήμανση σε οποιαδήποτε αγορά ή σε οποιαδήποτε συγκεκριμένη χρονική στιγμή. Ούτε μπορεί να υπάρξει καμία εγγύηση ότι τα εν λόγω προϊόντα θα είναι εμπορικά επιτυχή στο μέλλον. Συγκεκριμένα, οι προσδοκίες μας σχετικά με τα εν λόγω προϊόντα θα μπορούσαν να επηρεαστούν, μεταξύ άλλων, από εγγενείς αβεβαιότητες της έρευνας και της ανάπτυξης, όπως τα αποτελέσματα κλινικών δοκιμών και πρόσθετων αναλύσεων των υφιστάμενων κλινικών δεδομένων, από  ενέργειες ή καθυστερήσεις εκ μέρους των ρυθμιστικών αρχών ή κυβερνητικές ρυθμίσεις εν γένει, από τις διεθνείς τάσεις περικοπής των δαπανών υγειονομικής περίθαλψης, συμπεριλαμβανομένων των πιέσεων για μείωση των τιμών και αποζημίωση από πλευράς των κυβερνήσεων, των πληρωτών και του γενικού κοινού, από τη δυνατότητά μας να κατοχυρώσουμε τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας μας ή να διατηρήσουμε την προστασία τους, από τις ειδικές προτιμήσεις συνταγογράφησης των ιατρών και των ασθενών, από τις γενικές πολιτικές και οικονομικές συνθήκες, από ζητήματα ασφάλειας, ποιότητας ή κατασκευής, από δυνητικές ή υπάρχουσες παραβιάσεις της ασφάλειας των δεδομένων και της προστασίας των προσωπικών δεδομένων, ή βλάβες των πληροφοριακών μας συστημάτων, καθώς και από άλλους κινδύνους και παράγοντες που αναφέρονται στο τρέχον έντυπο 20-F της Novartis AG το οποίο έχει κατατεθεί στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς των ΗΠΑ. Η Novartis παρέχει τις πληροφορίες που περιέχονται στο παρόν δελτίο τύπου ως έχουν σήμερα και δεν αναλαμβάνει καμία υποχρέωση να επικαιροποιήσει οποιεσδήποτε δηλώσεις περί μελλοντικών προοπτικών που περιέχονται στο παρόν δελτίο τύπου, εάν προκύψουν νέες πληροφορίες, μελλοντικά συμβάντα ή οποιαδήποτε άλλη αλλαγή.

 

Σχετικά με τη Novartis

Η Novartis εξελίσσει την ιατρική πρακτική με στόχο τη βελτίωση και την επέκταση της ζωής των ανθρώπων. Ως μια κορυφαία παγκόσμια φαρμακευτική εταιρεία, χρησιμοποιούμε καινοτόμα επιστημονικά δεδομένα και ψηφιακές τεχνολογίες για τη δημιουργία θεραπειών που κάνουν τη διαφορά σε τομείς όπου υπάρχει μεγάλη ιατρική ανάγκη. Στην προσπάθεια για ανακάλυψη νέων φαρμάκων, κατατασσόμαστε σταθερά μεταξύ των εταιρειών με τη μεγαλύτερη επένδυση σε έρευνα και ανάπτυξη στον κόσμο. Τα προϊόντα μας αγγίζουν περισσότερους από 800 εκατομμύρια ανθρώπους παγκοσμίως ενώ ανακαλύπτουμε καινοτόμους τρόπους για τη διεύρυνση της πρόσβασης στις τελευταίες θεραπείες μας. Περίπου 130.000 άνθρωποι, περίπου 150 εθνικοτήτων, εργάζονται στη Novartis σε όλον τον κόσμο.

 

Στην Ελλάδα, η Novartis (Hellas) Α.Ε.Β.Ε. δραστηριοποιείται στα συνταγογραφούμενα φαρμακευτικά ιδιοσκευάσματα. Τα κεντρικά γραφεία βρίσκονται στη Μεταμόρφωση Αττικής και απασχολούνται 500 περίπου άτομα.

 

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη Novartis:

Website: www.novartis.gr

Facebook page: https://www.facebook.com/NovartisHellas/

LinkedIn page: https://www.linkedin.com/company/novartis-hellas/

YouTube channel: Novartis Hellas

 

 

Παραπομπές

 

 1. DeVore A, Braunwald E, Morrow D, et al. Initiation of Angiotensin-Neprilysin Inhibition after
  Acute Decompensated Heart Failure: Results of the Open-Label Extension of the PIONEER-HF Trial. Data presented at: American College of Cardiology’s 68th Annual Scientific Session, March 16-18; New Orleans, United States.

