Η Νovartis ανακοινώνει νέα δεδομένα που δείχνουν ότι οι ασθενείς οι οποίοι έχουν νοσηλευτεί μετά από επεισόδιο οξείας καρδιακής ανεπάρκειας μπορούν να ξεκινήσουν να λαμβάνουν το σύμπλοκο σακουμπιτρίλης/βαλσαρτάνης νωρίς και με ασφάλεια

novartis_ new logo

Η μελέτη TRANSITION δείχνει ότι η λήψη του συμπλόκου σακουμπιτρίλης/βαλσαρτάνης μπορεί να ξεκινήσει με ασφάλεια σύντομα μετά από ένα επεισόδιο οξείας καρδιακής ανεπάρκειας, τόσο ενδονοσοκομειακά όσο και εξωτερικά, και σε ένα μεγάλο εύρος σταθεροποιημένων ασθενών1

 

 

83% των ασθενών με χρόνια καρδιακή ανεπάρκεια νοσηλεύονται τουλάχιστον μία φορά λόγω επεισοδίου οξείας καρδιακής ανεπάρκειας2

 

Οι προοπτικές για τους ασθενείς τις πρώτες 30 ημέρες μετά τη νοσηλεία είναι πτωχές, με έναν στους τέσσερις να επανεισάγεται στο νοσοκομείο3 κατά τη διάρκεια της ευάλωτης αυτής περιόδου και έως και 10% από αυτούς να έχουν αυξημένο κίνδυνο να αποβιώσουν4

 

Όπως αποδείχθηκε στη μελέτη-ορόσημο PARADIGM-HF, το σύμπλοκο σακουμπιτρίλης/βαλσαρτάνης είναι ανώτερο από την εναλαπρίλη στη μείωση της θνητότητας από καρδιαγγειακά αίτια, της νοσηλείας λόγω καρδιακής ανεπάρκειας και της επανεισαγωγής στο νοσοκομείο εντός 30 ημερών στους ασθενείς καρδιακής ανεπάρκειας με μειωμένο κλάσμα εξώθησης5,6

Αθήνα, 8 Οκτωβρίου 2018 – Δεδομένα από τη μελέτη TRANSITION που παρουσιάστηκαν στο Συνέδριο της Ευρωπαϊκής Καρδιολογικής Εταιρείας (ESC) στο Μόναχο της Γερμανίας έδειξαν ότι η λήψη του συμπλόκου σακουμπιτρίλης/βαλσαρτάνης μπορεί να ξεκινήσει νωρίς και σε με ασφάλεια σε ένα μεγάλο εύρος ασθενών της καρδιακής ανεπάρκειας με μειωμένο κλάσμα εξώθησης (HFrEF), οι οποίοι έχουν σταθεροποιηθεί έπειτα από νοσηλεία λόγω επεισοδίου οξείας καρδιακής ανεπάρκειας1. Στους ασθενείς που συμμετείχαν στη μελέτη συμπεριλαμβάνονταν όσοι δεν είχαν πρότερα λάβει το σύμπλοκο σακουμπιτρίλης/βαλσαρτάνης ή συμβατικές θεραπείες για την καρδιακή ανεπάρκεια, καθώς και εκείνοι με προηγούμενη εμπειρία από τις συμβατικές θεραπείες για την καρδιακή ανεπάρκεια1.

 

Περίπου οι μισοί από όλους τους ασθενείς με καρδιακή ανεπάρκεια έχουν μειωμένο κλάσμα εξώθησης7, και η βελτιστοποίηση της θεραπείας για αυτούς τους ασθενείς σύμφωνα με τις κατευθυντήριες οδηγίες είναι ζωτικής σημασίας για τη μείωση της πιθανότητας νέου οξέος επεισοδίου ή θανάτου8. Ωστόσο, υπάρχει συχνά δισταγμός για την έναρξη μιας νέας θεραπείας έπειτα από νοσηλεία, καθώς οι ασθενείς αυτοί θεωρούνται «ευάλωτοι» και όχι σε θέση να υποστούν αλλαγές στη φαρμακευτική τους αγωγή.

 

«Στις εβδομάδες που ακολουθούν ένα επεισόδιο οξείας καρδιακής ανεπάρκειας, οι ασθενείς είναι πολύ ευάλωτοι και διατρέχουν κίνδυνο επανανοσηλείας και θανάτου», είπε ο Καθηγητής Rolf Wachter του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου της Λειψίας στη Γερμανία και ερευνητής της μελέτης. «Η μελέτη PARADIGM-HF έδειξε ότι το σύμπλοκο σακουμπιτρίλης/βαλσαρτάνης μειώνει τις σχετικές με την καρδιακή ανεπάρκεια νοσηλείες, την επανανοσηλεία και τον θάνατο. Η TRANSITION δείχνει ότι η λήψη συμπλόκου σακουμπιτρίλης/βαλσαρτάνης μπορεί να ξεκινήσει νωρίς και με ασφάλεια στους ασθενείς σύντομα μετά από ένα επεισόδιο οξείας καρδιακής ανεπάρκειας, παρέχοντας έτσι στους γιατρούς την πρόσθετη σιγουριά που χρειάζονται για να βελτιστοποιήσουν την παρεχόμενη φροντίδα με καινοτόμα φάρμακα στην αντιμετώπιση της καρδιακής ανεπάρκειας».

