Πρωτοποριακή συμφωνία σε παγκόσμιο επίπεδο μεταξύ της Novartis και του Ε.Σ.Υ. του Ηνωμένου Βασιλείου (NHS) για διευρυμένη και ταχεία πρόσβαση στην πρώτη στην κατηγορία της θεραπεία για τη μείωση των επιπέδων της χοληστερόλης

novartis_ new logo

Η συμφωνία ακολούθησε μετά τη θετική σύσταση του Εθνικού Ινστιτούτου Αριστείας στην Υγεία και την Περίθαλψη (NICE) και δεσμεύεται για την παροχή πρόσβασης με βάση μια προσέγγιση διαχείρισης υγείας του πληθυσμού (Population health) εντοπίζοντας κατάλληλους ασθενείς σε ολόκληρη την Αγγλία1.

Στα επόμενα 3 χρόνια περίπου 300.000 ασθενείς με υψηλό κίνδυνο δεύτερου καρδιαγγειακού συμβάματος αναμένεται να λάβουν την θεραπεία με μικρό παρεμβαλλόμενο μόριο RNA, χορηγούμενη ως δόση συντήρησης κάθε έξι μήνες στο πλαίσιο πρωτοβάθμιας περίθαλψης.

Τα αυξημένα επίπεδα LDL χοληστερόλης (LDL-C) για μεγάλο χρονικό διάστημα, αποτελούν γνωστή αιτία της αθηροσκληρωτικής καρδιαγγειακής νόσου (ASCVD) καθώς και δυνητικά τροποποιήσιμο παράγοντα κινδύνου στην πρόληψη της καρδιαγγειακής νόσου.2

Η καρδιαγγειακή νόσος, η οποία μπορεί να οδηγήσει σε καρδιαγγειακή προσβολή ή αγγειακό εγκεφαλικό επεισόδιο, προκαλεί περισσότερους από 1 στους 4 θανάτους στο ΗΒ και αποτελεί σημαντική οικονομική επιβάρυνση για το NHS και για την κοινωνία εν γένει.3,4. Υπολογίζεται ότι στο ΗΒ υπάρχουν πάνω από 3,5 εκατομμύρια άνθρωποι με ASCVD5.

Η συμφωνία με το NHS αποτελεί ισχυρή απόδειξη της δέσμευσης της Novartis στη βελτίωση της πρόσβασης σε καινοτόμα φάρμακα μέσω πρωτοποριακών συνεργασιών με τα συστήματα υγείας.

Αθήνα, 20 Σεπτεμβρίου 2021 — Η Novartis κατέληξε σε εμπορική συμφωνία με το NHS στην Αγγλία ως μέρος μιας πρωτοποριακής συνεργασίας με στόχο την υιοθέτηση μιας καινοτόμου προσέγγισης διαχείρισης της υγείας του πληθυσμού για την αντιμετώπιση των αυξημένων επιπέδων LDL-C σε ασθενείς με ASCVD που πληρούν τα κριτήρια σε ολόκληρη τη χώρα.

Η συνεργασία μεταξύ του NHS και της Novartis περνάει στη φάση της εφαρμογής μετά την τελική θετική σύσταση του Εθνικού Ινστιτούτου Αριστείας στην Υγεία και την Περίθαλψη (NICE) για τη χρήση της θεραπείας στην πρωτοβάθμια περίθαλψη για τη θεραπεία ενηλίκων ασθενών με τις εγκεκριμένες ενδείξεις1, οι οποίοι εμφανίζουν σταθερά αυξημένα επίπεδα LDL-C (2.6 mmol/l ή περισσότερο παρά τη μέγιστη ανεκτή δόση στατινών με ή χωρίς εζετιμίμπη) και έχουν ιστορικό συγκεκριμένων καρδιαγγειακών συμβαμάτων.

H Novartis θα εργαστεί από κοινού με το Συνεργατικό Φορέα Γρήγορης Πρόσβασης (Accelerated Access Collaborative) του NHS και το Ακαδημαϊκό Δίκτυο Επιστημών Υγείας (με τη στήριξη του NHS Digital) για να τους βοηθήσει στον εντοπισμό, τη θεραπεία και παρακολούθηση των επιλέξιμων ατόμων με ASCVD που έχουν εμφανίσει καρδιαγγειακό σύμβαμα, για παράδειγμα καρδιακή προσβολή ή αγγειακό εγκεφαλικό επεισόδιο, με υψηλά επίπεδα χοληστερόλης παρά τη λήψη θεραπείας μέγιστης ανεκτής δόσης στατινών.

