ΝΕΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ENZALUTAMIDE ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΤΗΚΑΝ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗΣ ΟΥΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΤΟΥ 2015

Astellas

Στις 24 Μαρτίου, 2015  ανακοινώθηκαν νέα στοιχεία από τη Φάσης 2 μελέτη TERRAIN της enzalutamide σε σύγκριση με την bicalutamide στον μεταστατικό, ανθεκτικό στον ευνουχισμό καρκίνο του προστάτη (CRPC), καθώς και μία επικαιροποιημένη ανάλυση της συνολικής επιβίωσης από την ελεγχόμενη με εικονικό φάρμακο, Φάσης 3 μελέτη PREVAIL της enzalutamide σε μεταστατικό CRPC που δεν έχει αντιμετωπιστεί προηγουμένως με χημειοθεραπεία. Τα στοιχεία παρουσιάστηκαν κατά την διάρκεια του Συνεδρίου της Ευρωπαϊκής Ουρολογικής Εταιρείας (EAU) του 2015 που πραγματοποιήθηκε στη Μαδρίτη της Ισπανίας.

 

«Τα στοιχεία που παρουσιάστηκαν εκτάκτως στο φετινό Συνέδριο της EAU καταδεικνύουν ακόμη περισσότερο το πλάτος και το βάθος του προγράμματος ανάπτυξης της enzalutamide», δήλωσε η Claire Thom, Pharm.D., Ανώτερη Αντιπρόεδρος και Επικεφαλής του Τομέα Θεραπευτικής Ογκολογίας της Astellas Pharma Global Development, Inc. «Είναι ενθαρρυντικό να βλέπουμε ότι η enzalutamide εξακολουθεί να παρέχει πολλά υποσχόμενα δεδομένα για την αντιμετώπιση των ασθενών με προχωρημένο καρκίνο του προστάτη και τους αγαπημένους τους ανθρώπους.»

 

Τα κυριότερα από τα σημαντικά στοιχεία για την enzalutamide

 

Τίτλος: Τυχαιοποιημένη, διπλά τυφλή, φάσης 2 μελέτη της αποτελεσματικότητας και της ασφάλειας της enzalutamide έναντι της bicalutamide στον μεταστατικό, ανθεκτικό στον ευνουχισμό καρκίνο του προστάτη: μελέτη TERRAIN[i]

 

Στη Φάσης 2 μελέτη TERRAIN συμμετείχαν 375 ασθενείς από τη Βόρεια Αμερική και την Ευρώπη. Η μελέτη συμπεριέλαβε ασθενείς με μεταστατικό καρκίνο του προστάτη, των οποίων η νόσος είχε παρουσιάσει εξέλιξη παρά τη θεραπεία με ανάλογο της LHRH (εκλυτική ορμόνη της ωχρινοτρόπου ορμόνης) ή μετά από χειρουργικό ευνουχισμό. Το κύριο καταληκτικό σημείο της μελέτης ήταν η επιβίωση χωρίς εξέλιξη (PFS), η οποία ορίστηκε ως ο χρόνος από την τυχαιοποίηση έως την κεντρικά επιβεβαιωμένη ακτινολογική εξέλιξη της νόσου, την εμφάνιση σχετιζόμενου με το σκελετό συμβάματος, την έναρξη νέας αντινεοπλασματικής θεραπείας ή το θάνατο, αναλόγως με το ποιο θα συνέβαινε πρώτα. Η μελέτη σχεδιάστηκε για την αξιολόγηση της άπαξ ημερησίως, από στόματος λαμβανόμενης enzalutamide στη δόση των 160 mg έναντι της άπαξ ημερησίως λαμβανόμενης bicalutamide στη δόση των 50 mg, η οποία είναι η εγκεκριμένη δόση για λήψη σε συνδυασμό με ένα ανάλογο της LHRH.

 

«Τα αποτελέσματα της μελέτης  TERRAIN, εάν επιβεβαιωθούν, δύνανται να επηρεάσουν το θεραπευτικό τοπίο στον μεταστατικό, ανθεκτικό στον ευνουχισμό καρκίνο του προστάτη», είπε ο Axel Heidenreich, M.D., Ph.D., Καθηγητής και Διευθυντής του Τμήματος Ουρολογίας του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου του Aachen στη Γερμανία. «Η μελέτη κατέδειξε όφελος με τη χρήση της enzalutamide σε σύγκριση με την καθιερωμένη πρακτική της προσθήκης bicalutamide στη θεραπεία με εκλυτική ορμόνη της ωχρινοτρόπου ορμόνης (LHRH).»

 

