Νέα στοιχεία από μελέτη Φάσης 3 της σιμεπρεβίρης, αποδεικνύουν τη δυνατότητα για μικρότερης διάρκειας θεραπεία ασθενών με Ηπατίτιδα C γονότυπου 1 και 4

Η Janssen παρουσίασε τα πρώτα ερευνητικά δεδομένα σχετικά με την αποτελεσματικότητα μείωσης της διάρκειας των θεραπευτικών σχημάτων με ιντερφερόνη σε 12 εβδομάδες, για τους ασθενείς με Ηπατίτιδα C γονότυπου 1 και 4

 

Αθήνα, 5 Μαΐου 2015 – Η φαρμακευτική εταιρεία Janssen, παρουσίασε τα νέα στοιχεία για τη σιμεπρεβίρη, τον αναστολέα πρωτεάσης NS3/4A δεύτερης γενιάς, κατά τη διάρκεια του 24ου Συνεδρίου της Ασιατικής Εταιρείας Μελέτης του Ήπατος (APASL) στην Κωνσταντινούπολη. Τα δεδομένα αυτά προήλθαν από μια ανοιχτή μελέτη Φάσης 3, κατά την οποία διερευνήθηκε η δυνατότητα βράχυνσης της θεραπείας με σιμεπρεβίρη (SMV), σε συνδυασμό με πεγκυλιωμένη ιντερφερόνη (PEG-IFN) και ριμπαβιρίνη (RBV), από 24 σε 12 εβδομάδες, σε πρωτοθεραπευόμενους ασθενείς με Ηπατίτιδα C (HCV) γονότυπου (GT) 1 και 4.[i],[ii]

Ο σκοπός της υπομελέτης ήταν να αξιολογηθεί κατά πόσο η συνολική θεραπεία με σιμεπρεβίρη και PEG-IFN/RBV μπορεί να μειωθεί στις 12 εβδομάδες, βάσει της πρώιμης ιολογικής δραστηριότητας την 2η εβδομάδα, σε ασθενείς με ήπια έως μέτρια ίνωση. 1, 2

«Οι θεραπείες με ιντερφερόνη παραμένουν μια σημαντική επιλογή για την αντιμετώπιση της HCV λοίμωξης σε περιοχές όπου η πρόσβαση των ασθενών στη θεραπεία είναι περιορισμένη. Η Janssen έχει δεσμευτεί να ερευνήσει τη χρήση σιμεπρεβίρης σε ένα ευρύ φάσμα πληθυσμών ασθενών και θεραπευτικών σχημάτων, ειδικά σε περιπτώσεις που δεν έχουν διερευνηθεί επαρκώς, όπως ο γονότυπος 4», δήλωσε ο Michael Schlag, PhD, Medical Affairs Director, HCV, Janssen EMEA. «Η Janssen είναι αφοσιωμένη στην έρευνα για τη βελτίωση της έκβασης των ασθενών και για την καθοδήγηση των γιατρών αναφορικά με τις πλέον αποτελεσματικές θεραπευτικές επιλογές για τους ασθενείς».

 

Σκέλος μελέτης με ασθενείς Γονότυπου 1

Στο πρώτο σκέλος της μελέτης ερευνήθηκαν πρωτοθεραπευόμενοι ασθενείς GT1 με καθόλου έως μέτρια ηπατική ίνωση, με στόχο να αξιολογηθεί κατά πόσο η ανταπόκριση στο SMV και PEG-IFN/RBV κατά τη 2η εβδομάδα, μπορεί να επιτρέψει τη βράχυνση της θεραπείας σε 12 εβδομάδες, ανεξάρτητα από τους λοιπούς παράγοντες κατά την έναρξη και τη διάρκεια της θεραπείας.

Το 76% (123 άτομα) του συνόλου των ασθενών ήταν κατάλληλο για θεραπεία 12 εβδομάδων, εκ των οποίων το 66% ανταποκρίθηκε πετυχαίνοντας SVR12. Τα υψηλότερα ποσοστά SVR παρατηρήθηκαν σε ασθενείς με γονότυπο IL28B CC, χαμηλό ιικό φορτίο, καθώς και ήπια ίνωση. Συνεχίζεται η πολυπαραγοντική ανάλυση που έχει ως στόχο να ταυτοποιήσει τους ασθενείς με υψηλή πιθανότητα ίασης με βάση τις παραμέτρους κατά την έναρξη και την ανταπόκριση κατά τη διάρκεια της θεραπείας.

 

Τα αποτελέσματα δείχνουν ότι από μόνη της η ανταπόκριση κατά τη 2η εβδομάδα δεν προβλέπει το αποτέλεσμα, καθώς οι παράμετροι κατά την έναρξη επηρεάζουν τα ποσοστά SVR στους ασθενείς2 με GT1. Η συνεχιζόμενη πολυπαραγοντική ανάλυση έχει ως στόχο να προσδιορίσει τους ασθενείς που μπορούν να ωφεληθούν από 12 εβδομάδες θεραπείας.

 

Σκέλος μελέτης με ασθενείς Γονότυπου 4

Σε αυτό το σκέλος της μελέτης ερευνήθηκαν πρωτοθεραπευόμενοι ασθενείς GT4 με καθόλου έως μέτρια ηπατική ίνωση από την Ευρώπη και τη Σαουδική Αραβία. Τα αποτελέσματα από μια ενδιάμεση ανάλυση σε Ευρωπαίους ασθενείς έδειξαν ότι από μια υποομάδα ασθενών (50 άτομα), το 48% πληρούσε τα κριτήρια για τη διακοπή της θεραπείας τη 12η εβδομάδα. Μέχρι σήμερα, κανένας ασθενής δεν διέκοψε τη θεραπεία πρόωρα. Επιπλέον, από τους ασθενείς που ήταν κατάλληλοι για ολοκλήρωση της θεραπείας στις 12 εβδομάδες και με αξιολογήσιμα αποτελέσματα, το 94% πέτυχε SVR στις 4 εβδομάδες μετά τη θεραπεία, με έναν ασθενή με ελλιπή στοιχεία. Τα αποτελέσματα αυτά δείχνουν ότι υπάρχει η δυνατότητα βράχυνσης της θεραπείας με σιμεπρεβίρη σε συνδυασμό με PEG-IFN/RBV, σε 12 εβδομάδες συνολικά.1 Περαιτέρω ανάλυση αυτών των δεδομένων θα είναι διαθέσιμη σε μεταγενέστερο στάδιο.

