Έγκριση από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή του συνδυασμού χημειοθεραπείας με μπεβασιζουμάμπη για γυναίκες ασθενείς με καρκίνο του τραχήλου της μήτρας σε προχωρημένο στάδιο

Η μπεβασιζουμάμπη είναι η πρώτη βιολογική θεραπεία κατά την τελευταία δεκαετία που παρατείνει τη ζωή των γυναικών με προχωρημένο καρκίνου του τραχήλου της μήτρας

Αθήνα, 13 Μαΐου 2015: Μία αποτελεσματική θεραπεία που επιμηκύνει τη ζωή των γυναικών που πάσχουν από καρκίνο τραχήλου της μήτρας σε προχωρημένο στάδιο, έχουν πλέον στη φαρέτρα τους οι επιστήμονες. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ενέκρινε τη δραστική ουσία μπεβασιζουμάμπη για χρήση σε συνδυασμό με καθιερωμένη χημειοθεραπεία (πακλιταξέλη και σισπλατίνη ή, εναλλακτικά, πακλιταξέλη και τοποτεκάνη σε ασθενείς που δεν μπορούν να λάβουν θεραπεία με πλατίνα) για τη θεραπευτική αντιμετώπιση ενηλίκων ασθενών με εμμένοντα, υποτροπιάζοντα ή μεταστατικό καρκίνο του τραχήλου της μήτρας. Η έγκριση της μπεβασιζουμάμπης από την ΕΕ βασίστηκε στα αποτελέσματα της τυχαιοποιημένης μελέτης φάσης ΙΙΙ, GOG-0240, η οποία απέδειξε ότι η προσθήκη της μπεβασιζουμάμπης στη χημειοθεραπεία προσφέρει στατιστικά σημαντικό όφελος στην επιβίωση, χωρίς να επηρεάζει την ποιότητα ζωής των ασθενών. Το αποτέλεσμα αυτό αποτελεί σημαντική εξέλιξη για μία νόσο, η οποία μέχρι σήμερα δεν είχε άλλες θεραπευτικές επιλογές πέραν της χημειοθεραπείας.

Συγκεκριμένα, η μελέτη απέδειξε ότι οι γυναίκες που έλαβαν μπεβασιζουμάμπη σε συνδυασμό με την κλασική χημειοθεραπεία, είχαν στατιστικά σημαντική μείωση του κινδύνου θανάτου κατά 26%, ποσοστό που αντιπροσωπεύει βελτίωση της διάμεσης επιβίωσης κατά σχεδόν τέσσερις μήνες, σε σύγκριση με τις γυναίκες που έλαβαν μόνο χημειοθεραπεία (διάμεση συνολική επιβίωση: 16,8 μήνες έναντι 12,9 μηνών).

Womb_Anatomy

Η μελέτη έδειξε επίσης ότι οι γυναίκες που έλαβαν μπεβασιζουμάμπη σε συνδυασμό με χημειοθεραπεία είχαν παρουσίασαν συρρίκνωση του όγκου σε σημαντικά υψηλότερο ποσοστό έναντι των γυναικών που έλαβαν μόνο χημειοθεραπεία (συρρίκνωση όγκου 45% έναντι 34%).

Το προφίλ ασφάλειας στη μελέτη ήταν συνεπές με αυτό που παρατηρήθηκε σε προηγούμενες μελέτες της μπεβασιζουμάμπης σε διάφορους τύπους όγκων, με εξαίρεση την αύξηση των εντερο-κολπικών συριγγίων η οποία παρατηρήθηκε σε ασθενείς που έλαβαν μπεβασιζουμάμπη συν χημειοθεραπεία έναντι εκείνων που έλαβαν μόνο χημειοθεραπεία (8,3% έναντι 0,9% αντίστοιχα). Όλες οι ασθενείς με εντερο-κολπικά συρίγγια μετά τη χορήγηση της μπεβασιζουμάμπης συν χημειοθεραπεία είχαν ιστορικό προηγούμενης ακτινοβολίας στην πύελο.

«Τα αποτελέσματα της μελέτης GOG-0240 θα αλλάξουν τον τρόπο που αντιμετωπίζουμε τον καρκίνο του τραχήλου της μήτρας. Η μπεβασιζουμάμπη αυξάνει την αποτελεσματικότητα της χημειοθεραπείας και βελτιώνει την πρόγνωση μιας κακοήθειας με πολύ περιορισμένες επιλογές, όπως είναι ο καρκίνος του τραχήλου της μήτρας που υποτροπιάζει μετά από χειρουργική εξαίρεση ή ακτινοθεραπεία» εξηγεί ο κ. Αριστοτέλης Μπάμιας, Αναπληρωτής Καθηγητής Θεραπευτικής στην Ιατρική Σχολή του Πανεπιστήμιου Αθηνών

Η GOG-0240 είναι μία ανεξάρτητη μελέτη από το Εθνικό Αντικαρκινικό Ινστιτούτο των ΗΠΑ (National Cancer Insitute), χορηγούμενη από τη Γυναικολογική Ογκολογική Ομάδα (GOG), όπου συμμετείχαν 452 γυναίκες και αξιολόγησε την αποτελεσματικότητα και το προφίλ ασφάλειας της μπεβασιζουμάμπης σε συνδυασμό με χημειοθεραπεία (πακλιταξέλη και σισπλατίνη ή πακλιταξέλη και τοποτεκάνη) σε γυναίκες με εμμένοντα, υποτροπιάζοντα ή μεταστατικό καρκίνο του τραχήλου της μήτρας.

