Το VIEKIRA PAK™ της AbbVie έλαβε την έγκριση του Οργανισμού Τροφίμων και Φαρμάκων των ΗΠΑ (FDA) για τη θεραπεία της χρόνιας ηπατίτιδας C γονότυπου 1

abbvie logo BLUE 250x250

Ο Οργανισμός Τροφίμων και Φαρμάκων των ΗΠΑ (FDA) ενέκρινε το VIEKIRA PAK™ (δισκία ομπιτασβίρης/παριταπρεβίρης/ριτοναβίρης και δισκία ντασαμπουβίρης) της βιοφαρμακευτικής εταιρείας AbbVie, μια θεραπεία που λαμβάνεται αποκλειστικά από το στόμα χωρίς ιντερφερόνη, με ή χωρίς ριμπαβιρίνη (RBV), για τη θεραπεία ασθενών με χρόνια λοίμωξη από τον ιό της ηπατίτιδας C (HCV) γονότυπου 1 (GT1), συμπεριλαμβανομένων των ασθενών με αντιρροπούμενη κίρρωση.

 

Το VIEKIRA PAK είναι το μόνο θεραπευτικό σχήμα εγκεκριμένο από τον FDA που περιέχει τρεις διακριτούς μηχανισμούς δράσης –έναν αναστολέα της NS5A, έναν αναστολέα της πρωτεάσης NS3/4A και έναν μη νουκλεοσιδικό αναστολέα της πολυμεράσης NS5B–, οι οποίοι «συνεργάζονται» για να επιτεθούν στον ιό σε τρία διαφορετικά στάδια του κύκλου ζωής του, προκειμένου να αναστείλουν την αναπαραγωγή του.

 

«Είμαστε υπερήφανοι για το έργο του τμήματος Έρευνας και Ανάπτυξης της AbbVie, προκειμένου να καταστεί διαθέσιμη αυτή η σημαντική θεραπεία στους ασθενείς με ηπατίτιδα C», δήλωσε η κα. Τίνα Ανταχοπούλου, Medical Director της AbbVie Ελλάδος. «Η θεραπεία της ηπατίτιδας C είναι περίπλοκη καθώς ο ιός μεταλλάσσεται και αναπαράγεται ταχύτατα. Η δυνατότητα πρόσβασης σε ένα θεραπευτικό σχήμα που, σύμφωνα με τα αποτελέσματα των κλινικών μελετών, έχει υψηλά ποσοστά ίασης, ακόμα και σε ασθενείς των οποίων η θεραπεία παρουσίαζε ιδιαίτερες δυσκολίες, όπως ασθενείς με κίρρωση, ασθενείς που έχουν υποβληθεί σε μεταμόσχευση ήπατος και ασθενείς με συλλοίμωξη με HIV, είναι ιδιαίτερα κρίσιμη για τους συνανθρώπους μας που πάσχουν από τη νόσο αυτή».

 

Η έγκριση του VIEKIRA PAK υποστηρίζεται από ένα ευρύ πρόγραμμα κλινικής ανάπτυξης, σχεδιασμένο για τη μελέτη της ασφάλειας και αποτελεσματικότητας του σχήματος σε περισσότερους από 2.300 ασθενείς σε 25 χώρες.

 

Το πρόγραμμα αποτελούνταν από 6 κύριες μελέτες φάσης 3, στα πλαίσια των οποίων αποδείχθηκε ότι το VIEKIRA PAK οδήγησε σε ίαση το 95%-100% των ασθενών με ηπατίτιδα C γονότυπου GT1a και GT1b, συμπεριλαμβανομένων πρωτοθεραπευόμενων ασθενών και ασθενών που είχαν λάβει στο παρελθόν θεραπεία, καθώς και ασθενών με αντιρροπούμενη κίρρωση. Επιπλέον, πάνω από το 98% των ασθενών στις κλινικές μελέτες ολοκλήρωσε έναν πλήρη κύκλο θεραπείας.

 

Η έγκριση του VIEKIRA PAK βασίζεται επίσης στα αποτελέσματα κλινικών δοκιμών φάσης 2, σύμφωνα με τα οποία το VIEKIRA PAK οδήγησε σε ίαση το 97% των ασθενών που είχαν υποβληθεί σε μεταμόσχευση ήπατος και το 92% των ασθενών με συλλοίμωξη HCV/HIV-1.