 

 1. Velazquez E, Morrow D, DeVore, A, et al. Angiotensin-Neprilysin Inhibition in Acute Decompensated Heart Failure. N Engl J Med. 2019;380:539-548 doi: 10.1056/NEJMoa1812851.

 

 1. Dharmarajan K, Hsieh A, Lin Z, et al. Diagnoses and Timing of 30-Day Readmissions after Hospitalization For Heart Failure, Acute Myocardial Infarction, or Pneumonia. JAMA. 2013;309(4):355-363. doi:10.1001/jama.2012.216476.

 

 1. Bueno H, Ross J, Wang Y, et al. Trends in Length of Stay and Short-Term Outcomes among Medicare Patients Hospitalized for Heart Failure: 1993-2008. JAMA. 2010;303(21):2141-2147. doi: 10.1001/jama.2010.748.

 

 1. McMurray J, Packer M, Desai A, et al. Angiotensin-neprilysin inhibition versus enalapril in heart failure. N Engl J Med. 2014;371:993-1004. doi: 10.1056/NEJMoa1409077.

 

 1. Sacubitril/Valsartan [prescribing information]. East Hanover, NJ: Novartis Pharmaceuticals Corp; November 2018.

 

 1. Velazquez E, Morrow D, DeVore, A, et al. Rationale and design of the comparison of sacubitril/valsartan versus Enalapril on Effect on nt-pRo-bnp in patients stabilized from an acute Heart Failure episode (PIONEER-HF) trial. Am Heart J. 2018 Apr;198:145-151. doi: https://doi.org/10.1016/j.ahj.2018.01.004.

 

 1. Benjamin E, Muntner P, Alonso A, et al. Heart disease and stroke statistics—2019 update: a report from the American Heart Association. Circulation. 2019;139:e56–e66. doi: https://doi.org/10.1161/CIR.0000000000000659.

 

 1. Weir L, Pfuntner A, Maeda J, et al. HCUP facts and figures: statistics on hospital-based care in the United States, 2009. Rockville, MD: Agency for Healthcare Research and Quality, 2011. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/NBK91984/ (link is external). Accessed March 1, 2019.

 

 1. Heidenreich PA, Albert NM, Allen LA, et al. Forecasting the impact of heart failure in the United States: a policy statement from the American Heart Association. Circ Heart Fail. 2013;6:606-619. doi: 10.1161/HHF.0b013e318291329a.

 

 1. Yancy C, Jessup M, Bozkurt B, et al. 2013 ACCF/AHA guideline for the management of heart failure: A report of the American College of Cardiology Foundation/American Heart Association task force on practice guidelines. 2013;128:e240-e327. doi: 10.1016/j.jacc.2013.05.019.

 

 1. Owan T, Hodge D, Herges R, et al. Trends in prevalence and outcome of heart failure with preserved ejection fraction. N Engl J Med. 2006;355:251-259. doi: 10.1056/NEJMoa052256.

 

 1. Ejection Fraction Heart Failure Measurement. American Heart Association Website. http://www.heart.org/HEARTORG/Conditions/HeartFailure/SymptomsDiagnosisofHeartFailure/Ejection-Fraction-Heart-Failure-Measurement_UCM_306339_Article.jsp (link is external). Published March 24, 2015. Accessed November 1, 2018.

 

 1. Ponikowski P, Anker S, AlHabib K, et al. Heart failure: preventing disease and death worldwide. ESC Heart Failure. 2014;1:4–25. doi:10.1002/ehf2.12005.

 

 1. Langenickel T, Dole W. Angiotensin receptor-neprilysin inhibition with LCZ696: a novel approach for the treatment of heart failure. Drug Discov Today. 2012:4: e131-139. doi: http://dx.doi.org/10.1016/j.ddstr.2013.11.002.

 

 1. Ndumele C, Matsushita K, Sang, Y, et al. NT-proBNP and Heart Failure Risk Among Individuals With and Without Obesity: The ARIC Study. Circulation. 2016; 133:631-638. doi: 1161/CIRCULATIONAHA.115.017298.