 • Η μελέτη πέτυχε τον πρωταρχικό στόχο της που ήταν η στατιστικά σημαντική αύξηση της PFS με την enzalutamide σε σύγκριση με την bicalutamide. Η διάμεση PFS στο σκέλος της enzalutamide ήταν 9,9 μήνες μεγαλύτερη από ό,τι στο σκέλος της bicalutamide (15,7 έναντι 5,8 μηνών, αντίστοιχα) με Λόγο Κινδύνου (HR) 0,44 (95% διάστημα εμπιστοσύνης, 0,34-0,57, p<0,0001)
 • Ο διάμεσος χρόνος έως την εξέλιξη του PSA ήταν 13,6 μήνες μεγαλύτερος με την enzalutamide (19,4 μήνες) από ό,τι με τη θεραπεία με bicalutamide (5,8 μήνες) με HR 0,28 (p<0,0001)
 • Το 82% των ασθενών που έλαβαν enzalutamide πέτυχαν μείωση του PSA ≥ 50% από την έναρξη της μελέτης έως την εβδομάδα 13 έναντι του 21% των ασθενών που έλαβαν bicalutamide
 • Ο διάμεσος χρόνος υπό θεραπεία με enzalutamide ήταν 11,7 μήνες έναντι 5,8 μηνών για τη θεραπεία με bicalutamide
 • Το προφίλ ασφάλειας των ασθενών που έλαβαν enzalutamide στη δοκιμή TERRAIN είναι συμβατό με το γνωστό προφίλ ασφάλειας της enzalutamide.
  • Σοβαρά ανεπιθύμητα συμβάντα (AE) αναφέρθηκαν στο 31,1% των ασθενών που έλαβαν enzalutamide έναντι του 23,3% των ασθενών που έλαβαν bicalutamide, ενώ καρδιακά ΑΕ Βαθμού 3 ή υψηλότερου παρατηρήθηκαν στο 5,5% των ασθενών που έλαβαν enzalutamide έναντι του 2,1% των ασθενών που έλαβαν bicalutamide. Δύο περιστατικά επιληπτικής κρίσης αναφέρθηκαν με την enzalutamide και 1 με την bicalutamide
  • Τα συχνά (≥10%) AE που αναφέρθηκαν με τη μεγαλύτερη συχνότητα με την enzalutamide έναντι της bicalutamide ήταν κόπωση (27,9% έναντι 20,1%), οσφυαλγία (19,1% έναντι 18,0%), έξαψη (14,8% έναντι 11,1%), υπέρταση (14,2% έναντι 7,4%), διάρροια (11,5% έναντι 9,0%), μειωμένο σωματικό βάρος (10,9% έναντι 7,9%) και άλγος στα άκρα (10,9% έναντι 5,3%).

 

Τίτλος: Enzalutamide σε άνδρες με μεταστατικό, ανθεκτικό στον ευνουχισμό καρκίνο του προστάτη (mCRPC) που δεν έχει αντιμετωπιστεί προηγουμένως με χημειοθεραπεία: Τελική ανάλυση της συνολικής επιβίωσης της φάσης 3 μελέτης PREVAIL[ii]

 

Στη Φάσης 3 μελέτη PREVAIL, μία τυχαιοποιημένη, διπλά τυφλή, ελεγχόμενη με εικονικό φάρμακο, πολυεθνική μελέτη, συμμετείχαν 1.717 ασθενείς σε κέντρα των Ηνωμένων Πολιτειών, του Καναδά, της Ευρώπης, της Αυστραλίας, της Ρωσίας, του Ισραήλ και της Ασίας, περιλαμβανομένης της Ιαπωνίας. Η μελέτη συμπεριέλαβε ασθενείς με μεταστατικό καρκίνο του προστάτη που δεν είχε αντιμετωπιστεί προηγουμένως με χημειοθεραπεία, των οποίων η νόσος παρουσίασε εξέλιξη υπό θεραπεία στέρησης ανδρογόνων (δηλ. θεραπεία με LHRH ή μετά από αμφοτερόπλευρη ορχεκτομή). Τα συμπρωτεύοντα καταληκτικά σημεία της μελέτης ήταν η συνολική επιβίωση και η επιβίωση χωρίς ακτινολογική εξέλιξη. Η μελέτη σχεδιάστηκε για την αξιολόγηση της enzalutamide στη δόση των 160 mg χορηγούμενης από στόματος άπαξ ημερησίως έναντι εικονικού φαρμάκου.

 

«Οι πιο ενδιαφέρουσες παρατηρήσεις σε σχέση με αυτά τα στοιχεία είναι ότι η enzalutamide πέτυχε σημαντική συνολική επιβίωση παρά το ότι πολλοί ασθενείς ελάμβαναν επακόλουθη θεραπεία, καθώς και ότι η διάγνωση του πότε η νόσος ενός ασθενούς γίνεται μεταστατική, γεγονός που καθορίζει το χρόνο έναρξης θεραπείας, είναι σημαντική», είπε ο Bertrand Tombal, M.D., Ph.D., Καθηγητής και Πρόεδρος του Τμήματος Ουρολογίας των Πανεπιστημιακών Κλινικών Saint-Luc του Καθολικού Πανεπιστημίου της Louvain στις Βρυξέλλες. «Η καθιερωμένη προσέγγιση, η οποία υιοθετήθηκε στο σκέλος του εικονικού φαρμάκου της μελέτης PREVAIL, είναι να περιμένουμε, συνήθως έως την εμφάνιση συμπτωμάτων ή ταχείας ακτινολογικής εξέλιξης, προτού ξεκινήσουμε χημειοθεραπεία. Ωστόσο, αυτή η μελέτη έδειξε ότι η έναρξη enzalutamide στους ασθενείς όταν ο ανθεκτικός στον ευνουχισμό καρκίνος του προστάτη γίνεται μεταστατικός έχει τη δυνατότητα να παρατείνει την επιβίωση.»

 

 • Διενεργήθηκε μία νέα ανάλυση της συνολικής επιβίωσης στους 784 θανάτους, η οποία κατέδειξε στατιστικά σημαντικό όφελος ως προς τη συνολική επιβίωση με 23% μείωση του κινδύνου θανάτου (OS: HR 0,77, 95% CI 0,67–0,88, P=0,0002) και μία 4-μηνη βελτίωση στη διάμεση συνολική επιβίωση με την enzalutamide (35,3 μήνες [95% CI 32,2–δεν έχει επιτευχθεί ακόμη]) έναντι του εικονικού φαρμάκου (31,3 μήνες [95% CI 28,8–34,2]). Από τον Ιούνιο του 2014, την ημερομηνία περικοπής των δεδομένων με διάμεση διάρκεια παρακολούθησης 31 μήνες:
  • Το 52% των ασθενών υπό enzalutamide και το 81% των ασθενών υπό εικονικό φάρμακο έλαβαν ≥1 επακόλουθη θεραπεία κατά του καρκίνου του προστάτη για την παράταση της ζωής.