 

Τέλος, αξίζει να σημειωθεί ότι το Νοέμβριο του 2014, η AbbVie έλαβε θετική γνωμοδότηση από την Επιτροπή Φαρμακευτικών Προϊόντων για Ανθρώπινη Χρήση (CHMP) του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Φαρμάκων (EMA) για τo από του στόματος θεραπευτικό σχήμα VIEKIRAX™ (ομπιτασβίρη/παριταπρεβίρη/ριτοναβίρη) +  EXVIERA™ (ντασαμπουβίρη), με ή χωρίς ριμπαβιρίνη (RBV), για τη θεραπεία ασθενών με χρόνια λοίμωξη από τον ιό της ηπατίτιδας C (HCV) γονότυπου 1 (GT1). Επίσης, έλαβε θετική γνωμοδότηση για τη θεραπεία ασθενών με χρόνια λοίμωξη από τον ιό της ηπατίτιδας C (HCV) γονότυπου 4 (GT4) με το από του στόματος θεραπευτικό σχήμα VIEKIRAX™ (ομπιτασβίρη/παριταπρεβίρη/ριτοναβίρη) με ριμπαβιρίνη (RBV). Μάλιστα, η Επιτροπή αναμένεται να εξετάσει την έγκριση της κυκλοφορίας του σκευάσματος στην Ευρώπη και να ανακοινώσει την απόφασή της τις προσεχείς ημέρες.

 

Σχετικά με το VIEKIRA PAK

 

Το VIEKIRA PAK™ (δισκία ομπιτασβίρης/παριταπρεβίρης/ριτοναβίρης και δισκία ντασαμπουβίρης) μελετήθηκε σε ευρύ φάσμα ασθενών με χρόνια λοίμωξη από τον ιό της ηπατίτιδας C (ΗCV) γονότυπου 1 (GT1). Αυτό περιελάμβανε από πρωτοθεραπευόμενους ασθενείς έως ορισμένες ομάδες ασθενών, των οποίων η θεραπεία παρουσιάζει τις περισσότερες δυσκολίες, όπως ασθενείς με αντιρροπούμενη κίρρωση του ήπατος (ήπια, στάδιο Α κατά Child-Pugh), με συλλοίμωξη HCV/HIV-1, ασθενείς που έχουν υποβληθεί σε μεταμόσχευση ήπατος με φυσιολογική ηπατική λειτουργία και ήπια ίνωση, καθώς και ασθενείς των οποίων η προηγούμενη θεραπεία με πεγκυλιωμένη ιντερφερόνη (pegIFN) και ριμπαβιρίνη (RBV) απέτυχε.

 

Το VIEKIRA PAK™ αποτελείται από τον συνδυασμό σταθερής δόσης ομπιτασβίρης 25mg (αναστολέας της NS5A), παριταπρεβίρης 150mg (αναστολέας της πρωτεάσης NS3/4A) και ριτοναβίρης 100mg (εγκεκριμένος αναστολέας της πρωτεάσης HIV-1), που λαμβάνεται μια φορά ημερησίως με ένα γεύμα, και από τη ντασαμπουβίρη 250mg (μη νουκλεοσιδικός αναστολέας της πολυμεράσης NS5B), που λαμβάνεται δύο φορές ημερησίως με ένα γεύμα.

 

Το VIEKIRA PAK™ λαμβάνεται για 12 εβδομάδες, εκτός από ορισμένους ασθενείς με GT1a και κίρρωση, που θα πρέπει να το λαμβάνουν για 24 εβδομάδες. Σε ασθενείς με GT1a και σε όλους τους ασθενείς με κίρρωση ή σε ασθενείς που έχουν υποβληθεί σε μεταμόσχευση ήπατος θα πρέπει να συγχορηγείται ριμπαβιρίνη.

 

Αξίζει τέλος να αναφερθεί ότι, το VIEKIRA PAK™ αξιολογήθηκε κατά προτεραιότητα και έλαβε τον χαρακτηρισμό «πρωτοποριακή θεραπεία» από τον FDA, ο οποίος δίνεται σε φάρμακα ή θεραπευτικά σχήματα που ενδέχεται να βελτιώσουν ουσιωδώς τις διαθέσιμες θεραπείες.

Θέμα: «Στρατηγική των κομμάτων για τη φυσικοθεραπεία και συνολικά για τα θέματα υγείας, παιδείας και εργασίας».

Το Κ.Δ.Σ. του Πανελλήνιου Συλλόγου Φυσικοθεραπευτών, σας καλεί εν όψει των επικείμενων βουλευτικών εκλογών, να τοποθετηθείτε σχετικά με τη στρατηγική του κόμματός σας σε θέματα υγείας, παιδείας και εργασίας, που πρόκειται να εφαρμόσετε και άπτονται του επαγγέλματος του φυσικοθεραπευτή, προκειμένου να ενημερώσει τα μέλη του και το ευρύ κοινό.