 

Ασφάλεια

Η θεραπεία με σιμεπρεβίρη σε συνδιασμό με PEG-IFN / RBV ήταν γενικώς καλώς ανεκτή και στα δύο σκέλη της μελέτης. Στο σκέλος της μελέτης με γονότυπο 1, μόνο το 1,8% των ασθενών διέκοψε τη θεραπεία με σιμεπρεβίρη και PEG-IFN/RBV λόγω ανεπιθύμητων ενεργειών, εκ των οποίων μόνο μία θεωρήθηκε ότι έχει σχέση με τη σιμεπρεβίρη. Πιο συχνές ήταν η γριπώδης νόσος (35,6%), ο κνησμός (32%) και η κόπωση (27%). Στο σκέλος με γονότυπο 4, τρείς ασθενείς (6%) διέκοψαν τη θεραπεία λόγω ανεπιθύμητων ενεργειών, που περιελάμβαναν το ερύθημα και τον κνησμό.

 

«Η μείωση της διάρκειας της θεραπείας με πεγκυλιωμένη ιντερφερόνη, καθώς και η πρόληψη της εξέλιξης της HCV λοίμωξης μέσω πιο αποτελεσματικών και βραχύτερων θεραπευτικών σχημάτων, αποτελούν το στόχο για την αποτελεσματική αντιμετώπιση της νόσου», δήλωσε ο Καθηγητής Tarik Asselah, του Νοσοκομείου Beaujon, του Πανεπιστημίου του Παρισιού και κύριος ερευνητής της μελέτης. «Τα στοιχεία που παρουσιάστηκαν στο APASL υποδεικνύουν την δυνατότητα που εμφανίζει η σιμεπρεβίρη να συμμετέχει σε σχήματα βραχύτερης διάρκειας με ιντερφερόνη για τους ασθενείς με γονότυπο 1 και 4, με σημαντικά οφέλη σε επίπεδα ανοχής σε αυτούς τους πληθυσμούς ασθενών».

ΠΙΣ: Θετική η συνταγογράφηση της εμπορικής ονομασίας γενοσήμων – Να επεκταθεί σε όλα τα φάρμακα

PIS141203A

Ο Πανελλήνιος Ιατρικός Σύλλογος εκφράζει την ικανοποίησή του για την απόφαση του Υπουργού Υγείας κ. Π. Κουρουμπλή, να επιτρέψει την αναγραφή της εμπορικής ονομασίας των γενοσήμων φαρμάκων.

 

Όμως η διατήρηση της νομοθεσίας για την δυνατότητα αλλαγής στο φαρμακείο του συνταγογραφούμενου φαρμάκου με το φθηνότερο γενόσημο, εμπεριέχει κινδύνους απορρύθμισης θεραπειών, ιδιαίτερα χρονίων πασχόντων και πρέπει το ταχύτερο να τακτοποιηθεί.

 

Οφείλουμε να επισημάνουμε, ότι η ως άνω απόφαση του Υπουργού Υγείας δεν έχει κανέναν λόγο να μην επεκταθεί στο σύνολο των φαρμακευτικών σκευασμάτων, δεδομένου μάλιστα ότι ο Πανελλήνιος Ιατρικός Σύλλογος και οι ιατροί της χώρας μας, εμπιστεύονται και συνταγογραφούν κανονικά και σύμφωνα με τους κανόνες της ιατρικής δεοντολογίας, αλλά και τις ανάγκες των ασθενών τους, σε ικανοποιητικό βαθμό επώνυμα ελληνικά γενόσημα φαρμακευτικά σκευάσματα.

 

Η αντιμετώπιση της υγείας κάθε ασθενούς είναι μία σοβαρή ιατρική πράξη που πρέπει να ορίζεται μέσα από επιστημονικούς κανόνες, χωρίς βέβαια να παραβλέπονται τα κόστη, καθώς επίσης και η ανάγκη ενίσχυσης της εγχώριας παραγωγής, η οποία δημιουργεί προστιθέμενη αξία στην οικονομία μας.

 

Ως προς τα φάρμακα υψηλού κόστους (Φ.Υ.Κ.) για τα οποία έχει δει το φως της δημοσιότητας η πρόθεση του Υπουργού για κλειστό προϋπολογισμό, ο Πανελλήνιος Ιατρικός Σύλλογος θεωρεί αναγκαία την καινοτομία ως προς τα φάρμακα, αλλά είναι ανάγκη να δημιουργηθούν οι προϋποθέσεις εκείνες οι οποίες θα δίνουν τα απαραίτητα στοιχεία στο Υπουργείο για τις σοβαρές παθήσεις, μέσω πρωτοκόλλων, μητρώου ασθενών και επιδημιολογικών μελετών.

 

 

Οι κλειστοί προϋπολογισμοί δημιουργούν προβλήματα σε όλες τις περιπτώσεις που σχετίζονται με την υγεία, γιατί το κοινωνικό κράτος πρέπει να φροντίζει για τις πραγματικές ανάγκες, το καλλίτερο αποτέλεσμα για την υγεία, με το μικρότερο κόστος.

 

Η εφαρμογή κλειστού προϋπολογισμού σε οποιοδήποτε επίπεδο και ιδιαίτερα για τα ΦΥΚ,

θα πρέπει να ειδωθεί με προσοχή, για να μην δημιουργηθούν πραγματικές ή τεχνητές ελλείψεις, οι οποίες θα έχουν αντίκτυπο στην υγεία των ασθενών.

 

Ο προϋπολογισμός των 2 δις ευρώ για την φαρμακευτική δαπάνη με την πρόσθεση της αναγκαίας περίθαλψης και των ανασφάλιστων συμπολιτών μας, είναι χαμηλός. Σύμφωνα με τις πραγματικές ανάγκες και θεραπείες, χρειάζεται αναπροσαρμογή προς τα πάνω, τουλάχιστον κατά 500 εκ. και δεν θα κουραζόμαστε από τη θέση μας αυτή να υποστηρίζουμε ότι πιστεύουμε πως δεν πρέπει να στερείται ο πολίτης την αναγκαία θεραπεία του.

Νέες Οδηγίεςαπό τον ΠΟΥ για μείωση της ζάχαρης και καταπολέμηση της τερηδόνας

acff150505

Αθήνα, 5 Μαΐου 2015 – Σε συνέχεια της ανακοίνωσηςτης νέας οδηγίας του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας (ΠΟΥ) για μείωση της ζάχαρης σε τρόφιμα και ποτά, κορυφαίοιειδικοί της Οδοντιατρικής που συμμετέχουν στην κίνησηACFF-Συμμαχία για ένα Μέλλον Χωρίς Τερηδόνα (Alliance for a Cavity-Free Future) συνόψισαν τις καλύτερες συμβουλές για τηφροντίδα του στόματος, σύμφωνα με τις νέες κατευθυντήριες οδηγίες του ΠΟΥ που προτείνουν μείωση της πρόσληψης ζάχαρης σε λιγότερο από 10% της ημερήσιας προσλαμβανόμενης ποσότητας ενέργειας, προκειμένου να μειωθεί η τερηδόνα στο γενικό πληθυσμό.