 

Η γνώση της νόσου είναι δύναμη! Καρδιακή Ανεπάρκεια

Papanikolaou
Εβδομάδα ενημέρωσης για την πρόληψη, διάγνωση και θεραπεία της καρδιακής ανεπάρκειας από την Καρδιολογική Κλινική του Γενικού Νοσοκομείου “Γεώργιος Παπανικολάου” στο Δήμο Νεάπολης-Συκεών.

 

Εκδηλώσεις ενημέρωσης για την πρόληψη διάγνωση και θεραπεία της καρδιακής ανεπάρκειας θα πραγματοποιηθούν στις 7, 8 και 9 Μαΐου στο Δήμο Νεάπολης – Συκεών σε συνεργασία με τον Συντονιστή Διευθυντή της Καρδιολογικής Κλινικής του Γενικού Νοσοκομείου “Γεώργιος Παπανικολάου”, κ. Ι. Ζαρίφη.

Η καρδιακή ανεπάρκεια είναι μια νόσος  που αγγίζει πλέον τα όρια της επιδημίας με μια συχνότητα που αυξάνεται συνεχώς. Η πρόληψη και η έγκυρη διάγνωση έχουν μεγάλη σημασία. Η  καρδιακή ανεπάρκεια μπορεί σήμερα να αντιμετωπιστεί αποτελεσματικά με τη βοήθεια ειδικών θεραπειών και με την βελτίωση του τρόπου ζωής, ο ασθενής μπορεί να απολαμβάνει μια φυσιολογική ζωή.

Η Ευρωπαϊκή Καρδιολογική Εταιρεία αφιερώνει το μήνα Μάιο σε εκδηλώσεις ενημέρωσης για την καρδιακή ανεπάρκεια.  Σε αυτό πλαίσιο οι υπεύθυνοι της Μονάδας Καρδιακής Ανεπάρκειας του Γενικού Νοσοκομείου “Γ. Παπανικολάου” σε συνεργασία με το Δημοτικό Κέντρο Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης Νεάπολης-Συκεών πραγματοποιούν ενημερωτικές εκδηλώσεις όπου το κοινό μπορεί να συζητήσει μαζί τους για τους κινδύνους της νόσου αλλά και τους τρόπους πρόληψης, διάγνωσης και θεραπείας.

Για περισσότερες πληροφορίες και εξέταση οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να κλείσουν ραντεβού στο ιατρείο Καρδιακής Ανεπάρκειας του Νοσοκομείου στο τηλέφωνο 14546, https://rantevou.gpapanikolaou.gr

 

Το πρόγραμμα των ενημερωτικών εκδηλώσεων είναι το εξής:

Τρίτη 7 Μαΐου, 7.30μ.μ.

αίθουσα συνεδριάσεων, Δημοτικό Κατάστημα Πεύκων.

 

Τετάρτη 8 Μαΐου, 7.30μ.μ.

Κλειστό Θέατρο Νεάπολης

 

Πέμπτη 9 Μαΐου, 7.30μ.μ.

αίθουσα εκδηλώσεων 1ο- 5ο Δημοτικά Σχολεία Συκεών.

 

Εισηγητές: Δρ Αλεξία Σταυράτη, Καρδιολόγος, Διευθύντρια ΕΣΥ, Δρ. Κωνσταντίνος Πολυμερόπουλος, Καρδιολόγος, Επιμελητής Α ΕΣΥ.

 

Ενημερωτικό έντυπο υλικό θα διανέμεται σε κεντρικά σημεία του Δήμου Νεάπολης-Συκεών και στα Τακτικά Εξωτερικά Ιατρεία του Νοσοκομείου.

 

Υπό την αιγίδα της Ελληνικής Καρδιολογικής Εταιρείας (ΕΚΕ) και της Εταιρείας Μελέτης και Έρευνας Καρδιακής Ανεπάρκειας (ΕΜΕΚΑ)

Elikar190505

Elikar190505_2

 

ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΙΑΤΡΟΦΗ & ΠΡΟΣΔΟΚΙΜΟ ΕΠΙΒΙΩΣΗΣ

PublicHealthInstitute
Ο δυτικοποιημένος τρόπος διατροφής και τα υψηλά ποσοστά παχυσαρκίας συντελούν στην μείωση του προσδόκιμου επιβίωσης και στην αύξηση της θνησιμότητας από χρόνια νοσήματα.

