Εισαγωγή Φοιτητών στα Μεταπτυχιακά Προγράμματα Σπουδών της ΕΣΔΥ

Το Ακαδημαϊκό έτος 2016 – 2017, θα γίνουν δεκτοί για να φοιτήσουν στην Εθνική Σχολή Δημόσιας Υγείας (ΕΣΔΥ) πτυχιούχοι Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων (Πανεπιστημίων και ΤΕΙ) για την απόκτηση Μεταπτυχιακών Διπλωμάτων Ειδίκευσης (ΜΔΕ) στη :

  • Δημόσια Υγεία
  • Διοίκηση Υπηρεσιών Υγείας
  • Επαγγελματική και Περιβαλλοντική Υγεία

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν ηλεκτρονικά την αίτησή τους, μέσω της ιστοσελίδας της ΕΣΔΥ από 1 Μαρτίου 2016 έως 31 Μαρτίου 2016.

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να πλοηγηθείτε στην ιστοσελίδα

www.esdy.edu.gr ή να επικοινωνήσετε με τη Γραμματεία του ΠΜΣ στο τηλ. 2132010105, 106, 108.