 

O καθηγητής Nigel Pitts, Συν-προεδρεύων του ACFF στην Ευρώπη και Διευθυντής του Κέντρου Οδοντιατρικής Καινοτομίας και Εφαρμογής (ITC) στο King’s College του Λονδίνου, δήλωσε«Οι νέες οδηγίες του ΠΟΥ είναι εξαιρετικά θετικές ως προς την αντιμετώπιση των αρνητικών επιπτώσεων που έχει η υπερβολική κατανάλωση ζάχαρης στην υγεία των δοντιών. Είναι αδιαμφισβήτητο ότι η ζάχαρη είναι η νούμερο ένα αιτία πρόκλησης τερηδόνας. Σε κάθε περίπτωση, δεν θα πρέπει να ξεχνάμε τους υπόλοιπους σημαντικούς παράγοντες, όπως είναι η φθορίωση των δοντιών και η αφαίρεση της πλάκας. Στόχος μας είναι να αξιοποιήσουμε με τον καλύτερο τρόπο τις κατευθυντήριες οδηγίες του ΠΟΥ, αλλά με τρόπο τόσο απλό, που να μπορούν να γίνουν κατανοητές και να μπορούν να εφαρμοστούν από τον καθένα σε οποιαδήποτε ηλικία. Και φυσικά ο τελικός μας στόχος είναι να βοηθήσουμε παιδιά και ενήλικες να βελτιώσουν την προσωπική τους στοματική υγεία.»

 

Η τερηδόνα είναι μία νόσος που εξελίσσεται ύπουλα και σταδιακά μπορεί να οδηγήσει σε κοιλότητες στο δόντι που θα χρειάζεται σφράγισμα ή και απώλεια του δοντιού. Εκτιμάται ότι η τερηδόνα προσβάλει το 60-90% των παιδιών σχολικής ηλικίας και σχεδόν το 100% των ενηλίκων παγκοσμίως.3 Στην Ελλάδα, σχεδόν όλοι οι ενήλικες έχουν εμπειρίας τερηδόνας με τα άτομα ηλικίας 35-44 ετών να έχουν χάσει κατά μέσο όρο 4 δόντια λόγω τερηδόνας και τα άτομα 65-74 ετών σε ποσοστό 35-40 % να έχουν ολικής οδοντοστοιχιες.4 Ανησυχητικό είναι επίσης το εύρημα ότι περίπου επτά στα δέκα παιδιά 12 ετών έχουν τερηδόνα.4 Τα καλά νέα είναι ότι οι τερηδονικές βλάβες στα αρχικά στάδια μπορούν να αναχαιτιστούν ή και να αναστραφούν.

 

Ο κ. Κωνσταντίνος Ουλής, Συντονιστής της Επιστημονικής Επιτροπής του Ελληνικού Παραρτήματος ACFF και Καθηγητής Παιδοδοντιατρικής της Οδοντιατρικής Σχολής ΕΚΠΑ ανέφερε ότι «Σύμφωνα με πρόσφατη έρευνα της Ελληνικής Οδοντιατρικής Ομοσπονδίας, οι ενήλικες 35-44 ετών έχουν κατά μέσο όρο 7 σφραγισμένα δόντια και 4 εξαχθέντα. Το πρόβλημα στους ανηλίκους είναι επίσης εξαιρετικά σοβαρό, καθώς στην ηλικία των 15 ετών το 67% έχει ήδη ιστορικό τερηδόνας. Μόνο το 16,8% του ελληνικού πληθυσμού γνωρίζει τις σωστές τακτικές πρόληψης, ενώ το 83,2% δεν γνωρίζει καθόλου ή έχει ανεπαρκείς γνώσεις για την πρόληψη της πάθησης».

 

Γνωρίζετε ότι:

Όσο περισσότερο εκθέτουμε τα δόντια μας στη ζάχαρη, τόσο περισσότερες βλάβεςκαι κατά συνέπεια τερηδόνα μπορούμε να προκαλέσουμε. Ο ΠΟΥ προτείνει η ζάχαρη να μην ξεπερνά το 10% της ημερήσιας προσλαμβανόμενηςποσότητας. Για το μέσο ενήλικα με κανονικό βάρος, η συνιστώμενη μέγιστη ημερήσια ποσότητα ζάχαρης είναι 50 γρ. και η περιεκτικότητα σε ζάχαρη των ακόλουθων καθημερινών τροφών είναι:

 

 • 1 ποτήρι χυμός πορτοκάλι έχει 48 γρ. ζάχαρης
 • 2 μήλαέχουν 46 γρ. ζάχαρης
 • 1 μικρό μπολ νιφάδων δημητριακών με γιαούρτι 0% λιπαρών περιέχει 50 γρ. ζάχαρης
 • 1 κουτάκι αναψυκτικό τύπου Cola έχει 39 γρ. ζάχαρης
 • 2 μπάρες δημητριακών έχουν περίπου 50 γρ. ζάχαρης

 

 

 

Οι 5 νέες, απλές συμβουλές από τον ACFFγια την αντιμετώπιση της τερηδόνας

 

 

 1. Σκεφτείτε πριν καταναλώσετε οτιδήποτε! Αναρωτηθειτε: «Μήπως έχω καταναλώσει περισσότερα από 50 γραμμάρια ζάχαρης σήμερα;»

 

 1. Βουρτσίστε τα δόντια σας με οδοντόκρεμα που περιέχει φθόριο, τουλάχιστον δύο φορές την ημέρα και πάντα μετά τη κατανάλωση ζάχαρης.

 

 1. Βουρτσίστε τα δόντια σας με το σωστό τρόπο ώστε να αφαιρεθεί η μικροβιακή πλάκα– βεβαιωθείτε ότι το βούρτσισμα διαρκεί τουλάχιστον δύο λεπτά και ότι η οδοντόβουρτσα φτάνει ακόμη και στα πιο δύσκολα σημεία που βρίσκονται στο πίσω μέρος του στόματος

 

 1. Συνειδητοποιήστε ότι τα δόντια σας έχουν ιδιαίτερη αξία και για τη γενική σας υγεία και αλλάξτε τον τρόπο που τα αντιμετωπίζετε – φανταστείτε ότι όπως αφιερώνεται χρόνο μπροστά στον καθρέφτη παρατηρώντας και φροντίζοντας το δέρμα και τα μαλλιά σας, το ίδιο μπορείτε και θα πρέπει να κάνετε και με τα δόντια σας

 