 

[i] Τυχαιοποιημένη, διπλά τυφλή, φάσης 2 μελέτη της αποτελεσματικότητας και της ασφάλειας της enzalutamide έναντι της bicalutamide στον μεταστατικό, ανθεκτικό στον ευνουχισμό καρκίνο του προστάτη : μελέτη TERRAIN. Abstract που παρουσιάστηκε στο EAU 2015

[ii] Enzalutamide σε άνδρες με μεταστατικό, ανθεκτικό στον ευνουχισμό καρκίνο του προστάτη (mCRPC) που δεν έχει αντιμετωπιστεί προηγουμένως με χημειοθεραπεία: Τελική ανάλυση της συνολικής επιβίωσης της φάσης 3 μελέτης PREVAIL. Abstract που παρουσιάστηκε στο EAU 2015

Προς αναστολή παροχής υπηρεσιών φυσικοθεραπείας προς τους ασφαλισμένους του ΕΟΠΥΥ μετά το Πάσχα

PSFysio

Παρά το γεγονός ότι η νέα Κυβέρνηση μετράει ήδη 2 ½ μήνες στην εξουσία, εν τούτοις δεν εννοεί να ασχοληθεί με τα φλέγοντα θέματα του κλάδου των φυσικοθεραπευτών, μολονότι υπάρχουν επανειλημμένες οχλήσεις από τη πλευρά μας προς το Υπουργείο Υγείας.

 

Ο Πανελλήνιος Σύλλογος Φυσικοθεραπευτών, μπροστά στην δυστοκία κυβερνητικού έργου και την αδιέξοδη κατάσταση που έχει διαμορφωθεί με τις πληρωμές του ΕΟΠΥΥ και τα προβλήματα των δημοσίων υπαλλήλων φυσικοθεραπευτών, θέτει για ακόμα μια φορά την Κυβέρνηση προ των ευθυνών της και απαιτεί:

 

 1. Την σύμφωνη με τον Νόμο τακτικότητα στις πληρωμές. Άμεση έναρξη της διαδικασίας καταβολής των μηνών του 2015 -Φεβρουάριος και συνέχιση της καταβολής στα χρονικά όρια που τίθενται από το Νόμο.

 

 1. Άμεση καταβολή του ποσού που παρακρατείται για το 2014 με την δικαιολογία της  υπέρβαση του προϋπολογισμού του κωδικού της φυσικοθεραπείας. Η παρακράτηση αυτή αγγίζει τα 20.000.000 ευρώ, καθώς παρακρατούνται 35.000.000 ευρώ, για 16.000.000 υπέρβαση. Το ποσό αυτό που παρακρατείται είναι το 56% του προϋπολογισμού για το έτος 2014.

 

 1. Άμεση καταβολή του 10% των οφειλών των ετών 2012 και 2013, μετά το πέρας των ελέγχων από τις Ιδιωτικές Ελεγκτικές Εταιρείες (που ολοκληρώνεται στις 7 Απριλίου) και την ολοκλήρωση των ελέγχων για το 80% του συνόλου των Φυσικοθεραπευτών.Σημειώνεται εδώ ότι τα 10% των οφειλών των δύο ετών συμψηφίστηκαν ήδη λογιστικά και απομένει η περάτωση των ελέγχων για να αποδοθούν.

 

 1. Άμεση Νομοθετική λύση για τις ληξιπρόθεσμες οφειλές και ταχύτατη απόδοση των οφειλών που λιμνάζουν από το 2010.

 

 1. Άμεση έκδοση σε ΦΕΚ του κανονισμού παροχών του ΕΟΠΥΥ, που έχει επεξεργαστεί η διοίκηση του ΕΟΠΥΥ και η προηγούμενη ηγεσία του Υπουργείου Υγείας και έχει διαβουλευτεί διεξοδικά με όλους τους φορείς για αρκετούς μήνες.

 

Ο Π.Σ.Φ. επισημαίνει για ακόμα μια φορά προς την Κυβέρνηση ότι:

 

 • Οι Φυσικοθεραπευτές εκτελούν παραπεμπτικά όταν και εάν παραστεί ανάγκη στους ασφαλισμένους και δεν παράγουν παραπεμπτικά, γι’ αυτό και διεκδικεί συλλογικές συμβάσεις με όλους.

 

 • Ο κλάδος των Φυσικοθεραπευτών εξαιρείται άδικα – λόγω μνημονίου – από την καταβολή του επιδόματος επικίνδυνης και ανθυγιεινής εργασίας στις Δημόσιες δομές υγείας (Νοσοκομεία, φορείς πρόνοιας κλπ),ενώ ταυτόχρονα υπενθυμίζει την καταβολή στους Φυσικοθεραπευτές του Νοσοκομειακού επιδόματος μέχρι το 2011 και απαιτεί την αποκατάσταση της αδικίας.

 

 • Θα πρέπει να προχωρήσουν άμεσα οι προσλήψεις φυσικοθεραπευτών στον δημόσιο τομέα, που υπολειτουργεί λόγω των πολλών κενών θέσεων εργασίας, ενώ ταυτόχρονα ο κλάδος αντιμετωπίζει τεράστιο πρόβλημα ανεργίας.

 

Το Κ.Δ.Σ. του Πανελλήνιου Συλλόγου Φυσικοθεραπευτών, λόγω της καθυστέρησης της Κυβέρνησης να ασχοληθεί με τα φλέγοντα θέματα του κλάδου μας, οδηγείται προς την αναστολή της παροχής υπηρεσιών φυσικοθεραπείας προς τους ασφαλισμένους του ΕΟΠΥΥ και την έναρξη κινητοποιήσεων για την άμεση επίλυση των αιτημάτων του κλάδου των φυσικοθεραπευτώνμετά το Πάσχα, εάν δεν δρομολογηθούν ΑΜΕΣΑ τα παραπάνω.

ΠΙΣ: Σε θετική κατεύθυνση οι εξαγγελίες του πρωθυπουργού, αρκεί να υπάρξει αύξηση της χρηματοδότησης της Υγείας

PIS141203A

Σε θετική κατεύθυνση κινούνται οι εξαγγελίες που έγιναν από τον πρωθυπουργό Αλέξη Τσίπρα κατά τη διάρκεια της επίσκεψής του την Πέμπτη 2 Απριλίου στο υπουργείο Υγείας και προσβλέπουμε όλοι ότι θα αρχίσουν να υλοποιούνται, προκειμένου η ανθρωπιστική κρίση που μαστίζει τη χώρα μας, να αναταχθεί.