 

Στην TRANSITION, η ασφάλεια και η ανεκτικότητα του συμπλόκου σακουμπιτρίλης/βαλσαρτάνης αξιολογήθηκαν σε ασθενείς με HFrEF αφότου σταθεροποιήθηκαν έπειτα από επεισόδιο οξείας καρδιακής ανεπάρκειας. Οι ασθενείς τυχαιοποιήθηκαν για να ξεκινήσουν θεραπεία με το σύμπλοκο σακουμπιτρίλης/βαλσαρτάνης είτε στο νοσοκομείο (πριν το εξιτήριο) είτε λίγο μετά την αποχώρησή τους από αυτό (μετά το εξιτήριο)1. Στις 10 εβδομάδες, πάνω από 86% των ασθενών λάμβαναν το σύμπλοκο σακουμπιτρίλης/βαλσαρτάνης για 2 εβδομάδες ή περισσότερο χωρίς διακοπή και περίπου οι μισοί ασθενείς της μελέτης πέτυχαν το πρωτεύον καταληκτικό σημείο, το οποίο ήταν η στοχευμένη δόση των 200 mg συμπλόκου σακουμπιτρίλης/βαλσαρτάνης δις ημερησίως εντός 10 εβδομάδων και στις δύο ομάδες1. Ο αριθμός των ασθενών που πέτυχαν το πρωτεύον και τα δευτερεύοντα καταληκτικά σημεία ήταν παρόμοιος και στα δύο σκέλη θεραπείας1. Η επίπτωση των ανεπιθύμητων συμβάντων και οι διακοπές του συμπλόκου σακουμπιτρίλης/βαλσαρτάνης λόγω ανεπιθύμητων συμβάντων ήταν επίσης παρόμοιες τόσο ενδονοσοκομειακά όσο και εξωτερικά1.

 

«Είναι ενθαρρυντικά τα ευρήματα της TRANSITION, τα οποία δείχνουν ότι το σύμπλοκο σακουμπιτρίλης/βαλσαρτάνης, η νέα θεραπεία εκλογής στην καρδιακή ανεπάρκεια, μπορεί να ξεκινήσει με ασφάλεια σε ασθενείς που νοσηλεύτηκαν πρόσφατα», δήλωσε ο Shreeram Aradhye, MD, Chief Medical Officer and Global Head, Medical Affairs, Novartis Pharmaceuticals. «Η καρδιακή ανεπάρκεια είναι μια σοβαρή εξελικτική νόσος, με 83% των ασθενών να έχουν νοσηλευτεί τουλάχιστον μία φορά για επεισόδιο οξείας καρδιακής ανεπάρκειας στην πορεία της πάθησής τους. Η νοσηλεία δίνει την ευκαιρία στους γιατρούς να βελτιστοποιήσουν τη θεραπεία της καρδιακής ανεπάρκειας σύμφωνα με τις κατευθυντήριες οδηγίες, ώστε να μειωθεί η πιθανότητα επανανοσηλείας και θανάτου, να μειωθεί το φορτίο των νοσηλειών και να βελτιωθούν οι εκβάσεις των ασθενών».

 

Σχετικά με την TRANSITION

Η TRANSITION (NCT02661217) είναι μια τυχαιοποιημένη, φάσης IV, πολυκεντρική, ανοικτής επισήμανσης, παράλληλων ομάδων μελέτη, η οποία αξιολόγησε την ασφάλεια και την ανεκτικότητα του συμπλόκου σακουμπιτρίλης/βαλσαρτάνης σε 1.002 ασθενείς με HFrEF, από 156 νοσοκομεία παγκοσμίως, μετά τη σταθεροποίηση έπειτα από νοσηλεία για οξεία καρδιακή ανεπάρκεια, όταν η θεραπεία ξεκίνησε στο νοσοκομείο (πριν το εξιτήριο) ή λίγο μετά την αποχώρησή τους από αυτό (μετά το εξιτήριο)1,9. Οι ασθενείς ομαδοποιήθηκαν βάσει της κατάστασης της θεραπείας τους πριν την εισαγωγή: αυτούς που λάμβαναν αναστολέα του μετατρεπτικού ενζύμου της αγγειοτασίνης (ACEI) ή αποκλειστή των υποδοχέων της αγγειοτασίνης (ARB), ή εκείνους χωρίς πρότερη εμπειρία από ACEI/ARB. Έπειτα από τη φάση διαλογής και την τυχαιοποίηση στο σύμπλοκο σακουμπιτρίλης/βαλσαρτάνης, η μελέτη περιλάμβανε μια περίοδο θεραπείας 10 εβδομάδων, με φάση μετέπειτα παρακολούθησης 16 εβδομάδων στη συνέχεια. Το πρωτεύον και τα δευτερεύοντα καταληκτικά σημεία ήταν ο αριθμός των ασθενών που πέτυχαν τη στοχευμένη δόση συμπλόκου σακουμπιτρίλης/βαλσαρτάνης 200mg δις ημερησίως (bid) την εβδομάδα 10 (ανεξάρτητα από προηγούμενη διακοπή της δόσης ή μείωσή της), και ο αριθμός των ασθενών που διατηρήθηκαν στα 100mg ή 200mg bid για τουλάχιστον δύο εβδομάδες έως την εβδομάδα 10 μετά την τυχαιοποίηση, αντίστοιχα1,9. Το πρωτόκολλο της μελέτης έλαβε υπόψη τις ανάγκες των καρδιολόγων και επέτρεπε στους ερευνητές να επιλέξουν την κατάλληλη δόση έναρξης του συμπλόκου σακουμπιτρίλης/βαλσαρτάνης και τις προσαρμογές της δόσης ανάλογα με τις κλινικές συνθήκες, καθιστώντας έτσι δυνατές τις διαφορές μεταξύ των διεθνών νοσοκομείων και των υπόλοιπων σημείων υγειονομικής περίθαλψης9.

