Η AbbVie έλαβε Θετική Γνωμοδότηση για τα προϊόντα VIEKIRAX™

abbvie logo BLUE 250x250

Η AbbVie έλαβε Θετική Γνωμοδότηση από την Επιτροπή Φαρμακευτικών Προϊόντων για Ανθρώπινη Xρήση (CHMP) του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Φαρμάκων (EMA) για τα προϊόντα VIEKIRAX™ (ombitasvir/paritaprevir/ritonavir) και EXVIERA™ (dasabuvir) για τη Θεραπεία της Χρόνιας Ηπατίτιδας C στην Ευρώπη

 

Η  Επιτροπή Φαρμακευτικών Προϊόντων για Ανθρώπινη Χρήση (CHMP) του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Φαρμάκων (EMA) εξέδωσε θετική γνωμοδότηση σχετικά με την ερευνητική, μόνο από του στόματος, θεραπεία χωρίς ιντερφερόνη της βιοφαρμακευτικής εταιρείας AbbVie με VIEKIRAX™ (ombitasvir/paritaprevir/ritonavir) και EXVIERA™ (dasabuvir) μαζί με ή χωρίς ριμπαβιρίνη (RBV) για ασθενείς με χρόνια λοίμωξη με τον ιό της ηπατίτιδας C (HCV) γονότυπου 1 (GT1) και γονότυπου 4 (GT4). Ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Φαρμάκων (ΕΜΑ) θα εξετάσει τις γνωμοδοτήσεις και θα προβεί σε έκδοση τελικής απόφασης εντός του πρώτου τριμήνου του 2015.

«Η θετική γνωμοδότηση της Επιτροπής αποτελεί σπουδαίο ορόσημο του προγράμματός μας για την Ηπατίτιδα C και αναγνώριση των δυνατοτήτων τις οποίες προσφέρει η θεραπεία μας στους ασθενείς που πάσχουν από αυτή τη χρόνια νόσο», δήλωσε ο Michael Severino, M.D., Εκτελεστικός Αντιπρόεδροςτου Τμήματος Έρευνας και Ανάπτυξης της AbbVie. «Η θεραπεία μας έχει δημιουργηθεί με στόχο την επίτευξη υψηλών ποσοστών ίασης σε ένα ευρύ φάσμα ασθενών με γονότυπο 1, με χαμηλά ποσοστά διακοπής και υποτροπών».

 

Ένα Άρτιο Κλινικό Πρόγραμμα Συμπληρώνει τις Θετικές Γνωμοδοτήσεις

Η γνωμοδότηση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Φαρμακευτικών Προϊόντων για Ανθρώπινη Χρήση (CHMP) υποστηρίζεται από ένα άρτιο πρόγραμμα κλινικής ανάπτυξης, αποτελούμενο από έξι κεντρικές μελέτες φάσης 3 (SAPPHIREI, SAPPHIREII, PEARLII, PEARLIII, PEARLIV και TURQUOISEII)[i],[ii],[iii],[iv],[v] στις οποίες συμμετείχαν περισσότεροι από 2.300 ασθενείς με γονότυπο 1 σε περισσότερες από 25 χώρες. Επιπλέον, η θετική γνωμόδοτηση υποστηρίχθηκε από μια μελέτη φάσης 2, την PEARL-I, σε ασθενείς με γονότυπο 4 χωρίς κίρρωση[vi], καθώς και σε προκαταρκτικά δεδομένα της μελέτης TURQUOISE-I σε ασθενείς με συλλοίμωξη HCV γονότυπου 1 και HIV-1[vii]., και της μελέτης CORAL-I σε λήπτες ηπατικών μοσχευμάτων με υποτροπιάζουσα λοίμωξη με τον ιό HCV γονότυπου 1, οι οποίοι ήταν πρωτοθεραπευόμενοι μετά από μεταμόσχευση.[viii].