Ο Πανελλήνιος Ιατρικός Σύλλογος όμως, οφείλει να επισημάνει ότι οι δημόσιες δαπάνες για την Υγεία είναι 4,3 % του ΑΕΠ, τη στιγμή που τα ελάχιστα όρια ασφαλείας για κάθε σύστημα Υγείας είναι 6% κι ο μέσος ευρωπαϊκός όρος είναι 6,9% του ΑΕΠ. Για να φτάσουμε λοιπόν το όριο ασφαλείας χρειάζεται 2,7 δισεκατομμύρια ευρώ να αποδοθούν στον τομέα Υγείας και Περίθαλψης.

Πιστεύουμε ότι τα μηνύματα που έδωσε ο Πρωθυπουργός στη χθεσινή του παρουσία στο Υπουργείο Υγείας, θα δώσουν τη δυνατότητα υλοποίησης αποφάσεων, οι οποίες θα αναμορφώσουν τη διαλυτική κατάσταση που υπάρχει σήμερα στον τομέα Υγείας και Περίθαλψης.

Ο Πανελλήνιος Ιατρικός Σύλλογος, με ψυχραιμία αλλά και συνεχή αγώνα, θα προσπαθήσει ώστε η Υγεία  και η Περίθαλψη στη χώρα μας να στηρίζονται σε κανόνες ασφάλειας και ποιότητας και η ευπρεπής ιατρική λειτουργία να είναι κανόνας απαραβίαστος για κάθε ιατρικό λειτουργό, αλλά και αποφάσεων της Πολιτείας, προς αυτή την κατεύθυνση.

Παγκόσμια ημέρα Υγείας

FILOKTITIS

Με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα Υγείας 7 Απριλίου, ο Όμιλος ΙΑΣΩ, για όλο το μήνα Απρίλιο,φροντίζει την υγεία σας και προσφέρει:

 • δωρεάν ιατρικές επισκέψεις στις εφημερεύουσες ειδικότητες για την αντιμετώπιση Επειγόντων Περιστατικών στις Υπερσύγχρονες Μονάδες Υγείας του Ομίλου,καθώς και
 • δωρεάν πακέτο φυσικοθεραπειών στο μεγαλύτερο Κέντρο Αποθεραπείας και Αποκατάστασης ΦΙΛΟΚΤΗΤΗΣ.

Συγκεκριμένα, για όλο το μήνα Απρίλιο:

 • Δωρεάν ιατρικές επισκέψεις στις εφημερεύουσες ειδικότητες Παιδιάτρων και Παιδοχειρουργώνγια Επείγοντα Περιστατικά στα Εξωτερικά Ιατρεία τουΙΑΣΩ Παίδων
 • Δωρεάν ιατρικές επισκέψεις στις εφημερεύουσες ειδικότητες Παθολόγου, Καρδιολόγου, Χειρουργού και Ορθοπαιδικούγια Επείγοντα Περιστατικά στο Τμήμα Επειγόντων Περιστατικών του ΙΑΣΩ General

Τηλ. 210 6502000

 • Δωρεάν πακέτο 10 φυσικοθεραπειών στο Κέντρο Αποθεραπείας και Αποκατάστασης ΦΙΛΟΚΤΗΤΗΣ. Η προσφορά ισχύει για όσους επικοινωνήσουν και κλείσουν το ραντεβού τους στο τηλ 210 6670593, Δευτέρα έως Παρασκευή από τις 09:00-17:00 εντός μήνα Απριλίου.
 • Δωρεάν ιατρικές επισκέψεις στις εφημερεύουσες ειδικότητες Παθολόγου, Καρδιολόγου, Χειρουργού και Γυναικολόγου για Επείγοντα Περιστατικά στα Εξωτερικά Ιατρεία του ΙΑΣΩ Θεσσαλίας

Τηλ. 2410 996000

IasoLogoTag150216

Στους ασθενείς το οικονομικό βάρος από την έλλειψη φυσικοθεραπευτών στα Δημόσια Νοσοκομεία και Κέντρα Αποκατάστασης

PSFysio

Ο Πανελλήνιος Σύλλογος Φυσικοθεραπευτών επισημαίνει ότι τα χρόνια της κρίσης, που το ΕΣΥ αποτελεί “καταφύγιο” για τους δοκιμαζόμενους πολίτες της χώρας, τα δημόσια νοσοκομεία και κέντρα αποκατάστασης έχουν τεράστιες ελλείψεις φυσικοθεραπευτών και καλεί την πολιτική ηγεσία να προχωρήσει άμεσα σε προσλήψεις του αναγκαίου προσωπικού στα δημόσια νοσοκομεία και τα κέντρα αποκατάστασης, τα οποία αδυνατούν να εξυπηρετήσουν χιλιάδες ασθενείς που χρειάζονται αποκατάσταση έπειτα από έναν σοβαρό τραυματισμό ή εγκεφαλικό επεισόδιο.

 

Ο Πρόεδρος του ΠΣΦκ. Γιώργος Μπάκας αναφέρει ότι: “Η τελευταία πρόσληψη φυσικοθεραπευτών έγινε πριν από πέντε χρόνια, ενώ κατάτο διάστημα αυτό, πολλοί έχουν αποχωρήσει από το σύστημα”και συμπληρώνει:“Καλούμε την κυβέρνηση να προχωρήσει άμεσα σε προσλήψεις του αναγκαίου προσωπικού – φυσικοθεραπευτών, ώστε ο δημόσιος τομέας να είναι σε θέση να παρέχει πλήρεις υπηρεσίες στους πολίτες”.