Σχετικά με τον καρκίνο του τραχήλου της μήτρας

Στην Ευρώπη, κάθε χρόνο καταγράφονται περισσότερα από 65.000 νέα περιστατικά καρκίνου του τραχήλου της μήτρας, καθιστώντας τον την 4η πιο συχνή μορφή καρκίνου στη γυναίκα. Εκτιμάται ότι στην Ελλάδα, περισσότερες από 400 γυναίκες κάθε χρόνο διαγιγνώσκονται με καρκίνο του τραχήλου της μήτρας και οι 200 από αυτές θα χάσουν τη ζωή τους λόγω της νόσου.

Πρόκειται για μία ύπουλη νόσο, τα πρώιμα συμπτώματα της οποίας είναι εύκολο να διαφύγουν της ιατρικής διάγνωσης, με αποτέλεσμα πολλές γυναίκες να μην διαγιγνώσκονται μέχρι ο καρκίνος τους να εξελιχθεί σε προχωρημένο στάδιο . Σε αυτό το στάδιο, τα ποσοστά επιβίωσης μειώνονται και λιγότερες από μία στις έξι γυναίκες επιβιώνει για πέντε ή περισσότερα χρόνια.

Σε αντίθεση με την πλειοψηφία των διαφόρων τύπων καρκίνου, οι οποίοι εκδηλώνονται στη μέση και τρίτη ηλικία, ο καρκίνος του τραχήλου της μήτρας φαίνεται να «προτιμά» γυναίκες νεότερης ηλικίας. Σύμφωνα με τα επιδημιολογικά στοιχεία, οι γυναίκες που τον εκδηλώνουν είναι μεταξύ 35 και 44 ετών. Η έγκαιρη διάγνωση παίζει καθοριστικό ρόλο στην αντιμετώπιση καθώς τουλάχιστον 9 στις 10 γυναίκες θα επιβιώσουν για πέντε ή περισσότερα χρόνια μετά από έγκαιρη διάγνωση.

Σχετικά με την μπεβασιζουμάμπη

Μετά την αρχική έγκρισή της το 2004 στις Ηνωμένες Πολιτείες για τον προχωρημένο κολοορθικό καρκίνο, η μπεβασιζουμάμπη κατέστη η πρώτη ευρέως διαθέσιμη αντι-αγγειογενετική θεραπεία για την αντιμετώπιση ασθενών με προχωρημένο καρκίνο.

Σήμερα, η μπεβασιζουμάμπη εξακολουθεί να αλλάζει τη μορφή της αντικαρκινικής θεραπείας, λόγω του αποδεδειγμένου οφέλους επιβίωσης (συνολικής επιβίωσης ή/και επιβίωσης χωρίς εξέλιξη της νόσου) σε διάφορους τύπους καρκίνου. Η μπεβασιζουμάμπη έχει εγκριθεί στην Ευρώπη για τη θεραπεία προχωρημένων σταδίων καρκίνου του μαστού(HER2-), για το μεταστατικό καρκίνωμα του παχέος εντέρου ή του ορθού, για το μη χειρουργήσιμο προχωρημένο, μεταστατικό, ή υποτροπιάζοντα μη μικροκυτταρικό καρκίνο του πνεύμονα εκτός από επικρατούσα ιστολογία εκ πλακώδους επιθηλίου, τον προχωρημένο ή/και μεταστατικό καρκίνο του νεφρού και για την αρχική θεραπεία (Front-Line) σε ενήλικες ασθενείς με προχωρημένο (σταδίων III B, III C και IV κατά FIGO) επιθηλιακό καρκίνο των ωοθηκών, καθώς και σε ενήλικες ασθενείς με πρώτη υποτροπή πλατινο-ευαίσθητου ή ανθεκτικού στην πλατίνα υποτροπιάζοντος επιθηλιακού καρκίνου των ωοθηκών. Tώρα εγκρίθηκε και για τον εμμένοντα, υποτροπιάζοντα ή μεταστατικό καρκίνο του τραχήλου της μήτρας

Μέχρι σήμερα περισσότεροι από 1,5 εκατομμύριο ασθενείς έχουν λάβει θεραπεία με μπεβασιζουμάμπη .

 

ΔΗΛΩΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ Π.Ι.Σ κ. ΜΙΧΑΗΛ ΒΛΑΣΤΑΡΑΚΟΥ ΓΙΑ ΤΟΝ ΑΝΤΩΝΗ ΚΑΜΜΑ

PIS141203A

Θα ήθελα να εκφράσω την οδύνη και την απέραντη θλίψη, προσωπικά, αλλά και των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου του Πανελληνίου Ιατρικού Συλλόγου, για τον αδόκητο θάνατο του ιατρού ορθοπαιδικού, τέως Αντιπροέδρου του Πανελληνίου Ιατρικού Συλλόγου το διάστημα 1990 – 1993 και μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου από το 1987, Αντώνη Καμμά.

 

Ο Αντώνης Καμμάς, διακεκριμένος ορθοπαιδικός, συνέβαλε τα μέγιστα με τις θέσεις και τις προτάσεις του στην προώθηση των θέσεων του Π.Ι.Σ. και της περίθαλψης.

 

Ο θάνατός του είναι μεγάλη απώλεια, στο κατώφλι των 70 χρόνων.