 

Αξίζει, επίσης, να σημειωθεί ότι ο Αμερικανικός Οργανισμός Τροφίμων και Φαρμάκων (FDA) παραχώρησε καθεστώς αξιολόγησης κατά προτεραιότητα στη θεραπεία της AbbVie για ασθενείς με χρόνια λοίμωξη με τον ιό της ηπατίτιδας C γονότυπου 1, στις 13 Ιουνίου 2014.Η θεραπεία της AbbVie χαρακτηρίστηκε ως πρωτοπορειακή θεραπεία από τον FDA, καθεστώς το οποίο παραχωρείται σε ερευνητικές θεραπείες για σοβαρές ή απειλητικές για τη ζωή καταστάσεις, ενώ τα προκαταρκτικά κλινικά στοιχεία δείχνουν σημαντική βελτίωση σε τουλάχιστον ένα κλινικά σημαντικό τελικό σημείο, σε σύγκριση με τη διαθέσιμη θεραπεία.

 

Στην Ευρώπη, περίπου εννέα εκατομμύρια άνθρωποι έχουν προσβληθεί από τον ιό HCV, ο οποίος με την πάροδο του χρόνου μπορεί να οδηγήσει σε κίρρωση και ηπατική ανεπάρκεια σε περίπου 10-20% των πασχόντων από χρόνια λοίμωξη με HCV.[ix].,10

Σε ό,τι αφορά δε την Ελλάδα, στο γενικό πληθυσμό ο επιπολασμός της χρόνιας λοίμωξης από τον ιό της ηπατίτιδας C υπολογίζεται σε 1.8-1.9 % (περίπου 165.000 άτομα)[x].

Ο γονότυπος 1 είναι ο συχνότερος γονότυπος του HCV, ο οποίος ευθύνεται για το 60% των κρουσμάτων παγκοσμίως.[xi]. Στην Ευρώπη, μεγαλύτερο επιπολασμό παρουσιάζει ο γονότυπος 1β (47%).[xii]  Ο γονότυπος 4, ο οποίος είναι συχνότερος στη Μέση Ανατολή, στην Υποσαχάρια Αφρική και την Αίγυπτο, παρουσιάζει ολοένα αυξανόμενο επιπολασμό σε πολλές ευρωπαϊκές χώρες, όπως η Ελλάδα, η Ιταλία, η Γαλλία και η Ισπανία.12[xiii]

 

Σχετικά με την Ερευνητική Θεραπεία της AbbVie για τη χρόνια λοίμωξη με HCV

Η αγωγή με VIEKIRAX™ και EXVIERA™ ερευνάται για τη θεραπεία της χρόνιας λοίμωξης με τον ιό της ηπατίτιδας C (HCV) γονότυπου 1, συμπεριλαμβανομένων των ασθενών με αντιρροπούμενη κίρρωση. Το VIEKIRAX™ αποτελείται από τον σταθερής δόσης συνδυασμό paritaprevir  (αναστολέας της πρωτεάσης NS3/4A)/ritonavir/ombitasvir (αναστολέας της NS5A), που χορηγείται άπαξ ημερησίως, και το EXVIERA™που αποτελείται από dasabuvir (μη νουκλεοσιδικός αναστολέας πολυμεράσης NS5B), και χορηγείται δύο φορές ημερησίως, με ή χωρίς ριμπαβιρίνη, χορηγούμενη, επίσης, δύο φορές ημερησίως.

 

Η θεραπεία της AbbVie για τη χρόνια λοίμωξη με HCV συνδυάζει τρία άμεσης δράσης αντιιικά φάρμακα, καθένα από τα οποία διαθέτει ξεχωριστό μηχανισμό δράσης που στοχεύει και αναστέλλει συγκεκριμένες πρωτεΐνες του HCV, οι οποίες εμπλέκονται στη διαδικασία πολλαπλασιασμού του ιού.

 

Για τους ασθενείς με χρόνια λοίμωξη με HCV γονότυπου 4, η θεραπεία της AbbVie αποτελείται από τον σταθερής δόσης συνδυασμό paritaprevir/ombitasvir/ritonavir, χορηγούμενο άπαξ ημερησίως μαζί με ριμπαβιρίνη, η οποία χορηγείται δύο φορές ημερησίως.