Σύμφωνα με τα στοιχεία του Πανελληνίου Συλλόγου Φυσικοθεραπευτών, στα δημόσια νοσοκομεία όλης της χώρας υπηρετούν σήμερα 600 φυσικοθεραπευτές, ενώ άλλες τόσες θέσεις είναι κενές! Περίπου 300 φυσικοθεραπευτές αποχώρησαν τα τελευταία χρόνια, με αποτέλεσμα η κατάσταση να επιδεινωθεί δραματικά.Τα νοσοκομεία ΚΑΤ και Ασκληπιείο Βούλας, τα οποία σηκώνουν μεγάλο βάρος της αποκατάστασης, δεν είναι σε θέση να λειτουργήσουν όπως θα έπρεπε, λόγω έλλειψης προσωπικού.

Ο ΠΣΦ εκτιμά ότι χιλιάδες Έλληνες χρειάζονται ετησίως υπηρεσίες φυσικοθεραπείας. Αρκετοί από αυτούς αντιμετωπίζουν σοβαρά προβλήματα και έχουν ανάγκη αποκατάστασης.

Σε αντίθεση με την μεγάλη αναγκαιότητα, τα δημόσια κέντρα αποκατάστασης σε κάποιες περιοχές της χώρας υπολειτουργούν και σε άλλες είναι κλειστά και έχουν οδηγηθεί σε μαρασμό, ενώ έχουν δαπανηθεί πολλά χρήματα του ελληνικού λαού για τον εξοπλισμό τους!!!

Ο Πανελλήνιος Σύλλογος Φυσικοθεραπευτών καλεί την πολιτεία να αναλογιστεί το μέγιστο κοινωνικό και οικονομικό πρόβλημα και να προχωρήσει άμεσα στην αντιμετώπισή του!

Εισαγωγή Φοιτητών στα Μεταπτυχιακά Προγράμματα Σπουδώντης ΕΣΔΥ

ESDY

Το Ακαδημαϊκό έτος 2015 – 2016, θα γίνουν δεκτοί για να φοιτήσουν στην Εθνική Σχολή Δημόσιας Υγείας (ΕΣΔΥ) πτυχιούχοι Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων (Πανεπιστημίων και ΤΕΙ) για την απόκτηση Μεταπτυχιακών Διπλωμάτων Ειδίκευσης (ΜΔΕ) στη :

 • Δημόσια Υγεία
 • Διοίκηση Υπηρεσιών Υγείας
 • Επαγγελματική και Περιβαλλοντική Υγεία

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν ηλεκτρονικά την αίτησή τους, μέσω της ιστοσελίδας της ΕΣΔΥ από 1 Απριλίου 2015 έως 11 Μαΐου 2015.

H MSD έλαβε την 4η θέση στην έρευνα του Great Place to Work

MSD_Logo

H MSD έλαβε την 4η θέση στην έρευνα του Great Place to Work που αναδεικνύει τα καλύτερα εργασιακά περιβάλλοντα

 

Η MSD βραβεύτηκε από τον διεθνή οργανισμό GreatPlacetoWork ως Best Work Place 2015, για τα πρωτοποριακά και ανθρωποκεντρικά προγράμματα που εφαρμόζει για την βελτίωση του εργασιακού περιβάλλοντος και των συνθηκών εργασίας, καθώς και την ευημερία των εργαζομένων της.

κ Haseeb Ahmad Γενικός Διευθυντής της MSD

κ Haseeb Ahmad Γενικός Διευθυντής της MSD

Όπως δήλωσε ο Γενικός Διευθυντής της εταιρείας κ Haseeb Ahmad, «Στην MSD έχουμε ένα όραμα: να οδηγούμε τις εξελίξεις που βελτιώνουν τις ζωές των ανθρώπων στην Ελλάδα. Αυτό διαχέεται σε ότι κάνουμε, από την παροχή καινοτόμων φαρμάκων μέχρι τη δημιουργία ενός ιδανικού εργασιακού περιβάλλοντος. Το 2014 βελτιώσαμε τα σημεία που μας υπέδειξαν οι άνθρωποι μας, αναπτύσσοντας καινοτόμες πρωτοβουλίες και υπηρεσίες που προάγουν μια καλύτερη ποιότητα ζωής εντός και εκτός γραφείου, παρέχοντας τα κατάλληλα εργαλεία ανάπτυξης και επιβράβευσης. Η αναγνώριση από τον Οργανισμό GreatPlacetoWork, μας χαροποιεί γιατί σημαίνει ότι είμαστε στο σωστό δρόμο και δεσμευόμαστε να τιμήσουμε την εμπιστοσύνη των εργαζομένων μας, συνεχίζοντας και εξελίσσοντας τις πρωτοβουλίες που υλοποιήσαμε».

Η εταιρία επένδυσε στην ανάπτυξη, επιβράβευση και αναγνώριση των ανθρώπων της, διαμορφώνοντας ατομικά πλάνα εξέλιξης και δημιουργώντας το θεσμό για τον υπάλληλο του μήνα. Συσπείρωσε τους ανθρώπους της στο κοινό όραμα και τους ενεργοποίησε με τη συμμετοχή τους σε ενέργειες εθελοντισμού όπως η προσφορά ειδών πρώτης ανάγκης στο Ορφανοτροφείο του Βόλου. Έδωσε σημαντική έμφαση στην υλοποίηση προγραμμάτων που βελτιώνουν την ισορροπία της επαγγελματικής και προσωπικής ζωής με την διεξαγωγή προγραμμάτων όπως πιλάτες στο γραφείο δυο φορές την εβδομάδα, προσωπικός διαιτολόγος εξίσου δυο φορές την εβδομάδα και υποστήριξη των καθημερινών υποχρεώσεων (καθαριστήριο, επιδιόρθωση ρούχων και υποδημάτων, λουλούδια κτλ).Μέσα στην εταιρία τηρούνται με σεβασμό οι αρχές της ξεκάθαρης, σταθερής, ανοικτής και ειλικρινής επικοινωνίας μεταξύ όλων των τμημάτων και όλων των εργαζομένων. Ο Γενικός Διευθυντής βλέπει σε μηνιαία βάση ομάδες εργαζομένων στο πλαίσιο «πρωινού με τον Γενικό Διευθυντή».Με τον τρόπο αυτόμεταφέρονταιμε διαύγεια οι ανάγκες των υπαλλήλων και οι ενέργειες της εταιρείας χτίζονται σύμφωνα με αυτές.