 

Δ’ Κύκλος Διαλέξεων

Ινστιτούτο Δημόσιας Υγείας, Αμερικανικό Κολλέγιο Ελλάδος

 

Σε πρόσφατη διάλεξή του στο Ινστιτούτο Δημόσιας Υγείας του Αμερικανικού Κολλεγίου Ελλάδος με τίτλο «Παραδοσιακή Ελληνική Διατροφή και Προσδόκιμο Επιβίωσης» ο Ομότιμος Καθηγητής Προληπτικής Ιατρικής και Διατροφής του Πανεπιστημίου Κρήτης, κύριος Αντώνης Καφάτος, παρουσίασε τα οφέλη της παραδοσιακής ελληνικής διατροφής στην υγεία και στο προσδόκιμο επιβίωσης, όπως έχουν καταγραφεί από πολυετείς παγκόσμιες μελέτες.

ΠΡΟΣΔΟΚΙΜΟ ΕΠΙΒΙΩΣΗΣ

 

κ. Αντώνης Καφάτος. Ομότιμος Καθηγητής Προληπτικής Ιατρικής και Διατροφής του Πανεπιστημίου Κρήτης

κ. Αντώνης Καφάτος.
Ομότιμος Καθηγητής Προληπτικής Ιατρικής και Διατροφής του Πανεπιστημίου Κρήτης

Στην εισαγωγή του ο κ. Καφάτος, τόνισε πόσο ζοφερή είναι η εικόνα όσον αφορά στον υπολογιζόμενο πληθυσμό της Ελλάδας, αφού μετά το 2010 σημειώνει συνεχή μείωση λόγω της υπογεννητικότητας και της μετανάστευσης. Κάθε χρόνο καταγράφονται στη χώρα μας 31.000 περισσότεροι θάνατοι από τις γεννήσεις, οι οποίες έχουν επίσης μειωθεί, τόσο ώστε σε κάθε οικογένεια να αναλογούν 1,3 παιδιά. Με τον Μέσο Όρο της ΕΕ να φτάνει τα 1,6 παιδιά ανά οικογένεια, η χώρα μας κατατάσσεται στις χαμηλότερες θέσεις στην Ευρώπη, μαζί με την Ιταλία, Ισπανία, Πορτογαλία και Κύπρο. Αναλύοντας την εξέλιξη της γεννητικότητας  στην Ελλάδα, ο κ. Καφάτος ανέφερε ότι τα μεγαλύτερα επίπεδα είχαν καταγραφεί στις δεκαετίες ’60 και ’70 με Μ.Ο. 2,5 παιδιά ανά οικογένεια, με συνεχή όμως πτώση το επόμενο χρονικό διάστημα μέχρι και σήμερα. Ιδιαίτερο ενδιαφέρον έχει, επίσης, το γεγονός ότι στην Ελλάδα έχει αυξηθεί η μέση ηλικία απόκτησης πρώτου παιδιού στις γυναίκες μετά τα 30 έτη, σε αντίθεση με χώρες όπως η Γαλλία, η Φιλανδία, το Βέλγιο και η Λιθουανία όπου οι γυναίκες αποκτούν το πρώτο τους παιδί σε ηλικία μεταξύ 27-29 έτη.

 

Το προσδόκιμο επιβίωσης στην Ελλάδα υπολογίζεται περίπου στα 81 έτη, σε υψηλότερα επίπεδα από τον Μ.Ο. των χωρών του ΟΟΣΑ (Οργανισμός Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης), ενώ έχει αυξηθεί κατά 2 περίπου χρόνια από τα στοιχεία του 2003 (78,9 έτη). Διαφορά υπάρχει επίσης και μεταξύ των δύο φύλων στη χώρα μας, καθώς στις γυναίκες το προσδόκιμο επιβίωσης είναι τα 82 έτη ενώ στους άντρες τα 79. Μέχρι και τις αρχές τις δεκαετίας του ΄90, το προσδόκιμο επιβίωσης κατά τη γέννηση στην Ελλάδα ήταν το υψηλότερο μεταξύ των χωρών της Ευρώπης. Την ίδια δεκαετία, οι περισσότερες χώρες της ΕΕ (ΕΕ 15) κέρδισαν έδαφος και ξεπέρασαν τα ποσοστά της Ελλάδας ακόμα και στο προσδόκιμο επιβίωσης, ενώ κυρίως οι χώρες της Ανατολικής Ευρώπης παραμένουν ακόμα σε αρκετά πιο χαμηλά επίπεδα.