Ειδικότερα ο Π.Σ.Φ., ζητά να ενημερωθεί για την στρατηγική που θα εφαρμόσετε με βάση τα προεκλογικά σας προγράμματα, σχετικά με :

  • Πότε θα μπει σε πλήρη λειτουργία το ΠΕΔΥ και γενικότερα τη θέση σας για την Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας.
  • Τον προϋπολογισμό για την λειτουργία των δημοσίων νοσοκομείων και την πρόσληψη προσωπικού, δεδομένου όσον αφορά τον κλάδο μας, υπάρχει μεγάλη έλλειψη φυσικοθεραπευτών και πολλές κενές οργανικές θέσεις.
  • Σε σχέση με τη λειτουργία του Ε.Ο.Π.Υ.Υ.:

– Ο προϋπολογισμός του ΕΟΠΥΥ αποτελεί το 4,3% του ΑΕΠ και είναι κάτω από το όριο ασφαλείας για την υγεία του πληθυσμού. Με βάση τα διεθνή δεδομένα αποδεκτό είναι τουλάχιστον το 6% του ΑΕΠ. Προβλέπετε να αυξηθεί ο προϋπολογισμός του ΕΟΠΥΥ στα πλαίσια του αποδεκτού;

– Ο προϋπολογισμός του ΕΟΠΥΥ για τη φυσικοθεραπεία είναι 0,9%, ενώ ο μέσος όρος στην Ε.Ε. είναι 2,5% – 3%. Προβλέπετε να αυξηθεί με βάση τα διεθνή πρότυπα, με δεδομένο ότι η φυσικοθεραπεία αποτελεί την κύρια θεραπεία σε μυοσκελετικά προβλήματα;

– Προβλέπει το πρόγραμμα του κόμματός σας, κατάργηση του claw back και του rebate, ώστε ο πάροχος υγείας να αμείβεται για αυτά που εκτελεί;

4) Την παροχή υπηρεσιών αποκατάστασης στην χώρα μας.

– Γιατί στο ΕΣΠΑ υπάρχει ως επιλέξιμη δράση, η χρηματοδότηση των ιδιωτικών ΚΑΑ, ενώ είναι γνωστό ότι υπάρχει πληθώρα τέτοιων με αναλογία ίση με τις ΗΠΑ;

– Θα ξεκινήσει η λειτουργία των δημόσιων ΚΑΑ;

5) Την παροχή φυσικοθεραπείας ως μέτρο για τη διατήρηση της υγείας των πολιτών, με την ταυτόχρονη μείωση του κόστους νοσηλείας, φαρμακευτικής αγωγής και απουσίας από τον χώρο εργασίας.

6) Τη θέση του φυσικοθεραπευτή στον ιαματικό τουρισμό.

7) Μέτρα για την ανεργία των νέων φυσικοθεραπευτών και την φυγή των επιστημόνων υγείας στο εξωτερικό.

8) Τι προβλέπει το πρόγραμμα του κόμματος σας για την αδειοδότηση λειτουργίας ιδιωτικών κολεγίων στην χώρα μας και το ενδεχόμενο θεσμοθέτησης ιδιωτικής τριτοβάθμιας εκπαίδευσης;

Παρακαλούμε για τις απαντήσεις σας, και οι απόψεις των κομμάτων σας θα δημοσιευθούν στην ιστοσελίδα του Π.Σ.Φ. , για να λάβουν γνώση, τόσο τα μέλη του όσο και κάθε Έλληνας πολίτης.

Draeger Hellas – Επίσημος Αντιπρόσωπος των Διασωστικών Προϊόντων Weber Rescue

draeger

H Draeger Hellas A.E., θυγατρική 100% του οίκου Dräger Γερμανίας, κατασκευάστρια Ιατρικών Μηχανημάτων αλλά και με έντονη παρουσία στον τομέα της Τεχνικής Ασφάλειας από το 1889 ανακοίνωνει μια νέα συνεργασία στον τομέα της ασφάλειας στο χώρο εργασίας.

 

H Draeger Hellas ιδρύθηκε το 2010, μετά από απόφαση του ομίλου Dräger να επενδύσει στη χώρα μας, ιδρύοντας τη θυγατρική εταιρεία, με στόχο την άμεση πρόσβαση στα προϊόντα και στις υπηρεσίες της Dräger και στην Ελλάδα, στο χώρο της Υγείας και της Τεχνικής ασφάλειας των Ελληνικών επιχειρήσεων, βιομηχανικών, ναυτιλιακών κ.λπ.

 

Στο πλαίσιο της ανάπτυξης της εταιρείας στην Ελλάδα, προχώρησε σε επέκταση  της δραστηριότητά της και από την 1η Νοεμβρίου 2014 αντιπροσωπεύει επίσημα τα διασωστικά προϊόντα του Γερμανικού οίκου Weber Rescue, της κορυφαίας εταιρείας στο χώρο των διασωστικών εργαλείων επί  40 χρόνια.

 

Μερικά σημαντικά διασωστικά προϊόντα που διαθέτει η εταιρεία Weber Rescue είναι για :

  • Εργοστάσια Ανακύκλωσης
  • Απεγκλωβισμούς από τροχαία ατυχήματα
  • Αντιστήριξη τοιχωμάτων
  • Διάσωση από σεισμούς & φυσικές καταστροφές

«Είμαστε ιδιαίτερα χαρούμενοι που συμπεριλαμβάνουμε κάτω από την ομπρέλα της εταιρείας μας τα προϊόντα της Weber Rescue, καθώς διευρύνουμε τη γκάμα των προϊόντων και υπηρεσιών που προσφέρουμε», δήλωσε ο Διευθύνων Σύμβουλος, κ. Μανώλης Σιδηρουργός. Ενώ πρόσθεσε ότι : «Με τη νέα μας αυτή συνεργασία, προσδοκούμε στην καλύτερη ανταπόκριση των ιδιαίτερων αναγκών που δημιουργούνται στις δύσκολες  συνθήκες π.χ. διάσωσης, απεγκλωβισμού κ.λπ.»