Επιπλέον, σε όλους τους εργαζόμενους παρέχεται πρόγραμμα ασφάλισης ζωής και υγείας, συνταξιοδοτικό πρόγραμμα, ετήσιο check- up, κάλυψη ετήσιας συνδρομής γυμναστηρίου, επιπλέον εταιρικές ημέρες αδείας, δώρο γάμου και γέννησης τέκνου, ελαστικό ωράριο εργασίας, 100% χρηματική αποζημίωση για τις 3 πρώτες ημέρες ασθενείας και πρόσβαση σε eLearning με ευρεία θεματολογία. Επίσης, οι νέες μητέρες έχουν την δυνατότητα να λαμβάνουν την άδεια θηλασμού ως ισόχρονη άδεια.

Την υπόσχεση που δίνει στον κόσμο την τηρεί ξεκινώντας πρώτα από τους εργαζόμενους, αποδεικνύοντας έμπρακτα ότι το κύριο μέλημα της MSDείναι η βελτίωση της ζωής των ανθρώπων.

INTERNATIONAL CONGRESS «END OF LIFE IN CANCER: ACROSS THE BORDERS»

Canser150404

Από 18 έως 21 Ιουνίου 2015 θα πραγματοποιηθεί στην Ιερά Θεολογική Σχολή Χάλκης, το Διεθνές Συνέδριο «End of life in cancer: Across the borders – Καρκίνος στο τελικό στάδιο: Η ανατριχίλα των συνόρων».

Το συνέδριο διοργανώνεται από την Εταιρεία Μελέτης Καρκίνου Πεπτικού Συστήματος – Care Across, σε συνεργασία με τη Διακοινοβουλευτική Συνέλευση Ορθοδοξίας, και με τις ευλογίες του Οικουμενικού Πατριαρχείου Κωνσταντινουπόλεως.

Αποτελούμε μια ομάδα ιατρών Ελλήνων ογκολόγων, που μετά από μία μακρά επιστημονική διαδρομή ανακαλύπτουμε ότι ένα από τα πλουσιότερα μέρη της κλινικής μας ζωής είναι η φροντίδα του ασθενούς τελικού σταδίου και ειδικότερα η προσέγγιση στα άδυτα του επικείμενου θανάτου.

Αυτή την απαιτητική αλλά και προσωπική στάση επιθυμούμε να τη διευρύνουμε και έτσι προγραμματίζουμε να οργανώσουμε αυτό το Συνέδριο.

Όντας το τελευταίο πρόσωπο που πολλές φορές αντικρίζει ο ασθενής με καρκίνο προτού περάσει στο επέκεινα, θα προσπαθήσουμε να δώσουμε βήμα διαλόγου στην επικοινωνία, στις σχέσεις, σε κοινωνικές, ηθικές και πνευματικές εκφάνσεις του τέλους της ζωής αποπειρώντας να ορίσουμε τη “βιογραφία” του ασθενούς.

Οι συμμετέχοντες ομιλητές θα είναι θετικοί επιστήμονες, φιλόσοφοι, ιερωμένοι, καλλιτέχνες, κοινωνιολόγοι, κ.α, ενώ θα απευθύνεται κυρίως στους ιατρούς που ασχολούνται με τον καρκίνο.Έχουμε δώσει διεθνή εμβέλεια τόσον από άποψης συμμετοχών όσο και κάλυψης των εργασιών του.

Η Ιερά Θεολογική Σχολή της Χάλκης αποτελεί για μας ένα φάρο πνευματικότητας και εκπαίδευσης. Η επιλογή του χώρου δεν είναι τυχαία, αλλά υπηρετεί την ενίσχυση της ιδέας που ενώνει τον Ελληνισμό με τον Ορθόδοξο Χριστιανισμό.

Θα πραγματοποιήσουμε το συνέδριο στο χώρο της, αποσκοπώντας αφ’ ενός μεν στη συμβολική μετάδοση της λάμψης της, αφ’ ετέρου στην προβολή της σαν ακαδημαϊκού κέντρου διοργάνωσης υψηλού επιπέδου επιστημονικών συναντήσεων.

Ζητούνται διευκρινίσεις για ανακρίβειες που αποδίδονται στον Υπουργό από την ΠΟΕΔΗΝ

ENE150315

Η ΠΟΕΔΗΝ απέδωσε στον Υπουργό δηλώσεις, που είμαστε σίγουροι ότι δεν έκανε.

Με αφορμή λοιπόν τις ανακρίβειες και τα ψεύδη που αναφέρονται στην από 30/03/2015 ανακοίνωση της ΠΟΕΔΗΝ και δηλώσεις που αποδίδονται στον κ. Κουρουμπλή, κατόπιν της συνάντησης που είχε η ΠΟΕΔΗΝ με την ηγεσία του Υπουργείου Υγείας σχετικά με την ΕΝΕ, όπου συζητήθηκαν μεταξύ άλλων η οικονομική συνδρομή των μελών, η οικονομική κατάσταση και το εκλογικό σύστημα της ένωσης, υπογραμμίζουμε τα ακόλουθα:

Η ΕΝΕ αποτελεί ένα απολύτως αυτοχρηματοδοτούμενο Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου (ΝΠΔΔ), αποτελούμενο από πέντε Περιφερειακά Τμήματα και την Κεντρική Διοίκηση και λειτουργεί οριακά με μόνο έσοδο τη συνδρομή των μελών της, χωρίς να επιβαρύνει τον κρατικό προϋπολογισμό καθ’ οιονδήποτε τρόπο.