 

ΔΙΑΤΡΟΦΗ

 

Σύμφωνα με τα στοιχεία έρευνας που δημοσιεύθηκε πρόσφατα στο  επιστημονικό περιοδικό Lancet (Απρίλιος 2019) και στην οποία εξετάστηκε η θνησιμότητα σε 195 χώρες, η διατροφή φαίνεται να σχετίζεται με τις πρώτες αιτίες θανάτου παγκοσμίως, όπως είναι τα κακοήθη νεοπλάσματα, τα καρδιαγγειακά νοσήματα και ο σακχαρώδης διαβήτης. Ο κ. Καφάτος τόνισε ότι: «Τα πρόσφατα δεδομένα δείχνουν ότι πρέπει να αλλάξουμε τις διατροφικές μας επιλογές, για να ελαττώσουμε τον κίνδυνο για χρόνια νοσήματα». Πράγματι, ο κυριότερος παράγοντας που αποδεικνύεται από την έρευνα ότι συνδέει τις διατροφικές συνήθειες με τα χρόνια νοσήματα είναι η υπερκατανάλωση αλατιού, ενώ ακολουθούν η χαμηλή κατανάλωση δημητριακών ολικής άλεσης, φρούτων και λαχανικών, θαλασσινών με υψηλή περιεκτικότητα σε λιπαρά Ω3 και η υπερκατανάλωση πολυακόρεστων λιπαρών οξέων και επεξεργασμένου κρέατος. Ο κ. Καφάτος ανέφερε, επίσης, ότι άλλοι παράγοντες που συμβάλλουν στην πρόωρη θνησιμότητα είναι η έλλειψη σωματικής άσκησης, το κάπνισμα και η κατανάλωση οινοπνευματοειδών ποτών. Η μόλυνση του περιβάλλοντος αδιαμφισβήτητα επιβαρύνει την κατάσταση της υγείας, ενώ οι κατάλληλες επιλογές και παρεμβάσεις μπορούν να μεταβάλλουν κάποιους γενετικούς και βιολογικούς παράγοντες πχ η κατάλληλη διατροφή στην περίπτωση γενετικής υπερλιπιδαιμίας μπορεί να ελαττώσει τον κίνδυνο εμφράγματος.

 

Η εξασφάλιση καλής υγείας, η πρόληψη των χρόνιων νοσημάτων και η διατήρηση ενός φυσιολογικού βάρους σώματος, επιτυγχάνεται με σωστές διατροφικές επιλογές σε καθημερινή βάση και τακτική σωματική άσκηση τουλάχιστον 30 λεπτά την ημέρα. Συγκεκριμένα, ο κ. Καφάτος αναφέροντας τα χαρακτηριστικά της υγιεινής διατροφής τόνισε ότι πρέπει να επιλέγονται τρόφιμα με χαμηλό γλυκαιμικό φορτίο για να προλαμβάνεται η αύξηση της ινσουλίνης και του σακχάρου στο αίμα μακροχρόνια. Σε αυτό το πλαίσιο, συνιστάται  η επιλογή ζυμαρικών/ ψωμιού ολικής αλέσεως και καστανό ρύζι αντί για λευκό, φυσικοί χυμοί χωρίς ζάχαρη αντί για αναψυκτικά, νιφάδες βρώμης αντί για επεξεργασμένα δημητριακά πρωινού. Επιπλέον πρόσθεσε ότι πρέπει να επιλέγονται τρόφιμα πλούσια σε σύνθετους υδατάνθρακες, να γίνεται χρήση μόνο ελαιόλαδου αντί για μαργαρίνη, κορεσμένα λίπη και σπορέλαια, να καταναλώνονται 4-5 φρούτα και 400γρ λαχανικά ημερησίως και να περιοριστεί η κατανάλωση αλατιού, ζάχαρης και κόκκινου κρέατος.