«ΖΕΣΤΕΣ ΑΓΚΑΛΙΕΣ» ΑΠΟ ΤΗΝ AMGEN ΓΙΑ ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΗΣ ΣΤΕΓΗΣ ΑΝΗΛΙΚΩΝ ΠΕΙΡΑΙΑ

amgen150114

Αθήνα, 14 Ιανουαρίου, 2015: Η Amgen, πραγματοποίησε φέτος σε χριστουγεννιάτικη ατμόσφαιρα, Hμέρα Εθελοντισμού μέσω της οποίας οι εργαζόμενοί της έδωσαν το μήνυμα της εγκάρδιας συμμετοχής και αλληλέγγυας προσφοράς στο κοινωνό σύνολο, δημιουργώντας κυριολεκτικά και μεταφορικά, ένα κλίμα ζεστασιάς για τα παιδιά που φιλοξενούνται στη Στέγη Ανηλίκων Πειραιά «Ο Καλός Ποιμένας».

Η εταιρεία πραγματοποίησε, συγκεκριμένα, δωρεά κλιματιστικών μονάδων, καθώς και επαρκούς ποσότητας πετρελαίου, επιθυμώντας να συμβάλλει στη δημιουργία συνθηκών ζεστού περιβάλλοντος για τα 23 παιδιά που φιλοξενούνται στο κτίριο έκτασης 1.200 τμ της Στέγης Ανηλίκων Πειραιά. Παράλληλα, σε μία ξεχωριστή γιορτή για τα παιδιά, την Δευτέρα 15 Δεκεμβρίου 2014 οι εθελοντές της Amgen πήραν τις θέσεις τους στους πάγκους του Χριστουγεννιάτικου εργαστηρίου που στήθηκε στην Στέγη, βοηθώντας τα παιδιά να φτιάξουν γλυκά, κατασκευάζοντας χειροτεχνίες και συμμετέχοντας σε διασκεδαστικές δραστηριότητες και ομαδικά παιχνίδια για μικρούς και μεγάλους.

amgen150114a

«Θα θέλαμε να εκφράσουμε τις θερμές μας ευχαριστίες στην εταιρεία Amgen, για την πολύτιμη προσφορά της στο έργο μας. Τέτοιες ενέργειες εν μέσω αυτών των δύσκολων συγκυριών συνδράμουν σημαντικά στο έργο που επιτελείται για τα παιδιά» σημείωσε η Διευθύντρια της Εταιρείας Προστασίας Ανηλίκων Πειραιά «Ο Καλός Ποιμένας», κα Αγγελική Κουζούμη, συμπληρώνοντας «Η συμβολή των εργαζομένων της Amgen έδωσε μια χαρούμενη νότα στην καθημερινότητα των παιδιών που φιλοξενούνται στη Στέγη».  

Παρών στην εκδήλωση, ως μέλος της ομάδας εθελοντών, ήταν και ο Γενικός Διευθυντής της Αmgen Hellas, κος Matyas Lakatos, ο οποίος ανέφερε σχετικά: «Παράλληλα με την ερευνητική της δραστηριότητα, η Amgen αναπτύσσει έντονη κοινωνική δράση, υποστηρίζοντας ενεργά  τις κοινωνίες, στις οποίες ζει και εργάζεται το προσωπικό της, το οποίο με τη σειρά του συμμετέχει εθελοντικά αφιερώνοντας χρόνο προς όφελος του κοινωνικού συνόλου. Στο πλαίσιο αυτό, στόχος όλων των εθελοντών της Amgen Hellas ήταν η συνολική προσφορά στην εύρυθμη λειτουργιά της Στέγης και η διευκόλυνση του πολύτιμου έργου  που αυτή επιτελεί».

Πρώτη για το 2015 Συνεδρίαση του Δ.Σ. του ΠΙΣ, παρουσία της Πολιτικής Ηγεσίας του Υπουργείου Υγείας

PIS141203A

Συνεδριάζει στις 17:30 της Παρασκευής 9 Ιανουαρίου, για πρώτη φορά μέσα στο 2015, το Διοικητικό Συμβούλιο του Πανελληνίου Ιατρικού Συλλόγου, στα νέα γραφεία του Συλλόγου (Πλουτάρχου 3 & Υψηλάντου).

