ΤΟ ΝΕΟ ΕΤΑΙΡΙΚΟ ΒΙΝΤΕΟ ΤΗΣ ΦΑΡΜΑΣΕΡΒ-ΛΙΛΛΥ

Farma_Lilly

Το νέο Εταιρικό Βίντεο της Φαρμασέρβ-Λίλλυ, είναι διαθέσιμο στο ΥouTube της

Εταιρείας, και μπορείτε να το παρακολουθήσετε μέσω του παρακάτω link.

            https://www.youtube.com/watch?v=ePKKVIF_o5k

 

Πιστεύουμε ότι σε αυτό αποτυπώνεται η ιστορία της, που αποτελεί το θεμέλιο στο οποίο στηριζεται.