Mommy Makeover – Αποκτήστε το σώμα που είχατε πριν την εγκυμοσύνη στο ABH Medical Group

abh141120

Εντυπωσιακά αποτελέσματα για όλες τις γυναίκες που επιθυμούν να αποκτήσουν το σώμα που είχαν πριν την εγκυμοσύνη, προτείνοντας μια σειρά αποτελεσματικών επεμβατικών και μη επεμβατικών θεραπειών για το γυναικείο σώμα μετά τη γέννα, υπόσχεται ο πλαστικός χειρουργός Δρ. Αθανάσιος Αθανασίου, ιδρυτής του ABH Medical Group.

 

Η εγκυμοσύνη αφήνει τα σημάδια της στο γυναικείο σώμα, με αποτέλεσμα μεταξύ άλλων το σύμβολο της θηλυκότητας, το στήθος, μετά την εγκυμοσύνη και το θηλασμό, να μην έχει τη σφριγηλότητα, τη θέση και το μέγεθος που είχε. Η κοιλιά μετά τον τοκετό παρουσιάζει χαλάρωση, ενώ επιπλέον κιλά μπορεί να συσσωρευτούν σε σημεία που πριν δεν υπήρχαν. Επίσης, ο πλούτος των ορμονών κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης πολλές φορές δημιουργεί σε γυναίκες λιπαρότητα και τάση για ακμή.

Δρ. Αθανάσιος Αθανασίου, ιδρυτής του ABH Medical Group

Δρ. Αθανάσιος Αθανασίου, ιδρυτής του ABH Medical Group

Για την αντιμετώπιση αυτών των αλλαγών και το απόλυτο “Mommy Makeover το ABH Medical Group έρχεται να δώσει οριστική λύση με πρωτοποριακές θεραπείες, όπως:

Ανόρθωση μαστού – μπορεί να γίνει μεμονωμένα με ανόρθωση στήθους ή συνδυαστικά με τη χρήση ενθεμάτων σιλικόνης με στόχο τη βελτίωση του σχήματος, του μεγέθους και της σύστασης του γυναικείου στήθους, χαρίζοντας έτσι τον χαμένο όγκο και συντελώντας σε ένα καλύτερο αποτέλεσμα.

Κοιλιοπλαστική – αφαίρεση λίπους αλλά και περίσσεια δέρματος στο μέσο και κατώτερο τμήμα της κοιλιάς και σύσφιξη μυών του κοιλιακού τοιχώματος. Η κοιλιοπλαστική αντιμετωπίζει οριστικά την έλλειψη ελαστικότητας και το χαλάρωμα του δέρματος μετά από απώλεια βάρους, ενώ πολύ συχνά καταφεύγουμε σε αυτήν και για την αντιμετώπιση των ενοχλητικών ραγάδων που προκύπτουν μετά από μία ή περισσότερες εγκυμοσύνες.

Επαναστατική μέθοδος High Definition Vaser λιποαναρρόφηση – απαλλαγή από το συσσωρευμένο λίπος στην κοιλιά, από τα πλάγια των μηρών και σύσφιξη των σημείων, με τη χρήση High Definition Vaser τεχνική. Το αποτέλεσμα που προσφέρει η High Definition Vaser λιποαναρρόφηση σε σχέση με την κλασική, έχει τεράστια διαφορά, γιατί με τη High Definition Vaser τεχνική, μέσω ραδιοσυχνοτήτων πέρα από την κλασική λιποαναρρόφηση, επιτυγχάνεται ταυτόχρονη σύσφιξη των σημείων όπου εφαρμόζεται. Με τη μέθοδο αυτή, ο πλαστικός χειρουργός που είναι εξειδικευμένος στη High Definition Vaser λιποαναρρόφηση, μπορεί να διαμορφώσει την αφαίρεση λίπους ώστε να σχηματιστούν στην κοιλιακή, κυρίως, χώρα γραμμώσεις (6 pack) που για να πετύχει μια γυναίκα χρειάζεται γυμναστική και ειδική διατροφή για μεγάλο χρονικό διάστημα.

Αιδοιοπλαστική – ο κόλπος του αιδοίου μπορεί να υποστεί κάποιες μεταβολές μετά τους τοκετούς και ειδικά μετά από πολλούς φυσιολογικούς τοκετούς και υπέρβαρα μωρά. Με τοπική αναισθησία ή μέθη είναι δυνατόν να διορθωθεί η χαλαρότητα του γυναικείου κόλπου, ενώ συγχρόνως μπορεί να γίνει ανάρτηση στην πτώση τραχήλου μήτρας σε συνεργασία με χειρουργό-γυναικολόγο και ανάρτηση ουροδόχου κύστεως σε συνεργασία με χειρουργό-ουρολόγο.

Αντιμετώπιση ευρυαγγείων – η δράση των οιστρογόνων κατά την εγκυμοσύνη συντελεί στη διάταξη των λεπτών αγγείων στο δέρμα, τα οποία πολλές φορές σπάνε από την πίεση που ασκεί το αίμα στα τριχοειδή αυτά αγγεία. Η αντιμετώπιση επιτυγχάνεται, για τα μεν πολύ επιφανειακά με ειδικό laser, και για τα λίγο πιο βαθειά, με σκληρυντικές ενέσεις. Στην περίπτωση που έχουν δημιουργηθεί κιρσοί, η αντιμετώπισή τους γίνεται με ειδικό αφρό χωρίς χειρουργείο.