 

Στη Συνεδρίαση θα συζητηθεί ο προγραμματισμός δράσης του Πανελληνίου Ιατρικού Συλλόγου για το επόμενο χρονικό διάστημα, ενώ έχουν κληθεί να παραστούν η πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Υγείας και οι Πρόεδροι και Εκπρόσωποι των θεσμικών φορέων του χώρου της Υγείας, στους οποίους θα ανακοινωθούν οι θέσεις και αποφάσεις της πρώτης για το 2015 Συνεδρίασης του Δ.Σ. του Πανελληνίου Ιατρικού Συλλόγου.

Merck: Ο κ. Oschmann, μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, εξελέγη Πρόεδρος της Διεθνούς Ομοσπονδίας Ενώσεων και Παρασκευαστών Φαρμακευτικών Προϊόντων (IFPMA)

Ντάρμσταντ, Γερμανία, 4 Νοεμβρίου 2014 – Ο Stefan Oschmann, Διευθύνων Σύμβουλος του φαρμακευτικού κλάδου και μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Merck, εξελέγη Πρόεδρος της IFPMA (Διεθνής Ομοσπονδία Ενώσεων και Παρασκευαστών Φαρμακευτικών Προϊόντων) κατά τη διάρκεια της 27ης Συνέλευσης της IFPMA, που πραγματοποιήθηκε σήμερα στη Νέα Υόρκη των Η.Π.Α. Η διάρκεια της θητείας του κ. Oschmann, ο οποίος είναι Αντιπρόεδρος της IFPMA από το 2012, είναι διετής. Διαδέχεται τον John Lechleiter, Πρόεδρο και Διευθύνοντα Σύμβουλο του Διοικητικού Συμβουλίου της Eli Lilly & Co.

180_120_Oschmann_2014_tcm1612_70716

«Στόχος μου είναι να εστιάσω την προεδρία μου στην «επιτάχυνση της πρόσβασης» σε ποιοτικές λύσεις για την υγεία των ανθρώπων σε χώρες μεσαίου και χαμηλού εισοδήματος, ώστε να συμβάλλω στην πρόκληση για την αειφορία» δήλωσε σήμερα ο κ. Oschmann. «Έχει σημειωθεί σημαντική πρόοδος στη διεύρυνση της πρόσβασης στην υγεία στις εν λόγω χώρες, αλλά η έκκληση για «επιτάχυνση της πρόσβασης» αποδεικνύει ότι υπάρχουν ακόμα πολλά που πρέπει να γίνουν και μόνο μαζί μπορούμε να κάνουμε τη διαφορά που διαρκεί στο χρόνο».

Κατά τη διάρκεια της σημερινής του ομιλίας, ο κ. Oschmann υπογράμμισε τους τομείς προτεραιότητας οι οποίοι θα συμβάλλουν στους Στόχους του Προγράμματος για την Αειφόρο Ανάπτυξη και την πρωταρχική εντολή του για «επιτάχυνση της πρόσβασης». «Η αναγνώριση και προαγωγή της καινοτομίας μέσω της τοπικής επιχειρηματικότητας στις χώρες χαμηλού και  μεσαίου εισοδήματος, αποτελεί έναν από τους πρωταρχικούς τρόπους με τους οποίους μπορούμε να συμβάλουμε στην επιτάχυνση της πρόσβασης. Η ανάγκη ενός πιο αποτελεσματικού συστήματος υγείας στις συγκεκριμένες χώρες και η ανάπτυξη δυνατοτήτων υγειονομικής περίθαλψης μέσω της τοπικής ενδυνάμωσης, αποτελεί ακόμα ένα πεδίο στο οποίο μπορούμε να συμβάλλουμε για την «επιτάχυνση της πρόσβασης». Η κρίση που αντιμετωπίζουμε με τον ιό Έμπολα αποτελεί σαφέστατα σημαντικό παράδειγμα. Η αντιμετώπιση των ελλείψεων και των προκλήσεων στην καταπολέμηση της υπάρχουσας Μη- Μεταδοτικής Επιδημικής Νόσου αποτελεί έναν ακόμη τρόπο με τον οποίο μπορούμε να βοηθήσουμε αυτές τις χώρες να επιταχύνουν την πρόσβαση στην υγεία και να ξεπεράσουν την επιβάρυνση από τις χρόνιες παθήσεις».

Η προώθηση της πρόσβασης σε λύσεις για την υγεία, όχι μόνο σε φάρμακα, σε ανεπαρκώς εξυπηρετούμενους πληθυσμούς ανά τον κόσμο, αποτελεί προτεραιότητα για τη Merck, αλλά και κομμάτι του τρόπου με τον οποίο η Merck διεξάγει την επιχειρηματική της δραστηριότητα με υπευθυνότητα και ηθική. Η Merck καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια να παρέχει υψηλής ποιότητας ολοκληρωμένες λύσεις για την υγεία σε ανεπαρκώς εξυπηρετούμενους πληθυσμούς και ασθενείς χωρών χαμηλού ή μεσαίου εισοδήματος, ανεξαρτήτως της δυνατότητάς τους να πληρώσουν. Στο «Δείκτη Πρόσβασης στα Φάρμακα», η Merck έχει σημειώσει σημαντική πρόοδο κατά τη διάρκεια των τελευταίων ετών και αυτή τη στιγμή κατατάσσεται όγδοη παγκοσμίως στην τελευταία διαθέσιμη κατάταξη.