 

 

ΕΠΙΔΗΜΙΟΛΟΓΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ –  Ο ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ ΤΗΣ ΚΡΗΤΗΣ

 

Στη διάλεξή του ο κ. Καφάτος έκανε εκτενή αναφορά σε δύο μεγάλες επιστημονικές έρευνες, οι οποίες κατέγραψαν σε βάθος χρόνου τις διατροφικές συνήθειες του πληθυσμού της Κρήτης και τις επιπτώσεις τους στην υγεία, σε σχέση με πληθυσμούς άλλων χωρών. Η μελέτη που είναι γνωστή και ως Μελέτη των Επτά Χωρών, εξέτασε τον πληθυσμό σε Ελλάδα (συγκεκριμένα και από την Κρήτη), Ολλανδία, Φιλανδία, Ιταλία, Σερβία, Ιαπωνία και ΗΠΑ, μεταξύ 1960 και 1995. Όπως εξήγησε ο κ. Καφάτος, οι παγκόσμιες συστάσεις για τις αρχές της Μεσογειακής Δίαιτας προέκυψαν από την συγκεκριμένη μελέτη και βασίστηκε στις διατροφικές συνήθειες των Κρητών αγροτών κατά τη διάρκεια της δεκαετίας του ΄60.

Κατά τη διάρκεια της μελέτης διαπιστώθηκαν τα εξής:

 • Το σωματικό βάρος του πληθυσμού της Κρήτης, παρόλο που σημείωσε μία αυξητική τάση, παρέμεινε με διαφορά το χαμηλότερο από τις υπόλοιπες χώρες.
 • Στον πληθυσμό της Κρήτης καταγράφηκαν τα χαμηλότερα ποσοστά θνησιμότητας από ισχαιμική καρδιοπάθεια (έμφραγμα). Είναι ιδιαίτερα αξιοσημείωτο ότι στην μελέτη συμμετείχε και ο πληθυσμός της Κέρκυρας, στον οποίο καταγράφηκαν σχεδόν διπλάσια ποσοστά θνησιμότητας σε σχέση με τους Κρήτες (48 έναντι 25 στους 1000 κατοίκους). Το μεγαλύτερο ποσοστό θνησιμότητας καταγράφηκε στην Ανατολική Φιλανδία, με 268 θανάτους, δηλαδή δέκα φορές υψηλότερο από τον πληθυσμό της Κρήτης!
 • Στον πληθυσμό της Κρήτης, επίσης, καταγράφηκαν τα χαμηλότερα ποσοστά θνησιμότητας από καρκίνο, με το μεγαλύτερο ποσοστό να καταγράφεται στους Ιάπωνες και στους Ολλανδούς.

 

Μελετώντας τα διαιτητικά χαρακτηριστικά των ΗΠΑ, Ελλάδας (Μ.Ο. Κρήτης και Κέρκυρας) και Ιαπωνίας το 1960, προέκυψαν σημαντικά ευρήματα που συνδέονται με την κατάσταση υγείας των εν λόγω πληθυσμών και αποτέλεσαν τη βάση για τις παγκόσμιες συστάσεις για τις διατροφικές συνήθειες που συμβάλλουν σε έναν υγιεινό τρόπο ζωής.

 • Παρόλο που η κατανάλωση λίπους ήταν σε ίδια επίπεδα μεταξύ ΗΠΑ και Ελλάδας (39% και 37% της συνολικής προσλαμβανόμενης ενέργειας αντίστοιχα), η διαφορά ήταν στην κατανάλωση κορεσμένου λίπους, η οποία ήταν αρκετά μεγαλύτερη στις ΗΠΑ (18%) από την Ελλάδα (8%). Σύμφωνα με τον κ. Καφάτο, η παγκόσμια σύσταση για μείωση της κατανάλωσης του κορεσμένου λίπους κάτω από 10% προήλθε από τις μετρήσεις του πληθυσμού της Κρήτης.
 • Η κατανάλωση φρούτων και λαχανικών ήταν μεγαλύτερη στην Ελλάδα, με 654γρ/ημέρα, ακολουθούσαν οι ΗΠΑ με 404γρ/ημέρα και η Ιαπωνία με 232γρ/ημέρα
 • Η κατανάλωση ψωμιού και δημητριακών φαίνεται να ήταν παρόμοια σε Ελλάδα (453γρ/ημέρα) και Ιαπωνία (421γρ/ημέρα) με την διαφορά ότι το ψωμί που κατανάλωναν οι Έλληνες γινόταν από αλεύρι ολικής άλεσης και ελάχιστο αλάτι, ενώ το αντίστοιχο της Ιαπωνίας είχε πολύ διαφορετική σύσταση, με υλικά όπως το ρύζι και με ελάχιστη περιεκτικότητα σε φυτικές ίνες
 • Η διατροφή του πληθυσμού της Ιαπωνίας βασιζόταν κυρίως στο ψάρι (150γρ/ ημέρα) και λιγότερο στο κρέας (8γρ/ημέρα). Σύμφωνα, με τον κ.Καφάτο, η υπερβολική κατανάλωση ψαριού πέρα από την ενδεδειγμένη που είναι 300γρ/ εβδομάδα, πιθανόν να κρύβει κάποια μειονεκτήματα, ειδικά στην περίπτωση της Ιαπωνίας που καταναλώνουν ωμά ψάρια τα οποία αλιεύονται από μεγάλο θαλάσσιο βάθος, καθώς περιέχουν πολυακόρεστα λιπαρά οξέα τα οποία οξειδώνονται στον οργανισμό και παράγουν ελεύθερες ρίζες που θεωρούνται καρκινογόνες.
 • Μεγάλες διαφορές υπάρχουν και μεταξύ ΗΠΑ και Ελλάδας, καθώς η κατανάλωση κρέατος ήταν 273γρ/ ημέρα για τις ΗΠΑ και 35γρ/ ημέρα για την Ελλάδα και η κατανάλωση ψαριού ήταν 3γρ/ημέρα και 39γρ/ημέρα αντίστοιχα