 1. Φροντίστε τα δόντια σας πριν να είναι πολύ αργά! – ζητήστε από τον οδοντίατρό σας να εκτιμήσει και να σας ενημερώσει για τον κίνδυνο που έχετε να αναπτύξετε τερηδόνα, μάθετε πόσο συχνά θα πρέπει να τον επισκέπτεστε προληπτικά και πάρτε τα απαραίτητα μέτρα για να σταματήσετε την τερηδόνα, πριν αυτή εμφανιστεί

 

Παγκόσμια μελέτη – ορόσημο για την τερηδόνα που δημοσιεύθηκε, έδειξε ότι η επιβάρυνση που προκαλείται από τη μη αντιμετώπιση της τερηδόνας, μετατοπίζεται πλέον από την παιδική ηλικία στην ενήλικη ζωή. Μάλιστα, καταγράφηκε ότι άτομα που βρίσκονται στην ηλικία των 25 ετών διατρέχουν τον υψηλότερο κίνδυνο εκδήλωσης τερηδόνας, καθώς σε αυτήν την ηλικία συνηθίζουν να παραμελούν τη στοματική τους υγεία, αφού τα προηγούμενα χρόνια της ζωής τους δεν είχαν αποκτήσει την ανάλογη εκπαίδευση και δεν είχαν υιοθετήσει τις σωστές συνήθειες.

Άμεση εξόφληση των φυσικοθεραπευτών για το έτος 2013 μετά το πέρας ελέγχου από τις Ιδιωτικές Ελεγκτικές Εταιρείες

Να προχωρήσει άμεσα η εξόφληση των φυσικοθεραπευτών από τον ΕΟΠΥΥ για το έτος 2013, ζητεί από τη διοίκηση του Οργανισμού ο Πανελλήνιος Σύλλογος Φυσικοθεραπευτών (ΠΣΦ).

 

Με επιστολή του προς τον πρόεδρο του ΕΟΠΥΥ κ. Δημήτρη Κοντό, το ΚΔΣ του ΠΣΦ υπογραμμίζει ότι οι ιδιωτικές ελεγκτικές εταιρείες ενημέρωσαν τον Σύλλογο ότι έχει περατωθεί ο έλεγχος για τις δαπάνες των φυσικοθεραπευτών για το 2013. Κάλεσαν δε τους παρόχους να παραλάβουν το πόρισμα ελέγχου, το οποίο στη συνέχεια θα παραδοθεί στον ΕΟΠΥΥ, εφόσον δεν υπάρξουν ενστάσεις εκ μέρους των παρόχων.

 

Κατόπιν αυτών, καλείται ο κ. Κοντός να ενημερώσει τον Πανελλήνιο Σύλλογο Φυσικοθεραπευτών για την περαιτέρω διαδικασία αποδοχής και διεκπεραίωσης του ελέγχου των ιδιωτικών ελεγκτικών εταιρειών. Ζητείται επίσης, να διαβιβαστούν τα πορίσματα στις αρμόδιες υπηρεσίες του ΕΟΠΥΥ, ώστε να γίνει ο αναγκαίος συμψηφισμός για να αποδοθούν τα οφειλόμενα στους φυσικοθεραπευτές.

 

Ο ΠΣΦ καλεί τον πρόεδρο του Οργανισμού να ανακοινώσει συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα αποπληρωμής, καθώς – εκτός των οφειλών του 2013 – ο ΕΟΠΥΥ και τα Ταμεία που μετέχουν σε αυτόν οφείλουν στους φυσικοθεραπευτές για υπηρεσίες που έχουν παρασχεθεί στους ασφαλισμένους τους από το 2010!

 

Συγκεκριμένα, ο Οίκος Ναύτου, το ΤΥΔΚΥ και το ΙΚΑ οφείλουν για υπηρεσίες σε ασφαλισμένους τους από το 2010. Ο ΟΠΑΔ οφείλει ακόμα το 10% από τους μήνες του 2010, λόγω του νόμου περί πρόχειρου λογιστικού ελέγχου.

 

 

Τα ποσά αυτά δεν πρόκειται να εκκαθαριστούν και να δοθούν ποτέ, καθώς κανείς δεν δίνει εντολή στις περιφερειακές διευθύνσεις του ΕΟΠΥΥ (πρώην ΥΠΑΔ).Επίσης, η μη καταβολή του Δεκεμβρίου του 2011 θεωρήθηκε ότι δεν είναι ληξιπρόθεσμος, επειδή κατατέθηκε στις τοπικές ΥΠΑΔ αρχές του 2012. Οφείλονται επίσης, το 10% από το 2012 και το 2013, τα οποία αναμένεται να συμψηφιστούν με το rebate και το clawback του 2013.

 

Τέλος, ο ΕΟΠΥΥ παρακρατά από τους φυσικοθεραπευτές λόγω της εφαρμογής του μνημονιακού νόμου (rebate και clawback), τέσσερις μήνες του 2014 (Μάιο, Ιούνιο, Νοέμβριο και Δεκέμβριο) και το 10% του 2014 (σύνολο 35 εκατομμύρια ευρώ), για υπέρβαση 16 εκατομμυρίων ευρώ στον κωδικό της Φυσικοθεραπείας.

Nέα συνεργασία: HyalurOn – Μιχάλης Ζαμπίδης

hyaluron150504

Μια νέα, συνεργασία ξεκινά για τον Έλληνα Παγκόσμιο Πρωταθλητή kick boxing Μιχάλη Ζαμπίδη με την abc Kinitron που παράγει το υγρό πόσιμο υαλουρονικό οξύ HyalurOn.

 

Το HyalurOn βρήκε στο πρόσωπο του Μιχάλη Ζαμπίδη την απόλυτη έκφραση της φυσικότητας, της καλής φυσικής και σωματικής κατάστασης, τις προϋποθέσεις της καλής συντήρησης του σώματος για υψηλές επιδόσεις, που ταυτίζεται απόλυτα και προσφέρει το υαλουρονικό οξύ, και μας καλεί να ακολουθήσουμε το παράδειγμά του για να βελτιώσουμε τον τρόπο ζωής μας και την καθημερινότητά μας με ένα ιδιαίτερα ευεργετικό προϊόν.

 

Για έναν Πρωταθλητή διεθνών προδιαγραφών οι «σύμμαχοι» στην καθημερινότητα αλλά και την αθλητική προετοιμασία είναι σημαντικοί για κορυφαίες επιδόσεις και αποτελέσματα. Έχοντας διαπιστώσει την αποτελεσματικότητα και τις ευεργετικές ιδιότητες του HyalurOn, ο Μιχάλης Ζαμπίδης είναι ιδιαίτερα χαρούμενος που ξεκινά μια συνεργασία αμοιβαίας υποστήριξης με το μοναδικό προϊόν HyalurOn.