 

Πανάδες προσώπου – το πλεόνασμα των οιστρογόνων αυξάνει την παραγωγή της μελανίνης στο σώμα με αποτέλεσμα οι φακίδες και τα σημάδια εκ γενετής να γίνουν πιο έντονα. Εκείνο που μπορεί να επιμείνει μετά τον τοκετό είναι οι πανάδες του προσώπου και η αντιμετώπισή τους γίνεται με τη θεραπεία του fraxel laser κατά τους χειμερινούς μήνες.

 

Ακμή – ο πλούτος των ορμονών κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης πολλές φορές δημιουργεί σε ορισμένες γυναίκες λιπαρότητα και τάση για ακμή, η οποία μπορεί να αντιμετωπιστεί δραστικά με το laser isolaz anti acne (μια πρωτοποριακή “φωτοπνευματική θεραπεία” που συνδυάζει την αναρρόφηση δέρματος με ευρέου φάσματος θεραπευτικό φως).

 

«Το ABH Medical Group το πλέον σύγχρονο ιατρικό κέντρο υψηλών προδιαγραφών, δίνει λύσεις σε όλες τις γυναίκες που επιθυμούν την επαναφορά τους σώματός τους, όπως ήταν πριν την εγκυμοσύνη», αναφέρει ο διαπρεπής πλαστικός χειρουργός Δρ. Αθανάσιος Αθανασίου. http://www.abh-medicalgroup.com & www.athens-beverlyhills.com

ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΠΡΟΕΔΡΟΥ Π.Ι.Σ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΤΗΣ ΔΕΥΤΕΡΑΣ

Ο Πρόεδρος του Πανελληνίου Ιατρικού Συλλόγου κ. Μιχαήλ Βλασταράκος

Ο Πρόεδρος του Πανελληνίου Ιατρικού Συλλόγου κ. Μιχαήλ Βλασταράκος

Τη Δευτέρα 11/5/2014 πραγματοποιήθηκε στο Υπουργείο Υγείας σύσκεψη του Δ.Σ. του ΕΟΠΥΥ με τον Υπουργό Υγείας κ. Π. Κουρουμπλή, τον Αναπληρωτή Υπουργό Υγείας κ. Α. Ξανθό και τον Γεν. Γραμματέα κ. Σπ. Κοκκινάκη.

Ο Πρόεδρος του Πανελληνίου Ιατρικού Συλλόγου κ. Μιχαήλ Βλασταράκος κατά τη διάρκεια της σύσκεψης, ως μέλος του Δ.Σ. και Πρόεδρος του Π.Ι.Σ., έθεσε ενώπιων όλων των παραγόντων την αγωνία του και την αντίθεσή του για τον ελλιπή προϋπολογισμό και την αδυναμία εκτέλεσής του, μέσα από την ελλιπή χρηματοδότηση (0,28% του AEΠ δηλαδή 526 εκατομμύρια, ενώ άρχισε από 0,6% του ΑΕΠ) και τις υπερεκτιμημένες ασφαλιστικές εισφορές ασθένειας οι οποίες λόγω της ύφεσης και ανεργίας δεν πρόκειται σε καμία περίπτωση να εισπραχθούν.

Ταυτόχρονα, την παράνομη παρακράτηση της απευθείας μεταφοράς των εισφορών ασθένειας από τα Ταμεία στον ΕΟΠΥΥ οι οποίες παρακρατούνται προφανώς για πληρωμή άλλων υποχρεώσεων, την παράνομη – από το ΙΚΑ προς τον ΕΟΠΥΥ – παρακράτηση ποσοστού 4,5% επί των πόρων του ΕΟΠΥΥ ως αποζημίωση για δαπάνες διαχείρισης – διοίκησης που παρέχει στον ΕΟΠΥΥ και στο ΤΕΑΥΕΟ για τα έτη 2012-2014, (η κράτηση υπέρ ΤΕΑΥΕΟ 0,5% σταμάτησε το 2015). Δεν υπάρχει για την αποζημίωση αυτή Νομοθετική ρύθμιση.

Όλα αυτά μαζί με τα 2,2 δις. απλήρωτες οφειλές που υπάρχουν σήμερα, θα σημάνουν μεγάλες επιπτώσεις στους παρόχους υγείας και στους ασφαλισμένους.

Εξέφρασε την έντονη αντίθετή του με τον τρόπο λειτουργίας του ΕΟΠΥΥ, τον αποκλεισμό του Πανελληνίου Ιατρικού Συλλόγου από το Δ.Σ. του ΕΟΠΥΥ μέχρι τον Οκτώβριο του 2014, το «μεγάλο σκάνδαλο» κατά την άποψη του ΠΙΣ, του ελέγχου από ιδιωτικές Ελεγκτικές Εταιρείες, την υπόμνησή του ότι έχει καταψηφίσει την λειτουργία τους για το 2015, την αμφιβολία του για τα αποτελέσματα των ελέγχων και εάν το πόσο διατεθειμένοι είναι οι Διευθυντές και υπάλληλοι των ΠΕΔΥ, να υπογράψουν τις αποφάσεις των Ελεγκτικών Εταιρειών.

Ανέφερε επίσης ότι οι εργαζόμενοι του ΕΟΠΥΥ δια του Σωματείου τους, είχαν εκφράσει εντός του Δ.Σ. του ΕΟΠΥΥ όπου είχαν προσκληθεί, και οι ίδιοι την αντίθεσή τους δηλώνοντας ότι μπορούσαν να διεκπεραιώσουν το έργο αυτό οι υπάλληλοι του ΕΟΠΥΥ.