 

Όπως ανέφερε ο κ. Καφάτος, υπήρξαν κάποιες αμφιβολίες σχετικά με την εγκυρότητα του δείγματος του πληθυσμού της Κρήτης, το οποίο προερχόταν από τον αγροτικό πληθυσμό 16 χωριών μιας περιοχής του νησιού. Προκειμένου να επιβεβαιωθούν τα ευρήματα της πρώτης μελέτης των επτά χωρών και τα στοιχεία που καταγράφηκαν το 1960, αλλά και για να εξεταστεί αν η θνησιμότητα σχετίζεται με τον τρόπο ζωής της κάθε χώρας, πραγματοποιήθηκαν νέες έρευνες στους ίδιους πληθυσμούς. Όπως προέκυψε και από τα νέα δεδομένα, η  κατάταξη των χωρών σύμφωνα με τις διατροφικές τους συνήθειες και τα ποσοστά θνησιμότητας παρέμειναν σχεδόν τα ίδια.

 • Σε όλη σχεδόν τη διάρκεια των 50 ετών, το προσδόκιμο επιβίωσης της Ιαπωνίας βρίσκεται στην πρώτη θέση και ακολουθούν η Ιταλία και η Κρήτη ενώ ακολουθεί ο Μ.Ο. της Ελλάδας και τα Ιόνια νησιά, επιβεβαιώνοντας την εγκυρότητα των αποτελεσμάτων της αρχικής μελέτης
 • Ο πληθυσμός της Κρήτης κατανάλωνε το χαμηλότερο ποσοστό κορεσμένων λιπαρών και κόκκινου κρέατος, χαμηλότερο και από τον Μ.Ο. της Ελλάδας, ενώ η Φιλανδία, η Ολλανδία και οι ΗΠΑ κατανάλωναν το μεγαλύτερο ποσοστό.
 • Η μεγαλύτερη κατανάλωση φρούτων και λαχανικών γίνεται από τον Ελληνικό πληθυσμό, ακολουθεί με διαφορά η Ιαπωνία και τελευταίες είναι η Ολλανδία και οι ΗΠΑ
 • Για το χρονικό διάστημα 1980-2017, την υψηλότερη θνησιμότητα από κακοήθη νεοπλάσματα είχαν η Ιταλία και Ιαπωνία. Ιδιαίτερο ενδιαφέρον έχει η διαφορά που παρουσιάζεται εντός της χώρας μας, με τον Μ.Ο. να είναι περισσότεροι από 800 θάνατοι σε 100.000 πληθυσμού, ενώ για την Κρήτη είναι λιγότεροι από 200!
 • Αντίστοιχα, για τα καρδιαγγειακά νοσήματα, η Φιλανδία, η Ιταλία και ο Μ.Ο. της Ελλάδας (λίγο περισσότεροι από 500 θανάτοι σε 100.000 πληθυσμού) καταλαμβάνουν τις πρώτες θέσεις, ενώ η Ιαπωνία και η Κρήτη (λιγότεροι από 200 θάνατοι σε 100.000 πληθυσμού) τις τελευταίες.