[i]. Feld JJ, Kowdley KV, Coakley E et al. Treatment of HCV with ABT-450/r–Ombitasvir and Dasabuvir with Ribavirin. N Engl J Med. 2014; 370: 1594-1603

[ii]. Zeuzem S, Jacobson IM, Baykal T et al. Retreatment of HCV with ABT-450/r–Ombitasvir and Dasabuvir with Ribavirin. N Engl J Med. 2014; 370:1604-1614

[iii]. Andreone P, Colombo MG, Enejosa JV et al. ABT-450, Ritonavir, Ombitasvir, and Dasabuvir Achieves 97% and 100% Sustained Virologic Response With or Without Ribavirin in Treatment-Experienced Patients With HCV Genotype 1b Infection. Gastroenterology.2014 Aug;147(2):359-365

[iv]. Ferenci P, Bernstein D, Lalezari J et al. ABT-450/r–Ombitasvir and Dasabuvir with or without Ribavirin for HCV. N Engl J Med. 2014; 370:1983-1992

[v]. Poordad F, Hezode C, Trinh R et al. ABT-450/r–Ombitasvir and Dasabuvir with Ribavirin for Hepatitis C with Cirrhosis. N Engl J Med. 2014; 370: 1973-1982

[vi]. Pol S, et al. Interferon-Free Regimens of Ombitasvir and ABT-450/r With or Without Ribavirin in Patients With HCV Genotype 4 Infection: PEARL-I Study Results. Hepatology. 2014: vol. 60, no. 4 supplement:1129A

[vii]. Wyles D, Sulkowski M, Eron J, et al. TURQUOISE-I: 94% SVR12 in HCV/HIV-1 co-infected patients treated with ABT-450/r/ombitasvir and dasabuvir and ribavirin. Presented at the 65th Annual Meeting of the American Association for the Study of Liver Diseases (The Liver Meeting 2014), November 7–11, 2014, Boston, MA. Poster #1939

[viii]. Kwo P, Mantry P, Coakley E, et al. An interferon-free antiviral regimen for HCV after liver transplantation. N Engl J Med. 2014; 1-8. doi: 10.1056/NEJMoa1408921

[ix]. European Association for the Study of the Liver. Clinical Practice Guidelines: Management of hepatitis C virus infection. J Hepatol. 2014; 60: 392-420

[x] Estimating the treatment cascade of chronic hepatitis B and C on Greece using a telephone survey

Papatheodoridis G, Sypsa V, Kantzanou M, Nikolakopoulos I, Hatzakis A

Journal of viral hepatitis. DOI: 10.1111/jvh.12314

[xi]. Global Alert and Response (GAR): Hepatitis C. World Health Organization Web site. http://www.who.int/csr/disease/hepatitis/whocdscsrlyo2003/en/index2.html#HCV.Published 2003.Accessed November 2014

[xii]. O’Leary JG, Davis GL. Hepatitis C. In: Feldman M, Friedman LS, Brandt LJ, eds. Sleisenger and Fordtran’s Gastrointestinal and Liver Disease: Pathophysiology/Diagnosis/Management. 9th ed, Vol 1. Philadelphia, PA: Saunders Elsevier. 2010:1313-1335

  1. 13. Khattab MA, et al. Management of hepatitis C virus genotype 4: Recommendations of an International Expert Panel. J Hepatol. 2011; 54: 1250-1262

H PFIZER ΟΛΟΚΛΗΡΩΝΕΙ ΤΗΝ ΕΞΑΓΟΡΑ ΤΩΝ ΕΜΒΟΛΙΩΝ ΤΗΣ BAXTER ΠΟΥ ΔΙΑΤΙΘΕΝΤΑΙ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ

pfizerΗ Pfizer Inc. ανακοίνωσε σήμερα ότι ολοκληρώθηκε η εξαγορά του χαρτοφυλακίου εμβολίων της Baxter International Inc. που διατίθενται στην αγορά. Το χαρτοφυλάκιο που εξαγοράστηκε περιλαμβάνει τα εμβόλια NeisVac-C και FSME-IMMUN/TicoVac. Όπως είχε ήδη ανακοινωθεί, η Pfizer εξαγόρασε και τμήμα των εγκαταστάσεων της Baxter στο Orth της Αυστρίας, όπου παρασκευάζονται τα εν λόγω εμβόλια.

