Πεπραγμένα Θεραπευτικής Κλινικής Ιατρικής Σχολής ΕΚΠΑ

ekpa_LOGO

Η Θεραπευτική Κλινική του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών (ΕΚΠΑ) είναι μια από τις παλαιότερες Κλινικές της Ιατρικής Σχολής και η μοναδική στον Ελλαδικό χώρο που έχει ως κύριο ακαδημαϊκό αντικείμενο τη διδασκαλία, την έρευνα και την εφαρμοσμένη ιατρική πρακτική της Κλινικής Θεραπευτικής σε ένα ευρύτατο φάσμα νοσημάτων της Παθολογίας.

Η δε ερευνητική και ευρύτερα η παραγωγική δραστηριότητα των μελών της Κλινικής  υπήρξε από ιδρύσεώς της και συνεχίζει να είναι πρωτοποριακή, καθιερώνοντάς την ανάμεσα στις κορυφαίες στην Ελλάδα, με διεθνή απήχηση σημαντική, γεγονός που αποτυπώνεται διαρκώς στον μεγάλο αριθμό δημοσιευμένων εργασιών των μελών της σε περιοδικά υψηλότατου κύρους.

Παράλληλα, στη Θεραπευτική Κλινική και στον Παθολογικό Τομέα του Νοσοκομείου Αλεξάνδρα έχουν πραγματοποιηθεί σημαντικές μελέτες με πειραματικά μοντέλα, ενώ την τελευταία 15ετία έχει ολοκληρωθεί η εισαγωγή νέων τεχνικών (μοριακές και κυτταρικές) και γίνεται διερεύνηση παθογενετικών μηχανισμών. Επίσης, έχει υπάρξει «στροφή» προς μεγάλης εμβέλειας κλινικές μελέτες με επικέντρωση σε δυσίατα νοσήματα, ενώ το Food and Drug Administration των Η.Π.Α., γνωστό ως FDA, έχει παράσχει έγκριση φαρμακευτικών παραγόντων για τρέχουσα χρήση στα νοσήματα αυτά – αποτέλεσμα των μελετών που διεξάγονται στην Κλινική.

Η αδιάλειπτη παρουσία και το σημαντικό έργο της Θεραπευτικής Κλινικής είναι ένα ακόμα απτό παράδειγμα της προσφοράς του Πανεπιστημίου Αθηνών μέσα από τα Πανεπιστημιακά Νοσοκομεία και τις Πανεπιστημιακές Κλινικές. Σε αυτά, διακεκριμένοι πανεπιστημιακοί δάσκαλοι συνέβαλαν μέσα από το ερευνητικό έργο τους σε πρωτοπόρα για την εποχή θεραπευτικά πρωτόκολλα και σε νέες θεραπευτικές μεθόδους και πρακτικές, αναβαθμίζοντας έτσι σημαντικά τις παρεχόμενες υπηρεσίες υγείας που προσφέρονται στην Κοινωνία από τα Δημόσια Νοσοκομεία, τόσο σε κανονικές συνθήκες, όσο και σε έκτακτες περιπτώσεις, όπως την τελευταία χρονιά με την κρίση της πανδημίας του κορωνοϊού, όπου οι Κλινικές του ΕΚΠΑ με το δυναμικό τους πρωτοστατούν, μαζί με άλλους φορείς βεβαίως, στην παροχή υψηλότατου επιπέδου υπηρεσιών υγείας, παράλληλα με τη συμμετοχή σε πρωτοποριακές διεθνείς μελέτες για τη μελέτη και την αντιμετώπιση του κορωνοϊού. Το έργο αυτό της Θεραπευτικής Κλινικής και του Παθολογικού Τομέα για το διάστημα 2016­-2020 παρουσιάστηκε σε διαδικτυακή εκδήλωση την 20η Μαΐου 2021.  Επισυνάπτεται περίληψη των Πεπραγμένων.

Ιδιαίτερες ευχαριστίες οφείλονται για αυτό το έργο σε όλο το δυναμικό της Θεραπευτικής Κλινικής και του Παθολογικού Τομέα του Νοσοκομείου Αλεξάνδρα. Δέσμευση όλων μας παραμένει πάντα η παροχή υψηλού επιπέδου υπηρεσιών Υγείας και Παιδείας από το πρώτο Δημόσιο Πανεπιστήμιο, το Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών και την Ιατρική Σχολή του.

Θάνος Δημόπουλος

Πρύτανης ΕΚΠΑ

Δείτε εδώ το σχετικό αρχείο

pepragmena_Layout 1