 

Λίγα λόγια για το HyalurOn

To HyalurOn είναι το μοναδικό βιοσυνθετικά παραγόμενο και υψηλού μοριακού βάρους πόσιμο υαλουρονικό οξύ σε σταγόνες, το οποίο απορροφάται πλήρως από το σώμα, προστατεύοντας τις αρθρώσεις και τους μυς, ενώ συγχρόνως χαρίζει νεανική επιδερμίδα χωρίς ρυτίδες.

Διατηρεί υγιείς αρθρώσεις και συνδέσμους, ενώ ταυτόχρονα χαρίζει ελαστικό και νεανικό δέρμα.

 • Λιπαίνει και προστατεύει τις αρθρώσεις και τους μυς, προλαμβάνοντας τη φθορά και τη γήρανσή τους
 • Μειώνει τις τριβές και βελτιώνει την κινητικότητα των αρθρώσεων
 • Προστατεύει τους χόνδρους
 • Διώχνει τις φλεγμονές από αρθρώσεις και μυς
 • Εξασφαλίζει τη διατήρηση της δομής των αρθρώσεων
 • Έχει αντιφλεγμονώδεις ιδιότητες
 • Βοηθά στην επούλωση και στην αποτροπή της δημιουργίας ουλών
 • Βοηθά τα μάτια να παραμένουν καθαρά, υγρά και υγιή
 • Ενυδατώνει το δέρμα, αυξάνοντας την ελαστικότητα και την αντοχή του
  Προλαμβάνει τις ρυτίδες

 

ΣΤΥΤΙΚΗ ΔΥΣΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ-ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΛΥΣΗ ΜΕ ΝΕΑ ΘΕΡΑΠΕΙΑ

κ Κώστας Ρόκκας διευθυντής του Ιατρείου Ουρολογίας Ανδρολογίας στην Αθήνα .

κ Κώστας Ρόκκας διευθυντής του Ιατρείου Ουρολογίας Ανδρολογίας στην Αθήνα .

Δεύτερη ευκαιρία για ενεργό σεξουαλική ζωή σε όσους πάσχουν από στυτική δυσλειτουργία δίνει η επιστήμη με την επαναστατική θεραπεία της αγγειογένεσης!

Η θεραπεία γίνεται με κρουστικά κύματα-χωρίς φάρμακα, έχει μόνιμο αποτέλεσμα, είναι ανώδυνη , μη επεμβατική και χωρίς καμία παρενέργεια.

«Οι άνδρες , των οποίων η στυτική δυσλειτουργία οφείλεται σε πρόβλημα αγγείων, μετά την ολοκλήρωση της θεραπείας σε ποσοστό 80% έχουν φυσιολογικές σεξουαλικές επαφές χωρίς να χρειάζονται ούτε φάρμακα , ούτε ενέσεις»τονίζει ο διαπρεπής ουρολόγος -ανδρολόγος κ Κώστας Ρόκκαςδιευθυντής του Ιατρείου Ουρολογίας Ανδρολογίας στην Αθήνα .

Σύμφωνα με τον κ Ρόκκα, η θεραπεία γίνεται εξωτερικά του πέους, μέσω συσκευής παραγωγής κρουστικών κυμάτων η οποία διοχετεύει τοπικά σειρά από χαμηλής έντασης κρουστικούς παλμούς στο εσωτερικό του πέους του πάσχοντος.

Τα κρουστικά κύματα, κατά τη διάρκεια της θεραπείας, δημιουργούν ένα νέο αγγειακό δίκτυο ( νεα αγγεία) μέσω των οποίων γίνεται η αιμάτωση του πέους και ο άνδρας έχει στύση.

Η θεραπεία αυτή πρωτοεφαρμόστηκε πριν από πολλά χρόνια για τη δημιουργία νέων αγγείων ( για την ισχαιμία του μυοκαρδίου) στην καρδιά και είχε θεαματικά αποτελέσματα με τη δημιουργία νέων αγγείων.

Είναι δε επιστημονικά τεκμηριωμένο ότι τα κρουστικά κύματα ενεργοποιούν μηχανισμούς νεοαγγειογέννεσης στα σημεία που επενεργούν με αποτέλεσμα την βελτίωση της ροής του αίματος.

Ο κ Ρόκκας έχει ήδη εφαρμόσει την θεραπεία σε περισσότερους από 400 άνδρες με θαυμαστά αποτελέσματα. Η θεραπεία πραγματοποιείται σε 12 συνεδρίες οι οποίες γίνονται 2 φορές την εβδομάδα. Κατά την διάρκεια της ο ασθενής αισθάνεται μόνο ελαφριές ανώδυνες δονήσεις στο πέος του.

Σύμφωνα με τα παγκόσμια στατιστικά στοιχεία τα αποτελέσματα δείχνουν ότι η θεραπεία αυτή αποκαθιστά την στυτική λειτουργία βελτιώνοντας τόσο την διάρκεια όσο και την σκληρότητα της στύσης. Μετά το τέλος της θεραπείας σε ποσοστό 80% οι ασθενείς μπορούν να έχουν φυσιολογικές σεξουαλικές επαφές χωρίς να χρειάζονται ούτε φάρμακα , ούτε ενέσεις.

ΜΑΣΤΙΓΑ Η ΣΤΥΤΙΚΗ ΔΥΣΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ

Η στυτική δυσλειτουργία τείνει να εξελιχθεί σε παγκόσμια ανδρική μάστιγα καθώς σύμφωνα με επιστημονικές μελέτες το 2025 περισσότερα από 322.000.000 άνδρεςθα αντιμετωπίζουν πρόβλημα.

Ένας από τους κύριους λόγους της αύξησης αυτής είναι η σημαντική αύξηση του μέσου όρου ζωής που αποτελεί και κύριο προδιαθεσικό παράγοντα για την εμφάνιση στυτικών διαταραχών.

Τα αίτια τις στυτικής δυσλειτουργίας μπορεί να είναι οργανικά η ψυχογενή αλλά και μεικτά. Από τα οργανικά συχνότερα και πιο σημαντικά είναι τα προβλήματα αγγείωσης του πέους .

«Το πέος είναι ένα όργανο που για να αποκτήσει σκληρή στύση θα πρέπει να γεμίσει με αίμα και αυτό το αίμα να διατηρηθεί μέσα στα σηραγγώδη σώματα του , για όσο διάστημα διαρκεί η σεξουαλική επαφή»αναφέρει ο κ Ρόκκας και συμπληρώνει .

«Μέχρι πρόσφατα για την αντιμετώπιση της αγγειακής στυτικής δυσλειτουργίας οι πάσχοντες έπαιρναν είτε φάρμακα από το στόμα,(τα οποία αυξάνουν παροδικά την αιμάτωση του πέους), είτε έκαναν χρήση ενδοπεϊκών ενέσεων οι οποίες γίνονται 15 λεπτά πριν τη σεξουαλική επαφή και η δράση τους διαρκεί μία ώρα».