Η ΚΑΡΔΙΑ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ ΣΚΟΡΠΙΣΕ ΧΑΡΑ ΚΑΙ ΧΑΜΟΓΕΛΑ ΣΕ 4 ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑ ΜΕ ΤΗ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΙΑΤΙΚΗ ΘΕΑΤΡΙΚΗ ΠΑΡΑΣΤΑΣΗ ΔΩΡΟΒΡΟΧH

Με την ευγενική προσφορά του Aegean Omiros College και των Εκδόσεων ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ

Με μεγάλη επιτυχία παρουσιάστηκε από τον Σύλλογο Η ΚΑΡΔΙΑ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ «η Δωροβροχή», μια διαδραστική παιδική χριστουγεννιάτικη παράσταση, σε τέσσερα νοσοκομεία της Αθήνας: στο νοσοκομείο ΠΑΙΔΩΝ «ΑΓΙΑ ΣΟΦΙΑ», στο «ΩΝΑΣΕΙΟ ΚΑΡΔΙΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ», στο «ΙΑΣΩ ΠΑΙΔΩΝ» και στο «ΜΗΤΕΡΑ». Η θεατρική ομάδα των σπουδαστριών του ΙΕΚ ΟΜΗΡΟΣ, με σκηνοθεσία της καθηγήτριάς τους Ερωφίλης Λέκα και με την επιμέλεια της Έλενας Χατζηγιαννάκη, διευθύντριας τομέα παιδαγωγικών σπουδών ετοίμασε το έργο που βασίστηκε στο ομώνυμο βιβλίο της Φραντζέσκας Αλεξοπούλου-Πετράκη από τις Εκδόσεις ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ και πραγματεύεται τις περιπέτειες του μικρού Μάρκου την ημέρα των Χριστουγέννων, αναδεικνύοντας τις συνέπειες της απληστίας, την σπουδαιότητα της φιλίας και της ανιδιοτελούς προσφοράς.

Τα νοσοκομεία γέμισαν με παιδικές φωνές, συγκίνηση και γελαστά προσωπάκια, ενώ οι μικροί μας φίλοι μπήκαν σε εορταστική διάθεση και ξέχασαν, για λίγο τουλάχιστον, τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν. Φυσικά την χαρά συμπλήρωσαν μικροδωράκια, λιχουδιές και εκπλήξεις που επιφύλασσε «Η Καρδιά του Παιδιού» σε όσους παρευρέθηκαν, αλλά και σε όσους δεν μπόρεσαν μιας και το προσωπικό και οι εθελοντές τούς επισκέφτηκαν στα δωμάτιά τους.

Η εορταστική διάθεση και το έργο του Συλλόγου Η ΚΑΡΔΙΑ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ παρουσιάστηκε και στο BAZAAR του Aegean Omiros College, όπου προσωπικό και εθελοντές μοίρασαν έντυπο ενημερωτικό υλικό και τα ΓΟΥΡΙΑ του Συλλόγου στους παρευρισκόμενους.

Η καρδιά του Παιδιού ευχαρίστησε τις Διοικήσεις των τεσσάρων νοσοκομείων για την φροντίδα και τη θερμή υποδοχή που επιφύλαξαν στους συντελεστές της παράστασης, καθώς και όσους τη στήριξαν με την παρουσία τους.

«Η αναγνώριση και η στήριξη του έργου μας από τον κόσμο είναι η κινητήριος δύναμή μας, όλα αυτά τα 32 χρόνια» ανέφερε στο χαιρετισμό της πριν από την παράσταση η Πρόεδρος του Συλλόγου κυρία Αθηνά Κολτσιδοπούλου.

H Remedica στις κορυφαίες εταιρείες της Ευρώπης: Βίντεο και ψηφοφορία στα European Business Awards

Η Remedica Ltd επιλέγηκε ως «NationalChampion», εκπροσωπώντας τη Κύπρο, στα EuropeanBusinessAwardssponsoredbyRSMInternational και συμμετέχοντας στην ψηφοφορία του κοινού ως μία από τις καλύτερες εταιρίες στην κατηγορία  «Import/Export» (Εισαγωγών/Εξαγωγών).

Η πρώτη φάση της online ψηφοφορίαςέχει ξεκινήσει επίσημα και διαρκεί από τις 6 Ιανουαρίου έως τις 24 Φεβρουαρίου 2015, δίνοντας στην Remedicaτη δυνατότητα να συλλέξει όσο το δυνατόν περισσότερες ψήφους διεκδικώντας τον τίτλο του National “Public” Champion για την Κύπρο.