 

«Τα NeisVac-C και FSME-IMMUN/Ticovac ταιριάζουν απόλυτα με την επιχειρηματική μας δραστηριότητα στον τομέα των εμβολίων και αυτή η εξαγορά προσθέτει αξία, κλίμακα και βάθος στο υπάρχον χαρτοφυλάκιο καινοτόμων εμβολίων μας», δήλωσε η Susan Silbermann, Πρόεδρος και Γενική Διευθύντρια της Pfizer Vaccines. «Αυτά τα προϊόντα, που είναι τα καλύτερα στην κατηγορία τους, μας επιτρέπουν να προσεγγίσουμε ευρύτερο πληθυσμό, με εμβόλια που προλαμβάνουν λοιμώξεις από σοβαρές και συχνά θανατηφόρες ασθένειες».

 

Σχετικά με τα NeisVac-C και FSME-IMMUN/Ticovac

Το NeisVac-C είναι ένα εμβόλιο που βοηθά στην προστασία έναντι της μηνιγγίτιδας που προκαλείται από μηνιγγιτιδόκοκκους ομάδας C. Αυτή η σοβαρή μόλυνση της μεμβράνης που καλύπτει τον εγκέφαλο μπορεί να αποβεί θανατηφόρα σε περίπου 10-15 % των ασθενών 1,2, ενώ 30 % έως άνω του 50 % των επιζώντων ενδέχεται να υποφέρουν από σοβαρή σωματική, κοινωνική και ψυχική βλάβη 3,4. Η ομάδα C είναι μια από τις πιο διαδεδομένες οροομάδες μηνιγγιτιδόκοκκου σε πολλά μέρη του κόσμου και ο εμβολιασμός με NeisVac-C έχει αποδειχθεί ιδιαίτερα αποτελεσματικός.

Το FSME-IMMUN/TicoVac είναι ένα εμβόλιο που βοηθά στην προστασία έναντι της εγκεφαλίτιδας από κρότωνες, μιας λοίμωξης του εγκεφάλου, η οποία μεταδίδεται από το τσίμπημα τσιμπουριών που έχουν μολυνθεί με τον ιό της εγκεφαλίτιδας από κρότωνες. Κάθε χρόνο, ο ιός της εγκεφαλίτιδας από κρότωνες προκαλεί χιλιάδες κρούσματα νευροδιεισδυτικών ασθενειών σε ανθρώπους σε όλη την Ευρώπη και την Ασία και συνιστά αυξανόμενη αιτία ανησυχίας για τη δημόσια υγεία στην Ευρώπη και σε άλλα μέρη του κόσμου5. Το FSME-IMMUN/TicoVac έχει εγκριθεί σε 30 χώρες και διατίθεται στην αγορά για πάνω από 30 χρόνια, ενώ από το 1976 έχουν παραχθεί περίπου 120 εκατομμύρια δόσεις.

Το συγκεκριμένο εμβόλιο δεν κυκλοφορεί στην Ελλάδα λόγω του χαμηλού επιπολασμού  της νόσου στην Ελλάδα.

ΕΓΕΠΑΜ: ΜΕΤΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ ΜΑΣΤΟΥ

Η Ελληνική Γυναικολογική Εταιρία Παθήσεων Μαστού (ΕΓΕΠΑΜ) σε συνεργασία με την Γυναικολογική – Μαιευτική Κλινική ΙΑΣΩ, διοργανώνουν το 3ο Μετεκπαιδευτικό Σεμινάριο, με θέμα «Χειρουργική Μαστού», το Σάββατο 6 Δεκεμβρίου 2014 στην Αίθουσα Εκδηλώσεων της κλινικής ΙΑΣΩ, Λ. Κηφισίας 37-39 στο Μαρούσι.

Εξειδικευμένοι ιατροί, μέλη της εταιρείας, θα παρουσιάσουν θέματα που αφορούν στη Χειρουργική του Μαστού. Στόχος του Σεμιναρίου είναι η διαδραστική και ενεργή συμμετοχή των συμμετεχόντων.