 

 

Παραπομπές

 1. Wachter R. et al., Initiation of sacubitril/valsartan in hospitalized patients with heart failure with reduced ejection fraction after hemodynamic stabilization: Primary results of the TRANSITION study. Data presented at: ESC 2018, Aug 25-29; Munich, Germany.
 2. Yancy CW. et al., 2013 ACCF/AHA Guideline for the Management of Heart Failure, J Am Coll Cardiol. 2013; 62(16):e147-e239.
 3. Dharmarajan K, Hsieh AF, Lin Z, et al., Diagnoses and Timing of 30-Day Readmissions after Hospitalization For Heart Failure, Acute Myocardial Infarction, or Pneumonia. 2013;309(4):355-363.
 4. Bueno H, Ross JS, Wang Y, et al., Trends in Length of Stay and Short-Term Outcomes among Medicare Patients Hospitalized for Heart Failure: 1993–2008. 2010;303(21):2141-2147.
 5. McMurray JJV., et al., Angiotensin–Neprilysin Inhibition versus Enalapril in Heart Failure. N Engl J Med 2014;

371:993-1004.

 1. Desai, AS., et al., Influence of Sacubitril/Valsartan (LCZ696) on 30-Day Readmission After Heart Failure Hospitalization. JACC 2016;68(3):241-248.
 2. Owan TE, Hodge DO, Herges RM, et al. Trends in prevalence and outcome of heart failure with preserved ejection fraction. N Engl J Med. 2006;355:251-259.
 3. Maggioni, AP., et al., Are hospitalized or ambulatory patients with heart failure treated in accordance with European Society of Cardiology guidelines? Evidence from 12,440 patients of the ESC Heart Failure Long-Term Registry. Eur J Heart Fail. 2013 Oct;15(10):1173-84.
 4. Pascual-Figal D., et al., Rationale and design of TRANSITION: a randomized trial of pre-discharge vs. post- discharge initiation of sacubitril/valsartan. ESC Heart Fail. 2018 Apr;5(2):327-336.
 5. Sacubitril/valsartan. Summary of product characteristics. Available at: http://www.ema.europa.eu/docs/en_GB/document_library/EPAR_-

_Product_Information/human/004062/WC500197536.pdf [Last accessed: July 2018]

 1. Langenickel T, Dole W. Angiotensin receptor-neprilysin inhibition with LCZ696: a novel approach for the treatment of heart failure. Drug Discov Today. 2012:4: e131-139.
 2. Sacubitril/valsartan. Highlights of prescribing information. Available at: https://www.accessdata.fda.gov/drugsatfda_docs/label/2015/207620Orig1s000lbl.pdf [Last accessed: July 2018]
 3. Chandra, A. et al., The Effects of Sacubitril/Valsartan on Physical and Social Activity Limitations in Heart Failure Patients: The PARADIGM-HF Trial. JAMA Cardiol. 2018;3(6):498-505.
 4. Azad N, Lemay G. Management of chronic heart failure in the older population. Journal of Geriatric Cardiology: JGC. 2014;11(4):329-337.
 5. Savarese G and Lund LH. Global Public Health Burden of Heart Failure Card Fail Rev. 2017 Apr; 3(1): 7–11.
 6. Ambrosy A, Fonarow G, Butler J. et al., The global health and economic burden of hospitalizations for heart failure. J Am Coll Cardio. 2014, 63 (12), 1123-33.
 7. Ponikowski P. et al., Heart failure. Preventing disease and death worldwide. Available at: https://www.escardio.org/static_file/Escardio/Subspecialty/HFA/WHFA-whitepaper-15-May-14.pdf [Last accessed: July 2018]
 8. Cook C, Cole G, Asaria P. et al., The annual global economic burden of heart failure. Int J Cardiol. 2014.;171(3):368-76.