Η καθυστέρηση στην αποπληρωμή των παρόχων υγείας, βαρύνει αποκλειστικά την Διοίκηση του ΕΟΠΥΥ, όπως επίσης και η καθυστέρηση στην εφαρμογή Υπουργικών αποφάσεων του παρελθόντος και οι μεταθέσεις στην Πολιτική Ηγεσία του εποπτεύοντος Υπουργείο Υγείας, δεν την απαλλάσσουν των ευθυνών.

Οι υποχρεώσεις εκάστου και οι αποφάσεις των αρμοδίων οργάνων οριοθετούνται νομικά και κανονιστικά.

Ως Πρόεδρος του Πανελληνίου Ιατρικού Συλλόγου και ως μέλος του Δ.Σ. του ΕΟΠΥΥ, δηλώνω απερίφραστα προς κάθε κατεύθυνση ότι θα προβώ σε όλες τις αναγκαίες ενέργειες, μέσα και έξω από το Διοικητικό Συμβούλιο του ΕΟΠΥΥ, προκειμένου

 • να αποκαλυφθούν πράξεις και ενέργειες οι οποίες έθεσαν σε περιπέτεια και επιβαρύνσεις το Ιατρικό Σώμα και τους ασφαλισμένους
 • να αποδοθούν ευθύνες όπου υπάρχουν
 • να προσπαθήσω μέσα από την συνεργασία – καταρχήν με τα όργανα της πολιτείας – για την λειτουργία του ΕΟΠΥΥ με κανόνες που θα επαναφέρουν τον απαξιωμένο ρόλο του στην κοινωνία (παρόχους και πολίτες) σε επίπεδα συμβατά με τη λειτουργία ευνομούμενης πολιτείας.

2ο Σεμινάριο Καρδιοαγγειακής Φυσικοθεραπείας και Αποκατάστασης: «Φυσικοθεραπευτική Αποκατάσταση Ασθενών της Μονάδας Εντατικής Θεραπείας. Νέες Τάσεις και Δυναμική»

PSFysio

Η φυσικοθεραπευτική αποκατάσταση των ασθενών στις Μ.Ε.Θ. συμβάλλει στη μείωση της νοσηρότητας και θνησιμότητας

 

Ο Πανελλήνιος Σύλλογος Φυσικοθεραπευτών (Π.Σ.Φ.) και το Τμήμα Καρδιοαγγειακής και Αναπνευστικής Φυσικοθεραπείας και Αποκατάστασης (Τ.Κ.Α.Φ.Α.), διοργανώνουν το 2ο Σεμινάριο Καρδιοαγγειακής Φυσικοθεραπείας και Αποκατάστασης με θέμα «Φυσικοθεραπευτική Αποκατάσταση Ασθενών της Μονάδας Εντατικής Θεραπείας. Νέες Τάσεις και Δυναμική», το Σάββατο 23 Μαΐου 2015 στο «ΔΩΜΑ» του Γ.Ν.Α. «Ο Ευαγγελισμός» στην Αθήνα.

Στο πλαίσιο του Σεμιναρίου, ο Πρόεδρος του Πανελληνίου Συλλόγου Φυσικοθεραπευτών,κ. Γεώργιος Μπάκας επισημαίνει ότι: «Πλήθος επιστημονικών μελετών αποδεικνύουν ότι η αποκατάσταση βαρέως πασχόντων ασθενών που νοσηλεύονται σε ΜΕΘ μέσω της φυσικοθεραπείας, αποτελεί το κλειδί για τη βελτίωση των ζωτικών λειτουργιών των ασθενών, τη μείωση της νοσηρότητας αλλά και της θνησιμότητας.»

Από την πλευρά της η κ. Άννα Χρηστάκου, Συντονίστρια της Κατεύθυνσης της Φυσικοθεραπείας στη ΜΕΘ του Τ.Κ.Α.Φ.Α. (Ταμίας Τ.Κ.Α.Φ.Α.) εξηγεί ότι «Η φυσικοθεραπευτική αξιολόγηση και αποκατάσταση των ασθενών που νοσηλεύονται σε Μ.Ε.Θ., συμβάλλουν στη μείωση του χρόνου παραμονής του ασθενούς στο μηχανικό αερισμό και τη Μ.Ε.Θ., στη βελτίωση της καρδιαγγειακής και αναπνευστικής λειτουργίας, στην αύξηση της μυϊκής δύναμης, αντοχής, ισορροπίας και λειτουργικότητας, με απώτερο στόχο στην βελτίωση της ποιότητας ζωής κατά την παραμονή και έξοδο από τη Μ.Ε.Θ.

Σκοπός τουΣεμιναρίου είναι η ενημέρωση και η εκπαίδευση στη Φυσικοθεραπευτική Αξιολόγηση και Αποκατάσταση Ασθενών της Μονάδας Εντατικής Θεραπείας με νέες φυσικοθεραπευτικές μεθόδους.

Το Σεμινάριο απευθύνεται εκτός από Φυσικοθεραπευτές, σε Ιατρούς-Εντατικολόγους και γενικά στους επιστήμονες εκείνους που ασχολούνται με την αποκατάσταση βαρέως πασχόντων ασθενών, όπως Νοσηλευτές, Εργοθεραπευτές, Λογοθεραπευτές, Διατροφολόγους και Ψυχολόγους.

Το Σεμινάριο μοριοδοτείται με μόρια Συνεχιζόμενης Ιατρικής Εκπαίδευσης που αναγνωρίζονται από τον Πανελλήνιο Ιατρικό Σύλλογο και το EACCME-UEMS.

ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΑΣΘΕΝΩΝ ΗΠΑΤΟΣ ΕΛΛΑΔΟΣ «ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ» ΜΕ ΤΟΝ ΥΠΟΥΡΓΟ ΥΓΕΙΑΣ κ. ΚΟΥΡΟΥΜΠΛΗ

Ο Σύλλογος Ασθενών Ήπατος Ελλάδος «Προμηθέας» πραγματοποίησε το Σάββατο 9 Μαΐου, συνάντηση με τον Υπουργό Υγείας κ. Παναγιώτη Κουρουμπλή.

 

Κατά τη διάρκεια της συνάντησης, ο Πρόεδρος του «Προμηθέα» Γιώργος Καλαμίτσης είχε την ευκαιρία να συζητήσει με τον Υπουργό Υγείας θέματα που σχετίζονται με την ανάγκη για άμεση πρόσβαση των ασθενών που ζουν με ηπατίτιδα C στις καινούργιες θεραπείες.

 

ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΑΣΘΕΝΩΝ ΗΠΑΤΟΣ ΕΛΛΑΔΟΣ «ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ» ΜΕ ΤΟΝ ΥΠΟΥΡΓΟ ΥΓΕΙΑΣ κ. ΚΟΥΡΟΥΜΠΛΗ

ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΑΣΘΕΝΩΝ ΗΠΑΤΟΣ ΕΛΛΑΔΟΣ «ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ» ΜΕ ΤΟΝ ΥΠΟΥΡΓΟ ΥΓΕΙΑΣ κ. ΚΟΥΡΟΥΜΠΛΗ

Ο Υπουργός, δεσμεύτηκε ότι θα λειτουργήσει άμεσα η επιτροπή διαπραγμάτευσης τιμών του ΕΟΠΥΥ. Πρόκειται για μια από τις βασικότερες μεταρρυθμίσεις στον χώρο της υγείας και για ένα από τα κύρια αιτήματα του Συλλόγου Ασθενών Ήπατος Ελλάδος, καθώς μέχρι στιγμής η απραξία της συγκεκριμένης επιτροπής αποτελεί το μεγάλο εμπόδιο για τη μείωση των τιμών των καινούργιων φαρμάκων για την ηπατίτιδα C.

 

Τόσο ο Υπουργός Υγείας, όσο και ο Πρόεδρος του «Προμηθέα» δεσμεύτηκαν πως θα εργαστούν από κοινού με γνώμονα την επίτευξη πρόσβασης στην αγωγή και στη θεραπεία όλων όσοι την έχουν ανάγκη.


Ο Σύλλογος Ασθενών Ήπατος Ελλάδος “Προμηθέας”
ιδρύθηκε και δραστηριοποιείται από το 2012 και είναι ο πρώτος σύλλογος ασθενών με νόσους του ήπατος. Μέσα από την εμπειρία του παρέχει ενημέρωση, πληροφόρηση και υποστήριξη στους ανθρώπους και στις οικογένειες αυτών που ζουν με ιογενείς Ηπατίτιδες Β και C ή άλλα νοσήματα του ήπατος.

 

ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ Σύλλογος Ασθενών Ήπατος
211 012 2102|hlpaprometheus@gmail.com
Περικλέους 19, 15561, Αθήνα, Ελλάδα | www.http://helpa-prometheus.gr/

Προληπτικό Καρδιολογικό Έλεγχο από την Ελληνική Καρδιολογική Εταιρεία σε συνεργασία με το Δήμο Αθηναίων

Heart2

Η Ελληνική Καρδιολογική Εταιρεία, συνεχίζοντας την προσπάθειά της για τη μείωση της θνητότητας και νοσηρότητας στον ελληνικό πληθυσμό και την πρόληψη από τα καρδιαγγειακά νοσήματα και σε συνεργασία με τον Δήμο Αθηναίων, δίνει τη δυνατότητα πλήρους προληπτικού καρδιολογικού ελέγχου για τους ανασφάλιστους πολίτες.

Η εξετάσεις θα γίνονται στο Δημοτικό Ιατρείο στην οδό Σόλωνος 78, στις 15 Μαΐου 2015 και ώρα 09.00-13.30.

ΥΠΝΙΚΗ ΑΠΝΟΙΑ. ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΚΑΙ ΓΙΑ ΤΡΟΧΑΙΑ ΔΥΣΤΥΧΗΜΑΤΑ

Μηνάς Ν. Αρτόπουλος, υπεύθυνος του Τμήματος Χειρουργικής Τραχήλου-Θυρεοειδούς της ΩΡΛ κλινικής του «ΜΗΤΕΡΑ».

Μηνάς Ν. Αρτόπουλος, υπεύθυνος του Τμήματος Χειρουργικής Τραχήλου-Θυρεοειδούς της ΩΡΛ κλινικής του «ΜΗΤΕΡΑ».

Επτά φορές μεγαλύτερη πιθανότητα να εμπλακούν σε τροχαίο δυστύχημα έχουν όσοι υποφέρουν από αποφρακτική υπνική  άπνοια σε σχέση με αυτούς που έχουν αντιμετωπίσει το πρόβλημα!