«Η καρδιαγγειακή νόσος (CVD) αποτελεί εδώ και πάρα πολύ καιρό τη σημαντικότερη αιτία θνησιμότητας και το επίμονο αυτό πρόβλημα υγείας επιτάσσει να επαναπροσδιορίσουμε τον τρόπο με τον οποίο αντιμετωπίζουμε την υγεία της καρδιάς», δήλωσε ο CEO της Novartis, Vas Narasimhan. «Η πρωτοποριακή αυτή συνεργασία με το NHS στην Αγγλία έχει τη δυνατότητα να επιφέρει μια ριζική αλλαγή στη βελτίωση της καρδιαγγειακής νόσου σε όλη την επικράτεια του ΗΒ και αποδεικνύει τη δέσμευση της Novartis να συνεργαστεί με τα συστήματα υγείας σε όλον τον κόσμο για τη βελτίωση των εκβάσεων των ασθενών με τη συνδημιουργία πρωτοποριακών λύσεων πρόσβασης σε καινοτόμα φάρμακα».

Με περίπου 7,6 εκατομμύρια ανθρώπους στο ΗΒ να πάσχουν από καρδιαγγειακά νοσήματα, τα οποία ευθύνονται για πάνω από το 1/4 (27%) των συνολικών ετήσιων θανάτων, το NHS έχει αναγνωρίσει την CVD ως τη νόσο με το μεγαλύτερο περιθώριο να σωθούν ζωές τα επόμενα δέκα χρόνια3,4. Η συνεργασία αυτή αποσκοπεί να συμβάλει στην επίτευξη των στόχων του Μακροπρόθεσμου Σχεδίου του NHS (Long Term Plan), το οποίο προτείνει την υιοθέτηση μιας προσέγγισης ενεργητικού εντοπισμού και περίθαλψης ασθενών με παθήσεις υψηλού κινδύνου που θα βοηθήσει στην πρόληψη της καρδιαγγειακής νόσου6.

 

«Τα υψηλά επίπεδα χοληστερόλης αποτελούν την κύρια αιτία της καρδιαγγειακής νόσου, μιας νόσου που επηρεάζει την καρδιά και τα αιμοφόρα αγγεία. Πρόκειται για ιδιαίτερα κοινή πάθηση και μπορεί να εμφανιστεί στον οποιονδήποτε, συμπεριλαμβανομένων των νέων, αδύνατων, αθλητικών και δραστήριων ατόμων. Η ΜΚΟ HEART UK είναι έτοιμη να συνεχίσει να διαδραματίζει ηγετικό ρόλο, βοηθώντας τους ασθενείς να διαχειριστούν τα επίπεδα χοληστερόλης τους με αποτελεσματικό τρόπο και καλωσορίζουμε με θέρμη τη συνεργασία της Novartis και του NHS, η οποία θα δώσει πρόσβαση στο καινοτόμο αυτό φάρμακο σε περισσότερους ασθενείς», σχολίασε ο Jules Payne, Διευθύνων Σύμβουλος της HEART UK, μη κερδοσκοπικής οργάνωσης για τη χοληστερόλη.

Η σύσταση του NICE βασίστηκε στα αποτελέσματα του κλινικού ερευνητικού προγράμματος ORION της Novartis, που συμπεριλαμβάνει τις κλινικές δοκιμές Φάσης ΙΙΙ, ORION-9, ORION-10 και ORION-11, όπου συμμετείχαν περισσότεροι από 3.600 ασθενείς και αξιολογήθηκε η ασφάλεια, η αποτελεσματικότητα και η ανεκτικότητα της νέας θεραπείας για τη μείωση των επιπέδων της LDL – χοληστερόλης.7,8,9

Σημειώσεις:

 • Τα κριτήρια όπως έχουν οριστεί από το NICE αφορούν τους ασθενείς μόνο όταν:Υπάρχει ιστορικό οποιουδήποτε καρδιαγγειακού συμβάματος από τα παρακάτω:
 • Οξύ στεφανιαίο σύνδρομο (όπως για παράδειγμα έμφραγμα του μυοκαρδίου ή ασταθή στηθάγχη που χρήζει νοσηλείας)
 • Επεμβάσεις στεφανιαίας ή άλλης αρτηριακής επαναγγείωσης.
 • Στεφανιαία νόσος
 • Ισχαιμικό αγγειακό εγκεφαλικό επεισόδιο ή
 • Περιφερική αρτηριακή νόσο και:
 • Οι συγκεντρώσεις της χοληστερόλης χαμηλής πυκνότητας λιποπρωτεϊνης (LDL-C) είναι σταθερά 2.6 mmol/l ή περισσότερο, παρά τη λήψη της μέγιστης ανεκτής αντιλιπιδαιμικής θεραπείας (δηλαδή μέγιστη ανεκτή δόση στατινών μέ ή χωρίς εζετιμίμπη).