Την Κλινική ΙΑΣΩ θα εκπροσωπήσουν οι διακεκριμένοι επιστήμονες, κ.κ. Αντώνιος Κεραμόπουλλος, Επίκουρος Καθηγητής Γυναικολογικής Ογκολογίας Πανεπιστημίου Αθηνών, Επιστ. Υπεύθυνος Κέντρου Μαστού ΙΑΣΩ, Δημοσθένης Μπαλτάς, Γυναικολόγος, Χειρουργός Μαστού, Νίκη Λούβρου, Γυναικολόγος, Χειρουργός Μαστού, Διδάκτωρ Πανεπιστημίου Αθηνών, Βασιλική Γάκη, Χειρουργός Μαστού, Διδάκτωρ Παν/μίου Κρήτης.

Για δηλώσεις συμμετοχής & πληροφορίες στο τηλέφωνο 210 618 5135 και στο website της ΕΓΕΠΑΜ: www.egepam.gr

ΟΜΙΛΟΣ ΙΑΣΩ: ΑΥΞΗΣΗ ΚΥΚΛΟΥ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 8% ΚΑΙ ΚΕΡΔΩΝ 30,9%

Ο Ομιλος Ιασω ανακοίνωσε σήμερα τα αποτελέσματα εννεαμήνου 2014 τα οποία εμφανίζουν αύξηση του κύκλου εργασιών και των κερδών. Τα βασικά και άλλα οικονομικά μεγέθη ή αποτελέσματαεπηρεάζονται από τις περικοπές λόγω εφαρμογής των μηχανισμών rebate και claw-back και δημιουργούν θέματα σύγκρισης των στοιχείων αφού στο εννεάμηνο του 2013 δεν υπήρχαν αντίστοιχες περικοπές-απομειώσεις των μεγεθών.

Κύκλος Εργασιών

Συγκεκριμένα ο κύκλος εργασιών του Ομίλου παρουσίασε αύξηση της τάξης του 8% και ανήλθε στα 98,92 εκατ. € από 91,59 εκατ. € που ήταν πέρυσι και ο κύκλος εργασιών της μητρικής-εταιρείας παρουσίασε αύξηση κατά 7,5% και ανήλθε στα 52,65 εκατ. €, από 48,98εκατ. € που ήταν αντίστοιχα πέρυσι.

Μετά την εφαρμογή των μηχανισμών rebate&clawback ο κύκλος εργασιών του Ομίλου παρουσίασεαυξηση κατα 1,9% και διαμορφώθηκε στα 93,31εκατ. €, έναντι 91,59 εκατ. € που ήταν στο 2013 (δεν είχαν λογιστεί περικοπές από  rebate&clawback) αντίστοιχα ο κύκλος εργασιών της μητρικήςαυξήθηκε  κατά 0,9% και διαμορφώθηκε στα 49,44 εκατ. €,από 48,98εκατ. € που ήταν αντίστοιχα πέρυσι και δεν εμπεριέχονταν περικοπές rebate&clawback.

Μικτά Κέρδη

Σε ότι αφορά στα μικτά κέρδη προ rebate&clawback για τον Ομιλο ανήλθαν στα 22,72 εκατ. €, παρουσίασαν αύξηση 30,9%, ενώ για την μητρική ανήλθαν στα 15,96εκατ. € παρουσίασαν αύξηση22,3%.

Μετά την εφαρμογή των μηχανισμών rebate&clawback τα μικτά κέρδη του Ομίλου διαμορφώθηκαν στα 17,11 εκατ. €, ενώ αντίστοιχα της μητρικής διαμορφώθηκαν στα 12,75 εκατ.€.

Ο πρόεδρος του Ομίλου κ. Γεώργιος Σταματίου σχολιάζοντας τα αποτελέσματα δήλωσε:Με συστηματική και σκληρή δουλειά όλου του ιατρικού, νοσηλευτικού και διοικητικού δυναμικού του Ομίλου ΙΑΣΩ, προέκυψαν αξιόλογα θετικά αποτελέσματα. Δυστυχώς όμως η άδικη επιβολή των μηχανισμών rebate&clawbackαπό τον ΕΟΠΥΥ συνεχίζει να συντελείστην απομείωση των οικονομικών μας μεγεθών.Οι δύσκολες συνθήκες υπό τις οποίες λειτουργεί ο κλάδος μας, δεν αποτέλεσαν και ούτε θα αποτελέσουν για μας τροχοπέδη στην αναπτυξιακή μας δυναμική και στην καθημερινή μας προσπάθεια για προσφορά  ολοένα καλύτερων υπηρεσιών υγείας.