Αυτό επιβεβαιώνουν πρόσφατες επιστημονικές μελέτες, ενώ ταυτόχρονα επισημαίνουν ότι η αποφρακτική υπνική άπνοια εκτός από τις επιπτώσεις στην οδήγηση μπορεί ακόμη να επιφέρει:

 • Εγκεφαλικό επεισόδιο
 • Καρδιακή ανεπάρκεια- αρρυθμία,
 • Υψηλή πίεση
 • Διαβήτη
 • Κατάθλιψη
 • Μειωμένη απόδοση στην εργασία
 • Προβλήματα μνήμης

«Το σύνδρομο της αποφρακτικής υπνικής άπνοιας σύμφωνα με τις επιστημονικές μελέτες είναι πλέον μια σοβαρή πάθηση τόσο λόγω της αυξανόμενης επίπτωσής του, όσο και λόγω των σοβαρών συνεπειών που μπορεί να έχει στην υγεία και την ποιότητα ζωής των πασχόντων»αναφέρει ο διαπρεπής Χειρουργός Ωτορινολαρυγγολόγος κ  Μηνάς Ν. Αρτόπουλος, υπεύθυνος του Τμήματος Χειρουργικής Τραχήλου-Θυρεοειδούς της ΩΡΛ κλινικής του «ΜΗΤΕΡΑ».

Η αποφρακτική άπνοια είναι η πιο συχνή διαταραχή (παρατεταμένη διακοπή)της αναπνοής κατά την διάρκεια του ύπνου και στην πλειοψηφία των περιπτώσεων συνοδεύεται από έντονο ροχαλητό.

Εκτιμάται  δε ότι το 6% των ενηλίκων πάσχει από την νόσο, με το 75% αυτών να παραμένει αδιάγνωστο!

Από τους πάσχοντες οι μισοί  είναι υπέρβαροι. Σε αναλογία η νόσος ταλαιπωρεί  έναν στους 25  είναι άνδρες και μία στις 50 γυναίκες μέσης ηλικίας.

Η νόσος δεν κάνει διακρίσεις καθώς πλήττει και τα παιδιά.

«Τα συμπτώματα της άπνοιας στα παιδιά συχνά γίνονται αντιληπτά από τους γονείς (ροχαλητό, θορυβώδης αναπνοή, ανήσυχος ύπνος), ενώ στους ενήλικες από τον σύντροφο τους» προσθέτει ο κ Αρτόπουλος.

Οι επιπτώσεις στα παιδιά είναι κι αυτές αρκετές σημαντικές καθώς προκαλεί:

 • Αναπτυξιακή καθυστέρηση λόγω μη έκλυσης της αναπτυξιακής ορμόνης τη νύχτα
 • Γνωστικές και μαθησιακές διαταραχές
 • Υπνηλία κατά την διάρκεια της ημέρας
 • Αίσθηση κόπωσης
 • Διάσπαση της προσοχής
 • Υπερκινητικότητα

 

  ΔΙΑΓΝΩΣΗ ΚΑΙ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ  ΤΗΣ   ΝΟΣΟΥ

«Αν κάποιος ενημερωθεί από τον σύντροφο του ότι κόβεται συχνά και παρατεταμένα  η αναπνοή του κατά τη διάρκεια του ύπνου , ενώ ταυτόχρονα νιώθει κόπωση και υπνηλία κατά την διάρκεια της ημέρας θα πρέπει άμεσανα απευθυνθεί σε γιατρό Ω.Ρ.Λ»εξηγεί ο κ Αρτόπουλος  και προσθέτει

« Η διάγνωση για τον αν  κάποιος πάσχει από την νόσο μπορεί να γίνει εύκολα με την μελέτη ύπνου, η οποία  γίνεται σε ειδικό εργαστήριο».

Κατά την διάρκεια της εξέτασης ο ασθενής  κοιμάται συνδεδεμένος με καλώδια ώστε να ελέγχεται η οξυγόνωση του οργανισμού του και ο καρδιακός του ρυθμός.

Από τη μελέτη ύπνου βγαίνει αμέσως το συμπέρασμα ποιας βαρύτητας σύνδρομο έχει και τι πρέπει να γίνει για την αντιμετώπισή του.

Στα παιδιά συνήθως το πρόβλημα οφείλεταιστα λεγόμενα κρεατάκιακαι την υπερτροφία των αμυγδαλών. Αντιμετωπίζεται εύκολα με την αφαίρεσή τους με τις πλέον σύγχρονες μεθόδους, όπως το Laser,  ραδιοσυχνότητες, XPSκτλ.  Η διάρκεια της επέμβασης διαρκεί 20-30 λεπτά  και το παιδί αυθημερόν επιστρέφει σπίτι του.

Στους ενήλικες μπορεί να οφείλεται σε:

 • Σκολίωση του ρινικού διαφράγματος
 •  Υπερτροφία των ρινικών κογχών
 • Στενό φάρυγγα λόγω υπερτροφίας των αμυγδαλών, μακρά σταφυλή, υπερτροφία γλωσσικής αμυγδαλής κτλ.

Αντιμετωπίζεται με την διόρθωση του ρινικού διαφράγματος, τον καυτηριασμό των ρινικών κογχών ή με κογχοτομή και σταφυλο-φαρυγγο-υπερωιο-πλαστικη.

«Σε κάθε περίπτωση η αντιμετώπιση της νόσου εξαρτάται από τις ιδιαιτερότητες του κάθε ασθενή και της μεθόδου που θα επιλεγεί από κοινού με τον γιατρό για να απαλλαγεί από την εφιάλτη του ύπνου»καταλήγει ο κ Αρτόπουλος.