Αποποίηση ευθύνης

Το παρόν αποτελεί κείμενο επιστημονικού χαρακτήρα με αποκλειστικό σκοπό την επιστημονική ενημέρωση του αποδέκτη. Ο αποδέκτης αναγνωρίζει πως η Novartis Hellas ΑΕΒΕ επιμελήθηκε αποκλειστικά τη μετάφραση και ουδεμία ευθύνη φέρει έναντι οποιουδήποτε προσώπου για τον τρόπο χρήσης του υλικού από τον αποδέκτη, στην διακριτική ευχέρεια του οποίου εναπόκειται η ενδεχόμενη δημοσίευση, καθώς και ο τρόπος αυτής.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη Novartis Hellas:

Website: www.novartis.gr

Facebook page: https://www.facebook.com/NovartisHellas/

LinkedIn page: https://www.linkedin.com/company/novartis-hellas/

YouTube channel: Novartis Hellas

Βιβλιογραφία

 1. National Institute for Health and Care Excellence. Inclisiran for treating primary hypercholesterolaemia or mixed dyslipidaemia [ID1647] https://www.nice.org.uk/guidance/indevelopment/gid-ta10703.
 2. André F, et al. European Heart Journal. 2020;1(41): 111– 188.
 3. British Heart Foundation. CVD Factsheet. Available at: https://www.bhf.org.uk/-/media/files/research/heart-statistics/bhf-cvd-statistics-uk-factsheet.pdf?la=en [Ημ/νία τελευταίας προσπέλασης: Αύγουστος 2021].
 4. NHS England. Cardiovascular diseases (CVD). Our ambition for CVD prevention. Διαθέσιμο στη διεύθυνση: https://www.england.nhs.uk/ourwork/clinical-policy/cvd/ [Ημ/νία τελευταίας προσπέλασης: Αύγουστος 2021].
 5. Δεδομένα αρχείου. INC_DOF-014.
 6. NHS long-term plan summary. Διατίθεται στην ηλεκτρονική διεύθυνση: https://www.longtermplan.nhs.uk/wp-content/uploads/2019/01/the-nhs-long-term-plan-summary.pdf. [Ημ/νία τελευταίας προσπέλασης: Ιούλιος 2021].
 7. Stoekenbroek RM, Kallend D, Wijngaard PL, et al. Inclisiran for the treatment of cardiovascular disease: the ORION clinical development program. Future Cardiol. 2018;14(6): 433– 442.
 8. Raal F, Kallend D, Ray K, et al. Inclisiran for Heterozygous Familial Hypercholesterolemia. N Engl J Med. 2020;382(16): 1520– 1530.
 9. Ray K, Wright R, Kallend D, et al. Two Phase 3 Trials of Inclisiran in Patients with Elevated LDL Cholesterol. N Engl J Med. 2020;382(16): 1507– 1519.
 10. Mayo Clinic. Arteriosclerosis / atherosclerosis. Διαθέσιμο στη διεύθυνση: https://www.mayoclinic.org/diseases-conditions/arteriosclerosis-atherosclerosis/symptoms-causes/ [Ημ/νία τελευταίας προσπέλασης: Ιούλιος 2021].
 11. Goldstein J, Brown M. A century of cholesterol and coronaries: from plaques to genes to statins. Cell. 2015;161(1): 161– 172.
 12. World Health Organization. Cardiovascular diseases (CVDs): Factsheet [online] 17 Μαΐου 2017. Διαθέσιμο στη διεύθυνση: https://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/cardiovascular-diseases-(cvds) [Ημ/νία τελευταίας προσπέλασης: Ιούλιος 2021].
 13. Roger VL, Go AS, Lloyd-Jones DM, et al. Heart disease and stroke Statistics–2012 update: A report from the American Heart Association. Circulation. 2012;125(1):e2–e220.
 14. Kim H, Kim S, Han S, et al. Prevalence and incidence of atherosclerotic cardiovascular disease and its risk factors in Korea: a nationwide population-based study. BMC Public Health. 2019;19(1):1112.
 15. National Cholesterol Education Program (NCEP) Expert Panel on Detection, Evaluation, and Treatment of High Blood Cholesterol in Adults (Adult Treatment Panel III). Third Report of the National Cholesterol Education Program (NCEP) Expert Panel on Detection, Evaluation, and Treatment of High Blood Cholesterol in Adults (Adult Treatment Panel III) final report. Circulation. 2002;106(25): 3143– 3421.
 16. Περίληψη των Χαρακτηριστικών του Προϊόντος.

# # #