Για να δείτε το βίντεο και να ψηφίσετε τη Remedica ακολουθήστε το σύνδεσμο…

http://www.businessawardseurope.com/vote/detail/cyprus/11549

Με τα νέα δεδομένα που παρουσιάστηκαν στο συνέδριο της ASH επιβεβαιώνεται ότι η τινζαπαρίνη είναι πιο αποτελεσματική από τη βαρφαρίνη για την πρόληψη της υποτροπιάζουσας θρόμβωσης στους καρκινοπαθείς.

LEO141217
17 Δεκεμβρίου 2014Σύμφωνα με δεδομένα της διεθνούς μελέτης CATCH (Comparison of Acute Treatment in Cancer Haemostasis) που παρουσιάστηκαν στο 56ο Ετήσιο Συνέδριο της Αμερικανικής Αιματολογικής Εταιρείας (ASH) στο San Francisco στην Καλιφόρνια, επιβεβαιώνεται ότι η τινζαπαρίνη  είναι πιο αποτελεσματική από τη βαρφαρίνη για την πρόληψη της υποτροπής των φλεβικών θρομβωτικών επεισοδίων (φλεβικής θρομβοεμβολής, VTE) σε καρκινοπαθείς.

Οι καρκινοπαθείς με ιστορικό VTE, συμπεριλαμβανομένης της εν τω βάθει φλεβικής θρόμβωσης (DVT) ή της πνευμονικής εμβολής (PE), εμφανίζουν σημαντικό κίνδυνο υποτροπής της θρόμβωσης. Επομένως, η αποτελεσματική προληπτική αγωγή αποτελεί προτεραιότητα στον εν λόγω πληθυσμό. Σύμφωνα με τους τρέχοντες κανόνες κλινικής πρακτικής συνιστάται η χρήση σκευασμάτων ηπαρίνης μικρού μοριακού βάρους (LMWH) αντί της βαρφαρίνης, προκειμένου να μειωθεί ο κίνδυνος αυτός, όμως οι συστάσεις βασίζονται σε μία και μοναδική δοκιμή.

Δεδομένης της απουσίας μελετών επιβεβαίωσης, η χορήγηση βαρφαρίνης εξακολουθεί να είναι συνήθης αντιπηκτική αγωγή που εφαρμόζεται στους καρκινοπαθείς. Προκειμένου να επιβεβαιωθούν τα προηγούμενα ευρήματα, σύμφωνα με τα οποία οι LMWH είναι πιο αποτελεσματικές από τη βαρφαρίνη για την πρόληψη της υποτροπιάζουσας VTE στους καρκινοπαθείς, η LEO Pharma διεξήγαγε τη μελέτη CATCH.

Κατά την παρουσίαση των αποτελεσμάτων της, στο συνέδριο της ASH, η Δρ. Agnes Lee, MD, του University of British Columbia και του Vancouver Coastal Health του Καναδά, κύρια ερευνήτρια της μελέτης CATCH, σχολίασε: “Ως η μεγαλύτερη τυχαιοποιημένη ελεγχόμενη δοκιμή για τη θεραπεία της θρόμβωσης σε καρκινοπαθείς, η παρούσα μελέτη ενισχύει τις κλινικές οδηγίες που υποστηρίζουν τη χρήση ηπαρινών μικρού μοριακού βάρους αντί της βαρφαρίνης για την πρόληψη της υποτροπής των θρομβώσεων σε αυτούς τους ασθενείς. Επίσης, τα αποτελέσματά μας παρέχουν την πρώτη ένδειξη για δευτερεύοντες παράγοντες που μπορεί να ληφθούν υπόψη με στόχο την πρόληψη των θρομβώσεων σε αυτόν τον πληθυσμό υψηλού κινδύνου, όπως η ταυτοποίηση βιολογικών δεικτών και άλλων παραμέτρων μιας και ενδέχεται  να απαιτείται πιο επιθετική αγωγή σε ορισμένους ασθενείς.”

Κατά την περίοδο της αγωγής, 6,9% των ασθενών που έλαβαν τινζαπαρίνη εμφάνισαν υποτροπή της VTE, σε σύγκριση με 10% των ασθενών που έλαβαν βαρφαρίνη. Η τινζαπαρίνη δεν εμφάνισε στατιστικά σημαντική μείωση της υποτροπής της VTE, ωστόσο, εμφάνισε στατιστικά σημαντική δράση στη μείωση της DVT σε φλέβες άνω του γόνατος (σοβαρότερες/εγγύς DVT). Οι ερευνητές δεν παρατήρησαν διαφορές στη θνησιμότητα ή στην επίπτωση μειζόνων αιμορραγικών επεισοδίων (2,9% στο σκέλος της τινζαπαρίνης και 2,7% στο σκέλος της βαρφαρίνης), διαπίστωσαν όμως ότι σημαντικά λιγότεροι ασθενείς εμφάνισαν ήσσονος κλινικής σημασίας μικρότερες αιμορραγίες με την τινζαπαρίνη παρά με τη βαρφαρίνη (11% έναντι 16%).