Εκείνο που επισημαίνουν οι ανδρολόγοι όσον αφορά τη νεα θεραπεία σε σχέση με τις προηγούμενες είναι ότι τα φάρμακα και οι ενέσεις είναι θεραπεία συμπτωματική και όχι μόνιμη. Αντίθετα η θεραπεία της αγγειγένεσης προσφέρει μόνιμα αποτελέσματα.

Η δημιουργία των νέων αυτών αγγειακών κλάδων βελτιώνει σταδιακά και την λειτουργία της στύσης σε ασθενείς με αγγειακού τύπου στυτική δυσλειτουργία. Ο ειδικός ιατρός μετά από τον κατάλληλο έλεγχο αποφασίζει ποιος ασθενείς έχει τα χαρακτηριστικά για να μπεί σε αυτήν την επαναστατική θεραπεία

Ανησυχία για την πορεία λειτουργίας του ΕΟΠΥΥ και την περίθαλψη των ασφαλισμένων

PIS141203A

Μετά την ενημέρωση που έγινε στο Διοικητικό Συμβούλιο του ΕΟΠΥΥ, την 28η Απριλίου 2015, ο Πρόεδρος του Πανελληνίου Ιατρικού Συλλόγου κ. Μιχαήλ Βλασταράκος εκφράζει την έντονη ανησυχία του για την πορεία της λειτουργίας του ΕΟΠΥΥ και προέβη την Πέμπτη 30 Απριλίου στην εξής δήλωση:

ο Πρόεδρος του Πανελληνίου Ιατρικού Συλλόγου κ. Μιχαήλ Βλασταράκος

ο Πρόεδρος του Πανελληνίου Ιατρικού Συλλόγου κ. Μιχαήλ Βλασταράκος

«Η επικίνδυνη πορεία λειτουργίας του ΕΟΠΥΥ έχει επισημανθεί κατ’ επανάληψη, τόσο μέσω της ιδιότητας του ως Προέδρου του ΠΙΣ, όσο και ως μέλους του Δ.Σ. του ΕΟΠΥΥ, (εκπροσωπώντας τον υγειονομικό χώρο) και έχουν ζητηθεί όλες οι αναγκαίες παρεμβάσεις, προκειμένου να μην παρατηρείται η συνεχής αντιδικία του μοναδικού ασφαλιστικού οργανισμού υγείας με τους συμβεβλημένους παρόχους, αλλά και να απαλειφθούν τα προβλήματα της περίθαλψης των ασφαλισμένων, που δημιουργούν μεγάλες επιβαρύνσεις και ταλαιπωρία.

 

Η πορεία του ΕΟΠΥΥ όπως διαμορφώνεται στο τέλους του Α΄ Τριμήνου (μέχρι τέλος Μαρτίου 2015), λίαν επιεικώς, δύναται να χαρακτηριστεί ως τραγική. Υπάρχουν ανεξόφλητες οφειλές των ταμείων που εντάχθηκαν στον ΕΟΠΥΥ, τόσο για το Α’ τρίμηνο του 2015, όσο και από τα προηγούμενα έτη, 2012, 2013 και 2014 (όταν άρχισε να λειτουργεί ο ΕΟΠΥΥ), οι οποίες ανέρχονται στο ποσό του 1 δις. 250 εκ. περίπου.

 

Ας ληφθεί υπ’ όψιν ότι παραβιάζεται κατάφορα η νομοθεσία, διότι ενώ υπάρχει υποχρέωση μέσα από νομοθετική ρύθμιση, η απευθείας μεταφορά εισφορών ασθένειας από τα ασφαλιστικά ταμεία στον ΕΟΠΥΥ, δεν εφαρμόζεται και υπάρχει μεγάλη ευθύνη προς τούτο και για ότι συμβαίνει σήμερα στον ΕΟΠΥΥ.

Επίσης η κρατική επιχορήγηση Μαρτίου-Απριλίου 2015 υστερεί κατά 57 εκατομμύρια.

 

Οι υποχρεώσεις του ΕΟΠΥΥ προς τους παρόχους υγείας, απλήρωτες και ληξιπρόθεσμες, βαίνουν αυξανόμενες και μέχρι σήμερα υπερβαίνουν οι απλήρωτες (<1 ημερών), το ποσό των 2,2 δις.

 

Η όλη κατάσταση που επικρατεί σήμερα δημιουργεί την υποχρέωση σε όλους μας να εντείνουμε τις προσπάθειές μας, προκειμένου να μπορέσει ο ΕΟΠΥΥ να συνεχίσει τη λειτουργία του, με τήρηση των υποχρεώσεών του προς τους παρόχους υγείας, την αποφυγή καταγγελιών συμβάσεων παρόχων, απολύσεις προσωπικού και κλείσιμο ιδιωτικών ιατρείων, εργαστηρίων, κέντρων και θεραπευτηρίων. Παράλληλα να αποφευχθούν οι επιπτώσεις στην περίθαλψη των ασφαλισμένων, οι οποίες μπορεί να είναι οδυνηρές.

Με μεγάλη επιτυχία ολοκληρώθηκε το 1ο Πανελλήνιο Συνέδριο Εφαρμοσμένης Φαρμακευτικής

PanSynEfFar_logo

«Σήμερα περισσότερο από ποτέ απαιτείται η ανάδειξη του αναντικατάστατου επιστημονικού ρόλου του φαρμακοποιού στο φαρμακείο της γειτονιάς. Σε όλους αυτούς που μιλάνε με όρους της αγοράς και ταυτίζουν το φαρμακείο με μια επιχείρηση που πουλάει διάφορα είδη και φάρμακα, σε όλους όσοι θεωρούν ότι μπορούν να αντιποιηθούν το λειτούργημά μας, στήνοντας ωραία ράφια και δελεαστικές προσφορές, εμείς αντιτάσσουμε την επιστημονική μας ιδιότητα, αξεδιάλυτα συνδεδεμένη με το φαρμακείο.» Τα παραπάνω τόνισε ο πρόεδρος του Φαρμακευτικού Συλλόγου Θεσσαλονίκης, κ. Κυριάκος Θεοδοσιάδης, στην έναρξη του 1ου Πανελλήνιου Συνεδρίου Εφαρμοσμένης Φαρμακευτικής, που διοργάνωσε ο Σύλλογος στις 25 και 26 Απριλίου 2015, στο ξενοδοχείο ΤΗΕ MET στη Θεσσαλονίκη.

