Άμεση συμπερίληψη των εργοθεραπευτών των Δημόσιων δομών Υγείας στους δικαιούχους επιδόματος επικίνδυνης και ανθυγιεινής εργασίας και ένταξή τους στα βαρέα και ανθυγιεινά επαγγέλματα ζητά ο Πανελλήνιος Σύλλογος Εργοθεραπευτών

Ergotherapeftes

Οι εργοθεραπευτές βρέθηκαν και αυτοί στη πρώτη γραμμή της μάχης κατά της COVID-19 στις Μ.Ε.Θ. μαζί με συναδέλφους γιατρούς, νοσηλευτές και παραϊατρικό προσωπικό που λαμβάνουν το επίδομα επικίνδυνης και ανθυγιεινής εργασίας και ανήκουν στα Β.Α.Ε.

 

Να συμπεριληφθούν άμεσα οι εργοθεραπευτές των Δημόσιων δομών Υγείας στους δικαιούχους του επιδόματος επικίνδυνης και ανθυγιεινής εργασίας αλλά και να ενταχθούν στο καθεστώς βαρέων και ανθυγιεινών επαγγελμάτων, ζητά ο Πανελλήνιος Σύλλογος Εργοθεραπευτών – Π.Σ.Ε. ΝΠΔΔ, με υπόμνημα που απέστειλε προς τους συναρμόδιους υπουργούς, την ΠΟΕΔΗΝ και την ΑΔΕΔΥ και κοινοποίησε προς τον πρωθυπουργό Κ. Μητσοτάκη.

Το θέμα μάλιστα καθίσταται λίαν επίκαιρο λόγω και της επικείμενης επαναλειτουργίας της Επιτροπής Κρίσεων Βαρέων και Ανθυγιεινών Επαγγελμάτων αυτή την εβδομάδα, όπως ανακοίνωσε από το βήμα της Βουλής ο υπουργός Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων Γ. Βρούτσης απαντώντας στον γραμματέα της Κοινοβουλευτικής Ομάδας του ΚΙΝΑΛ Βασίλη Κεγκέρογλου, που επανέφερε την πρόταση του κόμματός του για την ανάγκη να ενταχθούν στα βαρέα και ανθυγιεινά επαγγέλματα όλοι οι εργαζόμενοι στον κλάδο της υγείας, που βρίσκονται στη πρώτη γραμμή για την αντιμετώπιση της υγιεινής κρίσης από την πανδημία του κορωνοϊού.

Σύμφωνα με το υπόμνημα του Π.Σ.Ε., η προφανής δικαιολογητική βάση των αιτημάτων του βρίσκεται στην υπάρχουσα νομολογία που αναγνωρίζει τις ιδιαίτερες συνθήκες απασχόλησης του προσωπικού σε χώρους όπως αυτοί των Νοσοκομείων, των Μονάδων Κοινωνικής Φροντίδας, του Εθνικού Κέντρου Άμεσης Βοήθειας (Ε.Κ.Α.Β.), των Κέντρων Υγείας, των Κέντρων Ψυχικής Υγείας, των Ν.Π.Δ.Δ. του Τομέα Πρόνοιας και των Αγροτικών Ιατρείων τα οποία υπάγονται στα Δημόσια Νοσοκομεία, όπου υπάρχει καθημερινή έκθεση σε περιβάλλον με πλήθος ασθενών, έκθεση σε φάρμακα κάθε τύπου, όπως και έκθεση σε ιογενείς εν γένει παράγοντες.

Όπως τονίζει μάλιστα ο Π.Σ.Ε. στο υπόμνημά του, η φύση των παρεχόμενων υπηρεσιών εκ μέρους των υπαλλήλων του κλάδου των εργοθεραπευτών, καθώς και οι συνθήκες της καθημερινής απασχόλησής τους, προσομοιάζουν πλήρως με τις αντίστοιχες συνθήκες απασχόλησης του προσωπικού των κλάδων της Κατηγορίας Α΄ (σύμφωνα με την αντίστοιχη ΚΥΑ οικ.2/16519/0022 – ΦΕΚ Β΄465/24-02-2012), γεγονός που δεν δύναται να δικαιολογήσει την καθολική εξαίρεσή τους από την καταβολή του ένδικου επιδόματος ή την ένταξή τους σε κατώτερη κατηγορία.

Όπως προβλέπεται στα επαγγελματικά δικαιώματα των πτυχιούχων εργοθεραπευτών (Π.Δ. 83/1989 – ΦΕΚ Α΄ 37/07-02-1989), με βάση τις εξειδικευμένες επιστημονικές και τεχνικές γνώσεις τους, ασχολούνται στον ιδιωτικό και δημόσιο τομέα όπως αυτός ορίζεται από τις διατάξεις που κάθε φορά ισχύουν, είτε ως μέλη της ομάδας αποκατάστασης, είτε ως αυτοαπασχολούμενοι και προσφέρουν υπηρεσίες σε συνεργασία με τον αντίστοιχο γιατρό σε άτομα των οποίων η ζωή έχει διαταραχθεί από σωματικό τραυματισμό, προβλήματα ανάπτυξης, γηρατειά, κοινωνικά και συναισθηματικά προβλήματα.

