Η Bristol-Myers Squibb ανακοίνωσε δεδομένα του προγράμματος ALLY, σύμφωνα με τα οποία σημειώθηκαν υψηλά ποσοστά παρατεταμένης ιολογικής ανταπόκρισης.

Η Bristol-Myers Squibb ανακοινώνει δεδομένα του προγράμματος ALLY, σύμφωνα με τα οποία σημειώθηκαν υψηλά ποσοστά παρατεταμένης ιολογικής ανταπόκρισης 4 εβδομάδες μετά την ολοκλήρωση θεραπείας (SVR4) συνδυασμού daclatasvir με sofosbuvir, σε ασθενείς που νοσούν από τον ιό της ηπατίτιδας C (HCV) με γονότυπο 3
• Με το συνδυασμό daclatasvir και sofosbuvir επιτυγχάνεται SVR4 στο 91% των ασθενών με γονότυπο 3, που δεν έχουν λάβει προηγούμενη θεραπεία και στο 86% των ασθενών που έχουν ήδη λάβει θεραπεία.
• Η μελέτη ALLY-3 σηματοδοτεί τα πρώτα αποτελέσματα από τη μελέτη φάσης 3 για ένα πλήρως από του στόματος σχήμα θεραπείας, χωρίς ριμπαβιρίνη σε ασθενείς που νοσούν από τον ιό της ηπατίτιδας C (HCV) με γονότυπο 3, για θεραπεία διάρκειας 12 εβδομάδων
• Το daclatasvir είναι ένα χάπι που λαμβάνεται από του στόματος άπαξ ημερησίως, παν-γονοτυπικού χαρακτήρα (in vitro), , εγκεκριμένο για χρήση σε συνδυασμό με άλλα φαρμακευτικά προϊόντα, για τη θεραπεία ενηλίκων ασθενών με ηπατίτιδα C

Η εταιρεία Bristol-Myers Squibb ανακοίνωσε πρόσφατα ότι τα δεδομένα από τη μελέτη-ορόσημο ALLY που διερευνά ένα θεραπευτικό σχήμα διάρκειας 12 εβδομάδων με daclatasvir σε συνδυασμό με sofosbuvir σε πολλαπλούς τύπους ασθενών έχουν γίνει αποδεκτά για παρουσίαση στην Ετήσια Συνάντηση της Αμερικανικής Ένωσης για τη Μελέτη των Ηπατικών Νοσημάτων (AASLD), που θα λάβει χώρα στη Βοστώνη των Ηνωμένων Πολιτειών, μεταξύ 7 και 11 Νοεμβρίου.
Τα αποτελέσματα της μελέτης ALLY-3 διερευνούν το θεραπευτικό σχήμα διάρκειας 12 εβδομάδων, χωρίς ριμπαβιρίνη, σε ασθενείς που νοσούν από τον ιό της ηπατίτιδας C (HCV) με γονότυπο 3, ένα πληθυσμό ασθενών που έχει αποδειχθεί ιστορικά πως είναι δύσκολο να θεραπευθεί. Ο γονότυπος 3 εκτιμάται ότι επηρεάζει 54,3 εκατομμύρια ατόμων και αποτελεί το δεύτερο πιο κοινό γονότυπο παγκοσμίως, μετά το γονότυπο 1 (83,4 εκατομμύρια).
Τα αποτελέσματα δείχνουν ότι 4 εβδομάδες μετά την ολοκλήρωση της θεραπείας (SVR4) το 91% των ασθενών που δεν είχαν λάβει προηγούμενη θεραπεία και το 86% των ασθενών που είχαν ήδη λάβει θεραπεία, πέτυχαν παρατεταμένη ιολογική ανταπόκριση (SVR) με το συνδυασμό φαρμάκων χωρίς ριμπαβιρίνη. Επιπλέον, τα ποσοστά SVR4 ανήλθαν σε 94% σε ασθενείς της κατηγορίας METAVIR (ένα σύστημα βαθμολόγησης που χρησιμοποιήθηκε για την αξιολόγηση φλεγμονών και ινώσεων) σε στάδιοF0-3 (n=119) και το 70% σε ασθενείς σε στάδιο F4 (ασθενείς με κίρρωση n=30). Η πλήρης σύνοψη είναι διαθέσιμη στον ιστότοπο του Επιστημονικού Συνεδρίου και τα αποτελέσματα σχετικά με την παρατεταμένη ιολογική ανταπόκριση 12 εβδομάδες μετά την ολοκλήρωση της θεραπείας (SVR12), που αποτελεί μια ουσιαστική ίαση), θα παρουσιαστούν στην έκτακτη συνεδρίαση της Αμερικανικής Ένωσης για τη Μελέτη Ηπατικών Νοσημάτων (AASLD).
Αυτά τα αποτελέσματα βασίζονται στα υπάρχοντα δεδομένα που αφορούν το συνδυασμό daclatasvir και sofosbuvir. Η έγκριση του daclatasvir υποστηρίχθηκε από δεδομένα που προέρχονται από μια ανοικτή, τυχαιοποιημένη μελέτη για το συνδυασμό daclatasvir με sofosbuvir, για τους γονότυπους 1, 2 και 3. Σε αυτήν τη μελέτη, με ένα θεραπευτικό σχήμα 24 εβδομάδων με daclatasvir και sofosbuvir επετεύχθη παρατεταμένη ιολογική ανταπόκριση 12 εβδομάδες μετά την ολοκλήρωση της θεραπείας (SVR12) στο 89% των ασθενών με γονότυπο 3. Η μελέτη ALLY που θα παρουσιαστεί στο Συνέδριο διερευνά το σχήμα για 12 εβδομάδες, μειώνοντας κατά το ήμισυ τη διάρκεια της προηγούμενης θεραπείας.
Στη μελέτη αναφέρθηκε μία σοβαρή ανεπιθύμητη ενέργεια (ΣΑΕ) (που δεν θεωρείται ότι σχετίζεται με τη θεραπεία που χορηγήθηκε κατά τη διάρκεια της μελέτης) και υπήρχαν λίγες εργαστηριακές ανωμαλίες 3ου και 4ου βαθμού, που παρατηρήθηκαν μόνο για τα αιμοπετάλια (n=2), τα λεμφοκύτταρα (n=1), το INR (n=2) και τη λιπάση (n=3), οι οποίες δεν οδήγησαν σε αναστολή της θεραπείας.

Leave a Reply