Η ετήσια οικονομική εισφορά των μελών της, είναι μακράν η χαμηλότερη από όλα τα ΝΠΔΔ που εποπτεύονται από το Υπουργείο Υγείας και ανέρχεται στο χρηματικό ποσό των 20 € για τους άνεργους, τρίτεκνους και πολύτεκνους  και 30 € για τους εργαζόμενους νοσηλευτές του δημόσιου και ιδιωτικού τομέα, μετά τη μείωση που κάναμε από 1/01/2015. Κάθε σκέψη λοιπόν περί περαιτέρω μείωσης της ετήσιας συνδρομής των μελών, συνεπάγεται με αυτόματη αναστολή της λειτουργίας της, κάτι που προφανώς επιθυμεί διακαώς ο πρόεδρος της ΠΟΕΔΗΝ.

Άλλωστε από την ίδρυση της ΕΝΕ και ένθεν, δεν είναι λίγες οι περιπτώσεις αηθών επιθέσεων από τη συγκεκριμένη ομοσπονδία, η οποία προφανώς εξέλαβε ως απειλή υπαρξιακής φύσης για την ίδια και τους ισόβιους – πλην αποδεκατισμένους πλέον- ηγέτες της, τον απογαλακτισμό των νοσηλευτών από τον άκρατο κομματισμό και την διαιώνιση της αναξιοκρατίας και των πελατειακών σχέσεων που η ίδια διαχρονικά πρεσβεύει.

Επανερχόμενοι στο οικονομικό κομμάτι, η ΕΝΕ βάσει του καταστατικού της (Νόμος 3252/2004) υποβάλλει ετησίως στην αρμόδια Διεύθυνση του Υπουργείου Υγείας οικονομικό προϋπολογισμό και απολογισμό και καταθέτει νομίμως όλα τα σχετικά παραστατικά των οικονομικών της δραστηριοτήτων στο Ελεγκτικό Συνέδριο. Άραγε η ΠΟΕΔΗΝ με τα τεράστια, αυτομάτως παρακρατούμενα από τους εργαζομένους ετήσια της έσοδα, σε ποιες ανταποδοτικές ενέργειες έχει προβεί για τα μέλη της που πλήττονται εσχάτως από την οικονομική ύφεση, την εργασιακή ανασφάλεια και τα όσα δεινά έχουν επιφέρει τα μνημόνια των κυβερνήσεων που στήριζε ευλαβικά, η ηγετική της συγκυβερνώσα ομάδα της ΠΑΣΚΕ και της ΔΑΚΕ;

Από την άλλη μεριά και όσον αφορά το ζήτημα του εκλογικού συστήματος της ΕΝΕ που όλως αναρμοδίως έθιξε ο κ. Γιαννάκος, τονίζουμε ότι οι εκλογές για την ανάδειξη Αντιπροσώπων των Περιφερειακών μας Τμημάτων το Νοέμβρη του 2014, έγιναν με απλή αναλογική. Παρόλα αυτά, μόνον ο συνδυασμός «Ενότητα» και το ΠΑΜΕ κατέβασαν ψηφοδέλτια και όχι οι παρατάξεις που ανήκουν ο κ. πρόεδρος και ο γεν. γραμματέας της ΠΟΕΔΗΝ, ήτοι  η ΠΑΣΚΕ και η ΔΑΚΕ…

Θεωρούμε λοιπόν, ότι οι ιταμές και ανήθικες προσπάθειες της ηγετικής ομάδας της ΠΟΕΔΗΝ που διαχρονικά εκδηλώνονται εναντίον της ΕΝΕ, δε μπορούν σε τίποτα να πλήξουν ούτε το κύρος, ούτε την προσφορά της, τόσο στα μέλη της, όσο και στο κοινωνικό σύνολο με τις δράσεις που αναλαμβάνει και εκπονεί από την ίδρυσή της μέχρι και σήμερα.

Κλείνοντας, θεωρούμε επιβεβλημένη από τον κ. Υπουργό την αποδοκιμασία των όσων του αποδίδονται στο εν λόγω δελτίο τύπου της ΠΟΕΔΗΝ και την άμεση αποκατάσταση της αλήθειας.

ΟΜΙΛΟΣ ΙΑΣΩ: ΑΥΞΗΣΗ ΚΥΚΛΟΥ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΚΑΙ ΜΙΚΤΩΝ ΚΕΡΔΩΝ ΣΤΟ 2014

IasoLogoTag150216

Ο Όμιλος ΙΑΣΩ ανακοίνωσε τα ετήσια αποτελέσματα 2014 τα οποία εμφανίζουν αύξηση του κύκλου εργασιών και των κερδών, παρά τις δυσμενείς συνθήκες και την εφαρμογή των μηχανισμών rebate και claw-back.

ΚΥΚΛΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

Οκύκλος εργασιών του Ομίλου παρουσίασε αύξηση8,84% και ανήλθε στα 116,53 εκατ. € από 107,07 εκατ. € που ήταν πέρυσι και ο κύκλος εργασιών της μητρικής εταιρείας παρουσίασε αύξηση 11,26% και ανήλθε στα 62,80 εκατ. € από 56,44εκατ. € που ήταν αντίστοιχα το 2013.

ΜΙΚΤΑ ΚΕΡΔΗ

Στον Όμιλο, τα μικτά κέρδηανήλθαν σε 14,08εκατ.€ σημειώνοντας αύξηση 41,65% έναντι 9,94 εκατ. € το 2013. Στη μητρική-εταιρεία, τα μικτά κέρδη αυξήθηκαν κατά 64,55% και ανήλθαν στα 14,46εκατ. € σε σχέση με 8,79 εκατ. € που ήταν πέρυσι.