Χαιρετισμούς απηύθυναν ο πρόεδρος του Τμήματος Φαρμακευτικής του ΑΠΘ, κ. Χρήστος Παναγιωτίδης, και ο πρόεδρος του ΠΦΣ, κ. Κωνσταντίνος Λουράντος, υπό την αιγίδα των οποίων τελούσε το συνέδριο.

Κυριάκος Θεοδοσιάδης Πρόεδρος Φαρ. Συλ. Θεσσαλονίκης

Κυριάκος Θεοδοσιάδης
Πρόεδρος Φαρ. Συλ. Θεσσαλονίκης

Με τη συμμετοχή στη διοργάνωση 33 καθηγητών Φαρμακευτικής και Ιατρικής και 250 συνέδρων, και τη διεξαγωγή 3 στρογγυλών τραπεζιών και 29 ομιλιών, ο ΦΣΘ έκανε ακόμα ένα, ουσιαστικό βήμα στη διά βίου εκπαίδευση, με την καθιέρωση ενός νέου συνεδριακού θεσμού που συγκεντρώνει το ενδιαφέρον φαρμακοποιών, βοηθών φαρμακείου και φοιτητών Φαρμακευτικής από όλη την Ελλάδα.

Κατά τη διάρκεια του συνεδρίου αναπτύχθηκαν θέματα που αφορούν στον σύγχρονο ρόλο του φαρμακοποιού, στην έρευνα για νέα φάρμακα σε ό,τι αφορά και στις χρόνιες παθήσεις, στα προϊόντα από τη φύση και τις νομοθετικές διατάξεις που τα διέπουν, στις καινοτομίες στη φαρμακευτική επιστήμη.

PanSynEfFar150430

Στο πλαίσιο αυτό, ιδιαίτερη αίσθηση προκάλεσε η ανακοίνωση της καινοτόμου έρευνας που πραγματοποιούν οι επιστήμονες στο Εργαστήριο Φαρμακευτικής Χημείας του Τμήματος Φαρμακευτικής του Πανεπιστημίου Πατρών, με στόχο τη δημιουργία ενός αντικαρκινικού φαρμάκου που θα θεραπεύει πολλές μορφές καρκίνου. Σύμφωνα με τον επικεφαλής της ερευνητικής ομάδας, αναπληρωτή καθηγητή κ. Πλάτωνα Μαγκριώτη, η ιδέα για τη σύνθεση του φαρμάκου βασίζεται σε μια ουσία που απομονώθηκε πριν από περίπου 48 χρόνια σε έναν θαλάσσιο μικροοργανισμό της Καραϊβικής, ο οποίος μοιάζει με καλαμάρι.

Το «παρών» στο συνέδριο έδωσε και ο υπουργός Υγείας κ. Παναγιώτης Κουρουμπλής, ο οποίος στην τοποθέτησή του τόνισε, μεταξύ άλλων, ότι «Με τους φαρμακοποιούς ξεκινάμε έναν δημιουργικό διάλογο. Θα στηρίξουμε το φαρμακείο της γειτονιάς γιατί η ύπαρξη του μπορεί να συμβάλει στην κοινωνική ασφάλεια που θέλουμε να εμπεδώσουμε στην ψυχή του λαού μας. Όμως σ’ αυτή τη δύσκολη προσπάθεια της χώρας πρέπει να βάλουμε όλοι πλάτη!».

Βραβεύτηκε η πρωτοποριακή ηλεκτρονική εφαρμογή για τους επαγγελματίες υγείας

BIOSOFTElectronicMedicalRecordTM:

Οργάνωση ιατρείου από το μέλλον!

Διαχείριση Ιατρείου, με ασφάλεια, ταχύτητακαιευκολία στην χρήση με πρόσβαση από οπουδήποτε μέσω smartphone, tablet, laptop&PC

 

Τιμήθηκε με το βραβείο Best Business Productivity Application 2015 Gold Award

Η BIOAXISHealthcare καινοτομεί και συστήνειστους επαγγελματίες υγείας, μιαπρωτοποριακήδιαδικτυακή εφαρμογήπου τους λύνει τα χέρια!Πρόκειται για τοBIOSOFTElectronicMedicalRecordTM,με το οποίο ο γιατρός μπορεί να διεκπεραιώσει με χαρακτηριστική ευκολία τιςκαθημερινές οργανωτικές ανάγκεςτου ιατρείου του, ή μιας κλινικής,που αφορούν τη Διοικητική Διαχείρισητου Ιατρείου, το Ηλεκτρονικό Αρχείο του Ιατρικού φακέλου κάθε ασθενή και το κυριότερο την εύκολη εξαγωγή πολλαπλών στατιστικών στοιχείων.

 

Με τοBIOSOFT επιτυγχάνεταιη βελτιστοποίηση και αυτοματοποίηση τωνδιοικητικών λειτουργιών,ώστε να εξοικονομείται πολύτιμος χρόνος για τον ιατρότον οποίο μπορεί πλέον νααξιοποιεί παραγωγικά και αποκλειστικάγια την υποστήριξη των ασθενών του. Το BIOSOFTπροσφέρεται με δωρεάν συνδρομή για πάντα(!) στη βασική του έκδοση και χαρακτηρίζεται ιδιαίτερα φιλικό προς το χρήστη,αφού με 2 έως 4 κλικ,αναλαμβάνει να υπενθυμίζει ραντεβού, να αρχειοθετεί ιατρικούς φακέλους και εξετάσεις ασθενών, να καταχωρεί το προσωπικό και οικογενειακό ιστορικό του ασθενή, να «υπενθυμίζει» πιθανές αλλεργίες ή παράγοντες κινδύνου, να εκδίδει συνταγές, ενώ εξάγει πολύτιμα δημογραφικά και στατιστικά στοιχεία για τηνλειτουργία του ιατρείου!

 

Το BIOSOFTλειτουργεί σε περιβάλλον cloud και είναι προσβάσιμο από οποιαδήποτε συσκευή(smartphone, tablet, laptop& PC) και τοποθεσία.Επίσης, είναι κατάλληλο για όλες τις ιατρικές ειδικότητες και είναι σχεδιασμένο ώστε να προσαρμόζεται ακόμα και στις πιο εξειδικευμένες ανάγκες του ιατρείου και της εκάστοτε ιατρικής ειδικότητας.Ο κάθε χρήστης έχει πρόσβαση με προσωπικό όνομα χρήστη και κωδικό πρόσβασης που ο ίδιος ορίζει, ενώ τα ευαίσθητα προσωπικά δεδομένα κρυπτογραφούνται για μέγιστη ασφάλεια και αποθηκεύονται σε ασφαλή DataCenter, πιστοποιημένο με ISO27001, σύμφωνα με τα διεθνή ιατρικά πρότυπα και πρότυπα ανταλλαγής δεδομένων.