 

Η δεύτερη σημαντική μελέτη που αποτέλεσε σταθμό για την καταγραφή των «ιδανικών» διατροφικών συνηθειών, είχε διάρκεια 50 ετών και έγινε μεταξύ του πληθυσμού της Κρήτης και της περιοχής Zutphen της Ολλανδίας. Στην εν λόγω μελέτη, από την οποία προέκυψε ότι ο πληθυσμός της Κρήτης είχε μεγαλύτερο προσδόκιμο επιβίωσης κατά 7 χρόνια από τον πληθυσμό της Ολλανδίας, εκτός από τις διατροφικές συνήθειες, εξετάστηκαν τα επίπεδα σιδήρου και άλλων δεικτών και συγκρίθηκαν μεταξύ ατόμων ίδιας ηλικίας. Τα συμπεράσματα που προέκυψαν ήταν ότι οι ηλικιωμένοι  Κρήτες είχαν χαμηλότερα επίπεδα σιδήρου και υπεροξειδίων λιπαρών οξέων, τα οποία αποτελούν δείκτες οξειδωτικού στρες, ενώ αντιθέτως είχαν αυξημένα επίπεδα αντιοξειδωτικών ουσιών, όπως τα καροτενοειδή και το φυλλικό οξύ, τα οποία βρίσκονται στα λαχανικά. Ιδιαίτερο ενδιαφέρον έχει επίσης η καταγραφή της πρόσληψης κορεσμένων λιπαρών, καθώς το 1960 η κατανάλωση στην Ολλανδία ήταν σχεδόν 11 φορές περισσότερη από την κατανάλωση στην Κρήτη. Η απαγόρευση παραγωγής και εισαγωγής προϊόντων πλούσιων σε κορεσμένα λιπαρά στην Ολλανδία από το 2000, οδήγησε στη  μείωση της κατανάλωσής τους η οποία έφθασε στα ίδια επίπεδα με εκείνα της Κρήτης.

 

Διάκριση της Novartis Hellas στα Corporate Affairs Excellence Awards 2019 για την ενέργεια «Κάνε Κλικ – Φωτογραφίζουμε τη Διαφορετικότητα και τη Συμπερίληψη»

novartis_ new logo

Η ενέργεια «Κάνε Κλικ – Φωτογραφίζουμε τη Διαφορετικότητα και τη Συμπερίληψη» της Novartis Hellas, βραβεύθηκε στα Corporate Affairs Excellence Awards 2019 με την ειδική διάκριση στην κατηγορία «Καινοτομία στην επικοινωνία».

 

CAEA_logoΣτόχος της συγκεκριμένης ενέργειας ήταν η ευαισθητοποίηση και η εμβάθυνση των εργαζομένων στις έννοιες της Διαφορετικότητας και της Συμπερίληψης, αξίες που βρίσκονται στο επίκεντρο της εταιρικής κουλτούρας της Novartis.

 

Η συγκεκριμένη πρωτοβουλία ξεκίνησε από την Επιχειρησιακή μονάδα της Ογκολογίας και γρήγορα υποστηρίχθηκε από όλα τα τμήματα της εταιρίας. Οι εργαζόμενοι είχαν την ευκαιρία να δοκιμάσουν και να αναπτύξουν τις δημιουργικές τους δεξιότητες φωτογραφίζοντας θέματα που αποτύπωναν τις έννοιες της διαφορετικότητάς και της συμπερίληψης. Από όλα τα φωτογραφικά έργα επιλέχθηκαν 12 τα οποία εκτέθηκαν σε μια μοναδική έκθεση η οποία πραγματοποιήθηκε στα γραφεία της Novartis Hellas σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη.

 

Η Άννα Μουρίκη, υπεύθυνη επικοινωνίας στο τμήμα Oγκολογίας της Novartis Hellas, δήλωσε σχετικά, «Ευχαριστούμε την κριτική επιτροπή και τον θεσμό για την αναγνώριση στη συγκεκριμένη κατηγορία. Ο σεβασμός στη διαφορετικότητα, οι ίσες ευκαιρίες, αλλά και η καινοτομία αποτελούν σημαντικές αξίες για τη Novartis, η οποία έμπρακτα καλλιεργεί την κουλτούρα αυτή. Η συγκεκριμένη ενέργεια δεν θα μπορούσε να πραγματοποιηθεί χωρίς την διατμηματική συνεργασία, τον ενθουσιασμό και την υποστήριξη των ανθρώπων μας, που αποτελούν το σημαντικότερο κεφάλαιο του οργανισμού μας».

 

Οι νικητές επί σκηνής

Οι νικητές επί σκηνής

 

 

1 2 3 110