Iaso_Stamatiou

Ο Πρόεδρος του Ομίλου κ. Γεώργιος Σταματίου σχολιάζοντας τα αποτελέσματα δήλωσε ότι: «Το 2014 ήταν μια χρονιά που χαρακτηρίστηκε από ηπιότερες έναντι των προηγούμενων ετών διακυμάνσεις. Οι πρώτοι μήνες εμφάνισαν σχετική σταθεροποίηση, ενώ οι επόμενοι κινήθηκαν με αυξητικές τάσεις, τάσεις που περιορίστηκαν και έχασαν τη δυναμική τους πριν το κλείσιμο του έτους. Οι μεταβολές αυτές ήταν για μια ακόμη χρονιά δημιούργημα της αστάθειας και της αβεβαιότητας του γενικού κλίματος, που επιβαρύνθηκε από τα προβλήματα του ΕΟΠΥΥ, ιδίως από την καταφανή οικονομική και λειτουργική αδυναμία του και από την σοβαρή έλλειψη ρευστότητας.

Σε ένα τόσο προβληματικό περιβάλλον οι εταιρείες του Ομίλου ΙΑΣΩ κατάφεραν να αυξήσουν το κύκλο εργασιών και τα μικτά κέρδη τους και τα κέρδη πριν από φόρους χρηματοδοτικά και επενδυτικά αποτελέσματα γνωστά ως EBITDA. Μεγέθη που θα ήταν καταφανώς μεγαλύτερα αν δεν επιβαρύνονταν με υπερβολικά ποσά περικοπών για rebateκαι clawback. Επισημαίνω ότι οι υπερβολικές και εφέτος περικοπές, μετέτρεψαν τα πριν και μετά από φόρους αποτελέσματα, από κερδοφόρα σε ζημιογόνα. Είναι λυπηρό και απογοητευτικό το φαινόμενο να κάνεις πραγματικά αξιοθαύμαστες προσπάθειες, γιατί πράγματι έγιναν από όλα τα μέλη της οικογένειας ΙΑΣΩ πολύ σοβαρές προσπάθειες για να ξεπεράσουμε τις όποιες επιπτώσεις από την οικονομική κρίση και ύφεση και η πολιτεία αντί να σε επιβραβεύσει, σου προσφέρει πάλι, για μια ακόμα χρονιά περικοπές και αναστολές πληρωμών.

Οι περικοπές του ΕΟΠΥΥ μαζί με τις περαιτέρω μειώσεις στις αξίες των ακινήτων που έγιναν λόγω της συνεχιζόμενης πτώσης στις τιμές των ακινήτων, καθώς και οι σημαντικές μειώσεις στις αξίες των συμμετοχών συνθέτουν από κοινού ένα μείγμα εξοντωτικό για τις εταιρείες του κλάδου. Μείγμα που εμφανίζεται για τέταρτη συνεχόμενη χρήση και εύχομαι να είναι η τελευταία.

Παρά τις συνέπειες αυτές, όλοι εμείς που απαρτίζουμε την οικογένεια ΙΑΣΩ θεωρούμε ότι η σκληρή δουλειά και οι προσπάθειές μας έχουν εν γένει ευοδωθεί.

Η στρατηγική μας να επενδύουμε σε τεχνολογία αιχμής και να προσφέρουμε τις καλύτερες υπηρεσίες υγείας στους ανθρώπους που μας επιλέγουν και μας εμπιστεύονται, θα συνεχιστεί, ενώ παράλληλα θα συνεχίσουμε να δημιουργούμε υγιείς συνεργασίες και να σχεδιάζουμε στοχευμένες ενέργειες στο πλαίσιο της Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης.

Θα συνεχίσουμε ακόμα πιο δυναμικά ενισχύοντας τη θέση του Ομίλου στην αγορά, δημιουργώντας ακόμη μεγαλύτερη προστιθέμενη αξία προς τους μετόχους και το κοινωνικό σύνολο».

 

Ακολουθεί πίνακας με τα οικονομικά στοιχεία του Ομίλου και της μητρικής.

 

 Ποσά σε εκατ. € Αποτελέσματα χρήσης 2014 Αποτελέσματα χρήσης 2013
Μεταβολή
ΟΜΙΛΟΣ
Κύκλος εργασιών (μετά από REBATE&CLAWBACK) 116,53 107,07 8,84%
Μικτά κέρδη / (ζημιές) 14,08 9,94 41,65%
Κέρδη / (ζημιές) προ φόρων, χρηματοδοτικών, επενδυτικών αποτελεσμάτων και συνολικών αποσβέσεων (EBITDA) 17,15 16,98 1,01%
Κέρδη / (ζημιές) προ φόρων, χρηματοδοτικών και επενδυτικών αποτελεσμάτων (EBIT) 6,26 5,78 8,36%
Κέρδη / (ζημιές) προ φόρων -2,77 -1,05 -164,26%
Κέρδη / (ζημιές) μετά από φόρους -5,95 -2,81 -111,87%
ΕΤΑΙΡΕΙΑ
Κύκλος εργασιών (μετά από REBATE&CLAWBACK) 62,80 56,44 11,26%
Μικτά κέρδη / (ζημιές) 14,46 8,79 64,55%
Κέρδη / (ζημιές) προ φόρων, χρηματοδοτικών, επενδυτικών αποτελεσμάτων και συνολικών αποσβέσεων (EBITDA) 16,28 9,96 63,50%
Κέρδη / (ζημιές) προ φόρων, χρηματοδοτικών και επενδυτικών αποτελεσμάτων (EBIT) 11,52 5,13 124,58%
Κέρδη / (ζημιές) προ φόρων -5,33 -2,58 -106,51%
Κέρδη / (ζημιές) μετά από φόρους -6,88 -4,14 -66,12%

Οι οικονομικές καταστάσεις θα αναρτηθούν στην ιστοσελίδα του Χρηματιστηρίου Αθηνών (www.ase.gr) και της εταιρείας (www.iaso.gr)

1 86 87 88 89 90 93