 

Ήδη, στους πρώτους μήνες ζωής του, το BIOSOFTτιμήθηκε με το πρώτο χρυσό βραβείο Best Business Productivity Application 2015 GoldAward, στα AppsAwards 2015, στο πλαίσιο του MobilityForum&AppsAwards 2015, που διοργανώθηκε από την ETHOSEVENTS, το bIT&MOBILE και το portalbITdaily.gr, υπό την αιγίδα του Συνδέσμου Εταιρειών Κινητών Εφαρμογών Ελλάδας και την υποστήριξη του Συνδέσμου Επιχειρήσεων Πληροφορικής & Επικοινωνιών Ελλάδας.

 

Ο κ. Γιάννης Καριψιάδης, CEO της BIOAXIS Healthcare , σημειώνει ότι «Πρωταρχικός στόχος της BIOAXIS είναι να προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις ηλεκτρονικής υγείας προς όφελος της ιατρικής και επιστημονικής κοινότητας, αλλά και των ασθενών.Το BIOSOFTEMRTM είναι μια πρωτοποριακή εφαρμογή που αντανακλά αυτή ακριβώςτην επιθυμία και δέσμευση της BIOAXIS. Το BIOSOFT,χάρηστα έξυπνα και χρηστικά εργαλεία που συνδυάζει,δίνει τη δυνατότηταστους ιατρούς να έχουν εύκοληπρόσβαση,24 ώρες το 24ωρο στα αρχεία των ασθενών τους, απ’ οπουδήποτε και αν βρίσκονται,και έτσι να επικεντρώνονται στη βέλτιστη διαχείριση και φροντίδα των ασθενών τους. Η βράβευσή μας κάνει περήφανους και μας κινητοποιεί ακόμα περισσότερο».

Ισχυρή παρουσία της Πανελλήνιας Ένωσης Φαρμακοβιομηχανίας στην εκδήλωση του ΣΕΒ για ένα νέο εθνικό επενδυτικό σχέδιο

PEF_Greek

Ελληνικό Φάρμακο: Ευκαιρία Ανάπτυξης της Ελληνικής Οικονομίας

 

Η Πανελλήνια Ένωση Φαρμακοβιομηχανίας είχε ισχυρή και ιδιαιτέρως σημαντική παρουσία στην εκδήλωση που πραγματοποίησε ο ΣΕΒ, με τίτλο «Στροφή στην Ανάπτυξη: Ιδιωτικές Επενδύσεις για Διατηρήσιμες Νέες Θέσεις Εργασίας στην Ελλάδα», καθώς η Ελληνική Φαρμακοβιομηχανία ήταν ένας από τους πέντε βιομηχανικούς κλάδους που παρουσίασαν το επενδυτικό τους σχέδιο για την Ελλάδα. Την εκδήλωση παρακολούθησαν ο Αντιπρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, κ. Jyrki Katainen, αξιωματούχοι της Ευρωπαϊκής Ένωσης, καθώς και εκπρόσωποι της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων. O κ. Katainen, Αντιπρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, αρμόδιος για την απασχόληση, την ανάπτυξη, τις επενδύσεις και την ανταγωνιστικότητα, βρέθηκε στην Αθήνα στις 23 και 24 Απριλίου, στο πλαίσιο της περιοδείας του για την προώθηση του επενδυτικού σχεδίου για την Ευρώπη.

Εκπροσωπώντας της ΠΕΦ, ο Αντιπρόεδρός της και Πρόεδρος της Pharmathen, κ. Βασίλειος Κάτσος, παρουσίασε τα σημαντικότερα στοιχεία που καθιστούν την Ελληνική Φαρμακοβιομηχανία έναν από τους πέντε σημαντικότερους βιομηχανικούς πυλώνες, στους οποίους πρέπει να στηριχθεί η ανάπτυξη της Ελληνικής Οικονομίας κατά τα επόμενα χρόνια. Συγκεκριμένα τόνισε την ιδιαίτερη συμβολή της Ελληνικής Φαρμακοβιομηχανίας στην Εθνική Οικονομία, με επενδύσεις που ξεπερνούν τα € 800 εκατ. την τελευταία 10ετία, συνεισφορά της τάξης των € 2,8 δις ετησίως στο ΑΕΠ της χώρας, πάνω από 53.000 άμεσα ή έμμεσα επηρεαζόμενες θέσεις εργασίας, 80 ερευνητικά προγράμματα σε συνεργασία με την ακαδημαϊκή κοινότητα και εξαγωγές αξίας άνω των € 270 εκατ. σε 85 χώρες παγκοσμίως.

Όσον αφορά στους στόχους της Ελληνικής Φαρμακοβιομηχανίας για το 2020, ο κ. Κάτσος σημείωσε πως σε πρώτο πλάνο βρίσκεται η αύξηση των εξαγωγών κατά 50%, μεταξύ άλλων και με την εξεύρεση ευκαιριών σε νέες αγορές, η αύξηση του εργατικού δυναμικού κατά 30%, ο διπλασιασμός των επενδύσεων στον τομέα του R&D, καθώς και η επέκταση σε νέους τομείς Έρευνας και Ανάπτυξης. Η στρατηγική που θα ακολουθήσει η ΠΕΦ για την εκπλήρωση αυτών των στόχων, είναι η τεχνολογική διαφοροποίηση της ελληνικής παραγωγής φαρμάκου, η ενίσχυση των συνεργασιών με εταιρείες εντός και εκτός ΕΕ, η εξωστρέφεια με επίκεντρο την Ευρώπη, την Μέση Ανατολή, την Ασία και την Αφρική και η καθιέρωση ενός οδικού χάρτη για την Έρευνα και την Ανάπτυξη.

Κατά τη διάρκεια της παρουσίασής του, ο κ. Κάτσος ανέλυσε το πρόγραμμα Έρευνας και Ανάπτυξης της Pharmathen, ως παράδειγμα ελληνικής επενδυτικής πρωτοβουλίας που κατάφερε να εξασφαλίσει ευρωπαϊκή χρηματοδότηση από την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων. Το παράδειγμα της Pharmathen χρησιμοποίησε και ο ίδιος ο Γενικός Διευθυντής και Αναπληρωτής Επικεφαλής Χρηματοδοτήσεων της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων, JeanChristophe Laloux, κατά τη διάρκεια της δικής του εισήγησης, για να δείξει πως ο τομέας της παραγωγής φαρμάκου στην Ελλάδα παρουσιάζει σημαντικές ευκαιρίες επενδυτικής ανάπτυξης, που θα μπορούσαν να διεκδικήσουν με επιτυχία ευρωπαϊκή χρηματοδότηση.

1 98 99 100 101 102 110