Επενδύουμε περαιτέρωσε τεχνολογία αιχμής και αξιολογούμε  νέες επενδυτικές ευκαιρίες.

Θα συνεχίσουμε να επενδύουμε στον παράγοντα άνθρωπο. Πρώτα στονάνθρωπο – ασθενή και επόμενα στον ιατρό, στον συνεργάτη, και στον μέτοχο.  Επενδύουμε στην ποιότητα σε όλα τα επίπεδα και αναπτύσσουμε νέες υπηρεσίες οι οποίες ενσωματώνουν νέες πρωτοποριακές ιατρικές τεχνικές.Είμαστε περήφανοι που μπορούμε και προσφέρουμε μέσο των ιατρών μας πρωτοποριακές μεθόδους θεραπείας.

Είμαστε περήφανοι που συνεχίζουμε μετά από 18 χρόνια λειτουργίας η μητρική εταιρεία ΙΑΣΩ να παραμένει ηγέτης στο χώρο.

Συνεχίζουμε με τον ίδιο ζήλο να προσφέρουμε κοινωνικό έργο στα πλαίσια δράσεων Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης.

Είμαι ιδιαίτερα ικανοποιημένος, γιατί κάτω απο αυτές τις δύσκολες συνθήκες, ξεκινήσαμε χθές καταβολή χρηματικής διανομής στους μετόχους μας  ποσού ύψους 1.246.846,92 €.

Απώτερος στόχος μας, η περαιτέρω ενίσχυση της θέσης του Ομίλου μας στην αγορά, και η δημιουργία  προστιθέμενης αξίας προς τους μετόχους μας και το κοινωνικό σύνολο.

Ακολουθεί πίνακας με τα οικονομικά στοιχεία του Ομίλου και της μητρικής πριν και μετά την επιβάρυνση των μηχανισμών rebate&clawback.

 

 Ποσά σε εκατ. € Δημοσιευμένα Αποτελεσματα 9μ 2014 Προ Δημοσιευμένα Αποτελέσματα 9μ 2013 Μεταβολές %
Rebate &Clawback 9Μ 2014 Μετά Προ
Rebate &Clawback Rebate &Clawback
ΟΜΙΛΟΣ
Κύκλος εργασιών 93,31 98,92 91,56 1,9% 8,0%
Μικτά κέρδη / (ζημιές) 17,11 22,72 17,35 -1,4% 30,9%
Κέρδη / (ζημιές) προ φόρων, χρηματοδοτικών, επενδυτικών αποτελεσμάτων και συνολικών αποσβέσεων (EBITDA) 19,84 25,45 25,34 -21,7% 0,4%
Κέρδη / (ζημιές) προ φόρων, χρηματοδοτικών και επενδυτικών αποτελεσμάτων (EBIT) 11,67 17,28 17,05 -31,5% 1,3%
Κέρδη / (ζημιές) προ φόρων 6,33 11,94 12,03 -47,4% -0,8%
Κέρδη / (ζημιές) μετά από φόρους 3,09 7,24 7,34 -57,9% -1,4%
ΕΤΑΙΡΕΙΑ
Κύκλος εργασιών 49,44 52,65 48,98 0,9% 7,5%
Μικτά κέρδη / (ζημιές) 12,75 15,96 13,05 -2,3% 22,3%
Κέρδη / (ζημιές) προ φόρων, χρηματοδοτικών, επενδυτικών αποτελεσμάτων και συνολικών αποσβέσεων (EBITDA) 14,89 18,10 14,80 0,6% 22,3%
Κέρδη / (ζημιές) προ φόρων, χρηματοδοτικών και επενδυτικών αποτελεσμάτων (EBIT) 11,32 14,53 11,19 1,1% 29,8%
Κέρδη / (ζημιές) προ φόρων 9,71 12,92 8,99 8,0% 43,8%
Κέρδη / (ζημιές) μετά από φόρους 7,09 9,47 5,75 23,3% 64,6%

Οι οικονομικές καταστάσεις του 9μηνουθα αναρτηθούν στην ιστοσελίδα του Χρηματιστηρίου Αθηνών (www.ase.gr) και της εταιρείας (www.iaso.gr)

 

1 86 87 88