ΝΕΟ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΗΣ ΕΣΔΥ ΣΕ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΝΕ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕ ΣΤΗΝ ΕΝΑΡΞΗ ΤΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ Ο ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ Γ. ΚΥΡΙΟΠΟΥΛΟΣ

ENE150315

Ο Ομότιμος Καθηγητής Οικονομικών της Υγείας Γιάννης Κυριόπουλος ανακοίνωσε τη θεσμοθέτηση μεταπτυχιακού προγράμματος σπουδών με τίτλο «Διοίκηση Νοσηλευτικών Υπηρεσιών» κατόπιν της έγκρισης σχετικού αιτήματος της ΕΝΕ, στο Σύλλογο των Καθηγητών της Εθνικής Σχολής Δημόσιας Υγείας.

Ο Ομότιμος Καθηγητής Οικονομικών της Υγείας Γιάννης Κυριόπουλος

Ο Ομότιμος Καθηγητής Οικονομικών της Υγείας Γιάννης Κυριόπουλος

Όπως ανέφερε ο Καθ. Κυριόπουλος: «Η ΕΝΕ μας έδωσε την ευκαιρία να διευρύνουμε τα προγράμματά μας και με τη χρήση νέας τεχνολογίας και εφαρμογών να δημιουργήσουμε εκπαιδευτικά προγράμματα, ειδικά για τους νοσηλευτές, που αποτελούν ένα πολύ δυναμικό και κρίσιμο πληθυσμό επαγγελματιών υγείας και τους αξίζει η καλύτερη δυνατή μετεκπαίδευση.»

Το πρόγραμμα θα είναι διετούς διάρκειας (μερικής απασχόλησης), ώστε να διευκολυνθούν οι εργαζόμενοι νοσηλευτές και θα αρχίσει το επόμενο ακαδημαϊκό έτος 2015-2016.

Ο Πρόεδρος της ΕΝΕ Δημήτρης Σκουτέλης δήλωσε: «Το εν λόγω πρόγραμμα, έρχεται να καλύψει ένα τεράστιο κενό στη μεταπτυχιακή εκπαίδευση των νοσηλευτών και να οργανώσει με τρόπο επιστημονικό, την ειδική γνώση που απαιτείται για τη διοίκηση μιας τόσο ιδιαίτερης υπηρεσίας, όπως είναι η Νοσηλευτική.»

Προσφορά εξετάσεων προληπτικού ελέγχου για γυναίκες, εγκύους και παιδιά από τον Όμιλο Ιατρικού Αθηνών

Iatriko_logo

Αθήνα, 08 Μαΐου 2015 – Εξετάσεις προληπτικού ελέγχου για γυναίκες, εγκύους και παιδιά σε προνομιακές τιμές προσφέρει ο Όμιλος Ιατρικού Αθηνών, από τις 11 έως τις 16 Μαΐου, με αφορμή την Ημέρα της Μητέρας.

Συγκεκριμένα, οι προσφορές εξετάσεων προληπτικού έλεγχου περιλαμβάνουν τα εξής:

Α. Ψηφιακή Μαστογραφία και Τεστ PAP στην προνομιακή τιμή των 40 ευρώ

Β. Υπερηχογράφημα Μαστών και Τεστ PAP στην προνομιακή τιμή των 40 ευρώ

Δ. Πακέτο ελέγχου εγκυμοσύνης στην προνομιακή τιμή των 90 ευρώ στο Ιατρικό Κέντρο Αθηνών και στο Ιατρικό Διαβαλκανικό Θεσσαλονίκης (σάκχαρο αίματος, γενική αίματος, ανίχνευση αντισωμάτων έναντι HIV III, HBsAg, μυκόπλασμα-ουρεόπλασμα, γενική ούρων, αντισώματα τοξοπλάσματος IgM, ΑΝΤΙ HCV, μεγαλοκυτταρικός ιός ΑΝΤΙ-CMV IgG CMV, αντισώματα τοξοπλάσματος IgG, μεγαλοκυτταρικός ιός ANTICMV IgM CMV)

Γ. Παιδιατρικό Check up στην προνομιακή τιμή των 60 ευρώ στο Παιδιατρικό Κέντρο Αθηνών και στο Παιδιατρικό Κέντρο του Ιατρικού Διαβαλκανικού Θεσσαλονίκης (οφθαλμολογική και ΩΡΛ εξέταση, ουρία αίματος, σάκχαρο αίματος, χοληστερίνη, τριγλυκερίδια, σίδηρος, γενική αίματος, ΤΚΕ, HDL χοληστερόλη, LDL χοληστερόλη, γενική ούρων, φερριτίνη)

Οι προσφορές ισχύουν για όσους καλέσουν και προγραμματίσουν το ραντεβού τους από τις 11 έως τις 16 Μαΐου, από τις 09.00 έως τις 15.00, στα παρακάτω τηλέφωνα:

 

 • Ιατρικό Κέντρο Αθηνών: τηλ. 210 6862346-7
 • Παιδιατρικό Κέντρο Αθηνών: τηλ. 210 6862397-339
 • Ιατρικό Ψυχικού: τηλ. 210 6974032-3
 • Ιατρικό Π. Φαλήρου: τηλ. 210 989 2120-2190
 • Ιατρικό Διαβαλκανικό Θεσσαλονίκης: τηλ. 2310 400463 και 464

 

Μέσα από τις νέες προσφορές, ο Όμιλος Ιατρικού Αθηνών αναδεικνύει τη σημασία της πρόληψης και της έγκαιρης διάγνωσης ενόψει της Ημέρας της Μητέρας στις 10 Μαΐου, πιστός στη δέσμευσή του να παρέχει διαρκώς κορυφαίες υπηρεσίες υγείας.

1 82 83 84 85 86 95