Βάσει δε των ιδιαίτερων χαρακτηριστικών της εργοθεραπείας, οι εργοθεραπευτές που εργάζονται σε νοσοκομεία, ιδρύματα κοινωνικής φροντίδας, υπηρεσίες πρωτοβάθμιας φροντίδας, κέντρα πρόληψης, ιδρύματα και κέντρα αποκατάστασης, παρέχουν υπηρεσίες σε άτομα όλων των ηλικιών, που έχουν βιο-ψυχο-κοινωνικά προβλήματα. Τα προγράμματα παρέμβασης των εργοθεραπευτών έχουν εφαρμογή στους παρακάτω χώρους:

  • σε κλινικές (θαλάμους νοσηλείας, ΜΕΘ, τουαλέτες, χώρος θεραπειών, κ.τ.λ.)
  • σε μονάδες αποκατάστασης (κέντρα εκπαίδευσης, χώρους θεραπευτικών συνεδριών)
  • σε εργαστήρια Εργοθεραπείας
  • σε δομές προστατευμένης εργασίας (σε δομές ή στην κοινότητα)
  • σε δομές προστατευμένης διαβίωσης (οικοτροφεία, ξενώνες, προστατευμένα εργαστήρια)
  • στο προσωπικό χώρο του ατόμου (σπίτι, εργασία)
  • στην ευρύτερη κοινότητα (καταστήματα, δημόσιους χώρους, κ.τ.λ.)

Συμπερασματικά, βάσει του πλαισίου των επαγγελματικών δικαιωμάτων των πτυχιούχων εργοθεραπευτών προκύπτει ότι, η εργασία ή αλλιώς οι υπηρεσίες του εργοθεραπευτή, παρέχονται δίπλα στον ασθενή που χρειάζεται την θεραπευτική του παρέμβαση. Έτσι, ο επαγγελματικός χώρος του εργοθεραπευτή, δηλαδή ο χώρος όπου παρέχει τις υπηρεσίες του ως δημόσιος υπάλληλος, ξεκινάει πρωτίστως από το δωμάτιο της κλινικής και δύναται να καταλήξει στον προσωπικό χώρο του ασθενούς ή και στην ευρύτερη κοινότητα.

Ως εκ τούτου, ο αποκλεισμός των εργοθεραπευτών από την καταβολή του επιδόματος επικίνδυνης και ανθυγιεινής εργασίας είναι τουλάχιστον άδικος και αδικαιολόγητος, δοθέντος μάλιστα ότι οι εργοθεραπευτές, ως επαγγελματίες του κλάδου της υγείας, απασχολούνται κάτω από τις ίδιες ακριβώς συνθήκες με το προσωπικό των Δημόσιων δομών Υγείας που ήδη λαμβάνει το επίδομα επικίνδυνης και ανθυγιεινής απασχόλησης (γιατροί, νοσηλευτές, παρασκευαστές και προσωπικό καθαριότητας) και μάλιστα στην πλέον αυξημένη εκδοχή του. Η μη καταβολή στους εργοθεραπευτές του επίμαχου επιδόματος, συνιστά αδικαιολόγητη δυσμενή διάκριση, η οποία παραβιάζει ευθέως την συνταγματική αρχή της ισότητας και την εξ αυτής απορρέουσα αρχή της ίσης μεταχείρισης των εργαζομένων, όπως αυτή έχει πλέον καθιερωθεί δια της παγίας νομολογίας των εθνικών και ευρωπαϊκών δικαστηρίων.

Όπως υπογραμμίζει μάλιστα ο Π.Σ.Ε. στο υπόμνημά του, οι εργοθεραπευτές, στο πλαίσιο παροχής των υπηρεσιών τους, αναγκαστικώς εισέρχονται και σε Μονάδες Εντατικής Θεραπείας, δηλαδή σε περιβάλλον εξαιρετικά ιογενές και επικίνδυνο για την υγεία τους. Κατά την τρέχουσα, δε, υγειονομική κρίση, πολλοί εργοθεραπευτές έχουν εισέλθει σε ΜΕΘ και σε χώρους όπου νοσηλεύονται ασθενείς με COVID-19, εκθέτοντας κατ’αυτόν τον τρόπο τον εαυτό τους στους ίδιους ακριβώς κινδύνους με το νοσηλευτικό προσωπικό, χωρίς, ωστόσο, να λαμβάνουν και το ανάλογο επίδομα.

Στο υπόμνημά του, ο Π.Σ.Ε. εκθέτει επικουρικά πολλές και πρόσφατες αποφάσεις Ελληνικών δικαστηρίων στα οποία προσέφυγαν εργοθεραπευτές του Δημόσιου τομέα για το θέμα αυτό και δικαιώθηκαν και μάλιστα και σε δεύτερο βαθμό (Εφετείο).

Κλείνοντας το υπόμνημά του, ο Π.Σ.Ε. θεωρεί το επίδομα επικίνδυνης και ανθυγιεινής εργασίας απόλυτα συναφές με την καθολική ένταξη των εργοθεραπευτών των Δημόσιων δομών Υγείας στα βαρέα και ανθυγιεινά επαγγέλματα, βάσει των συνθηκών απασχόλησης και της φύσης του εργοθεραπευτικού επαγγέλματος.