 

Σχετικά με τη μελέτη CATCH

Η μελέτη CATCH είναι η μεγαλύτερη μέχρι σήμερα δοκιμή για την πρόληψη της υποτροπής VTE σε ασθενείς με ενεργό καρκίνο. Η μελέτη CATCH είναι μια διεθνής, κεκαλυμμένη, τυχαιοποιημένη, ενεργά ελεγχόμενη, ανοικτή δοκιμή φάσης III, με τυφλή αξιολόγηση, για να εκτιμηθεί η αποτελεσματικότητα και η ασφάλεια της μακροπρόθεσμης αγωγής (έξι μήνες ) με τινζαπαρίνη (νατριούχο τινζαπαρίνη, 175 IU/kg) έναντι της χορήγησης βαρφαρίνης για την αντιπηκτική θεραπεία της VTE σε 900 καρκινοπαθείς.

Για περισσότερες πληροφορίες, παρακαλούμε ανατρέξτε στον ιστότοπο www.clinicaltrials.gov (αριθμός ταυτοποίησης: NCT01130025).

Εταιρεία κι’ εργαζόμενοι κοντά στα παιδιά της ΦΛΟΓΑΣ

Αθήνα, 17 Δεκεμβρίου 2014 – Η Pharmathen και οι εργαζόμενοι στην Εταιρεία, στηρίζοντας και φέτος την ΦΛΟΓΑ, διοργάνωσαν την Κυριακή 14 Δεκεμβρίου 2014, τη Χριστουγεννιάτικη γιορτή για τα παιδιά που φιλοξενούνται στο Σπίτι του Συλλόγου Γονιών Παιδιών με Νεοπλασματική Ασθένεια.

Η εκδήλωση πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο της «Εβδομάδας Προσφοράς και Αγάπης» – μίας πρωτοβουλίας της Pharmathen όπου εκτός από την Εταιρεία δραστηριοποιούνται και οι ίδιοι οι εργαζόμενοι για τον σχεδιασμό και υλοποίηση της δράσης προσφοράς – που φέτος λαμβάνει χώρα για τρίτη χρονιά.

Η Πρόεδρος της ΦΛΟΓΑΣ κα Μαρία Τρυφωνίδου κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης ευχαρίστησε με θερμά λόγια τους εργαζόμενους της Pharmathen: «Ευχαριστούμε τη Διοίκηση και το προσωπικό της Pharmathen που με τόση αγάπη σχεδίασε αυτή τη Χριστουγεννιάτικη γιορτή μας. Εδώ και χρόνια, η Pharmathen βρίσκεται δίπλα μας και στηρίζει έμπρακτα και πολλαπλά το έργο μας. Ένα μεγάλο και ειλικρινές “Ευχαριστώ!”».

 

Από την πλευρά του ο Διευθυντής Επικοινωνίας της Pharmathen κ. Κ. Κοτζιάς, αναφερόμενος στην πρωτοβουλία των εργαζόμενων της Εταιρείας, τόνισε ότι «Το έργο που έχει εμπνευστεί και υλοποιεί η ΦΛΟΓΑ, αποτελεί παράδειγμα προς μίμηση. Οι γονείς και τα μέλη του Συλλόγου δίνουν έναν σημαντικό αγώνα για όλα τα παιδιά που αντιμετωπίζουν κάποια μορφή καρκίνου. Διοίκηση και εργαζόμενοι στη Pharmathen, επί σειρά ετών, στηρίζουμε με διάφορους τρόπους αυτή την προσπάθεια. Η σημερινή γιορτή για εμάς, είχε ξεκάθαρα έναν σκοπό: να εκφράσουμε εμπράκτως ένα μεγάλο Ευχαριστώ! προς τους μικρούς μας φίλους, για το  μάθημα ζωής που μεταφέρουν μέσα από το δικό τους παράδειγμα».

Η γιορτή περιλάμβανε παιχνίδι και χειροτεχνίες από τους εθελοντές – συνεργάτες του «Παιχνιδαγωγείου» για τους μικρούς φίλους της ΦΛΟΓΑΣ, χριστουγεννιάτικες λιχουδιές σε ένα πλούσιο γεύμα και πολλά δώρα τα οποία αγόρασαν οι ίδιοι οι εργαζόμενοι της Pharmathen από όλη την Αττική, για να τα προσφέρουν σε αυτό τον σκοπό.

Η Pharmathen, ενθαρρύνει και στηρίζει έμπρακτα τον εθελοντισμό και τις πρωτοβουλίες των εργαζομένων της σε δράσεις κοινωνικής ευαισθησίας και συμβάλλει μέσα από τον τομέα της Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης, στη «δημιουργία ενός κόσμου που θέλουμε να μεγαλώνουν τα παιδιά μας».

1 27 28 29 30 31 33